aktiv-eiendomsmegling
DSC03513

RÆGE - Trivelig enebolig med flott utsikt i landlige omgivelser. Rikelig med tumleplass på stor tomt.

 • 6 590 000
 • BRA 229 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING6 590 000
 • OMKOSTNINGER180 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER6 770 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 968
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 225 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT994 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 6 590 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  164 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 590 000,-))
  --------------------------------------------------------
  180 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  6 770 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etg.: Vf/gang med utg til balkong, hall, stue m/utg til terrasse og hage, kjøkken, matbod, 3 soverom, bad m/kar/wc/vask.
U. etg: Gang, kino/Tv-rom, kjellerstue m/utg, sovealkove, bad m/dusj/wc/vask, vaskerom, "walk in" garderobe, kontor/gjesterom med stedbygd arbeidspult og hyller.

Dobbel garasje oppført 2014.

Innredning i kjeller stemmer ikke overens med byggegodkjente tegninger. Sovealkove og Tv stue var tidligere garasje som nå er innlemmet i boligen og godkjent som rom til varig opphold. Tegninger viser forøvrig matbu, arbeidsrom, div. rom og redskapsrom. Disse er innredet til henholdsvis garderobe, arbeidsrom/gjesterom, kinorom/kjellerstue og vaskerom. For disse rom er det ikke omsøkt bruksendring. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.
DSC03507

Vigdelsvegen 189, Rogaland

 • Boligen er både oppusset og oppgradert i løpet av de siste 15 år, og fremstår nå med en moderne og "kul" innredning hvor du finner mange kreative løsninger. Malte tak og veggflater i lyse farger, med noen kontrasteffekter. Gulv er belagt med fliser, eller parkett (amerikansk kastanje). Det er flere kjekke detaljer som stedbygd benk i gang, innebygde vegghyller i kjellerstue, kontor/arbeidspult på gjesterom i u. etg. Boligen bør oppleves.
  Ved oppgradering ble boligen etterisolert og samtlige vindu ble skiftet. El.anlegget er "trukket" på ny og det er led belysning - ELKO plus i hele boligen bortsett fra bad i 1. etg. Det aller meste av kobberrør er skiftet ut med moderne PVC (plast) rør.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3:

  Vaskerom i kjeller:
  Vaskerom har ingen ventilering.
  Vurdering av avvik:
  • Rommet har ingen ventilasjon
  Tiltak
  • Mekanisk avtrekk bør etableres

  Forhold som har fått TG2:

  Utvendig- vinduer:
  Det ble ved befaring ikke registrert punkterte isolerglass, men dette
  kan være vanskelig å oppdage ved enkelte temperatur og lysforhold.
  Det skal i tillegg nevnes at kun enkelte vinduer ble kontrollert og
  funksjonstestet.
  Vinduer er fra perioden 2007-2013.
  Vinduer fungere som en kan forvente, men beslag/skinner kan med
  fordel smøres opp for bedre funksjon.
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Vinduer plassert i grunnmur mangler beslag under vinduer og har i
  dag betong sålebenk (skrå flate under vindu) som er trukket opp på
  bunnkarm av vindu.
  Vann renner mellom betong og vindu.
  • Andre tiltak:
  Betong sålebenk bør fjernes og beslag legges under vinduer.

  Etasjeskille/gulv mot grunn
  Etasjeskillere av trebjelkelag.
  Etasjeskillere fremstår i normal forventet stand på bakgrunn av alder,
  visuelle observasjoner.
  Enkle nivelleringer er gjennomført uten unormale registreringer for
  denne type bolig.
  Til Orientering.
  Det er ikke rapportens intensjon å vurdere hvorvidt man kan legge ny
  laminat/parketter eller lign. oppå eksisterende etasjeskille.
  Toleransekravene for mange av disse produktene er 2-3 mm på 2
  meter, hvilket i stor grad er relatert til overtakelse av nybygg.
  Vurdering av avvik:
  • Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
  måleavvik.
  Tiltak
  • For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
  imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan
  man vurdere slike tiltak.

  Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med
  radonsperre.
  Vurdering av avvik:
  • Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført
  med radonsperre.
  Tiltak
  • Det bør gjennomføres radonmålinger

  Rom Under Terreng
  Kontrollert langs yttervegger i tilgjengelige deler på befaringen uten
  synlige tegn til fukt men med påregnelig risiko.
  Enkelte deler var ikke tilgjengelig pga møbler/innredning/lagring
  foran/mot denne.
  Det orienteres at innredet rom og oppforet gulver under terreng har
  vesentlig større risiko for skjulte feil og mangler enn øvrige etasjer,
  våtrom mot yttervegg er særlig utsatt.
  Vanligste årsaker til problemstillinger er aldersvekkelser på drenering
  og grunnmurens fuktsikring.
  Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjon.
  Vurdering av avvik:
  • Det er avvik:
  Det ble påvist avvik mellom måling med pigger i treverk og relativ
  luftfuktighet (RF)
  Måling med pigger i treverk avga et resultat med 15,7 %, som er å anse
  som tørt for trevirke, mens måling av relativ luftfuktighet (RF) avga et
  resultat med 77,6% som tilsier høy luftfuktighet i vegg og med en
  temperatur i vegg på 10,6 grader og duggpunkt på 6,2 grader, dvs,
  senkes temperaturen i veggen fra 10,6 til 6,2 grader oppstår det
  kondens (fritt vann)
  Tiltak
  • Tiltak:
  Den påviste høye luftfuktigheten gir grunn til å overvåke
  konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta
  tiltak for å unngå fuktskader.

  Innvendige trapper
  Trapp i tre mellom kjeller og 1 etg.
  Vurdering av avvik:
  • Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  • Det er liten frihøyde i trappeløp
  Frihøyde mellom første trappetrinn og tak i kjeller tilfredstiller ikke
  dagens forskrifts krav gjeldende for trapper.
  Tiltak
  • Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
  Rekkverk/håndløper er sentral i forhold til sikkerhetsforanstaltninger
  mot fallulykker og det anbefales derfor tiltak slik at nødvendig /
  tilfredsstillende rekkverk/håndløper etableres.

  1.etg. bad
  Overflater Gulv
  Fliser på gulv.
  Kontroll av overflater avdekker ingen symptomer på riss/sprekker.
  Badegulv har ikke fall mot sluk.
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
  • Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.
  • Det er påvist sprekker i fliser.
  • Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på
  byggetidspunktet.
  Tiltak
  • Slike riss/sprekker kan indikere bakenforliggende fuktskader, og
  konstruksjonen bør observeres jevnlig for å vurdere utvikling.

  Sluk, membran og tettesjikt
  Badet har plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. .
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
  membranløsningen
  Tiltak
  • Installering av tett dusjkabinett anbefales.
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om.

  Ventilasjon
  Naturlig ventilering.
  Vurdering av avvik:
  • Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  Tiltak
  • Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.
  U.etg. bad
  Overflater Gulv
  Fliser på gulv.
  Kontroll av overflater avdekker ingen symptomer på riss/sprekker.
  Svakt, tildels ingen fall i dusjsone og gulv forøvrig.
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på
  byggetidspunktet.
  • Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp
  membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  Tiltak
  • Det må foretas utbedring av fallforhold

  Sluk, membran og tettesjikt
  Badet har plastsluk og ukjent tettesjikt/membran..
  Vurdering av avvik:
  • Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på
  våtrommet.
  Tiltak
  • Det må foretas nærmere undersøkelser.

  U.etg. vaskerom:
  Overflater Gulv
  Fliser på gulv.
  Kontroll av overflater avdekker bom/løse fliser på gulv.
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp
  membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  • Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
  Tiltak
  • Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

  Sluk, membran og tettesjikt
  Rommet har ikke sluk/ukjent slukløsning, og badet har
  smøremembran med ukjent utførelse. .
  Vurdering av avvik:
  • Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på
  våtrommet.
  Tiltak
  • Det må foretas nærmere undersøkelser.
  Alder: 2014 Kilde: Eier

  Tekniske installasjoner
  Vannledninger
  Vannrør av ukjent alder.
  Jeg har ikke kontrollert røranlegget grunnet at det krever spesielt
  kompetanse og utstyr, kun visuelt, utfra dette er tilstandsgrad satt.
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige
  vannledninger.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i
  dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Avløpsrør
  Avløpsrør fra bygge år.
  Jeg har ikke kontrollert avløpsrør grunnet at det krever spesielt
  kompetanse og utstyr, kun visuelt der hvor avløpsrør er tilgjengelig for
  inspeksjon, utfra dette er tilstandsgrad satt.
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige
  avløpsledninger.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i
  dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Tomteforhold
  Drenering
  Ingen synlig fuktsperre på grunnmur.
  Det har tidligere vært vanlig med påsmøringsmembran av typen
  goudron.
  Dette er en asfaltlignende masse, vanlig frem til 60 og 70 tallet.
  Disse membranene slites relativt raskt. Utvendig fuktsikring er av stor
  betydning, da dette kan ha direkte årsak til uønsket fuktgjennomgang.
  Selve dreneringen er ikke synlig for visuell kontroll (ligger normal 20
  cm lavere enn innvendig gulv).
  Kontroll langs yttervegger i tilgjengelige deler, avdekker ingen
  symptomer på at det er svikt i drenering på befaringsdato.
  Grunnet manglende visuell observasjoner av de drensmessige forhold,
  er levetidstabell fra byggforsk grunnlag for satt tilstandgrad.
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er
  overskredet.
  • Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Tiltak
  • Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være
  avgjørende.
 • Fin og landlig beliggenhet i sørabygdå i Sola. Fra morgenbalkongen mot øst har du utsikt mot "et lite stykke Norge" med grønne marker med fjell i bakgrunnen. Fra stuen og terrassen mot vest ser du ut mot havet og flotte solnedganger. Med et håndkle over skulderen er du kun en liten spasertur unna et bad på Vigdelsstranda.

  Boligen ligger kun et steinkast fra Håland skole som er en barneskole. Dysjaland skule er stedets ungdomskole og ligger ca 3,5 km unna. Det er etablert gang og sykkelsti langs skoleveien.

  Håland og Dysjaland har begge et flott og tett miljø hvor det er lett å stifte bekjentskap med lærere og foreldre. I sørabygda er dugnadsånden fantastisk. Det er et godt idrettstilbud til barna. Det finnes idrettshall med svømmehall, egen fotballhall og skatepark.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 17.03.22 av Rune Sivertsen for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • 1.et: 125 Bra
  U.et: 104 Bra


  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etg: Vf/gang, hall, stue, kjøkken, 3 soverom og bad
  U. etg: Gang, kjellerstue, soverom, bad, vaskerom
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk, varmekabler, varmepumpe og Bio etanol peis i stue.
 • Stor og solrik tomt. Pent opparbeidet med terrasse, plen, trær og busker. Gårdsrom er belagt med beleggningsstein.
 • Dobbel garasje
 • Offentlig
 • Formuesverdi som primærbolig kr 967 809 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 484 111 per 31.12.20
 • Kr. 13 720 pr. år
 • Det foreligger ferdigattest på garasje av 04.12.14, samt på bruksendring av eldre garasje til varig opphold. Ferdigattesten gjelder også vindfang som tilbygg til bolig og ny balkong.
  Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på opprinnelig bolig i Sola kommune, dette trolig grunnet boligens alder.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  17.02.1993 - rettighet på gnr. 21, bnr. 32 vedrørende bestemmelso om vann/kloakkledning
 • Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til LNF område.
 • Gnr. 21 Bnr. 163 i Sola kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr 50.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 19.900-, oppgjørshonorar kr. 5 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kristian Husevik Mosti
  Sylwia Iwona Skladzien Mosti
Målfrid Tjora

Megler

Målfrid Tjora

90 55 75 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev