aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Venåsen 10!
Velkommen til Venåsen 10!

PARADIS Venåsen 10

Sjelden mulighet! Solrik tomt på ca.1,6 mål med attraktiv beliggenhet på Hop/Paradis|Gangavstand til skole og barnehage

 • kr 9 850 000
 • Prisantydningkr 9 850 000
 • Omkostningerkr 263 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 10 113 292
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 608 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 9 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 246 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 850 000,00))   263 292,- (Omkostninger totalt)   10 113 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Venåsen 10 - En stor tomt med flott beliggenhet på Hop/Paradis. Eiendommen har en attraktiv beliggenhet i et etablert og barnevennlig nabolag. Flotte omgivelser med blant annet Troldhaugen, Marmorneset, Hopsneset og Nordåsvannet like i nærheten. Tomten ligger rolig og tilbaketrukket fra trafikkstøy. - Villastrøk - Solrik beliggenhet på stor tomt - Gangavstand til skoler, barnehager, dagligvarebutikk, bussholdeplass - Turterreng i området - Fri bruk av arkitekt/husleverandør Velkommen til visning - Husk påmelding hos megler!
Attraktivt og populært område

Venåsen 10, Vestland

 • Tomt
  1608m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på 1608 kvm.

  Beliggenhet
  Velkommen til Venåsen 10 - En stor tomt med flott beliggenhet på Hop/Paradis. Eiendommen har en attraktiv beliggenhet i et etablert og barnevennlig nabolag. Flotte omgivelser med blant annet Troldhaugen, Marmorneset, Hopsneset og Nordåsvannet like i nærheten. Tomten ligger rolig og tilbaketrukket fra trafikkstøy. Det er kort vei til Nesttun sentrum og Lagunen senter med de fleste butikk - og servicetilbud. Av dagligvarebutikker er Matkroken Strønen, Kiwi Paradis og Rema 1000 Paradis de nærmeste. For den sportsinteresserte har man Paradis Sportssenter som har tennis- og squash, treningssenter og svømmebasseng, PDL Center Bergen (padeltennis) samt Aktiv 365 Paradis og EVO Nesttun. Fine turmuligheter, parkområder og gang- og sykkelstier som Gamle Vossebanen i nærheten. Ca. 10 minutter i bil til Bergen sentrum, Kokstad, Sandsli og Flesland. Av utdanningstilbud finner du flere gode muligheter i nærheten: Barnehager: Hop Oppveksttun barnehage (1-5 år) Ramstad barnehage (0-5 år) Skjold barnehage (0-5 år) Skoler: Steinerskolen på Skjold (1-10 kl.) Midtun skole (1-7 kl.) Paradis skole (1-7 kl.) Hop skole (8-10 kl.) Slåtthaug videregående skole Rudolf Steinerskole vgs. Alt i alt et meget flott område som er regnet som et av byens aller beste.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Diverse
  I tinglyst skjøte fra 1960 står det at det skal bygges en enebolig, enebolig med utleieleilighet, eller en tomannsbolig. Maksimum 2 etasjer. Kjøper står helt fritt ved valg av arkitekt/husleverandør. Muligheter for påkobling av offentlig vann og avløp i tomtegrense. Kjøper må selv søke til kommune ved oppføring av bolig. Kopi av reguleringsplan og bestemmelser er vedlagt i salgsoppgave. Interessenter oppfordres til å ta kontakt med Bergen kommune for spørsmål vedrørende oppføring av bolig. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  9 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 246 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 850 000,00))   263 292,- (Omkostninger totalt)   10 113 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter eiendomsskatt på kr 540,40 årlig. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Ved påkobling av vann og avløp vil det komme kommunale avgifter knyttet til dette. Det vil også påløpe kostnader knyttet til renovasjon m.m. ved oppføring av bolig.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er oppgitt å være kr. 2 400 000,-  pr. inntektsåret 2021.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1957/303999-2/106 30.07.1957 ERKLÆRING/AVTALE BYGGEFORBUD UTEN SAMMENFØYNING MED BNR. 727 Overført fra: KNR: 4601 GNR: 41 BNR: 732 Gnr: 41 bnr. 732 ble sammenslått med gnr. 41 bnr. 727 20.01.2022. 1959/306325-2/106 11.11.1959 BESTEMMELSE OM GJERDE GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 4601 GNR: 41 BNR: 732 1960/304449-1/106 22.08.1960 BESTEMMELSE OM GJERDE Bestemmelse om bebyggelse På den solgte parsell skal skal kun bygges en ene- eller tomanns- bolig i maksimum 2.etasjer. Den solgte parsell har bruksrett i den reguleringsplanen angitte vei. Det påhviler parsellen å delta forholdsmessig etter antall felles løpemeter og antall brukere i opparbeidelse og vedlikehold av veien som den nytter felles med andre parseller fra solgte gnr. 41 bnr. 54. 2020/2669601-1/200 30.06.2020 21:00 BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT RETTIGHETSHAVER: KNR: 4601 GNR: 41 BNR: 414 Overført fra: KNR: 4601 GNR: 41 BNR: 732 Eieren av gnr. 41 bnr. 414 har rett til å benytte areal på gnr. 41 bnr. 732 ved maling/vedlikehold av garasjen på gnr. 41 bnr. 414. Bruken avgrenses til arealet beliggende opp til garasjen, og gjelder ferdsel til fots og til bruk av stige. Etter bruk av arealet, plikter rettighetshaver å rydde opp etter seg. 2021/707366-2/200 14.06.2021 21:00 FORKJØPSRETT PÅ VILKÅR Forkjøpsretten gjelder frem til tomten er planert og betongarbeidet i henhold til gjeldende tegninger er ferdigstilt, tidsbegrenset frem til 4 år etter tinglysning av skjøte. Forkjøpsretten vil ikke benyttes. 1960/304449-2/106 22.08.1960 BESTEMMELSE OM VEG Rettighet hefter i: KNR: 4601 GNR: 41 BNR: 54 Bestemmelse om vann/kloakkledning Parsellen har rett til å føre kloakk og vannledning over øvrige parseller av bnr. 54 mot offentlig kloakk og vann-ledning under hensynstaken til at der skal nyttes mest mulig felles ledninger for hele tomtearealet og etter plan godkjent av de offentlige myndigheter, liksom øvrige tomter har samme rett ovenfor dette bruk. 2022/76214-1/200 20.01.2022 10:23 SAMMENSLÅING Sammenslått med denne matrikkelenhet: KNR: 4601 GNR: 41 BNR: 732

  Vei, vann og avløp
  Vei: Offentlig til privat vei til eiendommen. Her må man betale seg inn for ca 100 000,- til det private veilaget. Vann: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig nett. Avløp: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig eller privat nett. Muligheter for påkobling av vann og avløp i tomtegrense. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er uregulert, og er i henhold til kommuneplanen avsatt til bebyggelse. Kommuneplan PlanID: 65270000 Plannavn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttrådt: 19.06.2019 Dekningsgrad: 100,0 % Reguleringsformål: - Bebyggelse, anlegg og grønnstruktur Restriksjonsområde i kommunedelplan PlanID: 15700000 Restriksjonstype: Krav om bebyggelsesplan Dekningsgrad: 0,1 % Planer i nærheten av eiendommen PlanID: 5120300 Plannavn: FANA. SØNDRE INNFARTSÅRE,TILFØRSELSVEI HOP - MIDTUN PlanID: 62820000 Plannavn: FANA. GNR 41 BNR 931 MFL., HOPSMYREN SØR 2 PlanID: 62880000 Plannavn: FANA. GNR 41 BNR 1255 MFL., E39 SYKKELSTAMVEG, DELSTREKNING 3, NESTTUN - FJØSANGER Status: Planforslag Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen Eiendom: 41/758 Endring: Tilbygg Bygningstype: Garasjeuthus anneks til bolig Status: Igangsettingstillatelse Dato: 13.11.2020 Adresse: Nybøvegen 6 Andre opplysninger Eiendommen er berørt av Eviny Termo AS sitt konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. Planinformasjonen er vedlagt i salgsoppgaven. Konferer megler.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.    Dersom eiendommen har et mindre areal enn kjøperen har regnet med, utgjør dette likevel ikke en mangel med mindre arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren eller selgers medhjelpere, eller disse har opptrådt særlig klanderverdig, jf. avhendingsloven § 3-3 (1).   Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  9 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 246 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 850 000,00))   263 292,- (Omkostninger totalt)   10 113 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  263292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast provisjonsbasert vederlag på kr 55 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14 900,-, oppgjørshonorar kr 6 900,-, innhenting av opplysninger fra kommune kr 10 000,-, visninger kr 2 900,- og markedspakke kr 19 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg og vederlag i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg og vederlag. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Fredrik Tøsdal

Megler

Fredrik Tøsdal

93 02 14 97

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev