aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Parkeringsplass

Akersbakken 39 - Attraktiv garasjeplass i mindre garasjeanlegg. Super beliggenhet

 • OMKOSTNINGER29 970
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER619 970
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND438
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 590 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  250,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  13 750,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  29 970,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  619 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Stor parkeringsplass i fellesgarasje super sentralt midt på St. Hanshaugen.

I Akersbakken 39 ligger dette garasjeanlegget.
Kun noen meter inn fra Ullevålsveien har man en flott beliggenhet.

Plassen holder normal bred og har en vegg på ene siden.
Plassen og innkjøringen er ekstra lang, nærmere 10 meter fra vegg til vegg.

Mulighet for å koble til ladeboks. Infrastrukturen er lagt opp.

Porthøyde ca. 2 meter.

Det foreligger retningslinjer for bruk av garasjen og vedtekter for sameiet som bør leses før avtaleinngåelse.
Disse fås ved henvendelse til megler.

Under følger noen punkter fra retningslinjene:
I garasjeanlegget er det kun bil/motorsykkel og tilbehør til bil/motorsykkel som skal lagres. Med tilbehør til bil menes f. eks. / skistativ/skiboks og ett sett med dekk/hjul.
Det er anledning til å søke styret om å bygge gitterboder i tråd med tidligere praksis
Det er ikke tillatt å utføre bilreparasjoner eller brannfarlige arbeider av noe slag.
Det er ikke tillatt å lagre brannfarlig gass i underjordiske garasjer
Lading av el-biler skal kun gjøres på ladepunkter som er spesielt tilrettelagt for dette.

Ta kontakt med Eiendomsmegler/Partner Christian Wahl, tlf: 408 00 445, for spørsmål eller visning
Parkeringsplass

Akersbakken 39, Oslo

 • Gnr. 218 Bnr. 18 Snr. 1 i Oslo kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene.
  Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i annonse. Forhold som er beskrevet i annonse og henvisninger til dokumenter kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jorunn Marlene Heiestad
Christian Wahl

Megler

Christian Wahl

40 80 04 45

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev