aktiv-eiendomsmegling

RÅHOLT Ladderudjordet 48

Hjørneleilighet! Ny og moderne 2-roms leilighet fra 2021 i 2 etg med tilhørende balkong og garasje med billader.

 • kr 2 850 000
 • BRA 51 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 2 850 000
 • Omkostningerkr 91 142
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 941 142
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår2021
 • Soverom1
 • ArealP-rom 51 m²
 • Felleskostnaderkr 1 507
 • Tomt762 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 850 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 10 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 71 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 850 000,00))   85 690,- (Omkostninger totalt)   2 935 690,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Ladderudjordet 48_2D
Flott hjørneleilighet med god standard og fine solforhold. Kort veg til buss og kommunikasjon med tog. Leiligheten har egen garasje med billader. Boligen ligger på et nybyggt felt på Råholt . Boligen ligger 5min unna Ladderud og Råholtbråtan barnehage og 10min unna barneskolen. det er fine turmuligheter og nærhet til dagligvarebutikker samt Amfi kjøpesenter. Letohallen ligger også bare 5min unna og den tilbyr en rekke fritidsaktiviteter som trening og paddle.
Åpen stue med god tilgang til naturlig lys

Ladderudjordet 48, Akershus

 • Tomt
  762m²

  Beskrivelse av tomt
  Flat og nybygget fellestomt, med asfalterte internveier og tilhørende garasje. Felles eiertomt for sameiet. Fellesarealer er ryddig og pent opparbeidet med gressplen, diverse beplantning og asfalterte internveger og tilhørende garasje

  Beliggenhet
  Ladderudjordet 48 ligger i et nytt og florerende boligområdet sentralt på Råholt. Områet består av nye og fargerike leiligheter med et tilhørende fellesområdet. Leiligheten ligger veldig sentralt og rett ved siden av offentlig transport som kan ta deg til Råholt sentrum hvor du finner diverse butikker og Amfi senteret. Amfi senteret har alt fra jernvarebutikker til hyggelige kafeer.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Det er primært leilighetsbebyggelse i området.

  Barnehage/skole/fritid
  Umidelbar nærhet til Ladderud og Råholtpråtan barnehage ved 5min gå avstand. Råholt kan by på det meste du kan tenke deg av fritisaktiviteter, de har lokale lag av alt av ballsport, en egen svømmehall og diverse treningssenter. I retning dal er også letohallen som har paddle, squash og en klatrepark.

  Skolekrets
  Tilgang til Råholt barne og ungdomskole, samt Jessheim, Hoppensprett og Eidsvoll Vgs.

  Offentlig kommunikasjon
  Et par min gå avstand til Ladderud busslomme. 6min med bil til Eidsvoll verk stasjon. Fra stasjonen kommer du deg både mot Hamar og Oslo.

  Innhold
  Gang, stue, kjøkken, flislagt bad, balkong og 1 soverom.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Det er ingen forhold som har fått TG 2 og TG 3.  

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Leiligheten er tilkoblet bredbånd via fiber.

  Parkering
  Egen garasje med el-bil lader

  Diverse
  Etter eierseksjonsloven § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 850 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 10 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 71 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 850 000,00))   85 690,- (Omkostninger totalt)   2 935 690,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  12834

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Oppgitt en årsprognose for nåværende på 11 631Kr

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. 

  Formuesverdi primær
  540352

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1945267

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Felleskostnader», påløper kostnader til for eksempel strøm, innboforsikring, innvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett (eventuelt oppgradering av kanalpakker og linjehastighet der hvor grunnpakke er inkludert).

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Sameiebrøk
  50/851

  Felleskostnader pr. mnd
  1507

  Felleskostnader inkluderer
  Forretningsførsel, forsikring for bygg, snøbrøyting etc.

  Eierskiftegebyr
  6215

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3035/96/655/2: 12.06.2020 - Dokumentnr: 2586495 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:3035 Gnr:96 Bnr:620
  Rettighetshaver: Knr:3035 Gnr:96 Bnr:640
  Rettighetshaver: Knr:3035 Gnr:96 Bnr:641
  Rettighetshaver: Knr:3035 Gnr:96 Bnr:642
  Erklæring om bruk av opparbeidet infrastruktur, fremtidige og fortløpende forpliktelser for fellesareal og pliktig medlemskap i huseierforening
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:3035 Gnr:96 Bnr:655
  Gjelder denne registerenheten med flere
  25.01.2021 - Dokumentnr: 95230 - Bestemmelse om nettstasjon Rettighetshaver: Elvia AS
  Org.nr: 980 489 698
  Stedsvarig rett til bygging, drift, vedlikehold og fornyelse
  Transport og ferdsel
  Byggeforbud og beplantning
  Overført fra: Knr:3035 Gnr:96 Bnr:655
  Gjelder denne registerenheten med flere
  04.11.2021 - Dokumentnr: 1387422 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 2
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 50/851


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Midlertidig brukstillatelse gis i medhold av plan- og bygningsloven § 21-10 og byggesaksforskriften (SAK10) § 8-1. Midlertidig brukstillatelse gjelder for hele tiltaket : kjedehus, bolig 01 ? 18 og garasjerekke 1 og 2. Gjenstående arbeider på boliger og garasjer må ferdigstilles innen 21.11.2021 og garasjerekke 4 og støyskjerm del 3 skal være ferdig innen 31. august 2022.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 850 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 10 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 71 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 850 000,00))   85 690,- (Omkostninger totalt)   2 935 690,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  91142

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 25.000 ,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 18.000 ,- oppgjørshonorar kr 6.500 ,- og visninger kr 2.500, -.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt ca kr 10.000 ,-. Utleggene omfatter info forretningsfører og info fra kommunen  Alle beløp er inkl. mva. 

Carl Fredrik Bergener

Megler

Carl Fredrik Bergener

94 85 17 80

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev