aktiv-eiendomsmegling
Mot området/fasade.

Kirkenes Lyngveien 8D

Prestøya - Påkostet kjedet enebolig over to plan. Beliggende i enden av rekken. Solrik beliggenhet!

 • 2 400 000
 • BRA 146 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 400 000
 • OMKOSTNINGER76 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 476 142
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 966
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 73 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT330 m²
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • 2 400 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  60 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 400 000,-))
  --------------------------------------------------------
  76 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 476 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1.etg:
Gang , Soverom , Soverom 2, Bad ,
Stue/kjøkken , Soverom 3 og Trapperom

Kjeller:
Trapperom, Gang, Wc, Kjellerstue, Badstue, Bod, Teknisk rom

Øvrig:
Stor veranda med inn/utgang fra stue.
Mot fasade og terrasse.

Lyngveien 8D, Troms og finnmark

 • Påkostet kjedet enebolig!

  Nåværende eiere har lagt ut mye av prosessen med renoveringen på Instagram.
  Se her!

  https://www.instagram.com/the_summersons/

  - En bolig som passer for alle aldersgrupper, da man har alt på ett plan, men i tillegg en stor kjeller med masse potensiale om behovet for mer plass skulle melde seg senere
  - Ligger i enden av boligene
  - Gode solforhold
  - Varmtvannstank 167l fra 2021
  - Takshingel fra ca. 2013
  - Alle takrenner og nedløp av type stål er byttet i
  2021.
  - Vegger etterisolert med 100mm, vindsperre, lekter og liggende panel.
  malt panel, 1 strøk, sommeren 2021
  - Vinduer er bytter til 3-lags press glass fra 2021
  i 1.etg.
  - Fabrikkmalt ytterdør m/glassfelt fra 2021.
  - Veranda oppført i 2021
  - Fabrikkmalt verandadør med glassfelt fra 2021
  - Utvendig trapp foran inngangsparti fra 2021.
  - Innvendige overflater i 1.etg er totalrenovert med listefrie overganger og moderne farger m.m
  - Badet er renovert i 2021
  - Epoq kjøkken fra 2021, laminert benkeplate, glatte fronter på over- og underskap, malte
  gipsplater på vegg, integrerte hvitevarer av kjøle-fryseskap, induksjonstopp, ovn,
  oppvaskmaskin. Kjøkkenventilator med avtrekk ut montert i
  2021.
  - Svært romslig kjeller med god takhøyde og med stort potensiale

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med.
  Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
  Innvendig > Innvendige trapper
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Det er ikke montert rekkverk.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Våtrom >Sluk, membran og tettesjikt > Bad
  Det er påvist andre avvik:
  Avslutning rundt sluk mellom membran og sluk er
  ikke utført tilfredsstillende.

  Spesialrom >Overflater og konstruksjon > Wc
  Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600
  krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS
  3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Det er mistanke om at arbeid på anlegget ikke er
  utført av fagperson.
  Stoppekran er ikke lokalisert eller tilgjengelig.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tomteforhold > Drenering
  Det er utifra observasjoner konstatert at
  drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært
  begrenset effekt.

  AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
  Utvendig > Takkonstruksjon
  Det er påvist fuktskjolder ved gjennomføringer i
  takkonstruksjonen.
  Eksisterende takonstruksjon er 55år det må generelt
  forventes avvik knyttet til dagens krav. Basert på
  undergurt anbefales det å isolere undergurten for å
  forhindre varmetap. Loftsluke må skiftes.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Etasjeskiller
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm over en
  lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
  standardens krav til godkjente måleavvik.
  Det anbefales å undersøke siporexelementene
  ytterligere av fagkyndig innenfor mur/betongfaget.

  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
  ikke utført med radonsperre.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300
  mm fra sotluke. Det er påvist at pipe har sprekker og riss.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i
  trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke
  foretatt hulltaking Det er påvist indikasjoner på noe
  fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  Det målt med fuktmåler i kjeller og påvist fuktighet.
  Det er også saltutslag. Det må derfor forventes at
  det er fukttransport i grunnmur.
  Kostnadsestimat : Over 300 000

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i
  trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke

  foretatt hulltaking
  Det er påvist indikasjoner på noe
  fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  Det målt med fuktmåler i kjeller og påvist fuktighet.
  Det er også saltutslag. Det må derfor forventes at
  det er fukttransport i grunnmur.
  Kostnadsestimat : Over 300 000

  Våtrom >Overflater Gulv > Bad
  Det er påvist andre avvik:
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Våtrom >Sanitærutstyr og innredning > Bad
  Det er ikke påvist tilfredstillende løsning for å
  synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom >Ventilasjon > Bad
  Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  Rommet har kun naturlig avtrekk.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Spesialrom >Overflater og konstruksjon > Badstue
  Konstruksjonen har indikasjoner på feil konstruksjon
  og bør undersøkes ytterligere eller det må innhentes
  dokumentasjon på valgt løsning.
  Det er ikke tilfredsstillende ventilering fra rommet.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Spesialrom >Teknisk anlegg > Badstue
  Det er påvist andre avvik:
  Det mangler badstueovn.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på innvendige avløpsledninger.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Det er påvist andre avvik:
  Det er påvist saltutslag samt fukttransport i
  grunnmur.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på utvendige vannledninger.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på utvendige avløpsledninger.
  Basert på SINTEF Byggforsk sine levetidstabeller er
  mer en halvparten av forventet brukstid oppbrukt.
  Rørene er ikke visuelt synlig.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Tomteforhold > Oljetank
  Kombinasjon av alder og materiale tilsier at denne bør
  fjernes.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering
  er overskredet.

  Utdrag av selgers egenerklæring, datert 19.12.21

  Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
  Nei.
  Kommentar:
  Etter vår overtakelse er det kun utført enkel overflatebehandling

  Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?
  Ja.
  Hvis ja, beskrivelse:
  Saltutslag/fukt der avløpsrør går ned til bakken

  Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Ja.
  Hvis ja, beskrivelse:
  Ingen inspeksjonsluke i andre etg.

  Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av faglært.
  Firmanavn:
  Richard Summerson (selskap ikke ennå registrert)
  Redegjør for hva som er gjort og når:
  Nytt terrassegulv, trapp, nytt inngangsparti og kledning utvendig, vinduer, ny takrenne. Utført mai-oktober 2021.

  Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
  Ja, kun av faglært.
  Firmanavn: Kimek AS + Varanger Kraft Nett AS
  Redegjør for hva som er gjort og når:
  Ny inntakskabel, nytt el-anlegg andre etg. Utført juni-oktober 2021

  Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
  Ja.
  Hvis ja, beskrivelse:
  All informasjon etter vår kunnskap er tilgjengelig i el-skapet på eiendommen, eventuelt tilgjengelig fra Kimek AS

  Kjenner du til om det utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?
  Ja.
  Hvis Ja, når, hva og av hvem:
  Oktober 2021 av Ronny Pettersen, Varanger El-Kraft, DLE

  Har kommunen gitt dispensasjon til at den nedgravde oljetanken kan bli liggende, for eksempel ved at den nedgravde oljetanken tømmes, saneres eller fylles igjen med masser?
  Nei.
  Kommentar:
  Ingen kunnskap om dette

  Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
  avtaler)?
  Ja.
  Hvis ja, beskrivelse:
  Bruk av pipe bør drøftes med brannvesen før bruk
 • Eiendommen er lokalisert på Prestøya med begrenset utsikt mot sjøen.
  Omkringliggende bebyggelse består av tilsvarende boliger (kjedet enebolig) og eneboliger på begge sider av Lyngveien. Det er etablert adkomstvei fra kommunal vei (Lyngveien), der parkeringssarealet er opparbeidet øst på tomten.
  Boligfeltet anses å være et barnevennlig område med gangavstand til Prestøya barnehage. Avstand til Kirkenes barneskole og Kirkenes ungdomsskole er ca 2km, Kirkenes sentrum 2,3km, Hesseng 7km og Bjørnevatn 12km.
  Det er tilrettelagt med kollektivtransport (bussforbindelser).
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Se kartskisse.
 • Se vedlagt tilstandsrapport, datert 22.12.21 for mer informasjon om byggemåte.
 • 1.et: 73kvm Bra
  U.etg/kjeller: 73kvm Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Gang , Soverom , Soverom 2, Bad ,
  Stue/kjøkken , Soverom 3 og Trapperom
  S-rom:
  Kjeller:
  Trapperom, Gang, Wc, Kjellerstue, Badstue, Bod, Teknisk rom
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn og elektrisk.
 • Opparbeidet tomt med biloppstillingsplass.
  Grunneier: Sør-Varanger Kommune
  Festeavgift kr: 1 155
  Reguleres hvert år etter KPI(konsumpris index) til kontraktsforhold kommer i orden med evt. ny eier. Avtalen er fornyet av nåværende eier med bortfester den 23.09.202, ihht. grunnboksutskrift, datert 08.12.21, men det er ikke tegnet ny festekontrakt.
 • På egen gårdsplass
 • Offentlig. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 676 234 per 08.12.21 12:00
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 434 442 per 08.12.21 12:00
 • Kr. 19 247 pr. år
  Gjelder for 2020 og dekker følgende: Avløp, eiendomsskatt, feiing, festeavgift, renovasjon og vann. Det tas fobehold om eventuelle økninger i avgifter.
 • Kommunale avgifter, strøm, forsikring m.m
 • Det foreligger ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse jmfr. informasjon gitt av Sør-Varanger kommune, datert 20.12.21.

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Det er avvik mellom mottatte plantegninger fra Sør-Varanger kommune og dagens bruk.
  Bla. så er terrassen/veranda utvidet, en vegg mellom stue og kjøkken på hovedplan fjernet, etablert wc-rom i kjeller m.m

  Det er ikke fremvist godkjennelse av tiltak, eller godkjente plantegninger av dette, og således er dette kjøpers eget ansvar/risiko å få dette evt. godkjent.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.

  1963/1864-2/84 Festekontrakt - vilkår
  21.12.1963
  festetid: 45 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 38
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  BESTEMMELSER OM OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN
  BESTEMMELSER OM VANN OG KLOAKKLEDNINGER M.V
  Gjelder feste
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2021/1180467-1/200 ** Nye vilkår - feste
  23.09.2021 21:00
  ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 1.155
  Tomteverdi 28875 kroner
  Bestemmelser om regulering av leien
 • Eiendommen er regulert til boligformål gjennom reugleringsplan "Endring av Prestøya
  Boligområde" PlanID 1964103. Det foreligger ikke egne bestemmelser til reguleringsplanen
 • Gnr. 27 Bnr. 25 Fnr. 86 i Sør-Varanger kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr 84 128,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jan Tore G Slettedal
Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev