aktiv-eiendomsmegling
Illustrasjon - Det foreligger rammetillatelse for en stor enebolig med utleiedel

SMØRÅS - Boligtomt med rammetillatelse for oppføring av arkitekttegnet enebolig med utleiedel - solrik beliggenhet

 • 3 490 000
 • PRISANTYDNING3 490 000
 • OMKOSTNINGER103 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 593 392
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT643 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  87 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000,-))
  --------------------------------------------------------
  103 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 593 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Tranehaugen 45, Vestland

 • Eiendommen har en sentral og attraktiv beliggenhet på Smørås i Fana. Det er gangavstand til skole og flotte turområder. Her bor man i et barnevennlig og rolig område med lite trafikk. Tomten har gode solforhold.

  Det er flere dagligvarebutikker i nærområdet som blant annet Spar i Hjorteveien, Coop Extra Apeltun og Kiwi Skjoldsskiftet .
  Bybanestopp i Skjoldsskiftet innen kort gangavstand via Apeltunvegen. Herfra har bybanen hyppige avganger mot Lagunen og Flesland, samt andre veien mot Bergen sentrum.

  Kort kjøre- eller bybaneavstand til mange store arbeidsplasser på Sandsli, Kokstad eller på Flesland.

  For servicetilbud og fasiliteter så ligger boligen praktisk til mellom Nesttun sentrum og Lagunen Storsenter. En mengde utvalg av butikker, restauranter og diverse servicetilbud. Ønsker man å utforske sentrum og fasilitetene det byr på, så tar bybanen ca. 25-30 minutter fra Skjoldsskiftet.

  Flere populære skoler i nærheten både på Smørås, Apeltun, Skjold og Slåtthaug.

  For den spreke og turglade er det et eldorado av turmuligheter på bl. a. Smøråsfjellet. Flott gang- og sykkelvei rundt Tranevatnet.

  Av rekreasjonsmuligheter byr Fana bydel på en hel del som skøytebane på Slåtthaug, fotballbane på Nesttun Idrettsplass, flerbrukshallen Fana Arena m.m.

  På de varmere sommerdagene er Skjoldabukten et godt alternativ til bading og grilling.
 • Tomten selges med godkjent rammetillatelse (datert 02.09.2020) for oppføring av enebolig med utleiedel og dobbel garasje. Boligen som det er gitt tillatelse på har tilegnet utearealer med utgang fra både 1. og 2. etasje, i tillegg til terrasse med utgang fra 2. etasje.
  Tegninger og rammetillatelse følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Tomten er utskilt fra bnr. 1300 og det står i dag en eldre garasje som må rives. Kostnader forbundet med dette tilfaller ny eier. Det er forøvrig en råtomt i dels skrående/kupert terreng som må opparbeides. Kjøper må søke om igangsettelstillatelse før arbeider kan begynne, herunder avklare de vilkår som er gitt i rammetillatelsen.

  Interessenter oppfordres til å sette seg inn i gjeldende planer og bestemmelser for området.

  Det gjøres oppmerksom at dersom kjøper ønsker oppført en annen bolig enn den som er gitt rammetillatelse for, må dette søkes om og godkjennes av kommunen og andre gjeldende etater. Dette for ny eiers regning og risiko.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Boligtomt
 • Boligtomt på 643 kvm. Flott utgangspunkt for bygging av enebolig. Tomten er noe skrånet og kupert. Arbeid med grunnmateriale, samt riving av garasje må påregnes.
 • Vei: Felles privat vei til eiendommen. Det må påregnes utgifter til vedlikehold, brøyting og strøm til veilys.
  Vann: Eiendommen er pt. ikke tilknyttet offentlig nett.
  Avløp: Eiendommen er pt. ikke tilknyttet offentlig eller privat nett.

  Eier opplyser at det er rettighet for påkobling til offentlig vann/avløp med forberedt påkoblingspunkt i Tranehaugen. Felles private stikkledninger med felles ansvar for vedlikehold. Det må påregnes påkoblingsavgifter iht. Bergen kommune sine satser.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

  Formuesverdien er ikke beregnet.
  Verdien av tomt fastsettes ut fra markedsverdi. Likningsverdien på ubebygd tomt skal ikke overstige 80 prosent av eiendommens markedsverdi. Kontakt Skatteetaten for mer informasjon.
 • Kr. 1 472 pr. år
  Gjelder eiendomskatt for råtomt
  Kjøper må påregne kostnad tilknyttet offentlige avgifter som eiendomsskatt, vann, avløp, renovasjon m.m. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • Det er en forutsetning for denne handel at egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og godkjennes av kommunen før overdragelsen. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysning og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Selger innhentet anbud på oppføring av den aktuelle boligen i 2021. Konferer megler for ytterligere informasjon.

  Det gjøres oppmerksom at dersom kjøper ønsker oppført en annen bolig enn den som er gitt rammetillatelse for, må dette søkes om og godkjennes av kommunen og andre gjeldende etater. Dette for ny eiers regning og risiko.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  1980/6273-1/106 Best. om vann/kloakkledn., 11.03.1980
  Kan ikke slettes uten samtykke fra anleggsseksjonen.
  Overført fra: 4601-40/1300
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1981/11363-4/106 Best. om vann/kloakkledn., 20.05.1981
  rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:40 Bnr:118
  rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:40 Bnr:1304
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: 4601-40/1300
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2002/5230-2/106 Bestemmelse om veg, 15.02.2002
  Vedl.holdsplikt av vei over bnr. 119
  Overført fra: 4601-40/1300
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2016/711923-1/200 Rett til utskilt tomt, 08.08.2016
  Rettighetshaver: Vestbøstad Erling
  Overført fra: 4601-40/1300

  Megler har innhentet tinglyste servitutter og kopi kan fås ved forespørsel.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål ihht. reguleringsplan på grunnen.
  PlanID: 6410010
  Plannavn: FANA. GNR 40 BNR 45 OG GNR 44 BNR 665, SKJOLD/ØVSTTUN
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttrådt: 16.06.2000
  Dekningsgrad: 100,0 %
  Reguleringsformål: Boliger, felles avkjørsel

  PlanID: 6410000
  Plannavn: FANA. GNR 40 BNR 99, REGULERINGSPLAN FOR STORÅSEN -TRANEVATNET
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttrådt: 24.11.1986
  Dekningsgrad: < 0,1 % (0,0 m²)
  Reguleringsformål: Byggeområder for boliger m/tilhørende trafikk- og fellesareal, byggeområder for offentlige bygg, trafikkområder, friområder, felles kjøreveg - parkering - garasje, felles gangveg, fellesareal.

  PlanID: 6415201
  Plannavn: FANA. GNR 44 BNR 7, STORA°SEN -TRANEVATNET, ENDRING GRENSEJUSTERING AV BEBYGGELSESPLAN Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttrådt: 07.10.1992
  Dekningsgrad: < 0,1 % (0,0 m²) Reguleringsformål: Byggeområder for boliger m/tilhørende trafikk- og fellesareal, byggeområder for offentlige bygg, trafikkområder, friområder, felles kjøreveg - parkering - garasje, felles gangveg, fellesareal.

  PlanID: 6930000
  Plannavn: FANA. GNR 40, APELTUNVEGEN ETAPPE I Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttrådt: 10.10.1988
  Dekningsgrad: < 0,1 % (0,0 m²)
  Reguleringsformål: Boliger

  Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom:
  PlanID: 6410007
  Plannavn: FANA. GNR 44 BNR 665, STORÅSEN - TRANEVATNET, ENRING AV VEITRASE
  Ikrafttrådt: 19.01.1994

  Planer i nærheten av eiendommen:
  PlanID: 6415300
  Plannavn: FANA. GNR 44 BNR 719, STORA°SEN - TRANEVATNET, FELT 8, ENDRING AV PLAN FOR UTBYGGING
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Dato: 21.06.1994

  PlanID: 6410004
  Plannavn: FANA. STORÅSEN - TRANEVATNET, ENDRING
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Dato: 06.09.1993

  Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen:
  Eiendom: 40/1300
  Bygningsnr: 300789282
  Bygningstype: Garasjeuthus anneks til bolig
  Status: Rammetillatelse
  Dato: 05.02.2020

  Eiendom: 44/784
  Bygningsnr: 9514147-2
  Endring: Tilbygg
  Bygningstype: Rekkehus
  Status: Igangsettingstillatelse
  Dato: 18.06.2020

  Eiendom: 44/817
  Bygningsnr: 9544097-1
  Endring: Tilbygg
  Bygningstype: Rekkehus
  Status: Meldingssak registrer tiltak
  Dato: 01.02.2011

  Eiendom: 44/825
  Bygningsnr: 9544054-1
  Endring: Tilbygg
  Bygningstype: Rekkehus
  Status: Igangsettingstillatelse
  Dato: 13.12.2019

  Konferer megler.
 • Gnr. 40 Bnr. 1855 i Bergen kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14 990,-, markedsføringspakke kr 14 990,-, oppgjørshonorar kr 4 375,- og visninger kr 2 000, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 59 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 8 834,- Utleggene omfatter innhenting av informasjon og tinglysing av pantesperre. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Erling Vestbøstad
Børge Systad

Megler

Børge Systad

90 67 60 77

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev