aktiv-eiendomsmegling
Storvegen 34 - Ærverdig enebolig med nydelig beliggenhet!

PORSGRUNN Storvegen 34

PORSGRUNN|MOLDHAUGEN Flott og ærverdig hus i sveitserstil med stor tomt og svært attraktiv beliggenhet!

 • kr 5 390 000
 • BRA 133 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 5 390 000
 • Omkostningerkr 150 892
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 540 892
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 895
 • Soverom3
 • ArealP-rom 133 m²
 • Tomt1 868.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 5 390 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  134 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 390 000))

  150 892 (Omkostninger totalt)

  5 540 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Ærverdig og flott enebolig i sveitserstil med en svært attraktiv beliggenhet i et eldre, rolig og sentrumsnært boligområde på Moldhaugen. Stor eiet tomt som er flott opparbeidet. Fin utsikt til elven og hagen-/tomten oppleves som meget usjenert. Det er gang-/sykkelavstand til blant annet PP-senteret og også sentrum med "alt" av butikker og servicefunksjoner. Huset er oppført i ca. 1895 basert på kommunens opplysninger, og har en planløsning over 2 etasjer samt full kjeller. Stor dobbel garasje oppført på tidlig 1980-tallet. Normal standard, dog med behov for oppgradering til ny generasjon. Huset inneholder blant annet: Vindfang, hall, 2 stuer, kjøkken, 3 bad, vaskerom, 3 soverom, kjølerom og kjellerareal. En særdeles flott eiendom som bør ses! Husk visningspåmelding.

Storvegen 34, Vestfold og telemark

 • Tomt
  1868.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Stor og flott tomt på ca. 1868 kvm (eiet tomt) iflg. beregnet areal opplyst fra Porsgrunn kommune (1875 kvm iflg. målebrev, se vedlegg). Tomten er pent opparbeidet med gruset areal i forkant av garasje, samt adkomst mellom garasje og huset. Forøvrig store plenarealer med flott beplantning. Se situasjonskart som er vedlagt salgsoppgaven. Grenselinje mot sør og vest er stiplet i kommunens situasjonskart, som indikerer usikre grenselinjer og evnt. avvik ved senere oppmåling er kjøpers risiko. Tomten er imidlertid boltet som kan påvises og fremstår i tråd med både situasjonskart og vedlagte målebrev.

  Beliggenhet
  Eiendommen har en meget attraktiv beliggenhet på Moldhaugen med en nydelig nærhet og utsikt til elva og mot sentrum på østsiden. Veletablert og pent boligstrøk med kort vei til blant annet PP-senteret og sentrum med "alt" av servicefunksjoner. Det er kort vei til idrettsanlegg og fine turområder. Svært sentralt, men allikevel tilbaketrukket i et barnevennlig, solrikt og rolig boligområde.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Veletablert område som i all hovedsak består av eneboligbebyggelse.

  Byggemåte
  Boligen er oppført i trekonstruksjon, utvendig kledd med stående panel. Sadlet takverkt som er tekket med krummet glasert takstein. Se forøvrig vedlagte tilstandsrapport. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport av Telemark Takst og Byggvurdering AS. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Bygningsdeler med rød TG3 (store eller alvorlige avvik): Hovedbad 2.etasje: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Bad har fått en høy alder. Et utvidet bruk av dusjing/fukt på eksisterende flater frarådes. Ønskes bad brukt vider må eventuelt tett dusjkabinett etableres. Bad nr. 2 i 2.etasje: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. TG 3 settes på bad på grunn av alder (over 25 år). Bad i kjeller: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Vaskerom i kjeller: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Bygningsdeler med mørk oransje TG2 (avvik som kan kreve tiltak): Veggkonstruksjon (utvendig): Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Fasadepanel med høy alder. Synlig med slitasje på overflater og stedvis oppsprekk i panel. Fasadepanel har fått en høy alder, men fremstår funksjonell. Stedvis oppgraderinger må beregnes over tid. Fasadepanel mot sør med høy slitasje. Takkonstruksjon/loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Konstruksjonene har skjevheter. Vinduer: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Pipe og ildsted: Pipe har fått en høy alder og erfaringsmessig har pipe høy slitasje i pipeløp. Pipe tapetsert i 2.etasje. Vannledninger/avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Elektrisk anlegg: Tiltak må beregnes når boligen oppgraderes. Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Med tanke på alder har boligen ikke etablert noen for for drenering utvendig. Grunnvannspumpe etablert i kjeller. Drensgrøft etablert langs vestvegg utvendig. Oljetank: Må påregnes sanert/fjernet. Bygningsdeler med lys oransje TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak): Taktekking: Taktekket består av krum glasert teglstein antatt skiftet ca. 1980 tallet. Det er ikke avdekket brekkasje eller manglende takstein på befaringsdagen. Undertak består av over og underligger med papp membran. Papp membran, sløyfer og lekter skiftet når taktekke er omlagt. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Etasjeskille/gulv mot grunn: Etasjeskille er oppført i trekonstruksjon (trebjelkelag). Gulvbord som bærende gulv. Isolasjon i hulrom består trolig av koks/slag. Gulvflater i 2.etasje med avvik på overflater. Avvik vurderes som normalt med tanke på alder og datidens byggemåte. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Utvendig vann og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Innhold
  Frittliggende enebolig over 2 etasjer og kjeller. 1.etasje Vindfang, hall, stue-/dagligstue, spisestue og kjøkken. 2.etasje Gang, 3 soverom og 2 bad. Kjeller Full kjeller med blant annet gangareal, kjølerom, bad, vaskerom og bod-/oppbevaringsareal. Romslig dobbelgarasje med 2 porter og loft med lagerplass.

  Standard
  Flott og ærverdig enebolig som antas å være oppført i omkring 1895. Fremstår som meget velbygd og godt vedlikeholdt. Tradisjonelt vindfang hvor man videre kommer inn i en hyggelig hall med ildsted og trappeadkomst til 2.etasjen. Flott stavparkett i hall og fiskebeinsmønstret stavparkett i dagligstue og spisestuen. For det meste malt strie og panelplater på vegg, samt malt strie i himling. Takrosett i stuen. Fra dagligstuen er det også terrassedør med adkomst ut til hagen. Stuene oppleves som både stilfulle og intime. Kjøkken som antas å ha innredning fra 1980-tallet og oppgradert fronter. Godt med skap-/benkplass og laminerte benkeplater. Løse hvitevarer på kjøkken som medfølger. Det er god plass til spisegruppe. Fra kjøkkenet er det en gang med adkomstdør ut til hagen samt trappenedkomst til kjelleren. El-tavlen står i denne gangen. I gangen i 2.etasje er det korkbelegg på gulv, malt strie på vegg og malt panel i himling. Totalt 3 soverom i huset hvor samtlige har et meget funksjonelt areal og er beliggende i boligens 2.etasje. 2 bad i boligens 2.etasje. Den ene har flislagt gulv med varmekabler og våtromsplater på vegg (respatex). Lukket dusjkabinett, servant og toalett. Det største badet har flislagt gulv med varmekabler, innmurt badekar, bidè, servant og toalett. Romslig kjeller med et enkelt bad, vaskerom, hobbyrom/lagerrom, kjølerom m.m. Huset innehar en fin planløsning med normal standard. Det er dog behov for tidsmessig oppgradering i forhold til ny generasjon. Se forøvrig tilstandsrapport som er utarbeidet av Telemark Takst og Byggvurdering AS og som er vedlagt salgsoppgaven.

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. Det gjøres oppmerksom på at prismekronene i stue-/spisestue, taklampe i hall (1.etg), utskåret lysekone i tre i trappeoppgang samt løst klesskap i bjørk på soverom mot elva ikke medfølger.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Dobbel garasje med støpt gulv og 2 porter med automatisk åpner. Det er også rikelig med parkeringsmuligheter på egen eiendom.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  5 390 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  134 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 390 000))

  150 892 (Omkostninger totalt)

  5 540 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Vedfyring og elektrisk oppvarming. Det er nedgravd parafintank på eiendommen, med påfyllingsrør i bakkant av garasjen (antas da at tanken ligger like bak garasjen) som må beregnes fjernet-/sanert i fremtiden. Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader i f.t. fjerning eller tømming/spyling/plombering. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  18828

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Beløpet inkluderer blant annet vann, avløp, renovasjon, feiing-/tilsyn og eiendomsskatt.

  Formuesverdi primær
  743835

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2677807

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3806/200/2706: 14.09.1931 - Dokumentnr: 900206 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3806 Gnr:200 Bnr:2707
  01.01.2020 - Dokumentnr: 175234 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0805 Gnr:200 Bnr:2706


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Finnes ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse på huset, noe som er helt normalt på eldre eiendommer. Det er ferdigattest på garasjen fra 1983.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig. Private stikkledninger frem til kommunal tilknytning.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et regulert område (Moldhaugen Nord med planID 3806111), vist som boliger og bevaring av bygninger. Huset er Sefrak registrert og har verneklasse A i verneplanen til Porsgrunn kommune. Vernestatusen i kombinasjon med reguleringsformålene gir naturlig strengere krav til blant annet fasadeendringer. Les reguleringsplan som ligger vedlagt salgsoppgaven samt reguleringskart og planstatus. Konferer evnt. kommunen. På andre siden av Storvegen, overfor Storvegen 34, er det vedtatt reguleringsplan (Storvegen 33-35, planid 155) som tilrettelegger for bygging av totalt 5 boliger (3 frittstående og 2 i "Realfsens sjøbu" helt nede ved elvebredden). Nevnte reg.plan kan om ønskelig fåes av megler, evnt. ses på www.porsgrunn.kommune.no.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Kommunen har opplyst at bygget har vernestatus, noe som kan medføre større restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen. Verneklasse A i verneplanen til Porsgrunn kommune. Se også under avsnittet "reguleringsbestemmelser"og vedlegg til salgsoppgaven.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  5 390 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  134 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 390 000))

  150 892 (Omkostninger totalt)

  5 540 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  150892

  Betalingsbetingelser
  Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 13900  ,- oppgjørshonorar kr 5900 ,- og visninger kr 3500 , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45 000 ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.  

Simen Dippner Bakke

Megler

Simen Dippner Bakke

90 92 22 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev