aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Negardsvegen 1C

Raufoss Negardsvegen 1C

Lys og trivelig selveierleilighet i 2 etasje - 2 soverom - veranda og balkong.

 • 1 550 000
 • BRA 54 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 550 000
 • OMKOSTNINGER50 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 600 892
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR1 963
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 54 m²
 • FELLESKOST./MND500
 • TOMT983 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 1 550 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  38 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 550 000,-))
  --------------------------------------------------------
  50 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 600 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
VELKOMMEN TIL NEGARDSVEGEN 1C!

Leilighet i 2. etasje:
Inneholder kjøkken, stue, 2 soverom, bad og gang.
Skråhimling og noe lav takhøyde i deler av leilighet.

Veranda med utgang fra stue.
Balkong utenfor soverom.

I tillegg til medregnet areal er det utvendig bod i garasjebygning på ca. 8 m².

Negardsvegen 1C, Innlandet

 • KJØKKEN:
  Kjøkkeninnredning med laminerte skrog, profilerte fronter og flislagt benkeplate med kjøkkenkum.
  Flislagt og belysning over benkeplate. Integrert komfyr og koketopp.
  Plass til frittstående oppvaskmaskin og kombiskap kjøl/frys.
  Det er ingen ventilering fra kjøkken.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  BAD/ VASKEROM:
  Aktuell byggeforskrift er tekniske forskrifter i perioden 1997-2010. Ihht. seksjoneringspapirer.
  Ingen dokumentasjon.

  Fliser på gulv og vegger, Himlingsplater i innvendig tak. Servant med underskap.
  Speil med tilhørende belysning. Dusjkabinett. Gulvmontert wc. Varme i gulv. Mekanisk avtrekk.
  Det er mekanisk avtrekk.

  Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold.
  Tilliggende rom for våtrom, fra kjøkken.

  INNVENDIGE OVERFLATER:
  Innvendig er det gulv av laminat.
  Veggene har malte panelplater og malt strie.
  Innvendige himling har malte plater og himlingsplater.

  Etasjeskiller er av trebjelkelag.
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Boligen har malt tretrapp fra felles gang og opp til inngangsdør.
  Innvendig har boligen malte glatte og profilerte fyllingsdører.

  DIVERSE UTSTYR:
  Mekanisk avtrekk fra bad.
  El-anlegg med automatsikringer. I hovedsak skjult ledningsnett.
  Sikringsskapet er plassert ved inngang.
  Vanninntak i kjeller, teknisk rom felles for boenhetene med hovedstoppekran og vannmåler til hver enhet.
  Varmtvannsbereder på ca. 200 liter fra eldre tid er plassert på felles teknisk rom.
  Røykvarsler er ikke montert.
  Brannslukningsapparat.

  VEDLIKEHOLD/ STANDARD:
  Bygget har gjennomgående lav standard.

  Boligens alder tilsier at det ved en ombygging/oppussing vil kunne avdekkes feil/mangler utover det beskrevne i rapporten.
  Kostnader til fornyelser må påregnes. Bygningen er generelt i normal stand byggeåret tatt i betraktning, men bærer noe preg av slitasje og
  behov for vedlikehold/oppgradering.
  Ved kjøp av brukt bolig kan det være vanskelig å vite hva man skal forvente av behov for vedlikehold og oppgradering.
  Alder og tilstand på for eksempel tak, kledning, vinduer og rør vil avgjøre byggets vedlikeholdsbehov fremover.
  Byggeskikk og materialvalg vil også variere ut ifra byggets alder, noe som gjør at energiforbruk,
  komfort og bruk kan variere fra bygning til bygning avhengig av alder og hva som eventuelt er oppgradert.

  Gjør oppmerksom på at dagens krav til isolering, tetthet og andre bygningsdeler er/kan være strengere enn da bygget ble oppført.

  Nevnte tilstandsgrader i prospekt er kun et utdrag fra takstrapporten.
  For detaljert informasjon om eiendommens tekniske tilstand, utbedringer og tiltak, konsekvenser av TG, samt kostnadsestimat for utbedring rundt de forskjellige punktene henvises det til vedlagte tilstandsrapport
  Interessenter oppfordres til å sette seg nøye inn i dette.
  Utbedringer og tiltak vil bli kjøpers ansvar.


  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 3 - STORE OG ALVORLIGE TILTAK:
  Utvendig > Vinduer:
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
  Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  Forventet levealder er oppnådd, eller nært forestående.
  Oppgraderinger/utskiftninger bør påregnes. Vinduer har høyt varmetap i forhold til dagens krav.
  Omramming vindu er ført ned på beslag, risiko for fuktopptrekk. Enkelte vinduer har kondensmerker.
  Eldre vindu med koblet glass på soverom mot vest har råteskader.
  Det kan ikke utelukkes skader utover det som fremkommer i vinduskarm.

  Tiltak
  • Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører.
  • Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
  • Vinduer med råteskader må erstattes med nye.

  Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken:
  Rommet har ingen ventilasjon.

  Tiltak
  • Mekanisk avtrekk bør etableres.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
  El-anlegg med automatsikringer. I hovedsak skjult ledningsnett. Sikringsskapet er plassert ved inngang.

  Tiltak:
  Kontroll utført av sertifisert ELkontrollør/ takstmann anbefales.

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
  Branntekniske forhold er vurdert iht. TEK 17 som er dagens forskriftskrav. Denne forskriften har nye krav og gir avvik iht. gjeldende forskrift ved oppføring av boligen.
  Det vil derfor automatisk gis TG 3 på dette punktet om boligens branntekniske forhold ikke tilfredsstiller dagens krav. Det er ikke behov for utbedring av røykvarslingsanlegg.

  Tiltak:
  Det er ikke synlige skader på røykvarsler. Røykvarsler er ikke demontert.

  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 - PUNKTER SOM KAN KREVE TILTAK:
  Utvendig > Dører:
  Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  Dørene bærer preg av slitasje, men ivaretar funksjonskrav.
  Ytterdør til trappeløp er ikke branndør.
  Løs vrider på ene balkongdør.

  Tiltak
  • Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet.
  • Andre tiltak:
  • Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Anbefalt høyde på rekkverk er 1 m der høydeforskjellen er over 3 meter, rekkverket er lavere.

  Tiltak
  • Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

  Innvendig > Overflater:
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Strie/tapet på soverom har blemmer etter fuktinnsig fra vindu.
  Slitt hjørne på soverom.
  Laminat har begynt å svelle i gang, normalt av bløte sko.

  Tiltak
  • Overflater må utbedres eller skiftes. Det anbefales annet gulv i inngang.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Skjevheter i etasjeskiller, dette er normalt byggeåret tatt i betraktning.

  Tiltak
  • For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Innvendig > Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Tiltak:
  Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon,
  Eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad.

  Innvendig > Pipe og ildsted:
  Pipevanger er ikke synlige.

  Tiltak
  • Pipevanger må gjøres tilgjengelig.

  Innvendig > Innvendige trapper:
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

  Tiltak
  • Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.

  Innvendig > Innvendige dører:
  Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.

  Tiltak
  • Lokal utbedring må påregnes.

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad:
  Arbeidet på våtrommet bærer preg av manglende håndverksmessig utførelse. Sprekker/riss i fuger registrert. Sprang i enkelte flisfuger.
  Slitte misfargede fuger er registrert.

  Tiltak
  • Konstruksjonen bør observeres jevnlig for å vurdere utvikling.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad:
  Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  Forventet levealder er nært forestående eller oppnådd, oppgraderinger må påregnes.
  Gulvet er tilnærmet flatt. Fall er ikke tilfredsstillende, men badet fungerer med dette avviket.
  Fallforhold på gulvet rundt sluket er ikke inspisert pga. dusjkabinett. Ytterligere undersøkelser anbefales.

  Tiltak
  • Våtrommet fungerer med dette avviket.
  Det er ikke behov for strakstiltak siden våtrommet fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre våtrom. Vær
  oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være
  økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at våtrommet bygges med riktig fall til sluk.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
  Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
  Alder på membran er ukjent/ikke dokumentert. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut
  fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. Eldre boliger med eldre våtrom er ofte
  bygget uten særlig tanke på tetthet og fuktsikring, slik det er krav om i dag. Eldre våtrom med moderat bruksintensitet kan ved endret bruksintensitet ha en kort gjenværende levetid, selv om våtrommet i visuelt sett ser bra ut. På generelt grunnlag er nyere våtrom konstruert for å tåle høyere bruksintensitet, sammenlignet med eldre våtrom.
  Sluk/avløp var ikke tilgjengelig for inspeksjon på befaringsdagen grunnet dusjkabinett, fall og øvrige forhold er derfor ikke vurdert i dette området.

  Tiltak
  • Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring.
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig.
  • Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig.

  Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad:
  Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet.
  Det må foretas utbedringer av sanitærinstallasjoner med skader, se bilder.
  Lys over speil funker ikke. Plastkappe er ødelagt over overskap, og innredning har malingsflass.

  Tiltak
  • Påviste skader må utbedres.
  Det må påregnes utskiftninger av skadede sanitærinstallasjoner.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad:
  Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

  Tiltak
  • Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
  Oppsamlingsbrett anbefales etablert under kjøleskap/oppvaskmaskin for å enklere synliggjøre eventuelle lekkasjer. Gulv er ikke lagt under kjøkkeninnredning.

  • Påviste skader må utbedres.

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
  Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til gjeldende krav på oppføringstidspunktet.
  Kondens på rutas innside i vinduer med mer enn ett glass skyldes hovedsakelig høy luftfuktighet
  innendørs, og er ofte et tegn på at ventilasjonen er dårlig eller fuktproduksjonen høy, tiltak bør vurderes.
  Begrenset ventilasjon, det er kun er avtrekk på våtrom.

  Tiltak
  • Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
  Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Det er innført krav om at varmtvannsberedere med effekt over 1500 watt ikke skal være tilkoblet med vanlig stikkontakt, men være såkalt fast tilkoblet.
  Kravet ble opprinnelig innført i 2010 og gjaldt da varmtvannsberedere med effekt over 2000 watt, men ble endret til 1500 watt i 2014. Kravene til fast tilkobling av varmtvannsberedere fremgår av NEK 400.

  Tiltak
  • Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
  • Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank.

  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:
  Tekniske installasjoner > Vannledninger:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

  Tiltak
  • Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
  • Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
 • Attraktiv beliggenhet i sameie med stor tomt i Vestrumenga på Raufoss.
  Området er barnevennlig og veletablert med kort vei til Raufoss sentrum med alle fasiliteter.

  Raufoss sentrum kan by på flere dagligvarebutikker, diverse forretninger og gode shoppingmuligheter på Amfi kjøpesenter.
  I tillegg har man kaféer, spisesteder, apotek, vinmonopol, frisør, bank og bensinstasjon.

  For den aktivitetslystne finner man tilbud på treningssenter, Totenbadet med basseng, skistadion og lysløyper, fotballstadion, samt idrettshaller med friidrettsbane og ballbaner.

  Ca. 2 km til Korta barneskole og kort avstand til Vestrumenga barnehage.

  Fin utsikt og gode solforhold.

  Se vedlagte nabolagsprofil i prospektet for ytterligere informasjon om nærområdet.
 • Følgende bygg er registrert på eiendommen i dokumentasjon oversendt fra kommunen:
  Bygningsnr 157199625 - Andre småhus m/3 boliger el fl (136) - BRA 58 m2
  Dette avviker noe fra nylige oppmålinger i boligen gjort av takstmann iht vedlagte tilstandsrapport.

  Det er boligbebyggelse i området rundt.
 • Se kart.
  Det vil bli skiltet med Aktiv visningsskilter ved felles visninger.
 • Boligen er fra ca. 1963. Seksjonert til leiligheter i 2003.
  Normal standard og planløsning.

  Boligbygg med 3 leiligheter over 1,5 etasje og underetasje.
  Yttervegg i bindingsverk kledd med liggende panel.
  Mønet skråtak i trekonstruksjoner.
  Tak tekket med metallplater, beslag, renner og nedløp i metall. Vindski i tre.
  Trevinduer med 2-lags isolerglass. Mursteinpipe, ildsted er ikke montert.

  Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass.
  Bygningen har hovedytterdør i tre, ingen brannklassifisering.
  Balkongdør i malt treverk med 2 lags isolerglass til balkong sør/vest.
  Balkongdør i treverk med 2-lags isolerglass til balkong nord/øst.
  Balkong mot sør vest med adkomst fra stue på ca. 11 m². Fundamentert på tresøyler.
  Konstruksjoner, overflater, rekkverk og håndlist i treverk. Håndlist har beslag.
  Balkong mot nord/øst med adkomst fra soverom på ca. 2 m².
  Hengt opp på vegg, rekkverk i tre, beslag på gulv og håndlist.

  Trappeløp er ikke brannsikret slik dagens krav krever, ikke utført som egen branncelle. Det er heller ikke tilfredsstillende
  branndør ihht. dagens krav inn til leiligheten.

  Iht. tilstandsrapport datert 14.10.2022 av Ole Anders Brænden.
  For ytterligere informasjon vises til vedlagte takstrapport.

  Oppgitte byggeår er iht. vedlagte tilstandsrapport.
 • Følgende rom inngår i primærareal:
  Kjøkken, stue, 2 soverom, gang og bad.

  Oppgitte arealer er iht vedlagte tilstandsrapport.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Medfølger ikke i salget:
  Vaskemaskin
  Klesstativ og vugge på barnerom

  Medfølger:
  Skohylle/ skap i gang
  Skap ved kjøleskapet
  Det som er fastskrudd
  Speil
  Klesskap

  Sofa og kommode er ødelagt, men kan settes igjen om kjøper vil ha det.
 • Oppvarmig med strøm.

  Boligen har mursteinpipe. Ildsted er ikke montert.

  Dersom beboelsesrom mangler oppvarming på visning følger det heller ikke med ovner i disse rommene ved overtagelse.

  Det er ikke registrert pipe eller ildsted på avtalen.
  Ingen tilsyn registrert på avtalen.
  Ingen avvik registrert på avtalen.
  Ingen anmerkninger registrert på avtalen.
 • Felles eiet tomt, som er forholdsvis flat og opparbeidet med plen og beplantning. Gruset gårdsplass.

  Tomtestørrelse er oppgitt iht opplysninger gitt av kommunen. Unøyaktige grenser.
  Garasje står på tvers av tomtegrense.

  Bruksnavn: FJELLTUN.
  Etablert dato 16.09.1960.

  Løsmassetype: Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen.
  Infiltrasjonsegenskap: Lite egnet.
  Grunnvann: Ikke grunnvannspotensial i løsmassene.

  Radon: Aktsomhetsgrad: Høy.
 • På gruset gårdsplass.
 • Eiendommen er tilknyttet kommunal veg.
  Det må beregnes kostnader til brøyting av stikkveg inn til eiendommen/ gårdsplass.

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.
  Privat septikanlegg på eiendommen.

  Informasjon fra kommunen om vann og avløp registrert på eiendommen:
  Tilkoblet offentlig avløp via septiktank, som tømmes ved behov. Ved sanering av VA-nettet i området, utløses pålegg om utkobling av denne.
  Dette må påregnes i løpet av nær framtid. Ta kontakt med Teknisk Drift i kommunen for mer informasjon.
 • Forretningsfører: Inger Lise Haave Telum
  Negardsvegen 1 c 2834 Raufoss
 • Eierseksjonen hører til boligsameie.

  Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.

  Budsjett, regnskap, etc foreligger ikke da dette er et lite sameie på tre enheter.
 • Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overtakelse.
 • Er tillatt.
 • IF
 • Formuesverdi som primærbolig kr 358 106 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 289 181 per 31.12.20
 • Kr. 500 pr. mnd.

  De månedlige felleskostnadene dekker forsikring på bygning, samt litt sparing.

  Økning av felleskostnader har vært diskutert, men er foreløpig ikke vedtatt.
  Økning bør forventes da det er behov for vedlikehold av hus, sameiet har vurdert ca 1000,- pr mnd.
 • Ingen andel gjeld eller formue.
 • Sameiet har ingen lån i dag.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Ca. kr. 13 862 pr. år.

  De kommunale avgiftene er opplyst som et årlig ca. beløp, og dekker vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt.

  Avløp 3 611,28 kr
  Eiendomsskatt 3 872,00 kr
  Renovasjon 3 000,00 kr
  Vann 3 378,28 kr

  Det er vannmåler installert, og avgift vil derfor avhenge av forbruk.

  Vannmåler:
  Målernr: 2404606
  Målerstand: 1128 m3
  Dato: 24.01.2022
  Stipulert forbruk 2021: 53 m3.

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av eventuelle kommunale endringer av gebyr/ avgift.
 • - kommunale avgifter og eiendomsskatt
  - strøm
  - tv/ internett
  - forsikring
  - generelle vedlikeholdskostnader
  - brøyting og vedlikehold av stikkvei inn til eiendommen og gårdsplass
  - månedlige felleskostnader

  Disse kostnadene vil kunne variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd, etc.
 • Det foreligger ferdigattest for oppdeling av bolig til 3 boenheter, datert 10.06.2003.

  Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på bygningsmyndighetenes avslutning av saken.

  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
  Det er bygget et ekstra soverom i denne seksjonen utover hva som fremgår av tegninger.

  Ytterligere søknader/ vedtak/ godkjenninger/ bruks- eller fasadeendringer foreligger ikke.
 • Fri råderett over egen seksjon.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/ rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

  Dok.nr 4624 tinglyst 19.06.2003 Erklæring/ avtale
  Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Grunndata:
  Dok.nr 4624 tinglyst 19.06.2003 Seksjonering
  opprettet seksjoner:
  snr: 3
  formål: Bolig
  sameiebrøk: 58/193
  Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
  Gjelder seksjon nr 1, 2 og 3

  Tinglyste dokumenter kan fåes ved henvendelse til megler. Megler oppfordrer interessenter til å lese samtlige tinglyste dokumenter før man eventuelt legger inn bud.

  Det er legalpant for kommunale avgifter.
 • Kommuneplaner:
  Id: 0529kplan2012-23
  Navn: Kommuneplanens arealdel 2012-2023
  Plantype: Kommuneplanens arealdel
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 27.11.2014
  Arealbruk: Boligbebyggelse,Nåværende

  Reguleringsplaner:
  Id: 0529017
  Navn: Åkersveenfeltet
  Plantype: Eldre reguleringsplan
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 02.04.1981
  Formål: Boliger

  Bestemmelser kan sees hos megler, evt ta kontakt med kommunen for info.
 • Gnr. 10 Bnr. 157 Snr. 3 i Vestre toten kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Påpekte punkter i selgers egenerklæring:
  Pkt. 18: Tatt litt av kjøkkenet å laget et ekstra soverom. Pluss laget større åpning mellom gang og kjøkken og fjernet skap som satt innebygget i veggen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,6 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 13.900 -, oppgjørshonorar kr 6.900 ,- og visninger kr 3.000 , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 60.000 ,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg/ vederlag i henhold til oppdragsavtale. Disse omfatter grunnbok, tinglyste avtaler, kommunal info, forretningsfører, eierskofte, markedsføring og sikring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr. 2.500,- pr time, begrenset oppad til kr. 60.000,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Inger Lise Haave Telum
Malin Enger

Megler

Malin Enger

46 80 18 71

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev