aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Nærbykroken 12A!

Raufoss Nærbykroken 12A

Halvpart av tomannsbolig med alt på en flate - 2 soverom - garasje - kort veg til Raufoss sentrum, samt turmuligheter.

 • BRA 70 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER8 932
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 291 515
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 006
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 65 m²
 • ANDEL FELLESGJELD792 583
 • FELLESKOST./MND7 705
 • TOMT2 049 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • ENERGIMERKINGD
 • 1 490 000,- (Prisantydning)
  792 583,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 282 583,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  --------------------------------------------------------
  8 932,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 291 515,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
VELKOMMEN TIL NÆRBYKROKEN 12 A!

Halvpart av tomannsbolig, som inneholder:
Kjøkken/ stue, 2 soverom og bad, samt bod.
Terrasseplatting mot vest, med utgang fra stue.

Garasje med 1 biloppstillingsplass.
Fin plass til spisebord i tilknytning til kjøkkenet.

Nærbykroken 12A, Innlandet

 • KORT FORTALT:
  Lyst fargevalg
  Åpen løsning og god romfølelse
  Godt med dagslys inn
  Alt på ett plan
  Praktisk planløsning
  Lettstelt
  Romslig terrasseplatting med enkel tilgang til hage

  KJØKKEN:
  Kjøkkeninnredning med laminerte skrog,
  profilerte fronter og laminert benkeplate med kjøkkenkum.
  Plass til frittstående komfyr, kombiskap kjøl/frys og oppvaskmaskin.

  Takstmann har ikke funksjonstestet eller vurdert hvitevarer og det gis ingen garanti på innbygningsprodukter som følger med boligen.
  Skade eller funksjonssvikt kan oppstå på hvitevarer eldre enn fem år.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  BAD/ VASKEROM:
  Aktuell byggeforskrift er tekniske forskrifter i perioden 1997-2010. Ingen dokumentasjon.
  Fliser på gulv og vegger. Himlingsplater.
  Servant med underskap. Speil med tilhørende belysning.
  Dusjvegger. Gulvmontert wc.
  Opplegg vaskemaskin.
  Tilluft dør. Mekanisk avtrekk. Varme i gulv.

  Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. I tilliggende rom for våtsone, fra stue.

  INNVENDIGE OVERFLATER:
  Innvendig er det gulv av malt parkett.
  Veggene har malte plater/panel.
  Innvendige tak har himlingsplater.

  Innvendig har boligen malte glatte dører. Hvitmalt terskel.

  DIVERSE UTSTYR:
  Ventilasjon består av naturlig og mekanisk ventilasjon.
  Styringsenhet for ventilasjonsvifte med 3 trinn er plassert på innvendig bod.
  Varmtvannsbereder på 200 liter fra byggeår er plassert i bod.
  El-anlegg med automatsikringer. I hovedsak skjult ledningsnett.
  Sikringsskapet er plassert på innvendig bod.
  Innvendig hovedstoppekran og vannmåler er plassert vannskap på innvendig bod.
  Utekran montert på vegg mot Nord.

  VEDLIKEHOLD/ STANDARD:
  Boligen er fra 2005/ 2006.
  Normal standard og planløsning.

  Normal standard på bygget utfra alder/konstruksjon.

  Det gjøres oppmerksom på at borettslaget er ansvarlig for utvendig bygningsmasse.
  Anbefaler at borettslaget sine vedtekter leses igjennom.
  Bygningen fremstår vedlikeholdt både utvendig og innvendig, påkostninger må allikevel påregnes.

  Ved kjøp av brukt bolig kan det være vanskelig å vite hva man skal forvente av behov for vedlikehold og oppgradering.
  Alder og tilstand på for eksempel tak, kledning, vinduer og rør vil avgjøre byggets vedlikeholdsbehov fremover.
  Byggeskikk og materialvalg vil også variere ut ifra byggets alder, noe som gjør at energiforbruk,
  komfort og bruk kan variere fra bygning til bygning avhengig av alder og hva som eventuelt er oppgradert.

  Gjør oppmerksom på at dagens krav til isolering, tetthet og andre bygningsdeler er/kan være strengere enn da bygget ble oppført.

  Nevnte tilstandsgrader i prospekt er kun et utdrag fra takstrapporten.
  For detaljert informasjon om eiendommens tekniske tilstand, utbedringer og tiltak, konsekvenser av TG, samt kostnadsestimat for utbedring rundt de forskjellige punktene henvises det til vedlagte tilstandsrapport
  Interessenter oppfordres til å sette seg nøye inn i dette.
  Utbedringer og tiltak vil bli kjøpers ansvar.


  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 3 - STORE OG ALVORLIGE TILTAK:
  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
  Branntekniske forhold er vurdert iht. TEK 17 som er dagens forskriftskrav.
  Denne forskriften har nye krav og gir avvik iht. gjeldende forskrift ved oppføring av boligen.
  Det vil derfor automatisk gis TG 3 på dette punktet om boligens branntekniske forhold ikke tilfredsstiller dagens krav.
  Det er ikke behov for utbedring av røykvarslingsanlegg.
  - Røykvarsler
  - Brannslukningsapparat

  Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteri som reserveløsning iht. Tek 17 krav.
  Dette er ikke et avvik i byggeforskriften for denne boligen, men skal kommenteres da dette er avvik i forskriften " Tryggere bolighandel" til ny Avhendingslov.

  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 - PUNKTER SOM KAN KREVE TILTAK:
  Utvendig > Nedløp og beslag:
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Takvannet ledes ikke vekk fra bygningen. Dette påfører konstruksjonene (ringmur, grunnmur, drenering og fuktsikring) unødvendig høy fuktbelastning. Anbefaler at man kobler et 3-4m langt overvannsrør til nedløpet.
  Røret legges oppå terrenget eller graves ned vekk fra grunnmuren/bygningen.
  Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

  Utvendig > Veggkonstruksjon:
  Det er sprekk i nederste panelbord mot Nord.
  Endeved på utvendig kledning har ikke dryppkant enkelte steder, det samme gjelder hjørnekassebord, dette forkorter kledningens levetid da vanndråper samler seg i underkant treverk uten å dryppe av.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Utvendig > Vinduer:
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Omramming vindu er ført ned på beslag, risiko for fuktopptrekk. Det er ikke vannbrettbeslag under vindu.
  Det gjøres oppmerksom på at vannbrett som står ubeskyttet i vær og vind over år er i risiko for fukt/råteskader.
  Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket.

  Utvendig > Dører:
  Det er påvist andre avvik:
  Treverk på boddør fremstår noe slitt nederst.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Det er enkelte skjevheter og utglidninger mot ytterkantene av helleplatting.
  Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Innvendig > Overflater:
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Det er små hakk i parkettgulv på kjøkken, se bilde.
  Det er ikke behov for strakstiltak, men om kjøper har andre brukskrav eller krav til estetikk på overflater så kreves det utbedring eller utskifting.

  Innvendig > Pipe og ildsted:
  Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.
  Dette gjelder dersom ildsted installeres

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad:
  Det er påvist avvik i fuger.
  Fuge av silikon mellom gulv og vegg har misfarging.
  Det må gjøres tiltak for å lukke avviket.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad:
  Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).
  Det finnes ingen fuge mot terskel.

  Gulvet skal avgrenses av en oppkant med vanntett sjikt på minst 25 mm på alle sider etter dagens krav,
  unntatt mot døråpning der oppkanten må være minst 15 mm over ferdig gulv. Ukjent om membran har oppkant ved terskel.

  Sprang i enkelte flisfuger, det mangler fugemasse i fuge rundt slukrist.

  Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Fliser med bom bør skiftes ut sammen med nye fuger.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  Membran er ikke ført tilstrekkelig under klemring i sluk.
  På grunn av de nevnte forhold og våtrommets alder, anbefales det å montere tett dusjkabinett ved fortsatt bruk av våtrommet.
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  Installering av tett dusjkabinett anbefales.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger:
  Samlestokk i rørskap for varmtvann er ikke klamret, dette kan forårsake bevegelse i vannrør hver gang det tappes.
  Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Anbefales at rørlegger fester/klamrer samlestokk.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
  Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  Det er innført krav om at varmtvannsberedere med effekt over 1500 watt ikke skal være tilkoblet med vanlig stikkontakt, men være såkalt fast tilkoblet.
  Kravet ble opprinnelig innført i 2010 og gjaldt da varmtvannsberedere med effekt over 2000 watt, men ble endret til 1500 watt i 2014.
  Kravene til fast tilkobling av varmtvannsberedere fremgår av NEK 400.
  Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.

  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:
  Ingen punkter registrert.

  KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT:
  Tomteforhold > Byggegrunn:
  Det er ukjent byggegrunn.

  Tomteforhold > Drenering:
  Fuktsikringens utførelse og materiale er ikke kjent under terreng.
  Det er ikke kjennskap til utbedringer av fuktsikring siden byggeår.
  Takvann ført ut på terreng.
 • Boligen ligger i et nyere boligområdet ca. 2 km øst for Raufoss sentrum.

  Raufoss sentrum kan by på flere dagligvarebutikker, diverse forretninger og gode shoppingmuligheter på Amfi kjøpesenter.
  I tillegg har man kaféer, spisesteder, apotek, vinmonopol, frisør, bank og bensinstasjon.

  For den aktivitetslystne finner man tilbud på treningssenter, Totenbadet med basseng, skistadion og lysløyper, fotballstadion, samt idrettshaller med friidrettsbane og ballbaner.

  Eiendommen ligger i et barnevennlig og attraktivt område med gangavstand til barnehage, skoler og sentrum.
  Kort vei til fine friluftsområder. Det er ca. 14 km til Gjøvik sentrum med alle byfasiliteter.

  Se vedlagte nabolagsprofil i prospektet for ytterligere informasjon om nærområdet.
 • Følgende bygg er registrert på eiendommen i dokumentasjon oversendt fra kommunen:
  Bygningsnr.: 7659989 - Tomannsbolig, vertikaldelt (121) - Bra 69 m2 - 1 boenhet
  Dette avviker noe fra nylige oppmålinger i boligen gjort av takstmann iht vedlagte tilstandsrapport.

  Det er boligbebyggelse i området rundt.
 • Se kart.
  Det vil bli skiltet med Aktiv visningsskilter ved felles visninger.
 • Tomannsbolig med støpt ringmur med plate på mark av støpt betong. Yttervegg i trekonstruksjon.
  Stående utvendig trekledning. Skråtak i trekonstruksjon. Undertaksbord.
  Etasjeskiller med trebjelkelag. Taktekking i betongtakstein.
  Takrenner og utvendige beslag i metall. Vindski i tre.

  Fundamentert med ringmur og støpt gulv på grunn.
  Støpte plater vil alltid ha enkelt skjevheter.

  Det er ukjent byggegrunn.
  Fuktsikringens utførelse og materiale er ikke kjent under terreng.
  Det er ikke kjennskap til utbedringer av fuktsikring siden byggeår.
  Takvann ført ut på terreng.
  Støpt ringmur og plate på grunn.
  Flat tomt.

  Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass.
  Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre med 2-lags isolerglass.
  Boddør i treverk.

  Terrasseplatting mot vest med adkomst fra stue/kjøkken på ca. 24 m².
  Betongheller på grunn.
  Terrasseplatting i treverk ved inngang mot øst på ca. 9 m².
  Skjermvegg i treverk mot nabo på begge terrasser.

  Garasje fundamentert med støpt plate på grunn. Murt murkrone i lettklinker, ikke pusset på utsiden. Yttervegger i bindingsverk, kledd med liggende panel. Mønet skråtak med takstoler i tre. Undertak av plater og taktekking av betongstein. Takrenner nedløp og beslag i metall.
  Gangdør på siden i treverk, tar noe i karm. Elektrisk Leddport i metall. Bygningen har er ikke tilkoblet strøm og porten må skyves opp og ned for hånd.
  Bygget har enkel standard. Bygningen fremstår vedlikeholdt både utvendig og innvendig.

  Iht. tilstandsrapport datert 02.11.2022 av Ole Anders Brænden.
  For ytterligere informasjon vises til vedlagte takstrapport.

  Oppgitte byggeår er iht. vedlagte tilstandsrapport.
 • Følgende rom inngår i primærareal:
  Stue/ kjøkken, 2 soverom og bad.

  Oppgitte arealer er iht vedlagte tilstandsrapport.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Komfyr medfølger, men en annen type enn det som fremkommer av bildene.
  Taklampe på stue medfølger, men den vil bli byttet ut med en annen enn hva som fremkommer på bildene.
 • Oppvarming består av strøm.
  I hovedsak ved hjelp av: Varme i gulv på bad og gang. Panelovner. Strøm.

  Murt pipe, lettklinker.
  Ildsted er ikke montert.

  Dersom beboelsesrom mangler oppvarming på visning følger det heller ikke med ovner i disse rommene ved overtagelse.

  Piper og ildsteder:
  Det er ikke registrert pipe eller ildsted på avtalen.
  Ingen tilsyn registrert på avtalen.
  Ingen avvik registrert på avtalen.
  Ingen anmerkninger registrert på avtalen
 • Eiet tomt av borettslaget på 2 049,5 m² som er flat og opparbeidet med plen og beplantning. Gruset gårdsplass

  Tomtestørrelse er oppgitt iht opplysninger gitt av kommunen, og er felles for to tomannsboliger.

  Løsmassetype: Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet
  Infiltrasjonsegenskap: Middels egnet.
  Grunnvann: Begrenset grunnvannspotensial.
  Mulig marin leire: Liten.
  Landskapstype: Grunne daler i ås- og fjellandskap under skoggrensen med tett bebyggelse.
  Radon aktsomhetsgrad: Moderat til lav.
 • Garasje med 1 biloppstillingsplass.
 • Eiendommen er tilknyttet kommunal veg, med privat stikkveg inn til tomannsboligene.
  Kjøper må beregne kostbader til brøyting og vedlikehold av stikkveg og gårdsplass.

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.
  Vannmåler er installert.
 • Forretningsfører: GJØVIK OG OMEGN BOLIGBYGGELAG
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning.
  Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket.

  Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.

  Laget er et IN-lag / Borettslaget har vedtektsfestet mulighet for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld.

  Iht. info fra styreleder:
  - Takstein med sprekker er byttet ut i borettslaget i høst av Innlandet takservice, regninga kom på rundt kr. 50.000,-.
  Ødelagte takrenner ble også byttet ut.

  - Samme firma har også kommet med en anbefaling videre vedrørende snøfangere, men dette vil utgjøre en kostnad på ytterligere 50.000,- kr.
  Foreløpig er ingenting vedtatt eller avklart rundt dette.

  - Borettslaget er i ferd med å etablere HMS med en vedlikeholdsplan via Gobb.

  - El- og vannsjekk via Gobb.
  El-sjekk ble utført i sommer, jordfeil av dekket 2 steder, men ikke vedr denne andel.
  Vannsjekk med tanke på spesielt varmtvannsberedere vil foregå våren 2023.
  Borettslaget vil få 20 % rabatt på forsikring når dokumentasjon på el- og vannsjekk er levert.

  - 5 % økning i felleskostnader fra 01.01.2023, har ikke vært økning siste 2 år.
  Ingen nye låneopptak er vedtatt.

  - Deler av borettslagets tomt kan til tider være noe myrete/ noe våte, men det er ikke snakk om behov for drenering.
 • Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget.

  Ved bruk av forkjøpsretten tilkommer et gebyr på kjøper på kr. 7.644,-.
  Ta kontakt med megler eller GOBB for nærmere informasjon.

  Det er pliktig medlemskap i Gobb for andelseier(ne).
  Kjøper må selv melde seg inn i GOBB og betale medlemskontingenten.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Tillatt med 1 hund eller 1 katt iht ordensregler.
 • Gjensidige Forsikring ASA
  Polisenummer: 86184800
 • Formuesverdi som primærbolig kr 523 279 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 883 804 per 31.12.20
 • Kr. 7 705 pr. mnd.

  Fellesutgifter dekker bl.a. Kommunale avgifter, renter og avdrag fellesgjeld, forsikring på bygg, div vedlikehold og forretningsførerhonorar.
  Strøm dekkes ikke av felleskostnadene og kommer i tillegg.

  Fellesutgifter:
  Felleskostnader kr. 2 848
  Renter lån à-konto 2 kr. 2 260
  Avdrag lån à-konto kr. 2 597

  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.

  Borettslaget er et IN-lag hvilket innebærer at andelseieren kan innfri hele eller deler av sin fellesgjeld på et ordinært låneforfall.

  Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 5 % fra 1. januar 2023.
 • Andel fellesgjeld kr 792 583,- pr. 21.10.22.
  Andel fellesformue kr 56 620,- pr. 21.10.22.
 • Spesifikasjon av lån:
  Lånenummer: 61778097191, Nordea Bank Norge
  Annuitetslån, 4 terminer per år.
  Rentesats per 21.10.2022: 3.46% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 74
  Saldo per 21.10.2022: 4 773 817
  Andel av saldo: 792 583
  Første termin: 31.12.2009Første avdrag: 30.06.2011 ( siste termin 31.03.2041 )
  Flytende rente
 • Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning mot tap av felleskostnader.

  Leverandør av sikring:
  Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS (v/Klare Finans AS)

  Varighet av avtalen/ oppsigelsesvilkår:
  Borettslag som har tegnet sikring kan si opp avtalen med 6 måneder oppsigelsestid. Etter borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av sikringen gjøres av borettslagets generalforsamling.
  Finansieringsforetaket kan til enhver tid si opp en avtale med sikringstaker dersom sikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs sikring.
 • - månedlige felleskostnader inkl. kommunale avgifter og eiendomsskatt
  - strøm
  - tv/ internett
  - forsikring
  - generelle vedlikeholdskostnader
  - brøyting og vedlikehold av stikkvei inn til eiendommen og gårdsplass

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av eventuelle kommunale endringer av gebyr/ avgift.

  Vannmåler er installert, og avgift vil derfor avhenge av forbruk.
 • Det foreligger ferdigattest for Nærbykroken 12 A og B, Raufoss vedr nybygg tomannsbolig med tilhørende carporter, datert 20.02.2006.
  Ferdigattest er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på bygningsmyndighetenes avslutning av saken.

  Det foreligger ikke papirer på innsetting av vindu i bod eller omgjøring fra carport til garasje, dette vil evt. bli kjøpers ansvar.

  Ytterligere søknader/ vedtak/ godkjenninger/ bruks- eller fasadeendringer foreligger ikke.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/ rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
  Ingen rettigheter registrert på andelen pr. d.d.

  Det er legalpant for kommunale avgifter.
 • Kommuneplaner:
  d 0529kplan2012-23
  Navn Kommuneplanens arealdel 2012-2023
  Plantype Kommuneplanens arealdel
  Status Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse 27.11.2014 Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende
  Reguleringsplaner:
  Id 0529050 Navn Nærbykroken
  Plantype Eldre reguleringsplan
  Status Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse 14.09.2000
  Formål Boliger
  Bestemmelser kan sees hos megler, evt ta kontakt med kommunen for info.
 • Andelsnr. 5 Orgnr. 989401432 i Vestre toten kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr. 55.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 13.900 -, oppgjørshonorar kr 6.900 ,- og visninger kr 3.000 , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 55.000 ,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg vederlag i henhold til oppdragsavtale. Disse omfatter grunnbok, tinglyste avtaler, kommunal info, forretningsfører, eierskifte, markedsføring og sikring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr. 2.500,- pr time, begrenset oppad til kr. 55.000,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Bjørg Marion Amlien

Megler

Henriette Stray Fischer

98 01 99 51

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev