aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Dalavegen 432!

JØRPELAND Dalavegen 432

Jørpeland - Eldre hytte i Dalen med 3 soverom og selveiertomt

 • kr 890 000
 • BRA 55 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 890 000
 • Omkostningerkr 38 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 928 392
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 959
 • Soverom3
 • ArealP-rom 50 m²
 • Tomt871.2 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 890 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  22 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000))

  38 392 (Omkostninger totalt)

  928 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi i Aktiv Eiendomsmegling Ryfylke v/Vivien Beckfeld har nå fått for salg en eldre hytte i Dalen med selveiertomt og kjørevei helt frem til døren. Hytten er enkel og fremstår i relativt god stand med et ok vedlikehold. Det meste av hytten er original, men det er blitt skiftet flere vinduer etter 2001. Hytten inneholder: vindfang, stue, kjøkken, 3 soverom og toalettrom. Fra hytten har man gode turmuligheter like utenfor døren og det er turstier til både Heiahornet, Småhornet, Tibergfjellet, Ternefjellet og Revefjellet som har sitt startpunkt ved Liarvatnet som ligger like i nærheten av hytten. Man finner også flere badeplasser i område og man har kun 10 min ned til Jørpeland sentrum. Reisetiden fra Stavanger er ca. 35 minutter. Velkommen til en hyggelig visning!

Dalavegen 432, Rogaland

 • Tomt
  871.2m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten består for det meste av naturtomt, men er pent opparbeidet med litt plen og busker på fremdsiden.

  Beliggenhet
  Hytten ligger skjermet og landlig til i Dalen, med naturen som sin nærmeste nabo. Her har man gode turmuligheter like utenfor døren og det kan blant annet nevnes at turstier til både Heiahornet, Småhornet, Tibergfjellet, Ternefjellet og Revefjellet har sitt startpunkt ved Liarvatnet som ligger ikke langt vekke fra hytten. Videre har man muligheten til å gå Liarvatnet rundt, samt å benytte seg av badeplasser i område. Er man glad i å stå på ski om vinteren så finner man en kjekk lysløype ved Foreneset. Ellers har Dalen stisenter nylig åpnet som er ei 1,5km lang terrengløype for syklister som passer for både små og store sykkelglade. Jørpeland sentrum ligger kun 10 minutter fra hytten der man blant annet finner alt man trenger til et hytteopphold som flere butikker, restauranter og kaféer. Reisetiden fra Stavanger ligger på ca. 35 minutter.

  Adkomst
  Fra Stavanger kjører man gjennom Ryfast tunnelen og følger skilt mot Jørpeland. Fra Jørpeland sentrum tar man til venstre opp Dalavegen og følger veien oppover i ca. 4,3km til du ser et "til salgs" skilt langs veien. Der svinger du inn til venstre på en grusvei som tar deg opp til hytten. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt fritids- og boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Hytten er bygget på fundamenter i betongmur, betongblokk, stener og tresøyler. Det er trebjelkelag mot grunn, vegger i bindingsverk og mønt takkonstruksjon i tre. Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 13.01.2022 iht. NS3600 av Takst Team for teknisk beskrivelse av eiendommen.

  Innhold
  Vi har nå fått for salg en eldre hytte i Dalen som har alt på ett plan og inneholder: vindfang, stue, kjøkken, 3 soverom og toalettrom.

  Standard
  Hytten er opprinnelig bygd i 1959, men påbygd 2 til 3 ganger i ettertid. Den holder en enkel standard uten innlagt vann og avløp eller vanlig strøm. Det er montert et solcellepanel på den tidligere utedoen som sørger for litt strøm i hytten. Hytten fremstår i relativt bra stand og har hatt et ok vedlikehold opp gjennom årene. Det kan nevnes at det er skiftet ut flere vinduer etter 2001, men at hytten ellers er original fra byggeåret. Ved inngangspartiet har man en stor terrasse som strekker seg langs hele fremsiden av hytten, med god plass til flere sittegrupper og man kan nyte utsikten i det grønne. Hytten har en koselig stue med furupaneler og en vedovn plassert sentralt i rommet. Videre fra stuen har man dør inn til kjøkkenet som har innredning med eikefinerte fronter og utgang til terrasse. Hytten har til sammen 3 soverom med flere sengeplasser og et toalettrom som er utstyrt med hyttetoalett. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Forhold som har fått TG2: Utvendig: - Nedløp og beslag: Takrenner i plast Vurdering av avvik: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Tiltak: Stigetrinn og plattform for feier må monteres. Andre tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. - Takkonstruksjon/Loft: Sperrekonstruksjon. Vurdering av avvik: Konstruksjonene har skjevheter. Kryploft er grunnet vanskelig tilkomst besiktiget fra luke. Det er registrert symptom på aktivitet fra mus på kryploftet. Det er ikke brukt dampsperre i etasjeskiller. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak. Konstruksjonen er konstruert for lett taktekking. Om det skulle bli aktuelt med en tyngre type tekking må konstruksjonen forsterkes. - Veggkonstruksjon: Bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og liggende bordkledning. Vurdering av avvik: Det er påvist andre avvik: Noe ufagmessig utførelse noen steder. Det er registrert at vannbord over vindu ikke er ført gjennom kledning på 1 vindu i gavl mot vest. Alle vannbord over vindu må felles inn over vindu selv om det er noe tak over. Over stort vindu under takoverbygg mangler vannbord. Noen vannbord under vindu er ikke tilstrekkelig oppi vannbordhakket under enkelte vinduer. Usikkert om vannbord over vindu ved entredør er felt inn til vindtetting. Kledning går for nær terreng på baksiden. Store åpninger under gesimskasse enkelte steder. Isolasjon er synlig over entrédør. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Vinduer - 2: Malte trevinduer med 2-lags glass. Vurdering av avvik: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Noen vinduer er av eldre dato, antatt ca 1980 Tiltak: Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. - Dører: Ytterdør inn til kjøkken er i en hardvedsort. Ytterdør i malt treverk inn til vindfang. Vurdering av avvik: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er ufagmessig belistning rundet dør inn til kjøkken. Tiltak: Dører må justeres. Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket. - Balkonger, terasser og rom under balkonger: Utgang til terrasse fra kjøkken og vindfang 1. etasje. Vurdering av avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Det bør foretas nærmere undersøkelser av balkong/terrasser når den er snøfri. Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. Rekkverket er så lavt at det ut fra sikkerhetsmessig hensyn bør bygges opp til dagens krav. - Utvendige trapper: Trapp i tre opp til terrasse. Vurdering av avvik: Utvendige trapper er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Det bør foretas nærmere undersøkelser av utvendige trapper når de er snøfri. Innvendig: - Innvendige dører: Boligen har furu fyllingsdører som innvendige dører. Vurdering av avvik: Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l. Tiltak: Enkelte dører må justeres. - Kjøkken - Avtrekk: Ikke etablert avtrekk fra kokesone. Vurdering av avvik: Det er manglende mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken. Tiltak: Andre tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres. Tekniske installasjoner: - Elektrisk anlegg: Det er ikke vanlig nettstrøm i hytten, men solcelleanlegg. 1. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Nei. 2. Er det er berøringsfare av spenningsførende deler og/eller fast elektrisk utstyr? Nei. 3. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei. 4. Er det noe utstyrsvern, kapslinger eller ledninger som er synlig utilfredsstillende festet i skapet? Nei. 5. Er det tegn på termiske skader, uheldig varmeutvikling eller lukter det svidd eller brent? Nei. 6. Er det mulig å komme i berøring med spenningsførende deler? Nei. 7. Er kabelinnføringer og hull utettet? Nei. 8. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Nei. 9. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja. Det er et 12 voltanlegg som det var vanlig at ufaglærte monterte selv i hytter. Ut fra faglig utførelse anses det at dette anlegget ikke er utført av faglært. Ut fra det anbefales det en utvidet elkontroll. Tomteforhold: - Drenering: Da det ikke er kjeller og innvendig gulv er høyere enn utvendig terreng antas det at det ikke er etablert drenering. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Da dette er en bygning som er bygget på betongmur, betongblokker, stener og tresøyler, ikke har kjeller/krypkjeller eller etablert rom under terreng er det høyst sannsynlig ikke etablert drenering. Forhold som har fått TG3: Innvendig: - Etasjeskille/gulv mot grunn: Trebjelkelag. Vurdering av avvik: Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Det er konstatert fukt/råteskader. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist fukt i gulvbjelke ned av vegg som vender mot terrasse mot nordøst. Mellom bjelker mot grunn er papp som isolasjon er sydd inn i revet sund. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Årsak til fukt i gulvbjelke må repareres. Det anbefales å gjøre tiltak med isolasjonen. Tekniske installasjoner: - Branntekniske forhold: 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei. 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?.Ja 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei. 4. Er det skader på røykvarslere?Ja brannslukningsapparatet er mer enn 10 år. Brannvarslere har utgått batteri.

  Innbo og løsøre
  Hytten selges møbelert, bortsett fra private gjenstander. Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering på egen tomt.

  Forsikringsselskap
  Frende

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  890 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  22 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000))

  38 392 (Omkostninger totalt)

  928 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med vedovn i stue.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  1950

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgifter består av gebyr for eiendomsskatt og feiing. IVAR renovasjon Ryfylke har ansvar for innkreving av avgifter for hytterenovasjon og evt slamtømming. Oppgitte kommunale avgifter er uten renovasjonsavgift.

  Formuesverdi primær
  166086

  Formuesverdi primær år
  2019

  Tilbud lånefinansiering
  Ønsker du tilbud på finansiering av bolig? Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på: oBoliglån oLivs- /gjeldsforsikring oForsikring oSparing Telefon: 51 75 44 00 E-post: post@hjelmeland-sparebank.no

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Eiendommen selges fri for pengeheftelser. 1983/8082-2/45 Bestemmelse om veg 14.12.1983 Rettighetshaver:Knr:1130 Gnr:49 Bnr:582 Bestemmelse om vannrett Med flere bestemmelser Gjelder veirett/snuplass fra Fylkesvei over hovedbruket og rett til vannbrønn på hovedbruket.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Ferdigattest eller midlertidig bruksattest foreligger ikke da dette ikke var påkrevd ved byggeår. Det er i følge endringer i plan og bygningsloven pr. 1. juli 2015, ikke lenger krav til ferdigattest da tiltaket er omsøkt før 1. januar 1998.

  Vei, vann og avløp
  Ikke innlagt vann/avløp. Privat vei opp til hytten som tilhører hovedbruket. Det er tinglyst veirett/snuplass fra fylkesvei over hovedbruket. Rett til vannbrønn på hovedbruket.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er uregulert og ligger i kommuneplanen i et område med hensyn for friluftsliv. LNFR for tiltak baser på gårdens ressursgrunnlag. Eiendommen er godkjent brukt til fritid.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man kan gå ut ifra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker. Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Budgivning utenfor forbrukerforhold Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  890 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  22 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000))

  38 392 (Omkostninger totalt)

  928 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  38392

  Betalingsbetingelser
  Kjøpesum og omkostninger innbetales til megler innen avtalt overtakelsestidspunkt. Kjøper innbetaler i forbindelse med oppgjør et akonto beløp på kr. 5000,- for avregning av kommunale avgifter/renovasjon. Ved innbetaling av for mye, blir tilgodehavende tilbakeført kjøpers konto. Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse. Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr. 35 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 7 500,- og oppgjørshonorar kr 4 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 22 378 ,-. Utleggene omfatter digital markedsføring, prospekter, fotograf, webmegler, tinglysing av sikringsobligasjonen og innhenting av kommunale opplysninger. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket tilrettelegging og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Vivien Beckfeld

Megler

Vivien Beckfeld

90 40 52 45

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev