aktiv-eiendomsmegling

Elverum Ydalirvegen 4

Sentrumsnært bygg med 12 hybler, 5 toaletter, 5 dusjer, badstue, 2 kjøkken. Utsikt mot sentrum!

 • 7 500 000
 • BRA 417 m²
 • 12 soverom
 • PRISANTYDNING7 500 000
 • OMKOSTNINGER203 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER7 703 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 976
 • SOVEROM12
 • AREALP-rom 365 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 055 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGE
 • 7 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  187 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 500 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  --------------------------------------------------------
  203 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  7 703 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje: Entré, stort felles oppholdsrom med kjøkken og spisestue. Oppholdsrommet har utgang til stor terrasse på to sider av huset. Forøvrig 7 hybler og 2 baderom, ett vaskerom og to WC.
Sokkeletasje: Gang, felles kjøkken, felles oppholdsrom, 5 hybler, 2 bad, bod og teknisk rom.
Trapperom mellom etasjene. Utvendige boder.

Ydalirvegen 4, Innlandet

 • Boligen ble pusset opp og modernisert senest i 2014.

  Kjøkken i 1. etasje og sokkel har malte fronter med laminert skrog og benkeplate. Avløp fra utslagsvasken i 1. etasje med avfallskvern. Ventilator til friluft på begge kjøkken. Integrerte hvitevarer medfølger i handelen.

  Badene har vinylbelegg og fliser på gulv samt laminerte plater på vegger. Varmekabler i gulv på hovedbad i 1. etasje og begge bad i kjeller. Det er opplegg for vaskemaskin på to av badene.

  Overflater forøvring i boligen har laminat og fliser på gulv. Panelplater, malt strie og malte plater på vegger. Malte plater og systemhimling i tak.

  Det er etablert ett strømabbonement for hele eiendommen.

  Eiendommen har kabel-TV og bredbånd.
 • Eiendommen ligger i et boligområde i Øverleiret med nærhet til sentrum. Det er ca 1,2 km til sentrum hvor man finner de fleste byfasiliteter. Kort vei til fine uteområder ved Christianfjeld festning, samt til Svartholtet med muligheter for trening og rekreasjon. Her finnes oppkjørte skiløyper med traseer for både tur og trening. Kort avstand til lysløype på Loken. Barnehager og skoler i området. Eiendommen ligger på kanten av en høyde, uten andre boliger i front, og har utsikt over Elverum og områdene rundt!
 • Privat innkjøring fra kommunal veg.
 • Eldre kjellervegger - antatt av støpt betong og tegl. Utvendig fuktsikring rund kjellervegger. Antatt støpte/murte kjellervegger. Yttervegger av bindingsverk isolert med mineralull og med utvendig beiset panel. Valmet tak med taksperrer/tretakstoler tekket av metalltaksteinsplater.

  Se forøvrig Boligsalgsrapport avholdt den 08.08.2014 av Byggtakst Elverum AS Knut Roger Furuseth.
 • Hele bygget: Bra/p-rom: 417/365 kvm.
  1. etg: Bra/p-rom: 223/223 kvm.
  Sokkel: Bra/p-rom: 42/0 kvm
  Sokkel: Bra/p-rom: 152/142 kvm.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etg: Stue, kjøkken, 2 baderom, vaskerom, 2 toalettrom, entre, gang og 7 soverom.
  Sokkel: Kjøkken, 2 baderom, 5 soverom, gang/entre og trapperom. Etablert stuedel ved gang.

  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Eiertomt på ca. 1055 kvm. Gnr. 31, bnr. 290 har et areal på ca. 950 kvm, gnr. 31, br. 464 har et areal på ca. 105 kvm. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelbrev (oppmåling på digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jfr. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Eiendommen er fint opparbeidet med plen og noe busker og prydtrær og har en fantastisk panoramautsikt over Elverum og dens bakenforliggende naturlandskap. Gruset og asfaltert adkomst.
 • Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.
 • Det er ikke beregnet ligningsverdi for eiendommen, da det mangler innsendt RF-1098 oppgave.
 • Kommunale avgifter for 2018 utgjorde ca. kr. 28.000,-. I dette inngår avgift for eiendomsskatt, vann og avløp. I tillegg er det renovasjonsavgift til SØIR.
 • Det er utstedt ferdigattest i 2014 for endring av bruk, fasadeendring, tilbygg av sportsboder og ny terrasse.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Gnr. 31 Bnr. 290 og Gnr. 31 Bnr. 464 i Elverum kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtagelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Følgende forutsetninger legges til grunn for bud: Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet. Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt. Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige. Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Socrates Eiendom AS Bjørnebye
Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev