aktiv-eiendomsmegling
Stor flott opparbeidet solrik tomt!

PORSGRUNN Sikavegen 8

Enebolig med stort potensial. Flott beliggende, stor flott tomt. Usjenert, barnevennlig, meget solrikt!

 • kr 2 850 000
 • BRA 122 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 850 000
 • Omkostningerkr 87 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 937 392
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 959
 • Soverom3
 • ArealP-rom 116 m²
 • Tomt1 184 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 71 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 850 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 392,- (Omkostninger totalt) 2 937 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer

Meld deg på visning!

Påmelding
Boligen ligger i et populært og barnevennlig område på Grava på Heistad. Området har nærhet til skoler og barnehager, flotte turområder m.m. Eiendommen ligger usjenert til på en av områdets fineste tomter, usjenert og meget solrik. Enkel og grei boligstandard. Nåværende eier har bygget ut boligen og startet på full oppgradering, modernisering og utvikling av boligen, arbeidet er ikke sluttført, men her er det litt opp til neste eier hvor omfattende en ønsker ferdigstillelse og i hvilken grad en ønsker utvikling og ytterligere modernisering. Planløsning over 2 etg. Først etasje: Entré og trappehall, stue, spisestue, kjøkken, to soverom og bad Underetasje: Trappehall, soverom, vaskerom, to boder og kryperom. Frittliggende garasje. Boligen og eiendommen har et meget stort utviklingspotensial

Sikavegen 8, Vestfold og telemark

 • Tomt
  1184m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten består av to tomter - gnr. 65 bnr. 50 og 93. Tomten er pent opparbeidet og beplantet stor gruset gårdsplass og store plenarealer. Eiendommen er inngjerdet med gjerde og hekkbeplantning. Flere fine terrasseløsninger. Hele tomten er solrik og usjenert og ligger meget pent til i området.

  Beliggenhet
  Boligen ligger i et populært og barnevennlig område på Grava på Heistad. Området har nærhet til skoler, barnehager, idrettsanlegg, offentlig kommunikasjon, samt et rikt utvalg av fasiliteter og servicetilbud. Eiendommen ligger usjenert til i blindvei på en av områdets fineste tomter, usjenert og meget solrik. Flotte turområder i umiddelbar nærhet enten en ønsker å bade eller fiske i sjøen eller gå koselige skogsturer.

  Adkomst
  Se kartskisse. Boligen er merket med vår "Aktiv til salgs" plakat og det vil bli satt opp visningsskilt på fellesvisning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Barnehage/skole/fritid
  Rypevegen barnehage (0-6 år) Kjellerstua familiebarnehage (0-6 år) Lundelia barnehage (0-6 år) Heistad barne- og undomsskole (1-10kl) Bamble vgs. avd Croftholmen Bamble videregående skole

  Byggemåte
  Frittliggende enebolig med areal over to-plan oppført i 1959. Tilbygget stue ca. 2016. Boligen er etablert på oppfylte steinmasser/pukk på løsmasser. Grunnmur i betong blokker. Yttervegger i to-lags isolerglass med rammer og karmer i trevirke. Etasjeskiller i tradisjonelt trebjelkelag. Sadlet plassbygget takverk tekket med lakkert stålplater i takstein imitasjon. Takrenner i lakkert stål. Bygningsdeler med rød TG3 (store eller alvorlige avvik): Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres Kjøkken - Avtrekk: Det er registrert avvik med avtrekk. Tiltak: Kanal må føres over tak. Bygningsdeler med mørk oransje TG2 (avvik som kan kreve tiltak): Taktekking: Takplater mangler på tilbygget del. Tiltak: Takplater må beregnes etablert på tilbygget del. Veggkonstruksjon: Merknad på gjenstående arbeider. Tiltak: Gesimser og vindskier må ferdigstilles. Tilbygg mangler fasadepanel mot vest. Kun etablert vindtett plater. Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Tiltak: Lokal utbedring bør utføres. Vinduer: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Tiltak: Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører. Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket. Innvendige overflater: Det er avvik. Tiltak: Gjenstående arbeider må sluttføres. Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Tiltak: Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. Erfaringsmessig har eldre teglsteinspiper høy slitasje i innvendig pipeløp. Nytt innvendig røykrør bør beregnes. Eldre kombinert vedovn/parafin brenner med høy alder. Bør beregnes skiftet. Krypkjeller: Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller. Tiltak: Bedre ventilering må etableres. Kjøkken - overflater og innredning: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Tiltak: Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen. Tekniske installasjoner - Vannledninger og avløpsrør:Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger og avløpsrør. Tiltak: Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tekniske installasjoner - Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Elektrisk anlegg: 35 amper hovedsikringer. Kurser med manuelle sikringer. Det elektriske anlegget er ikke kontrollert/godkjent av undertegnede. Det er kun foretatt visuell befaring av det elektriske anlegget, og dette kan derfor ikke betraktes som en godkjenning. Tiltak må beregnes når våtrom og overflater oppgraderes. Manuelle sikringer bør beregnes skiftet til automat sikringer. Hovedsikring med dårlig kapasitet. Utvendige vann- og avløpsledninger:Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vann- og avløpsledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Bygningsdeler med lys oransje TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak): Innvendig - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendig - Rom Under Terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Tiltak: Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Bad - Fukt i tilliggende konstruksjoner: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Tiltak: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tiltak: Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Eiendommens tilstand er vurdert av takstmann Jan Tore Eriksrød og rapporten datert 14.09.2022 ligger om vedlegg til salgsoppgaven. Standardkrav vil være subjektivt fra interessent til interessent og tilstandsrapporten gir tilstandsgrad (TG) fra 0-3, hvor TG0 sjeldent vil forekommen og i den andre enden av skalaen er TG3 som indikerer kraftige symptomer/funksjonssvikt (eller f. eks. utgått levetid). TG2 nyanseres også med lys og mørk oransje, hvor lys oransje er merknader uten behov for umiddelbare tiltak og mørk oransje som kan kreve tiltak. Forøvrig vil megler ta for gitt at tilstandsrapport er lest og forstått innen event. budgivning.

  Innhold
  Boligen har planløsning over to etasjer som inneholder: Hovedetasje: Entré og trappehall, stue, spisestue, kjøkken, to soverom og bad Underetasje: Trappehall, soverom, vaskerom, to boder og kryperom. Frittliggende garasje.

  Standard
  Boligen har en enkel og grei boligstandard. Nåværende eier har bygget ut boligen og startet på full oppgradering, modernisering og utvikling av boligen, arbeidet er ikke sluttført, men her er det litt opp til neste eier hvor omfattende en ønsker ferdigstillelse og i hvilken grad en ønsker utvikling og ytterligere modernisering. Boligen og eiendommen har et meget stort utviklingspotensial! Det gjøres oppmerksom på at tilbygget stue fra 2019 er ikke byggesøkt hos kommunen og det foreligger ikke ferdigattest på dette. Det er kun sendt ut nabovarsel.

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Særdeles gode parkeringsforhold med en stor, gruset gårdsplass og frittstående garasje. Her er det god plass til både parkering, opplag og lagring.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 71 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 850 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 392,- (Omkostninger totalt) 2 937 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer

 • Oppvarming
  Vedfyring og varmepumpe i stue. Forøvrig elektrisk oppvarming.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  16548

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskattegrunnlag: kr. 1.130.400,-

  Formuesverdi primær
  493223

  Formuesverdi primær år
  2020

  Formuesverdi sekundær
  1775601

  Formuesverdi sekundær år
  2020

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 25.06.1957 - Dokumentnr: 501051 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:0805 Gnr:65 Bnr:2 16.01.1961 - Dokumentnr: 500097 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3806 Gnr:65 Bnr:59 01.01.2020 - Dokumentnr: 1491459 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0805 Gnr:65 Bnr:50

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig. Private stikkledninger frem til kommunal tilknytning.

  Regulerings- og arealplanner
  Boligen ligger i et uregulert område, men under kommuneplanens arealdel i område avsatt til boligbebyggelse - nåværende.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 71 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 850 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 392,- (Omkostninger totalt) 2 937 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer

  Omk. kjøper beløp
  87392

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,6% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 13 900-, oppgjørshonorar kr. 5900,- og visningshonorar kr. 3500,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva. Utleggene omfatter annonsering, internett, innhenting av lovpålagt informasjon, fotograf, tinglysing av sikringsobligasjon mv.

Jørn Amlie

Megler

Jørn Amlie

96 50 05 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev