aktiv-eiendomsmegling
Innkjøring til garasjeanlegget fra Jørgen Løvlands gate 5.
Innkjøring til garasjeanlegget fra Jørgen Løvlands gate 5.

OSLO Jørgen Løvlands gate 5

GARASJEPLASS i RODELUNDEN GARASJELAG! Drømmer du om en innendørs garasjeplass? Nå har du muligheten! Ledig omgående.

 • kr 290 000
 • Prisantydningkr 290 000
 • Omkostningerkr 966
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 290 966
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår2010
 • Soverom -
 • Areal -
 • Felleskostnaderkr 800
 • Tomt5 426 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 290 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 794,- Administrasjonsgebyr OBOS 966,- (Omkostninger totalt)   2 996 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Garasjeplass nr 36 til salgs i Jørgen Løvlands gate 5! Nå kan du endelig parkere bilen på samme plass hver dag! Du slipper den evige jakten etter gateparkering, og slipper i tillegg unna snømåking og kald bil på vinteren. Det er mulig å etablere el-lader ved plassen. Garasjeanlegget består av 60 garasjeseksjoner. Hver seksjon består av en ideell eierandel tilsvarende brøken med tilknyttet enerett til bruk av en bestemt garasjeenhet. Max vekt er 2 tonn. Og høyden er 200cm. Har man tyngre bil må gulvet forsterkes og koster ca 50.000 NOK. EL-lader kan monteres på plassen, alt gjennom selskapet ELAWAY. Ring megler på 98 08 41 42 for visning/interesse!
Enkel system for å hente ut bilen.

Jørgen Løvlands gate 5, Oslo

 • Tomt
  5426m²

  Beliggenhet
  Lagets navn er Rodelunden Garasjelag med adresse Jørgen Løvlands gate 5 og 7, 0568 Oslo.

  Adkomst
  Innkjøring fra Jørgen Løvlandsgate 5.

  Standard
  Objektnummer 30036

  Diverse
  Eierforhold: Garasjeanlegget er tinglyst på tomten gnr 227, bnr 583 i Oslo og består av 60 garasjeseksjoner. Hver seksjon består av en ideell eierandel tilsvarende brøken med tilknyttet enerett til bruk av en bestemt garasjeenhet. De deler av garasje som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal. Seksjonseierne har rett til bruk av fellesarealet ? dvs området til og fra selve den fysiske garasjeplassen. Plikter / rettslig råderett: Seksjonseierne er forpliktet til å rette seg etter garasjelagets vedtekter ? som bygger på eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65, samt vedtak fattet av årsmøtet og styret. Det er ikke tillatt å drive næringsvirksomhet i eller fra garasjeeiendommen. Det er heller ikke tillatt å drive verksted eller utøve verkstedliknende aktiviteter i tilknytning til biler eventuelt motorsykler på eiendommen. For øvrig har den enkelte seksjonseier full rettslig råderett over sin seksjon.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  290 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 794,- Administrasjonsgebyr OBOS 966,- (Omkostninger totalt)   2 996 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter er inkludert i felleskostnadene.

  Info om eiendomsskatt
  Det gjøres oppmerksom på at det vil bli innført eiendomsskatt i kommune, fra og med . Eiendomsskatten vil utgjøre promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.  I borettslag, boligsameier og boligaksjeselskap vil eiendomsskatten skrives ut til borettslaget, boligsameiet eller boligaksjeselskapet og deretter bli fordelt på de enkelte eiere. Dette kan medføre økning i felleskostnadene.

  Felleskostnader pr. mnd
  800

  Felleskostnader inkluderer
  Fellesutgiftene omfatter områdene for nedkjøringsrampe med varmekabler, garasjeport, manøvreringsareal, vedlikehold, strøm, ventilasjon og renhold, samt forretningsfører og styrehonorarer og annen service og driftsforhold. Samt alle forsikringer for garasjelaget.

  Om sameiet
  Selskapet er et registrert garasjelag og består av fem seksjoner i parkeringshus med 60 parkeringsplasser i Oslo. Garasjelaget er organisert etter de bestemmelser som følger av eierseksjonsloven, og har til formål å ivareta garasjelagets fellesinteresser og administrasjon av eiendommen. Selskapet er tinglyst på tomten gnr 227, bnr 583 i Oslo. Selskapet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 997 495 675. Total Teknikk AS er leverandør av det tekniske vedlikeholdet og den daglige servicen av garasjeanlegget. Vedlikehold av garasjeporten utføres av NORPORT men uten serviceavtale. Strøm for garasjeanlegget og varmekabler i bakken, leveres av Elvia (nett leverandør) og Gudbrandsdalen Energi ? Variabel pris. Strøm avleses på egen måler. Innkjøpet følger avtalen Sameiet Rodelunden forhandler til enhver tid. Selskapet har ikke fast vaktmester og belager seg på frivillig innsats av styrets medlemmer som mottar en årlig påskjønnelse for dette ? bokført som vaktmester. Regnskap- og forvaltning og revisjon Regnskap- og forvaltning er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS Eiendomsforvaltning AS. Garasjelaget har ikke revisor da dette ikke er et krav for slikt garasjelag. Forsikringer Selskapet har byttet forsikringsselskap for 2022. Nytt selskap er; Tryg Forsikring. Polise 799 7485 Våre forsikringer håndteres via OBOS sin forsikringsavdeling som nåes her; forsikring@OBOS.no

  Forkjøpsrett
  Det er ikke forkjøpsrett på garasjeplassene som selges frittstående.

  Vedtekter/husordensregler
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i gjeldende vedtekter og husordensregler. Dokumentene følger vedlagt i salgsoppgaven. 

  Eierskiftegebyr
  794

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 301/227/583: 05.09.2011 - Dokumentnr: 703057 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:0301 Gnr:227 Bnr:464
  13.10.2011 - Dokumentnr: 834864 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 1
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Grunn
  Sameiebrøk: 71/4277
  Snr: 2
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Grunn
  Sameiebrøk: 95/4277
  Snr: 3
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 68/4277
  Snr: 4
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 95/4277
  Snr: 5
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 51/4277
  Snr: 6
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 87/4277
  Snr: 7
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 68/4277
  Snr: 8
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 95/4277
  Snr: 9
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 51/4277
  Snr: 10
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 87/4277
  Snr: 11
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 68/4277
  Snr: 12
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 95/4277
  Snr: 13
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 51/4277
  Snr: 14
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 87/4277
  Snr: 15
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 68/4277
  Snr: 16
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 95/4277
  Snr: 17
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 51/4277
  Snr: 18
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 87/4277
  Snr: 19
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 71/4277
  Snr: 20
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 133/4277
  Snr: 21
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 104/4277
  Snr: 22
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 87/4277
  Snr: 23
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Grunn
  Sameiebrøk: 51/4277
  Snr: 24
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Grunn
  Sameiebrøk: 111/4277
  Snr: 25
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 87/4277
  Snr: 26
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 51/4277
  Snr: 27
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 95/4277
  Snr: 28
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 68/4277
  Snr: 29
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 87/4277
  Snr: 30
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 51/4277
  Snr: 31
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 95/4277
  Snr: 32
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 68/4277
  Snr: 33
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 87/4277
  Snr: 34
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 51/4277
  Snr: 35
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 95/4277
  Snr: 36
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 68/4277
  Snr: 37
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 87/4277
  Snr: 38
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 51/4277
  Snr: 39
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 95/4277
  Snr: 40
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 68/4277
  Snr: 41
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 63/4277
  Snr: 42
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 76/4277
  Snr: 43
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 95/4277
  Snr: 44
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 68/4277
  Snr: 45
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 101/4277
  Snr: 46
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 377/4277
  Snr: 47
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 138/4277
  Snr: 48
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 165/4277
  Snr: 49
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 63/4277
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Adgang til utleie
  Ved utleie av garasjeplass skal styret underrettes skriftlig. Dersom en garasjeeier leier ut sin garasjeplass må man påse at leietaker skriftlig forplikter seg til å følge sameiets vedtekter, vedtak av årsmøter og styret. Forretningsfører gis rett til å avkreve et gebyr for sitt arbeid i forbindelse med eierskifte og eventuelt ved utleie. Ved utleie påhviler det den enkelt garasjeeier å sikre at leier er kjent med garasjeanlegget og dets funksjoner og at det er gitt god nok instruksjon om hvordan anlegget skal opereres.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  290 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 794,- Administrasjonsgebyr OBOS 966,- (Omkostninger totalt)   2 996 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  966

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast vederlag tilsvarende 30.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  10.000,-

Dokumenter

Nina Friis Stensland

Megler

Nina Friis Stensland

98 08 41 42

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev