aktiv-eiendomsmegling
I boligens stue er det god plass til en koselig sittegruppe.
I boligens stue er det god plass til en koselig sittegruppe.

RÅDAL Steintrævegen 4

Flott enebolig over to plan | Utleiedel | Stort uteområde | Vinterhage | Garasjer

 • kr 10 490 000
 • BRA 311 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 10 490 000
 • Omkostningerkr 292 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 10 782 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1962
 • Soverom5
 • ArealP-rom 271 m²
 • Tomt990.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 •     10 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 262 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 490 000,00))   279 292,- (Omkostninger totalt)   10 769 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Planskisse. Boligens underetasje inneholder: soverom, bad og gang, samt en utleiedel som inneholder: stue med kjøkkendel, soverom, bad og gang.
AKTIV Laguneparken v/Fredrik Tøsdal presenterer Steintrævegen 4 - En stor og flott familiebolig over to plan med utleiedel. Leiligheten er utleid for 9.000,- pr. mnd - Dette er skattefrie leieinntekter. Boligen går over to plan og inneholder følgende rom: U.etg: Hoveddel: Soverom, Bad, Gang/garderobe U.etg: Utleiedel: Stue med kjøkkendel, Soverom, Bad, Gang 1.etg: Stue, 2 Bad, 3 Soverom, Kjøkken, Mellomgang, Vinterhage Kort oppsummert: - Utleiedel på ca 70m² - Utleid for 9.000,- pr. mnd. - Balkong - Stor uteplass og hage - Vinterhage - To garasjer Velkommen til en hyggelig visning - Husk påmelding hos megler!
Planskisse. Boligens 1.etasje inneholder: stue, vinterhage, 2 bad, 3 soverom, kjøkken og gang.

Steintrævegen 4, Vestland

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  -1. underetasje: 60 kvm
  -1. underetasje: 70 kvm Utleiedel
  1. etasje: 181 kvm
  Primærrom
  -1. underetasje: 41 kvm Soverom, Bad, Gang/garderobe
  -1. underetasje: 70 kvm Utleiedel: Stue med kjøkkendel, Soverom, Bad, Gang
  1. etasje: 160 kvm Stue, 2 Bad, 3 Soverom, Kjøkken, Mellomgang
  Sekundærrom
  -1. underetasje: 19 kvm Garasje, Bod
  1. etasje: 21 kvm Vinterhage  Tomt
  990.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Belegningsstein, skifer og gressplen med beplanting.

  Beliggenhet
  Velkommen til Steintrævegen 2! Eiendommen har en fin beliggenhet på Smøråsfjellet med gode solforhold og fin utsikt. Eiendommen ligger landlig til, men samtidig bynært. Nabolaget er barnevennlig og består primært av andre eneboliger og tomannsboliger. Det er flere skoler og barnehager i nærområdet, her kan nevnes Apeltun skole, Apeltun barnehage og Slåtthaug videregående skole. Rett utenfor døren er det nydelige turforhold på Smøråsfjellet og mulighet for en dukkert i badevannet. Det er også andre turmuligheter i området, her kan nevnes Stendafjellet og Appelsinbenken. Lagunen storsenter er kun en 10 minutters biltur unna. Her kan du finne det meste du måtte trenge på ett sted. I tillegg til mange butikker, finner du også blant annet treningssenter og kino på storsenteret. Det er også gode bussforbindelser til sentrum, for de som måtte ønske seg en bytur.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående hovedsakelig av eneboliger.

  Byggemåte
  Grunnmur oppført i betong. Veggkonstruksjonen i tre med malt trekledning. Vinduer med 2-lags glass fra ulikt årstall. Siste fra 2014. Valmtak tekket med betongstein. Plassbygget renner av plast. Nedløp av plast. Takstein/renner rengjort i 2023.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  - Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Ja. Sprekk i gulv på bad ved soverom - Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Tømrer, betong og flisarbeid er utført av Selger. Arbeid utført av L. Gjesdal og Co. og Torsvik Elektro. - Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja. Boligen har totalt 4 bad. 1) Bad ved stue er total renovert 2021 med nytt støpt gulv, tettesjikt, membran, sluk, rør og elektro. Installert vifte for ventilasjon over tak. 2) Bad ved soverom er delvis renovert 2023. Sprekk i betong gulv er tettet med Mapei Epoxy, ny smøre membran på gulv som overlapper mot gammel membran mot vegg. Nytt elektrisk opplegg (ikke varmekabler). Nye fliser på gulv, renovert fuger i dusj, avløp til vaskemaskin, nytt toalett, badekar og innredning. 3) Bad ved gjesterom i kjeller er ikke renovert siden det ble bygget ca. 1998, kun ventilasjon gjennom vindu. 4) Bad i leilighet. Renovert i 2022, nytt el. opplegg, rør i rør, smøremembran i dusj, baderomsplater i dusj, nye fliser på gulv og våtromsmaling på øvrige vegger. Installert vifte for ventilasjon over tak. - Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Arbeidene har vært utført av forskjellige firma, L. Gjesdal og Co. vil utføre kontroll og levere kontroll og ferdigattest. - Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja. Synlig tegn til fuktighet ved store nedbørsmengden på fjell i teknisk rom. - Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Ja. Sprekk i skjøt mellom ildfaste plater og skorstein i kjøkken. - Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja. Har vært fanget mus i blindkjeller. Tiltak gjennomført ved utlegging av gift og bruk av feller. Ikke registrert mus siste 5-8 år. - Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. El. kontroll er utført og venter på rapport samen med samsvarserklæring. Noe arbeider gjenstår i forbindelse med ny tilførsel til garasje som skal utføres i oktober 2023. Utført av Torsvik Elektro. - Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja. El. kontroll utført 2023, venter på rapport. Samsvarserklæring vil også bli levert. - Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? Ja. Lader montert i garasjen tilknyttet huset - Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Ja. Selger har utført murer og tømrerarbeider. Selger er faglært Tømrer. - Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Vask av tak. Utført av Bergen Fasade. - Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? Ja. Selges med utleiedel - Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene? Ja. Leilighet er godkjent og utleid. - Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser? Ja. I forbindelse med tilknytning mot offentlig vann og avløp vil det bli etablert en felles pumpe kum for 3 boliger på eiendommen, eksisterende ledningsnett vil i den forbindelse bli oppgradert noe som vil medføre gravearbeider på eiendommen. Det er stilt krav til naboer at eiendommen tilbakeføres i samme (eller bedre) stand etter fullførte arbeider. Selger følger opp arbeidene. - Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen? Ja. Eiendommen er pålagt tilknyttet offentlig avløp. Arbeidet pågår og vil ferdigstilles av selger i løpet av 2023. - Er det foretatt radonmåling? Ja. Utlagt sporfilm. - Randonmåling År 2020, verdi <20. - Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Ja. Boligen vil i løpet av 2023 bli tilknyttet offentlig vann og avløp etter pålegg fra kommunen. Arbeidene er påbegynt og vil bli ferdigstilt og bekostet av selger. Det vil i denne forbindelse bli utført gravearbeider på eiendommen i forbindelse med fremføring av ny infrastruktur for vann, avløp og elektro. Det vil bli etablert en pumpestasjon for 3 boliger på eiendommen. Samarbeidsavtaler og avtaler om rettigheter vil bli utarbeidet. Arbeidene er planlagt ferdig 15 November 2023. Boligen har i dag privat vannforsyning via brønn, det foreligger tinglyst avtale. Det er registrert en løs stein i gråsteinsmur lang vei, stein er kilt på plass. Leilighet er utleid, leietaker ønsker å fortsette leieforhold om mulig. Leieforholdet vil bli sagt opp ved salg av huset, ny leieavtale må etableres med ny eier.

  Innhold
  AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal presenterer Steintrævegen 4! Flott enebolig over to plan med fin beliggenhet i et attraktivt og populært område. Eneboligen er opprinnelig fra 1960, men har gjennomgått flere oppgraderinger gjennom årene. Boligens 1.etasje inneholder: Stue, 2 bad, 3 soverom, kjøkken og gang. Boligens underetasje er delt inn i to deler, hoveddelen er tilkoblet 1.etasjen og inneholder: Soverom, bad og gang med garderobe. Den andre delen i underetasjen er en utleiedel, og inneholder: Stue med kjøkkendel, soverom, bad og gang. Boligens 1.etasje har en stor og romslig stue på ca 50m² med god plass til en koselig sofagruppe. Det er godt med naturlig lysinnslipp fra store vindusflater i rommet. Her kan man nyte en nydelig utsikt over nærområdet og flotte Nordåsvannet. Fra stuen kan man videre gå ut på eiendommens store uteområde, eller til boligens vinterhage på ca 20,7m². Fra vinterhagen kan man gå ut på boligens flott balkong som strekker seg langs fremsiden av huset. Boligen har en åpen kjøkkenløsning mot spisestue på ca 42,5m². Kjøkkeninnredningen er fra Epoq med slette fronter i en nydelig farge. Kjøkkenet inneholder benkeplate/vask av kompositt, integrert komfyr, steketopp, micro, oppvaskmaskin og vinskap, samt åpning for kjøleskap og frys. Det er rikelig med både skap- og benkeplass på kjøkkenet, og en praktisk kjøkkenøy med skapplass og stor benkeplate. Spisestuen er av god størrelse og kan innredes med en stor spisegruppe. Her har du god plass til å invitere over venner og familie til en hyggelig middag. Spisestuen er innredet med en koselig vedovn. I eneboligens 1.etasje er det totalt tre soverom. Hovedsoverommet er på ca 15,1m² og kan enkelt innredes med dobbeltseng og tilhørende møblement. Soverommet har rikelig med skapplass, med integrert skap i veggen. Det andre soverommet er på ca 14,9m² og har god plass til å innrede med dobbeltseng og tilhørende møblement. Det tredje soverommet på ca 11,4m² kan fint innredes med soveromsmøblement. I boligens 1.etasje er det to bad. Det ene badet er utenfor de tre soverommene. Badet inneholder gulvmontert toalett, badekar, dusj og servant med skapinnredning. Badet ble oppgradert i 2023 med nye fliser på gulvet. Badet er av god størrelse, med flotte lyse farger. Det andre badet har adkomst fra stuen. Badet er helfliset og inneholder veggtoalett, dusj, servant med skapinnredning og opplegg til vaskemaskin. Fra stuen har man direkte adkomst til eiendommens uteområde. Uteområdet har flere soner, med god plass til flere sittegrupper. Langs uteområdet har eiendommen en stor og pent vedlikeholdt gressplen. På uteområdet er det en flott terrasseplatting like ved et uthus. Uthuset er på ca 17m² derav ca 9m² er verksted og ca 7,6m² er bod. Eneboligens underetasje er delt inn i to deler. Hoveddelen er tilkoblet boligens 1.etasje via trapp fra stuen. I underetasjen er det en gang med garderobeløsning. Her er det godt med skapplass i skyvedørsgarderobe. I gangen er det egen utgangsdør, som gjør denne delen perfekt dersom du har familie eller venner på overnatting. Fra gangen kan du videre gå til underetasjens bad på ca 2,9m². Badet inneholder toalett, dusj og servant med skapinnredning. Videre kommer man til underetasjens soverom på ca 11,3m² med god plass til dobbeltseng og tilhørende møblement som nattbord og kommode. Den andre delen i underetasjen er en utleiedel på ca 70m² med eget inngangsparti på siden av huset. Utleiedelen har en romslig stue med kjøkkendel på ca 47m². Stuen har god plass til både sitte- og spisegruppe. I stuen er det godt med naturlig lysinnslipp fra store vindusflater. Til kalde kvelder har stuen et ildsted som varmer godt. Kjøkkenet har godt med skapplass og har innredning fra Ikea med slette fronter. Kjøkkenet inneholder benkeplate av laminat, vask av stål, integrert stekeovn og steketopp, samt åpning til oppvaskmaskin og kjøleskap. Soverommet i utleiedelen er på ca 14,1m² og kan enkelt innredes med dobbeltseng og tilhørende soveromsmøblement. På soverommet er det godt med skapplass. Badet i utleiedelen inneholder veggtoalett, dusj, servant med skapinnredning og opplegg til vaskemaskin. Badet har flotte stilrene farger, og i 2022 ble det lagt nye gulvfliser (flis på flis). Eneboligen har to garasjer. Den ene garasjen er på ca 16,5m² og ligger i eneboligens underetasjen, den andre garasjen er på ca 28m².

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Drenering: Drenering er fra byggeåret og med bakgrunn i alder kan det ikke gis noen garanti for dreneringens tilstand. Tiltak: Kjellerrom/krypkjeller bør holdes under observasjon. Lagring av varer bør unngås og god utlufting ivaretas. Krypkjeller: Krypkjelleren har for liten lufting og manglende fuktsperre på bakken. Dette kan føre til luftfuktighet i krypkjelleren. Tiltak: Det anbefales å etablere plast mot grunn, for å redusere luftfuktigheten i rommet. Etasjeskille og gulv på grunn: Det er ikke registrert avvik som tyder på svekkelser i konstruksjonen. Det gjøres likevel oppmerksom på at det ble stedvis registrert knirk. TG iht retningsavvik. Trapp: TG iht manglende rekkverk/håndløper. Tiltak: Håndløper/rekkverk anbefales etablert for bedring av personsikkerhet. Ventilasjon: Noe svak tilluft. Tiltak: Klaffventiler på yttervegg anbefales etablert. Våtrom: Bad 1 1.etg: Overflater godt ivaretatt. Vurdert iht manglende/svakt fall. Våtrom: Bad 2 1.etg: Sluket er et eldre støpejernsluk uten klemring for god tetting av membran i sluket. Gulvet kan derfor bli utsatt for lekkasjer. Tiltak: Det er viktig at sluk rengjøres jevnlig for å sikre god avrenning.   Forhold som har fått TG3: Våtrom: Bad 2 1.etg: Det er ikke tilstrekkelig fall til sluk. Det er risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Tiltak: Oppgradering må påregnes. Vurdert iht til overnevnte/risiko. Våtrom: Bad u.etg: Motfall målt fra dør mot dusjsone. Lekkasjevann fra servant/toalett nå ikke til sluk. Ingen avtrekk foruten åpningsvindu. Sotrenn fra utkoblet pipeløp. Tiltak: Renovering må påregnes.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i to garasjer, samt utvendig parkering ved boligen.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
      10 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 262 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 490 000,00))   279 292,- (Omkostninger totalt)   10 769 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  6284

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter slamavskiller, søppeltømming, komm.påslag-etterdrift deponier og renovasjon. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Info om eiendomsskatt
  Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Formuesverdi primær
  2030615

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  7310213

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/48/63: 14.09.1956 - Dokumentnr: 304139 - Bestemmelse om gjerde Med flere bestemmelser
  14.09.1956 - Dokumentnr: 304139 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4601 Gnr:48 Bnr:3
  20.04.1959 - Dokumentnr: 908511 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: GNR. 48 BNR. 72 OG 79 UTSKITL FRA BNR. 3
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1201297 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1201 Gnr:48 Bnr:63
  14.09.1956 - Dokumentnr: 304139 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:4601 Gnr:48 Bnr:3
  09.10.1956 - Dokumentnr: 304611 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4601 Gnr:48 Bnr:3


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ferdigattest datert, 14.08.1962. Ferdigattest gjelder 1. etasjes våningshus av tre. Det foreligger ferdigattest for tilbygg datert , 15.10.1990. Byggningens art: Bolig. Det foreligger ferdigattest for garasje datert, 30.10.1995. Arbeidsart: Nybygg. Det foreligger tillatelse til tiltak, datert 26.09.2014. Tiltakets art: Annet diverse arbeid. Saken gjelder søknad om tillatelse til fjerning av karnapp vindu og altan. Karnapp erstattes med større vinduer, og altan erstattes med rekkverk og skyvedør (fransk altan). Det bygges altan på fasade mot vei (sør/øst).

  Vei, vann og avløp
  Vei: Offentlig vei til eiendommen. Vann: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig nett. Avløp: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig eller privat nett. Eiendommen har septiktank. Det er sendt varsel om pålegg om tilknytning til offentlig avløpsledning. Eiendommen blir tilknyttet offfentlig avløp. Planlagt oppstart 01.10.2023. Selger påtar seg denne kostnaden.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål ihht. reguleringsplan på grunn. PlanID: 31010000 Plannavn: FANA. GNR 48 BNR 3 MFL., SMØRÅS Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttrådt: 18.12.1958 Dekningsgrad: 95,1% Reguleringsformål: Bebyggelsen skal være åpen villamessig med våningshus i inntil 2 etasjer, foruten kjeller og loft og med garasje eller uthus i 1 etasje. Kommuneplan: PlanID: 65270000 Plannavn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 Ikrafttrådt: 19.06.2019 Dekningsgrad: 100% Arealformål: Bebyggelse og anlegg (95,1%), LNF (4,9%) Deler av eiendommens tomt (4,9%) ligger i et område avsatt til LNF ihht. kommuneplanen. Konferer megler. Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen: Eiendom: 48/114 Byggningsnummer: 139505263-1 Endring: Tilbygg Bygningstype: Enebolig Status: Igangsettingstillatelse Dato: 12.01.2022 Eiendom: 48/302 Byggningsnummer: 300934140/300929468 Bygningstype: Tomannsbolig, vertikaldelt Status: Igangsettingstillatelse Dato: 10.09.2021

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
      10 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 262 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 490 000,00))   279 292,- (Omkostninger totalt)   10 769 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  292042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 0,60% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  14 900,-, oppgjørshonorar kr  6 900,-, innhenting av opplysninger fra kommune kr 10 000,- og markedspakke kr 19 900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  49 900,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg og vederlag i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg og vederlag.  Alle beløp er inkl. mva. 

Fredrik Tøsdal

Megler

Fredrik Tøsdal

93 02 14 97

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev