aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til ditt nye hjem i Jens Bjelkes gate 82G!

Oslo Jens Bjelkes gate 82G (med inngang fra Hertug Skules gate)

Pen, gjennomgående og nymalt 3-roms. VV/fyring ink. IN-ordning. God planløsning. Umiddelbar nærhet til Tøyen Torg!

 • 4 000 000
 • BRA 59 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING4 000 000
 • OMKOSTNINGER121 212
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 484 974
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR1 926
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 59 m²
 • ANDEL FELLESGJELD363 762
 • FELLESKOST./MND7 979
 • TOMT2 270 m²
 • EIERFORM TOMTFestet fellestomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 4 000 000,- (Prisantydning)
  363 762,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  4 363 762,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  109 070,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 4 363 762,-))
  --------------------------------------------------------
  121 212,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 484 974,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Inviter venner og familie over til hyggelige lag rundt spisebordet.

Jens Bjelkes gate 82G (med inngang fra Hertug Skules gate), Oslo

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2.

  VANNBÅREN VARME
  Totalvurdering:
  Levetidsbetraktninger til radiatorer og radiatorrør er 60-80 år. TG-2 er satt med tanke på alder på radiatorer, radiatorkran og radiatorrørene fra byggeår. Alder er i seg selv et symptom på slitasje/utidsmessighet/svikt, osv.
  Anbefalte tiltak: Utskiftning av radiatorer, radiatorkran og radiatorrørene fra byggeår må påregnes i nær fremtid.

  VENTILASJON
  Totalvurdering:
  Det ble registrert dårlig sug i avtrekksventil i bad og kjøkken. TG-2 er satt med tanke på redusert luftutveksling i leiligheten.
  Anbefalte tiltak: Bedre ventilering og luftutveksling av leiligheten anbefales.

  BAD/WC
  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
  Sanitærutstyr fremstår som normalt godt vedlikeholdt i henhold til alder. TG-2 er satt med tanke på dårlig ventilering av rommet. Dette medfører en økt og uønsket fuktbelastning i rommet.
  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere en bedre ventilasjonsordning i badet med høyere grad av luftutskiftning.

  GULV
  Totalvurdering:
  TG-2 er satt med tanke på at laminatgulv og laminatplater er preget av bruksslitasje/svelling.

  For ytterligere informasjon se tilstandsrapport datert 01.11.22.
 • Det er primært leilighets-/gårdsbebyggelse i området.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Lavblokken er oppført med betong grunnmur, støpte kjellergulv. Murkonstruksjon forblendet med teglstein samt pusset og malt i nedre del av fasadeliv. Dekker/etasjeskillere i armert betong. Valmtakkonstruksjon i tre tekket med takstein.
 • 1.etg.
  P-rom: 59 kvm
  Bra: 59 kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Entre, bad/wc, kjøkken stue og 2 soverom.

  Utover overnevnte areal disponerer leiligheten en loftsbod på ca 4,0 kvm gulvareal målt under skråtak.
 • Dørtelefon med åpner.
  Frittstående garderobeskap i entre og ett soverom.

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Sentralvarme tilkoblet fjernvarmeanlegg.
  Varmekabler i bad.
 • Grunneier: Truls Holte
  Festeavgift kr: 536 229
  2 270,5 kvm
 • Parkering i gate etter gjeldende bestemmelser. Beboerparkering i området.
 • Offentlig. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler.
 • OBOS Eiendomsforvaltning AS
 • Jens Bjelkesgt 82 Sameie består av 103 seksjoner.
  Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Dyrehold er tillatt iht. sameiets husordensregler. Dyr som er til ulempe for andre beboere må ikke holdes i leilighetene.
 • If Skadeforsikring
  Polisenummer: 1663073
 • Formuesverdi som primærbolig kr 864 410,- per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 881 366,- per 31.12.20
 • Totale felleskostnader pr. d.d. kr 7.979,- pr. md.
  Herav:
  Felleskostnader: 4.154,-
  Oppvarming: 2.137,-
  Lånekostnad 1: 1.688,-

  Etter kjente fremtidige endringer, blir summen av de totale felleskostnadene kr. 8.284,- grunnet endret rentekostnad.
 • Andel fellesgjeld kr 363 762,- pr. 21.10.22
  Andel fellesformue kr 11 323,- pr. 31.12.21

  Festetomt utgjør 71 438,- kr av andel gjeld og vil komme i tillegg på selvangivelsen.
 • Lånenr: * OBOS02-98207809527
  Type: A
  Restsaldo: 25.683.830,-
  Restløpetid: 26 år 10 md.
  Term pr år: 12
  Avdr.frihet til og med: -
  Type Rente: Flyt
  Rente: 4,70%
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Strøm og felleskostnader.
  Det gjøres oppmerksom på at det kan påløpe eiendomsskatt på boligen.
 • Det foreligger "ekspedisjonsdokument" fra byggeåret. Et ekspedisjonsdokument er forgjengeren til ferdigattest. Dette dokumentet er førstesiden på byggesaken, hvor alle godkjennelser blir stemplet på (oppmålingssjefen, brannsjefen, helseråd, etc). Dette dokumentet kan være (ferdig) attestert, men i noen tilfeller er det bare registrert dato for byggeanmeldelse. Ved eldre bygårder er det som oftest dette dokumentet som vedlegges (attestert eller uattestert) for bekreftelse på at bygningen ble lovlig satt opp. Ekspedisjonsdokument kommer hovedsakelig i bygg som ble bygget på 1800-tallet og frem til rundt 1940-50.
 • Utleie er tillatt iht. vedtekter og etter godkjenning fra styret.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Sameiets infoside: https://jensbjelkesgate82.wordpress.com

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Seksjon: Gnr: 231 Bnr: 225 Snr: 17

  Rettighetshavere til eiendomsrett
  2008/523617-1/200 Hjemmel til eiendomsrett
  26.06.2008
  Vederlag: NOK 6.000.000
  KJØPER:Holthe Truls
  Fnr: 15034840714
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Rettighetshavere til festerett
  2022/247408-1/200 Hjemmel til festerett
  03.03.2022 21:00
  Vederlag: NOK 0
  KJØPER:Danielsen Rune Kaarby
  Fnr: 27077538130

  Heftelser

  1939/405837-1/105 Best. om vann/kloakkledn.
  09.09.1939
  Med flere bestemmelser
  Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
  Overført fra: 0301-231/225
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1951/406220-1/105 Erklæring/avtale
  04.05.1951
  Bestemmelse om kloakkledning
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: 0301-231/225
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1994/73717-2/105 Festekontrakt - vilkår
  22.12.1994
  festetid: 80 år
  ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 360.000
  Festeavgiften reguleres hvert 10 år
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2000/35616-1/105 Erklæring/avtale
  22.06.2000
  Bestemmelse om benyttelse
  Bestemmelse om adkomstrett
  Med flere bestemmelser
  Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo kommune Bolig- og
  eiendomsetaten
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Pengeheftelser i festerett

  1994/73717-2/105 Festekontrakt - vilkår
  22.12.1994
  ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 360.000
  Festeavgiften reguleres hvert 10 år
  Med flere bestemmelser
  Gjelder feste
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1994/73722-2/105 Pantsettelseserklæring
  22.12.1994
  BELØP: NOK 20.000
  Panthaver:Sameiet Jens Bjelkesgt.22
  Lnr: 1143136
  Uten opptrinnsrett med plikt til å vike prioritet etter 90 %
  av lånetakst avholdt etter Forsikringsrådets regler.
  Gjelder feste
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Grunndata

  1994/73722-1/105 Seksjonering
  22.12.1994
  opprettet seksjoner:
  snr: 17
  formål: Bolig
  sameiebrøk: 77/5779
  For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.
 • Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.
 • Gnr. 231 Bnr. 225 Snr. 17 i Oslo kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget samt øvrige utlegg. Dette inkluderer tilrettelegging, markedsføring, prospekt, foto, visning, info offentlige registre og sikkerhetsstillelse. Provisjonsbasert vederlag og øvrige vederlag er sammenlagt på 1% av salgssum inkl. fellesgjeld pluss kr 43.840,-. Direkte utlegg 13.780,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket alle kostnader foruten provisjon i henhold til oppdragsavtalen dersom avtalen trekkes. Alle beløp er inkl. mva
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Rune Kaarby Danielsen
Karl S. Kjos

Megler

Karl S. Kjos

41 40 99 49

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev