aktiv-eiendomsmegling

OTTESTAD Salg av tomter i Heggevegen 3 (Under fradeling)

3 stk selveier boligtomter under fradeling - Sentral og attraktiv beliggenhet i Ottestad.

 • kr 1 500 000
 • BRA 161 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 500 000
 • Omkostningerkr 38 842
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 538 842
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt2 141 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • Parsell 3: 1 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,00))   38 842,- (Omkostninger totalt)   1 538 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) Parsell 2: 1 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 45 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 800 000,00))   46 342,- (Omkostninger totalt)   1 846 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) Parsell 1: 2 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,00))   63 842,- (Omkostninger totalt)   2 563 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Salg av tomter i Heggevegen 3 (Under fradeling), Innlandet

 • Tomt
  2141m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten skal fradeles hovedbølet gnr. 6, bnr. 23 i Stange kommune. Tomtearealet etter fradeling vil først foreligge når endelig oppmåling er utført av kommunen. Det gjøres oppmerksom på at oppgitt tomteareal er å anse som et cirka areal, og at tomten både kan bli større og mindre enn oppgitt/beregnet. Partene har derfor intet krav mot hverandre dersom tomten i fremtiden skulle bli mindre/større enn oppgitt. Etter fradeling får tomtene et cirka areal på: Parsell 1: Ca. 936 m² Parsell 2: Ca. 665 m² Parsell 3: Ca. 540 m²

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger fint til i Bekkelaget i Ottestad, kun 5 minutters kjøretur utenfor Hamar sentrum. Et veletablert boligområde med kort avstand til servicefasiliteter og flotte grøntområder. Vikasenteret med et godt utvalg av butikker ligger ca. 1 km unna. Her finner du blant annet apotek, Coop Extra, frisør, blomsterbutikk m.m. Det er i tillegg kort avstand til både dagligvarebutikken Bunnpris, Kiwi og Rema. I Hamar sentrum finner man flere koselige kaféer og restauranter som Nagomi, Larsen, Il Teatro, Egon og Royal India. Kjøpesenteret CC Stadion med sitt brede utvalg av butikker ligger i underkant av 3,2 km unna. Flotte turmuligheter i området. Du har den kjente Ottestadstien på ca. 15 km som går gjennom et frodig jordbruksområde. Åkerarealene preger landskapet, men her er også hamnehager og skogholt. En utrolig fin tur for hele familien! Gangavstand til Ottestad Idrettspark, som er hjemmebanen til fotballaget Ottestad Idrettslag. Om vinteren blir parken tatt i bruk som langrennsarena. Det er gangavstand til holdeplass for bybuss med hyppige avganger til Hamar sentrum og øvrige destinasjoner. Ca. 3 km til Hamar stasjon med gode tog- og bussforbindelser til det øvrige østlandet. Det tar ca. 1 time og 20 minutter med toget til Oslo sentralstasjon.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  Parsell 3: 1 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,00))   38 842,- (Omkostninger totalt)   1 538 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) Parsell 2: 1 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 45 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 800 000,00))   46 342,- (Omkostninger totalt)   1 846 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) Parsell 1: 2 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,00))   63 842,- (Omkostninger totalt)   2 563 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): - Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 1.900,-. - Forbruk vann: Kr 36,16,- per kubikk. - Forbruk kloakk: Kr 63,35,- per kubikk. - Renovasjon: Kr 4.176,- (middels beholder - 140 liter). - Feie- og tilsynsgebyr: Kr 575,- (feiing 1 pipeløp hvert 2 år). - Eiendomsskatt vil utgjøre 2,7 promille av eiendommens skattegrunnlag (fastsettes ved "taksering"). Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig. Kjøper bærer alle kostnader og gebyrer/avgifter rundt tilknytning til infrastruktur som vei, vann, avløp, strøm o.l.

  Info formuesverdi
  Ligningsverdi fastsettes først etter ferdigstillelse. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistret pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger). Ligningsverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom).

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3413/6/23: 11.03.1959 - Dokumentnr: 100675 - Erklæring/avtale vedr. frafallelse av ulempeserstatning 31.01.2017 - Dokumentnr: 91747 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3413 Gnr:6 Bnr:540 Adkomstretten gjelder også for senere utskilte parseller fra bnr. 540 05.06.1916 - Dokumentnr: 800032 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3413 Gnr:6 Bnr:1 19.12.1991 - Dokumentnr: 107463 - Målebrev Overført areal til veggrunn 365 m2. 01.01.2020 - Dokumentnr: 500487 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0417 Gnr:6 Bnr:23 31.01.2017 - Dokumentnr: 91747 - Best. om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3413 Gnr:6 Bnr:540 Adkomstretten gjelder også for senere utskilte parseller fra bnr. 23

  Vei, vann og avløp
  Alle tre tomtene vil få innkjøring fra Heggevegen og inn på privat vei. Det er allerede tinglyst avtale om adkomstrett på gnr. 6, bnr. 23 og 540 som også skal gjelde for senere utskilte parseller på bnr. 23 og 540 (Se vedlagt i salgsoppgave). Alle kostnader knyttet til drift, vedlikehold og opparbeidelse av adkomstvegen deles mellom brukerne av vegen. Eventuelle bygninger på tomten vil bli tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Kjøper må selv påkoste tilknytning og graving fra nærmeste tilknytningspunkt og frem til egen tomt/bolig. Tilknytningsavgift for vann er i budsjett for Stange kommune 2023 opplyst å skulle utgjøre kr. 15.000,- inkl. mva. Tilknytningsavgift for avløp er i budsjett for Stange kommune 2023 opplyst å skulle utgjøre kr. 24.000,- inkl. mva.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av eldre reguleringsplan for Rv 222 Breidablikk - Sandvikavegen, fra 2006. Reguleringsformål for eiendommen er boliger. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Stange kommune (2020-2032), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til bebyggelse og anlegg. Eiendommen omfattes av kommunedelplan for Ottestad fra 2011. hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligområde. BYA = 35 % per parsell.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Hver parsell er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  Parsell 3: 1 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,00))   38 842,- (Omkostninger totalt)   1 538 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) Parsell 2: 1 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 45 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 800 000,00))   46 342,- (Omkostninger totalt)   1 846 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) Parsell 1: 2 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,00))   63 842,- (Omkostninger totalt)   2 563 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  38842

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast provisjon pålydende kr. 43.750,- pr. tomt. I tillegg kommer følgende vederlag pr. tomt: Tilretteleggingsgebyr kr. 15.900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg totalt kr 19.500,-. Utleggene omfatter innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon og markedspakke Aktiv digital. Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Sindre Ilseth Heia

Megler

Sindre Ilseth Heia

91 59 55 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev