aktiv-eiendomsmegling
Boligtomt - Orionvegen på Brattås

PORSGRUNN Orionvegen

Flott boligtomt med svært attraktiv beliggenhet i et veletablert boligområde!

 • kr 990 000
 • Prisantydningkr 990 000
 • Omkostningerkr 41 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 031 792
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt528 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,00))   41 792,- (Omkostninger totalt)   1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding

Orionvegen, Vestfold og telemark

 • Tomt
  528m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er forholdsvis flat og fin, noe skrånende mot østlig tomtegrense. Det er ikke gjort grunnundersøkelser ifm nåværende "oppbygging" av tomten, som i dag er dekket med gress og stein

  Beliggenhet
  Tomten ligger i et veletablert og flott boligstrøk på Brattås. Tomten ligger ligger mot nordvest og er meget solrik! Her bør det også være muligheter for noe sjøutsikt, avhengig av hva man bygger (boligen som tomten er skilt ut fra har sjøutsikt fra terrasse). Dette er rolige og barnevennlige omgivelser. Her får du bl.a. kort vei til flere barnehager, skoler, idrettsanlegg og flotte turløyper (sommer som vinter). Området har meget god infrastruktur og kort vei til nærbutikker, Stathelle og Porsgrunn med alt av servicefunksjoner. Kort vei til både Heistad og Skjelsvik med med flotte friområder, fiskeplasser og ikke minst småbåthavner. Brattås er et område i vekst som den siste tiden har vært meget attraktivt for boligkjøpere. Her etableres det også prosjekter (Bl.a. i Merkurvegen, Brattås Terrasse)

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,00))   41 792,- (Omkostninger totalt)   1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Ikke fastsatt før ferdigstilt hus. Normale kommunale avgifter estimeres å være +/- kr. 20 000,- pr .år basert på kommunens gebyrliste på vann, avløp og renovasjon. På kommunens hjemmeside vises det eksempel utifra hus på 120 kvm estimert til ca. kr 11 000,- pluss eiendomsskatt. Eiendomsskatt vil bli beregnet etter ferdigstillelse. Avvik kan forekomme. Det er pr. d.d. kun symbolsk tilknytningsgebyr til vann og avløp (kr. 1,-) i Porsgrunn kommune. Gebyrliste finner man også på kommunens hjemmesider (www.porsgrunn.kommune.no). Anleggsbidrag på påregnes til Lede ifm strømfremføring.

  Info formuesverdi
  Fastsettes av skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2017/18. Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadrat- metersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA).

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3806/60/527: 06.05.1982 - Dokumentnr: 5909 - Erklæring/avtale Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
  skjøte/festekontrakt
  Overført fra: Knr:3806 Gnr:60 Bnr:284
  Gjelder denne registerenheten med flere
  16.04.2021 - Dokumentnr: 444459 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Grenland Eiendomsmegling AS
  Org.nr: 988 796 638
  25.06.2019 - Dokumentnr: 722443 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3806 Gnr:60 Bnr:284
  Elektronisk innsendt
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1044375 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0805 Gnr:60 Bnr:527


  Vei, vann og avløp
  Adkomst via offentlig vei. Det ligger kommunal vann og avløpsledning i Orionvegen (se ledningskart i salgsoppgaven).

  Regulerings- og arealplanner
  Tomten ligger i et område som er regulert til boligformål (frittliggende enebolig bebyggelse), stadfestet 07/05-1980. Reguleringskart med bestemmelser ligger vedlagt i sin helhet i salgsoppgaven. Noen utdrag av reguleringsplanen: - De frittliggende boligenes brutto grunnflate inkl. overdekkede terrasser, garasjer og carporter kan være inntil 30% av tomtas nettoareal, dog maks. 200 kvm - Gesimshøyden for boligene må ikke overstie 4 m for 1.etg. byggehøyde og 6,5 m for 2.etg. byggehøye, målt fra planlagt oppfylt terreng ved ytre veggliv. Boliger med 1.etg. skal ha takvinke på mellom 15 og 45 grader. Boliger med 2.etg. på minst en side skal ha en takvinkel på mellom 15 og 27 grader. - Garasje skal fortrinnsvis bygges i eller inntil de frittliggende boligene, men de kan også plasseres som vist i planen. Garasje skal tilpasses bolighusene med hensyn til materialvalg, form og farge. Garasjene skal plasseres minst 5 meter fra regulert kant av boligveg. Der hvor avkjørsel til frittliggende garasje skjer parallelt med boligveg kan garasjen plasseres inntil 2,5 meter fra regulert kant av boligveg. Arealet av frittligggende garasje må ikke overstige 40 kvm. Dette er kun utdrag og bestemmelser i sin helhet er vedlagt salgsoppgaven. Forøvrig gjøres det oppmerksom på at interessenter er selv ansvarlig for å sette seg inn i hva som kan bebygges på tomten, og er man i tvil anbefales det at kommunen kontaktes for avklaring før kjøpsavtale inngås.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,00))   41 792,- (Omkostninger totalt)   1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  41792

  Betalingsbetingelser
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen, og har heller ikke fylt ut egenerklæring.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast vederlag på 40 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 5000,- og oppgjørshonorar kr  5900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva. 

Barbro Trotland

Megler

Barbro Trotland

95 48 51 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger