aktiv-eiendomsmegling
Vi lanserer ny 5 mannsbolig! I andre etasje tilbys 2 store toppleiligheter på 117 BRA. Disse leilighetene er utstyrt med bl.annet et større kjøkken, 2 carportplasser og dobbel utebod! I første etasje er det leiligheter på 70 og 80 m2 BRA.
Vi lanserer ny 5 mannsbolig! I andre etasje tilbys 2 store toppleiligheter på 117 BRA. Disse leilighetene er utstyrt med bl.annet et større kjøkken, 2 carportplasser og dobbel utebod! I første etasje er det leiligheter på 70 og 80 m2 BRA.

OVERHALLA Reinbakkan 29

Vi presenterer 5 mannsbolig med 2 store toppleiligheter - Kun 40 % fellesgjeld og muligheter for IN ordning!

 • kr 0 - 3 510 000
 • Priser fra og tilkr 0 - 3 510 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 2 340 000
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 0 - 5 850 000
 • Omkostninger fra og tilkr 33 257 - 33 257
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 0 - 5 883 257
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 16 317
 • Areal primærareal - fra og til0 - 114 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 117 m²
 • Tomt -
 • EierformAndel
 • MatrikkelGNR. 44 BNR. 92
 • Informasjon om meglerforetaketBoli Eiendomsmegling AS Søren R Thornæs veg 4 7800 Namsos
 • OppdragsansvarligHanne Brattberg Sørensen
 • Oppdragsnummer1706235113
 • Omkostninger i forbindelse med overskjøting til borettslaget. Disse Kostnadene blir delt på antall andelseiere: - Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdi (1 000 000) kr 25.000,- - Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr 585,- - Tinglysingsgebyr pantedokument p.t. kr 1.070,- - Stiftelsesgebyr borettslag inkl revisor, IN ordning, br.reg, innreg. Andeler: Kr. 73 870,- - Etableringsgebyr fellesgjeld kr 10.000,- Totalt kr 110 625,- for alle 5 andelene. *Fordelt på 5 andeler blir andel omkostninger til borettslaget kr. 22 125,- pr. andel Omkostninger pr andel: *- Omkostninger til borettslaget: Kr. 22 125,- - Tinglysning av pant i andelen: Kr 480,- - Tinglysning av andel i borettsregistret: Kr 480,- - Grunnboks utskrift kjøper: Kr 172,- - Startkapital til borettslaget: Kr 5.000,- - Andelskapital til borettslaget: Kr 5.000,- Totalt kr 33 257,- inkludert andel av omkostningene til Borettslaget. I tillegg kan det komme andel omkostning i forbindelse med evt. overdragelse av realsameiet/ velforening i området. Denne vil fordeles på alle rettighetshavere i området. Estimert kostnad pr andel ca. kr. 2.000,-. Det tas forbehold om at endelig beløp kan avvike fra oppgitte estimat. En eventuell økning i offentlige tinglysingsomkostninger må dekkes av kjøper. Ev. overskytende stiftelsesgebyr overføres til borettslagets driftskonto. Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og dersom grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/økning være selgers ansvar og risiko. Borettslaget blir tilknyttet Boligbyggelaget Midt. Faktura for medlemskap sendes andelseiere før overdratakelse. Pris er kr 300 i innmeldingsavgift og kr 300 i årskontingent. Er det flere eiere pr. andel, får alle faktura iht. Boligbyggelaget Midt sine vedtekter

Meld deg på visning!

Påmelding
Planløsning 2 etasje
Stue toppleilighet. Behangelig vannbåren varme i entre, kjøkken og stue. TV/Internett inkludert i felleskostnaden.

Reinbakkan 29, Trøndelag

 • Om prosjektet
  Reinbakkan boligtun har en fin utvikling av boliger. Vi har nå gleden av å lansere ny 5 mannsbolig på Reinbakkan! Denne gangen med 2 store leiligheter i 2 etasje, med tilhørende 2 carporter og dobbel utebod. De store leilighetene er på 117 m2 BRA og er tegnet med 3 soverom. Det er også mulig med 4 soverom, eller evt en ekstra stue. Ekstra romslig kjøkken fordi leiligheten fortjener det! Du kan ellers velge mellom 4-roms på ca. 80 m2 BRA, eller 3-roms på ca. 70 m2 BRA, alt etter hva du foretrekker og har behov for. Med bakgrunn av dagens renteutvivikling, har vi i dette trinnet valgt å en litt annerledes innskuddsmodell enn tidligere. Det legges opp til 60 % innskudd 40 % fellesgjeld. Det betyr at innskuddet blir litt høyere, men felleskostanden blir mere balansert. Det etableres nytt borettslag "Nedre Reinbakkan", som trolig blir utvidet når neste bygg på siden kommer. Det er lagt til rette for individuell nedbetaling om ønskelig. Byggene bygges rundt et tun, som skaper et hyggelig, trygt og harmonisk miljø. Moderne leiligheter med store vindusflater, åpen stue/kjøkkenløsning, vannbåren varme, samt skyvedør ut til romslig overbygd veranda vendt mot sørvest, for å nevne noe. Alle leilighetene får utsikt og gode lys og solforhold! Utbygger er Reinbakkan Utvikling AS, datterselsskap til Bråholmen Eiendom. Vi gleder oss til videre utvikling av området, og ønsker nye interessenter velkommen til å ta kontakt for en gjennomgang!

  Priser fra og til
  kr 0 - 3510000

  Omkostninger fra og til
  kr 33257 - 33257

  Fellesareal i bygg
  Carporter og boder er fellesareal til borettslaget.

  Garasje/parkering
  Parkering i carport stående på borettslagets eiendom. Topp leilighetene får 2 stk carporter. Carporter leveres klargjort for tilkobling Elbil- ladder i carport. Selger forbeholder seg retten til å omorganisere parkering underveis, avhengig av offentlige forhold og salg-/utbyggingstakt, herunder evt. utvide/ redusere parkeringsplasser m.m. Selger forbeholder seg også retten til å etablere midlertidig plasseringer avhengig av utbyggingstakt.

  Boder
  Utvendig bod tilknyttet carport. Hver bod får en dobbel stikkontakt. Golv i boder utvendig vil være av betong. Leilighetene i 2 etg har dobbel bodstørrelse.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Selger tar sikte på at ca 12 mnd byggetid fra selgers forbehold er frafalt.   Så snart selger har vedtatt byggestart og opphevet forbeholdene skal selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Utløpet av overtakelsesperioden er bindende og dagmulktsutløsende.   Senest 10 uker før ferdigstillelse av eiendommen skal selger gi kjøper skriftlig melding om overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.   Dersom selger ferdigstiller eiendommen i god tid før overtakelsesperioden beskrevet i ovenfor, kan selger kreve overtakelse inntil fire måneder før denne fristen. Selger skal skriftlig varsle kjøper om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 dagers skriftlig varsel.    Overtakelse skjer straks boligen er ferdigstilt og bør skje etter at ferdigattest foreligger, dog vil overtakelse skje ved midlertidig brukstillatelse dersom kommunen utsteder slik midlertidig brukstillatelse. Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger.    Eiendommen skal overtas ved overtakelsesforretning hvor begge parter deltar. Kjøper skal varsle om ev. forhold som påberopes som mangel ved eiendommen. Det påpekes at dette gjelder alle forhold kjøper avdekker eller med rimelighet burde avdekket ved gjennomgangen. Ev. reklamasjoner og selgers standpunkt til disse skal protokolleres og overtakelsesprotokollen skal signeres av begge parter.   Selger skal overlevere eiendommen i byggrengjort stand, og fellesarealer i ryddet stand.   Kjøper aksepterer at alle utbedringer, overtakelser og ettårsbefaringer avholdes innfor normal kontortid.   Kjøper kan nekte overtakelse dersom eiendommen på overtakelsestidspunktet har feil og/eller mangler som gir rimelig grunn for nektelsen. Selger forplikter seg da til innen rimelig tid å utbedre alle feil og/eller mangler som blir protokollert under overtakelsen.   Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt eiendommen. Hvis eiendommen ikke overtas til avtalt tid, og årsaken ligger hos kjøper, har kjøper risikoen fra det tidspunkt eiendommen kunne vært overtatt. Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for.  

  Forsikringsselskap
  Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse.

  Tomteareal
  nullm²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Felles eiet tomt for borettslaget. Tomten vil disponeres av borrettslaget i felleskap iht. vedtektene. Tomten er under fradeling. Endelig tomteareal vites derfor ikke p.t. Intenveier er allerede asfaltert med gatelys, og det er etablert snuplass og gjesteparkeringsplasser for feltet. Det er opparbeidet området klart for lekeplass. Uteareal rundt det planlagte bygget blir opparbeidet med tilsådde plener helt ned til støyskjerm, samt subus dekke i carporter og på gangstier til leilighetene. Singelrenne i bredde ca 0,6 m bredde rundt husene.

 • Kjøkken
  Kjøkkeninnredning leveres av god kvalitet med mørke, matte fronter. Leveres integrert platetopp, stekeovn, micro, kjøl-/ fryseskap og oppvaskmaskin.

  Bad
  Vegghengt toalett leveres i hvitt porselen. Det leveres egen kran og avløp for vaskemaskin. Skapseksjoner av type hvit glatt eller tilsvarende. Størrelse i henhold til plantegninger. Det leveres dusjhjørne med rette innadslående slagdører.

  Garderobe-fasiliteter
  Garderobeskap på soverom er inkludert i leveransen, i henhold til plantegninger.

  Diverse
  Adresse er pt ikke tildelt. Tildeles etter at eiendommen er fradelt og oppmålt av Overhalla Kommune. Endelig adresse og andelsnummer vil vi komme tilbake til.

  Konstruksjon
  Eksteriørmessig uttrykk kommer frem av perspektivskisser/fasadetegninger fra arkitekt. Konstruksjonen er oppført med bjelkelag i etasjeskiller og brannskille mellom leilighetene. Vinduer leveres som vedlikeholdsfrie aluminiumsbelagte trevinduer. Vegger leveres med trepanel malt i Tjærebrun 676. Leveres grunnet og malt med ett strøk fra fabrikk. Synlige spikerhoder, endekutt og andre sagsnitt er ikke overflatebehandlet. Dette inkludert Toppstrøk inkluderes ikke i leveransen fra utbygger.

  Balkonger/terrasser/uteplasser
  Royal Impregnert trevirke fra fabrikk på balkonggulv. Må deretter behandles av kjøper. Endelig fasadematerialer og fasadeuttrykk vil bli bestemt i prosjekteringsfasen. Balkonger har betongdekker med tremmegolv. Markiser eller annen type solavskjerming leveres ikke av utbygger. Balkonger anses som utvendig konstruksjon og mindre ansamlinger av vann vil kunne oppstå på overflaten etter regnvær. Drypping på ytterkant underliggende balkong kan forekomme.

  Ventilasjon
  Alle leilighetene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Separat avtrekk fra kjøkkenhette.

  Brannsikring
  Brannvarsler og slukker iht. forskrifter.

  Dører og vinduer
  Vinduer leveres som trevinduer med hvit karm og ALU kledning i farge RAL 9005 Jet Black. Terrassedører leveres malte og med klart energiglass. Innvendige dører leveres som kompaktdører av god kvalitet (Swedoor stable eller tilsvarende) med dempelist på karm. Lyse/hvite, glatte dørblader med vridere og beslag av stål, samt hvitmalte karmer og gerikter (stiftehull vil være synlig).

  Overflater og kledning
  Gulv Gulv på bad og Bod/vaskerom leveres flislagt. Øvrig rom leveres med hvitlasert høytrykkslaminat. Vegger Innervegger: Bad og vaskeroms vegger leveres med FIBO Våtromsplater. Øvrige vegger med gips i lys og lune farger. Himling Himlinger leveres i sparklet og malt utførelse ? farge hvit. Der tekniske installasjoner krever det, vil det dels bli nedsenkede himlinger, dels innkassinger av kanaler og rør. Disse er ikke nødvendigvis vist på tegning. Overflatene blir av malt gips. Listverk Gulvlister, taklister og dørgerikter(lister) leveres ferdig malt i lys farge/eller eikelister, stiftehull vil være synlig. Listfri løsninger mellom gulv/tak og vinduer på stue/kjøkken.

  Kabel-tv/bredbånd
  Leilighetene leveres med skjult el-anlegg, unntatt der det teknisk er behov for å legge åpent. Stikkontakter i leilighetene plasseres generelt 15cm over gulv der annet ikke er beskrevet. Brytere plasseres generelt ca 100cm over gulv. Det leveres egen strømmåler for hver leilighet samt egen måler som går på fellesarealer. Alle leiligheter leveres forberedt for TV og internett. TV/Internett inngår i felleskostnadene (Altibox)

  El-anlegg
  NEK 400

 • Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt er inkludert i de kommunale avgiftene som inngår i felleskostanden.

  Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Organisasjonsform
  Boligene selges som andeler, og vil bli organisert som et borettslag. Borettslaget er planlagt å bestå av totalt 5 andeler. Selger tar forbehold om antall andeler i borettslaget. Selger står fritt til når som helst å stifte borettslaget, for så å overføre andelene til kjøperne ved overtakelse. Kjøperne blir innkalt til stiftelsesmøte eller ekstraordinær generalforsamling. Her velges nytt styre for borettslaget. På stiftelsesmøte (som kan gjennomføres av selger) vedtas vedtekter og husordensregler. Lokalleie i forbindelse med stiftelsesmøte/ekstraordinær generalforsamling og gebyr for registrering i Brønnøysund faktureres borettslaget etter overtakelse eller trekkes fra etableringskostnaden. Forslag til driftsbudsjett for første driftsår vil også bli presentert.

  Lånebetingelser fellesgjeld
  Det er inngått avtale om langsiktig finansiering (fellesgjeld) med Dnb. Total fellesgjeld for borettslaget er kr 9 342 000,- Kapitalkostnader består av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Borettslaget planlegges finansiert med 40 % fellesgjeld og 60 % innskudd. Fellesgjelden er planlagt å bestå av et annuitetslån med 40 års løpetid hvor de første 10 årene er avdragsfrie. Kapitalkostnadene vil øke når perioden for avdragsfrihet opphører. Det presiseres at renten vil endre seg i samsvar med den generelle renteutviklingen og vil påvirke felleskostnadene tilsvarende, uavhengig av budsjettperiode. Renteutgiftene er for tiden fradragsberettiget med 22 % etter gjeldende regler, forutsatt at andelseieren har tilstrekkelig skattbar inntekt. Det er rentesats på 6,0 % som er lagt til grunn i de stipulerte felleskostnadene. Dersom renten endres før overtagelsen, vil dette påvirke kapitalkostnadene og dermed felleskostnadene. Borettslaget har lagt til rette for individuell nedbetaling av fellesgjeld. Med en IN-ordning kan andelseier selv bestemme hvordan fellesgjelden nedbetales.

  Avdragsfri periode
  10 års avdragsfrihet

  Felleskostnader etter avdragsfri periode
  Avdragsfrihet: 10 år. Felleskostnader vil øke dersom avdrag begynner å løpe i år 11. Separat beregning av månedlige felleskostnader etter ev. avdragsfri periode fremkommer av prisliste. Det tas forbehold om at øvrige elementer i felleskostnadene og lånebetingelser forblir uendret.

  Vedtekter/husordensregler
  Standariserte vedtekter vil bli etablert i forbindelse med stifting av borettslaget.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5047/44/92: 02.09.2022 - Dokumentnr: 975333 - Bestemmelse om vannledning. Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger.Gjelder denne registerenheten med flere 02.09.2022 - Dokumentnr: 975333 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger. Gjelder denne registerenheten med flere 02.09.2022 - Dokumentnr: 975333 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel. Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger. Gjelder denne registerenheten med flere 02.09.2022 - Dokumentnr: 975333 - Bestemmelse om adkomstrett, parkering, renovasjon, postkasser, lekearealer og vedlikehold Rettighetshaver: Knr:5047 Gnr:44 Bnr:86 Snr:1 og 2 Rettighetshaver: Knr:5047 Gnr:44 Bnr:87 Snr:1 og 2 Rettighetshaver: Knr:5047 Gnr:44 Bnr:88 Snr:1 og 2 Rettighetshaver: Knr:5047 Gnr:44 Bnr:89 Snr:1 og 2 Rettighetshaver: Knr:5047 Gnr:44 Bnr:90 Snr:1 og 2 Rettighetshaver: Knr:5047 Gnr:44 Bnr:95 Rettighetshaver: Knr:5047 Gnr:44 Bnr:96 Bestemmelse om vedlikehold Gjelder denne registerenheten med flere 30.11.2015 - Dokumentnr: 1116976 - Registrering av grunn. Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5047 Gnr:44 Bnr:1 01.01.2018 - Dokumentnr: 144283 - Omnummerering ved kommuneendring. Tidligere: Knr:1744 Gnr:44 Bnr:92 05.07.2022 - Dokumentnr: 734995 - Registrering av grunn. Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5047 Gnr:44 Bnr:95 05.07.2022 - Dokumentnr: 735005 - Registrering av grunn. Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5047 Gnr:44 Bnr:96

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene. Det blir vedtektfestet at stat, fylkeskommune, kommune, bustadbyggjelag, institusjon eller samanslutning med samfunnsnyttig føremål og dessutan arbeidsgivar som skal leie ut leilighet til sine ansatte, kan eie opp til til tjue prosent av andelane i tillegg til andelar som kan eiest etter § 4-2 første ledd.

  Vann, vei og avløp
  Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger/stikkveger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan Reinbakkan Boligområde datert 04.10.2010. Godkjent utnyttet til boligformål. Området er under utbygging. Skisser/ illustrasjoner over utbyggingen i prospektet må det forventes endringer på ifm detaljregulering av det enkelte område og utbyggingstakt. Konferer megler. Kopi kan fås hos megler, og vil være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  Legalpant
  Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3. Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/ investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova. Avhendingsloven er ufravikelig ved forbrukerkjøp av nyoppført bolig som ikke har vært brukt som bolig i mer enn ett år på avtaletidspunktet, dersom selger har gjort avtalen som ledd i næringsvirksomhet.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Avtale anses inngått når kjøper har levert meglerforetaket bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept er meddelt. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

  Inneholder salgsoppgaven og kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

  Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgaven og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ?møblerte? plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert.

  Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard fremkommer av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som ?god standard? etc.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Kontraktsposisjonen kan selges under forutsetning av at selger får en tilfredsstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer inn med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelig kjøper. Transport før selgers forbehold er frafalt vil ikke bli akseptert. Selger forbeholder seg retten til i samtykket å fastsette nærmere vilkår for gjennomføring av transporten og oppgjøret for dette. Det gjøres oppmerksom på at kostnader til meglerforetaket knyttet til salg av kontraktsposisjon kommer i tillegg.                                                                                                                                    Selger/meglerforetaket påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers/meglerforetakets samtykke.           

  Avbestilling
  Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova §§ 52-54.

  Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr 30.000,- inkludert merverdiavgift. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum inkludert merverdi

  Viktig informasjon
  Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under.
  Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jf. buofl. § 10).
  Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.
  Selger har rett til tilleggsfrist uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova § 11. Forhold som gjelder her er:
  ? Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
  ? Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
  ? Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).

  Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.

  Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
  1. dagmulkt
  2. heve avtalen
  3. kreve erstatning
  4. tilbakeholde deler av kjøpesum

  Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22.
  Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved ev. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse. Kjøper må være innforstått med og akseptere de ulemper som naturlig følger med under gjennomføring av byggeprosjektet, også etter innflytting har funnet sted. Dersom selger ferdigstiller boligene i ulike byggetrinn, og/eller fellesareal ikke er ferdigstilt til overtakelse, må kjøpere som flytter inn regne med en periode med byggearbeider, støv og noe anleggsstøy på dagtid. Dette omfatter også rett til å ha maskiner og utstyr stående på eiendommen/i området frem til arbeidene er ferdigstilt.   Kjøpere har ikke anledning til å besøke byggeplassen i byggeperioden uten avtale, og ved avtale kun med følge av representant fra selger. Dette på grunn av selgers ansvar og forsikring for bygg og personer som oppholder seg på anleggsplassen.        

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Meglers vederlag
  Meglers vedlag er kr. 43 750,- pr enhet, samt kr. 25 000,- for honoraroppdrag til borettslaget. 1500,- pr visning pr leilighet. Alle priser er inkl mva. Markedsføring ihenhold til faktisk bruk. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket faktiske utlegg og kostnader. Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Hanne Brattberg Sørensen

Megler

Hanne Brattberg Sørensen

48 31 04 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev