aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Blåsbortveien 2 - C - D - F - En unik utviklingseiendom med attraktiv beliggenhet på Tåsen

Oslo Blåsbortveien 2 C D E F

Tåsen: Unik utviklingsprosjekt m/ ramme for 4 flotte leiligheter. Dagen leieinntekter er over kr 1,1 milllion pr. år.

 • 39 000 000
 • BRA 544 m²
 • 14 soverom
 • PRISANTYDNING39 000 000
 • OMKOSTNINGER987 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER39 987 142
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 950
 • SOVEROM14
 • AREALP-rom 254 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 610 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 39 000 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  975 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 39 000 000,-))
  --------------------------------------------------------
  987 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  39 987 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Blåsbortveien 2 C, D og F - En meget spennende utviklingseiendom med stort potensiale i et etterspurt boligområde.

Eiendommen er i dag en kombinasjonseiendom med næring og 4 leiligheter.
Leilighetene, slik de står i dag, genererer en leieinntekt på overkant av kr. 1.100.000,- pr. år.

Eier har søkt og fått innvilget rammetillatelse til å utvide disse 4 leilighetene fra underkant av 100 kvm og den største leiligheten på overkant av 200 kvm.

Særdeles attraktiv beliggenhet på Tåsen i et koselig villa strøk. Kort vei til offentlig kommunikasjon, turmuligheter og butikker.

I rammetillatelsen som foreligger er det lagt stor vekt utnytelse av arealet på en effektiv måte enten om man ønsker å beholde eiendommen til utleie formål eller om det er ønskelig å selge ut hver leilighet separat.

Eiendommen er ikke seksjonert i dag som igjen gir flere muligheter for ny eier.

Leilighetene har følgende størrelse etter ombygning;
Leilighet 1: P-rom 207 kvm
Leilighet 2: P-rom 154 kvm
Leilighet 3: P-rom 135 kvm
Leilighet 4: P-rom 98 kvm

Leilighet 1 og 3 utvides ned mot kjeller
Leilighet 2 og 4 utvides mot loft.

Videre utvides leilighet 1 og 2 inn i det som er næringsdel i dag.

Tomten er en flat hjørnetomt med flere muligheter.

Ta kontakt med Eiendomsmegler/Partner Christian Wahl, tlf: 408 00 445, for nærmere informasjon.
Plantegning kjeller etter ombygning

Blåsbortveien 2 C D E F, Oslo

 • Her følger utdrag fra takstmannens rapport:

  Følgende TG 3 - store eller alvorlige avvik - ble beskrevet i tilstandsrapporten:
  UTVENDIG
  1. Taktekking
  Eldre takstein. Besiktiget fra bakkenivå.
  Vurdering av avvik:
  • Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
  Tiltak
  • Lokal utbedring må utføres.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  2.Nedløp og beslag
  Eldre nedløpsrør, beslag og takrenner.
  Vurdering av avvik:
  • Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  • Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  • Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Tiltak
  • Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  • Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  • Stigetrinn for feier må monteres.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  3.Veggkonstruksjon
  Yttervegger i reisverk/trebindingsverksvegger. Utvendig panelkledning.
  Vurdering av avvik:
  • Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  • Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
  • Det er stedvis sprekkdannelser i forblending/utvendig puss.
  Fuktmerker i synlig treverk og panel på loft.
  Tiltak
  • Lokal utbedring må utføres.
  • Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  • Utvendige sprekkdannelser må tettes.
  Kontroll og undersøkelse av yttervegger/panel.
  Kostnadsestimat : Over 300 000

  4. Takkonstruksjon/Loft
  Eldre trekonstruksjoner.
  Vurdering av avvik:
  • Det er registrert symptom på fuktskader i konstruksjonen.
  • Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon.
  Tiltak
  • Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  • Andre tiltak:
  Lokale utbedringer.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  5. Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Fliselagt terrasse utenfor 1. etasje. Ingen adkomst, utenom via vindu.
  Ca. 22 kvm.
  Balkonger utenfor hver leilighet i 2. etasje. Størrelse på ca. 2,5 kvm.
  Vurdering av avvik:
  • Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran.
  • Flisene har bom (hulrom under) eller er løse.
  • Konstruksjonene har skjevheter.
  Sprukne fliser.
  Tiltak
  • Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.
  • Tidspunkt for utskiftning av tettesjikt/membran nærmer seg ut ifra alder på dagens tekking.
  • Lokal utbedring må utføres

  6.Utvendige trapper
  Utvendige støpte trapper.
  Vurdering av avvik:
  • Det er ikke montert rekkverk.
  • Betongtrapp har mindre sprekker/skader
  Tiltak
  • Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  • Påviste skader må utbedres

  VÅTROM
  KJELLER > ANNET ROM MED SLUK
  7.Generell
  Aktuell byggeforskrift og dokumentasjon: byggeforskrifter fra før 1997.
  Vurdering av avvik:
  • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak
  • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  1. ETASJE > BAD
  8. Generell
  Bad ble overflateoppusset med nye gulvfliser oppå eksisterende underlag, samt lagt nye plater på vegg. Speilskap og servantskap. Wc, servant, dusjkabinett og uttak til vaskemaskin. Stråleovn på bad. El.
  veggvifte.
  Vurdering av avvik:
  • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Badet er fungerende pr d.d. og det benyttes dusjkabinett
  Tiltak
  • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
  Påregnelig med rehabilitering/modernisering av bad/våtrom etterhvert. Ikke oppbygd som våtrom etter dagens gjeldende forskrifter.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  2. ETASJE > BAD
  9. Generell
  Bad ble overflateoppusset med nye gulvfliser oppå eksisterende underlag, samt lagt nye plater på vegg. Speilskap og servantskap. Wc, servant, dusjkabinett og uttak til vaskemaskin. Stråleovn på bad. El. veggvifte.
  Vurdering av avvik:
  • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Badet er fungerende pr d.d. og det benyttes dusjkabinett
  Tiltak
  • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
  Påregnelig med rehabilitering/modernisering av bad/våtrom etterhvert. Ikke oppbygd som våtrom etter dagens gjeldende forskrifter.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  1. ETASJE > BAD 2
  10. Generell
  Bad ble overflateoppusset med nye gulvfliser oppå eksisterende underlag, samt lagt nye plater på vegg. Speilskap og servantskap. Wc, servant, dusjkabinett og uttak til vaskemaskin. Stråleovn på bad. El. veggvifte.
  Vurdering av avvik:
  • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Badet er fungerende pr d.d. og det benyttes dusjkabinett
  Tiltak
  • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
  Påregnelig med rehabilitering/modernisering av bad/våtrom etterhvert. Ikke oppbygd som våtrom etter dagens gjeldende forskrifter

  2. ETASJE > BAD 2
  11. Generell
  Bad ble overflateoppusset med nye gulvfliser oppå eksisterende underlag, samt lagt nye plater på vegg. Speilskap og servantskap. Wc, servant, dusjkabinett og uttak til vaskemaskin. Stråleovn på bad. El. veggvifte.
  Vurdering av avvik:
  • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Badet er fungerende pr d.d. og det benyttes dusjkabinett
  Tiltak
  • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
  Påregnelig med rehabilitering/modernisering av bad/våtrom etterhvert. Ikke oppbygd som våtrom etter dagens gjeldende forskrifter.

  TEKNISKE INSTALLASJONER
  12. Vannledninger
  Vannledninger i plast og kobberrør. Waterguard i benkeskap på kjøkken. Intern stoppekran bak inspeksjonsluke på bad.

  13. Avløpsrør
  Avløpsrør i plast og eldre soilrør.
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader.
  • Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er
  oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Tiltak
  • I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av avløpsrør.
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson.

  14. Elektrisk anlegg
  Sikringsskap i entre for hver leilighet. Fellesskap i kjeller.
  Sikringsskap med eldre skrusikringer i kontordel.
  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? NeI
  Rekvirent opplyser at det har vært kontroll av el-anlegg i to av fire leiligheter.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  15. Branntekniske forhold
  Brannslukningsapparat. Røykvarsler. . Det er kun sjekket at det er installert brannslukningsapparat og røykvarsler i hver leilighet. Det anbefales og bør etableres felles brannvarslingsanlegg i hele bygningen, også kjeller, loft og trappegangen, samt næringsdel.
  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Ja

  TOMTEFORHOLD
  16. Drenering
  Drenering fra byggeår.
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  • Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
  Tiltak
  • Tiltak for re drenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  • Det bør gjøres lokale tiltak.
  • Andre tiltak:
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  • Det må foretas utskiftning av drenering/tettesjikt.

  17. Grunnmur og fundamenter
  Fundamentert med støpt grunnmur på antatt fast grunn.
  Vurdering av avvik:
  • Grunnmuren har sprekkdannelser.
  • Innsiden av grunnmuren har misfarging.
  Synlig saltutslag på grunnmur i kjeller.
  Tiltak
  • Lokal utbedring må utføres.

  18. Utvendige vann- og avløpsledninger
  Eldre utvendig vann/avløpsledninger.
  Vurdering av avvik:
  • Kombinasjonen av alder og materiale på utvendige vann- og avløpssystemet tilsier at man må regne med utskiftinger.
  Tiltak
  • Avløpsanlegget må sjekkes

  Følgende TG 2 - avvik som kan kreve tiltak/avvik som ikke krever umiddelbare tiltak - ble beskrevet i tilstandsrapporten:
  UTVENDIG
  1. Vinduer
  Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass.
  Utskiftet vinduer I store deler av boligen. Dog noen få eldre vinduer.
  Vurdering av avvik:
  • Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  • Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
  Gjelder de eldre vinduene.
  Vinduer i våtsonen på bad. Uheldig plassering.
  Omramming/belistning til vinduer ført helt ned til blikk. Fare for oppsug.
  Tiltak
  • Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
  Lokale utbedringer

  2.Dører
  Malte ytterdører. Utskiftet flere ytterdører i boligen.
  Eldre garasjeporter.
  Vurdering av avvik:
  • Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Tiltak
  • Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.
  Garasjeporter bør utskiftes.

  INNVENDIG
  3.Overflater
  Innvendige gulvoverflater med laminatgulv.
  Innvendige veggoverflater med malte flater.
  Innvendige takflater med malte flater.
  Vurdering av avvik:
  • Det er avvik:
  Generell bruksslitasje. Innvendige overflater ble enkelt oppusset for få år tilbake.
  • Tiltak:
  Lokale utbedringer.

  4. Etasjeskille/gulv mot grunn
  Betongdekke og trebjelkelag
  Vurdering av avvik:
  • Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
  måleavvik.
  Tiltak
  • For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  5. Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Vurdering av avvik:
  • Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  • Andre tiltak:
  • Det bør gjennomføres radonmålinger.

  6. Pipe og ildsted
  Murt pipeløp.
  Vurdering av avvik:
  • Pipa har rennemerker etter sotvann.
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
  Tiltak
  • Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader.
  • Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp.

  7. Rom Under Terreng
  Råkjeller, hvorav ene rom er platekledd rett på grunnmur.
  Vurdering av avvik:
  • Overflaten har fuktskjolder
  • Kjeller har begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
  Tiltak
  • Det må foretaes lokal utbedring

  TEKNISKE INSTALLASJONER
  8. Varmtvannstank
  Vegghengt-varmtvannsbereder på hver enkelt bad.
  Eldre frakoblet varmtvannsberedere på loft.
  Vurdering av avvik:
  • Det er avvik:
  Eldre varmtvannsberedere som ikke er i bruk bør fjernes og frakobles stikkontakt.
  Tiltak
  • Tiltak:
  Lokal utbedring.

  TOMTEFORHOLD
  9. Oljetank
  Synlige påfyllingsrør ved husvegg. Ikke opplyst ved. oljetank og status.
  Vurdering av avvik:
  • Det er avvik:
  Det må utføres ytterligere undersøkelser ved. status oljetank.
  Tiltak
  • Tiltak:
  Kontroll og evt. sanering.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger attraktivt til på populære Tåsen i et etablert villastrøk med nærhet til en rekke servicetilbud, rekreasjonsområder, offentlig kommunikasjon, samt skole- og barnehagetilbud.

  Dagligvarehandelen kan gjøres på Coop Mega i Nydalen Meny Bjølsen og Spar på Tåsen Senter. Her finnes også apotek, postkontor, bokhandel, kafé, frisør, m.m. For ytterligere servicetilbud ligger Storo Storsenter, Oslos største kjøpesenter, innen kort avstand med et rikt utvalg av butikker, serveringssteder, treningssenter og diverse andre tjenester. Det finnes flere restauranter og take-away i nærliggende områder, bl.a. Godt Brød, Nydalen Bryggeri og Spiseri, Peppes Pizza og Nydalen Sushi.

  Fine tur- og rekreasjonsområder i nærheten.
  Nydalsdammen, som er en del av Akerselven, er et populært sted å oppsøke på solrike dager for bading. Et annet godt alternativ er Brekkedammen ved Frysja, som er en flott opparbeidet badeplass ved øvre del av Akerselva med Oslos reneste badevann. For parkliv er det flere grønne lunger i umiddelbar nærhet, bl.a. er Voldsløkka et park- og friområde med flere fotballbaner på både gress, kunstgress og grus, ballbinge, sandvolleyballbaner, tennisbaner og turstier, samt bandy-/isbaner om vinteren. Det er også kort vei opp til Grefsenkollen, som har skibakker og langrennsløyper på vinterstid.
  Av treningstilbud i nærområdet finner du bl.a. SATS på Storo og i Nydalen, sistnevnte har også et populært Crossfit-tilbud.

  Eiendommen sokner i dag til Tåsen barneskole og Nordberg ungdomsskole. Det finnes et godt utvalg av private og kommunale barnehager.

  Området gir gode muligheter for offentlig kommunikasjon via buss, T-bane og flybuss, hvor nærmeste holdeplass er Blåsbortveien som ligger ca. 100 meter fra boligen. Herfra går busslinje 51 mellom Nydalen T-bane og Maridalen, og busslinje 54 mellom Kjelsås og Tjuvholmen. Det er
  gangavstand til T-banestasjonen i Nydalen hvor det går jevnlige avganger store deler av døgnet.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Enkel adkomst fra vei.
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Se tilstandsrapport fra takstmann, Thomas Haugan
 • Kjeller: 175 / 0 / 175 kvm Bra / P-rom / S-rom
  1. etg: 180 / 130 / 50 kvm Bra / P-rom / S-rom
  2. etg: 139 / 124 / 15 kvm Bra / P-rom / S-rom
  3. etg: 50 / 0 / 50 kvm Bra / P-rom / S-rom

  Totalt: 544 / 254 / 290 kvm Bra / P-rom / S-rom

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1 etg:
  Entré , Soverom , Bad , Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4, Stue/kjøkken, Entré 2, Bad 2, Stue/kjøkken 2, Soverom 5, Soverom 6, Soverom 7, Soverom 8.
  2 etg:
  Entré - , Bad , Stue/kjøkken , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Entré 2, Bad 2, Stue/kjøkken 2, Soverom 4, Soverom 5, Soverom 6
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk oppvarming. Det er pipeløp i bygget, men standarden er ikke kjent.
 • Stor og flat hjørnetomt med gressplen, busker og beplantning.
  Grus på gårdsplass.
 • Parkering på egen gårdsplass
 • Vei: Offentlig
  Vann/avløp: Privat stikkledning til offentlig nett.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • Kr. 44 472 pr. år
  De kommunale avgiftene inkluderer gebyr på renovasjon, vann- og avløp og feiing.
  Eiendomsskatten utgjør kr. 788,- for 2022.
  Dette betales kvartalsvis med forfall i mars, mai, august og oktober
 • Det er foretatt undersøkelser hos Plan og bygningsetaten, vi fant ikke ferdigattest.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 1913/173-1/105 Rettigheter iflg. skjøte
  20.06.1913
  Bestemmelse om veg

  1940/1001-1/105 Bestemmelse om veg
  31.01.1940
  Bestemmelse om kloakkledning
  Bestemmelse om gjerde
  Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn

  1941/2764-1/105 Erklæring/avtale
  17.03.1941
  ang. fjernelse av skur.

  1947/9018-1/105 Best. om vann/kloakkledn.
  28.07.1947
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.

  1948/3920-1/105 Best. om vann/kloakkledn.
  21.04.1948
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.

  2020/2593891-1/200 Pantedokument
  15.06.2020 21:00
  BELØP: NOK 25.000.000
  Pantehaver: DNB BANK ASA
  Org.nr: 984851006
 • Eiendommen ligger i et byggeområde for boliger.

  Reguleringsplan S-4220: Saken gjelder: REGULERINGSPLAN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY,(SMÅHUSPLANEN). Ny § 6, 7, 8 ,9, 10, 12, 18 og 20, vedtatt 12.6.13. Ny § 9, 4. ledd og § 10, 1. ledd andre setning, vedtatt 17.3.15. BUK-sak 57/15.
  I området som omfattes av småhusplanen i Oslo har plan- og bygningsetaten nå vedtatt et midlertidig forbud mot tiltak. Forbudet skal ifølge Plan- og bygningsetaten gjelde til en ny småhusplan er vedtatt og innført. Etaten jobber for at planen skal vedtas i inneværende periode, med det sittende byrådet, det vil si før høsten 2023.
 • Gnr. 58 Bnr. 76 i Oslo kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Baracoa Utvikling as
Christian Wahl

Megler

Christian Wahl

40 80 04 45

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev