aktiv-eiendomsmegling
Stue

Ottestad Idrettsvegen 11D

Sentral tomannsbolig med 3 soverom og dobbelgarasje - Attraktiv beliggenhet på Ottestad -

 • 4 075 000
 • BRA 130 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING4 075 000
 • OMKOSTNINGER118 012
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 193 012
 • EIENDOMSTYPETomannsbolig
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 014
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 126 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT717 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGB
 • 4 075 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  101 870,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 075 000,-))
  --------------------------------------------------------
  118 012,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 193 012,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Boligen inneholder: Entrè, stue/kjøkken, 2 bad, gang og 3 soverom. Bod, terrasse og balkong.

Idrettsvegen 11D, Innlandet

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Idrettsvegen 11D ligger i et rolig og etablert boligfelt midt i Bekkelaget, Ottestad. Det er kort vei til Vikasenteret, matbutikker og Ottestad Stadion. Gangavstand til bussholdeplass som kan ta deg til Hamar eller Stange. Til Hamar sentrum er det ca. 3,5 kilometer med et rikt tilbud av butikker, restauranter, kafeer og kulturliv. I tillegg er det kort vei til Ottestadstien som bringer deg innover i kulturlandskapet rundt i Stangebygden. Det er også en kort sykkeltur til Mjøsstranda. På vinterstid kjører lokale ildsjeler opp gode løyper på jordene rundt om, og dermed mulighet til flere forskjellige turer rundt om i Ottestad og Stange Vestbygd.
 • Tomannsbolig fra 2014.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Kristian Langstrand, Takstgruppen.

  Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter:
  Innvendig:
  Radon
  Dokumentasjon på radonsperre foreligger ikke.
  Tiltak
  • Innhent dokumentasjon, om mulig.

  Bad: Overflater Gulv:
  Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
  Tiltak
  • Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

  Bad: Sluk, membran og tettesjikt:

  Bad: Ventilasjon:
  Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
  Tiltak
  • Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

  Bad: Ventilasjon:
  Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
  Tiltak
  • Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • Loftsetasje: BRA/P-rom: 56/56 m²
  1. Etasje: BRA/P-rom: 75/70 m²

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Loftsetasje: Gang, 3 soverom og bad.
  1. Etasje: Stue/kjøkken og bad.

  Følgende rom inngår i sekundærareal:
  Bod.

  Garasje: BRA/P-rom: 21/0 m².
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarmingen består av strøm, i hovedsak ved hjelp av panelovner og varme i gulv.
 • Felles eiet tomt på 717 som er flat/skrående. Tomten er opparbeidet med plen og beplantning med gruset gårdsplass.
 • I dobbelgarasje eller på egen gårdsplass.
 • Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 937 931 per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 376 551 per
 • Andel fellesgjeld kr ,- pr. .
  Andel fellesformue kr ,- pr. .
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf. eierseksjonsloven § 30.
 • Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2021:
  Avløp: kr 20 729,45,-.
  Eiendomsskatt: kr 6 064,40,-.
  Feiing: kr 420,02,-.
  Renovasjon: kr 4 053,76,-.
  Vann: kr 13 688,95,-.

  Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Felleskostnader", påløper kostnader til for eksempel strøm, innboforsikring, innvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett (eventuelt oppgradering av kanalpakker og linjehastighet der hvor grunnpakke er inkludert).
 • Det ble utstedt ferdigattest for To-mannsbolig m/garasje i 2013.
  Merknad: Rørlegger Hørsandlien har i brev datert 25.06.2014 uttalt at han mener det ikke skal være noe problem med den private ledningen som ligger på vestsiden av to-mannsboligen. På det sør-vestre hjørnet ligger ledningen helt inntil to-mannsboligen.

  Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse synes å stemme godt overens med dagens bruk.
 • På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med 1 bruksenhet(er).
 • Erverv av seksjonen er konsesjonsfritt, men eierseksjonsloven setter som begrensning at man ikke kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameie. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen:
  Dagboknr. 1971/104581-2/11, tinglyst den 17.08.1971. Gjelder bestemmelse om veg.
  Knr: 3413, gnr: 6, bnr.: 443.

  Dagboknr. 2016/616192-1/200, tinglyst den 06.07.2016. Gjelder bestemmelse om parkering.
  Knr.: 3412, gnr.: 6, bnr.: 37, snr.: 2.

  Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.
 • Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel for Stange, 2020-2032, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til bebyggelse og anlegg, nåværende.
  Boligen ligger i et boligfelt. Ottestad idrettsanlegg ligger i nærheten av eiendommen. Det er regulert for gang-, og sykkelsti langs et grønt område som går fra idrettsanlegget.

  Eiendommen omfattes også av kommunedelplan for Ottestad fra 2011, hvor eiendommen er avsatt til boligområdet, nåværende.
  Boligen ligger i et området hvor det bygge/anleggstiltak kan tillates.
 • Gnr. 6 Bnr. 37 Snr. 1 i Stange kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende:

  2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
  Svar: Ja, kun av faglært
  Beskrivelse: Husker ikke
  Arbeid utført av: Husker ikke

  2.2. Er arbeidet byggemeldt?
  Svar: Ja
  Beskrivelse: Husker ikke

  4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
  Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad
  Beskrivelse: Husker ikke
  Arbeid utført av: Husker ikke

  11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
  Svar: Ja, kun av faglært
  Beskrivelse: Husker ikke
  Arbeid utført av: Husker ikke

  12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
  Svar: Ja
  Beskrivelse: Stange Kommune

  16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
  Svar: Ja, kun av faglært
  Beskrivelse: Horten his
  Arbeid utført av: Horten hus
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en fast provisjon på 42.000 av salgssummen ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 15.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 7.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Amelia Lipska
  Nikolay Lubomirov Solakov
Kjetil Gustavsen

Megler

Kjetil Gustavsen

90 99 63 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev