aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Østvollvegen 82!

Raufoss Østvollvegen 82

Praktisk bolig med alt på en flate - 4 soverom - kort veg til skole, barnehage, sentrum og turmuligheter.

 • 1 990 000
 • BRA 179 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING1 990 000
 • OMKOSTNINGER65 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 055 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 966
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 132 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 370 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 1 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  65 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 055 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
VELKOMMEN TIL ØSTVOLLVEGEN 82!
- en eldre enebolig med alle oppholdsrom på en flate.
Kjeller med bodplass.
Behov for oppgraderinger.

Enebolig over 1 plan og kjeller, som inneholder:
1. etasje: Stue, kjøkken, 4 soverom, bad, gang og entré, samt bod.
Veranda mot vest.

Kjeller:
Boder.
Deler av kjelleretasjen er ikke medtatt som målbare arealer pga. lav takhøyde

Garasje med 1 biloppstillingsplass.
Kjøkken med åpen løsning mot stue.

Østvollvegen 82, Innlandet

 • KJØKKEN:
  Kjøkkeninnredning med laminerte skrog, glatte fronter og laminert benkeplate med kjøkkenkum.
  Flislagt og belysning over benkeplate.
  Plass til frittstående komfyr, oppvaskmaskin, kjøleskap,
  Ved bruk av fuktindikator på utsatte steder registrerte jeg ingen unormale verdier.

  Takstmann har ikke funksjonstestet eller vurdert hvitevarer og det gis ingen garanti på innbygningsprodukter som følger med boligen,
  skade eller funksjonssvikt kan oppstå på hvitevarer eldre enn fem år.
  Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  BAD/ VASKEROM:
  Aktuell byggeforskrift er tekniske forskrifter i perioden 1997-2010. Ingen dokumentasjon.
  Opplyst på befaringsdagen.

  Belegg på gulvet. Baderomsplater på vegger.
  Formpresset panel i himling. Servant med underskap. Speil med tilhørende belysning.
  Dusj med forheng. Gulvmontert wc. Stråleovn.

  Det er foretatt fuktmålinger med pigger i tre i tilliggende konstruksjon fra kjeller ved avløpsrør til sluk, det ble registrert unormale forhold.

  INNVENDIGE OVERFLATER:
  Innvendig er det gulv av laminat og belegg.
  Veggene har trepanel og malte plater.
  Innvendige tak har himlingsplater.

  Innvendig har boligen malte glatte dører.
  Dør med glassfelt mellom gang og entre.

  Støpte/murte flater i kjeller.
  Etasjeskiller er av trebjelkelag. Støpt gulv i kjeller.

  Det er ikke målt nivåforskjeller på gulv i kjelleren da dette anses som lite hensiktsmessig da dette er en grovkjeller.

  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  DIVERSE UTSTYR:
  Ventilasjon består av naturlig ventilasjon.
  El-anlegg med automatsikringer. I hovedsak åpent ledningsnett.
  Sikringsskapet er plassert på bod 1. etasje.
  Innvendig hovedstoppekran og vannmåler er plassert i kjeller.
  vinduer. Brukt luft trekkes ut uten bruk av vifter.
  Varmtvannsbereder på 194 liter fra eldre tid er plassert i krypkjeller.
  Varmepumpe installert i 2019.
  Brannslukningsapparat.
  Alarmsentral.

  VEDLIKEHOLD/ STANDARD:
  Boligen er fra ca. 1966. Tilbygget i ca. 1982 mot nord.
  Bygget har gjennomgående lav standard.

  Boligen er 55 år gammel og det må påregnes ekstra kostnader i
  forhold til en ny bolig. Jeg anbefaler på generelt grunnlag at kjøper
  setter opp en vedlikeholdsplan for boligen. Det vil si et system for
  planlegging og gjennomføring av vedlikehold og oppgradering nå
  og fremover i tid. Boligens alder tilsier at det ved en
  ombygging/oppussing vil kunne avdekkes feil/mangler utover det
  beskrevne i rapporten. Kostnader til løpende vedlikehold må
  påregnes.

  Ved kjøp av brukt bolig kan det være vanskelig å vite hva man skal
  forvente av behov for vedlikehold og oppgradering. Alder og
  tilstand på for eksempel tak, kledning, vinduer og rør vil avgjøre
  byggets vedlikeholdsbehov fremover. Byggeskikk og materialvalg vil
  også variere ut ifra byggets alder, noe som gjør at energiforbruk,
  komfort og bruk kan variere fra bygning til bygning avhengig av
  alder og hva som eventuelt er oppgradert.

  Gjør oppmerksom på at dagens krav til isolering, tetthet og andre bygningsdeler er/kan være strengere enn da bygget ble oppført.

  Nevnte tilstandsgrader i prospekt er kun et utdrag fra takstrapporten.
  For detaljert informasjon om eiendommens tekniske tilstand, utbedringer og tiltak, konsekvenser av TG, samt kostnadsestimat for utbedring rundt de forskjellige punktene henvises det til vedlagte tilstandsrapport
  Interessenter oppfordres til å sette seg nøye inn i dette.
  Utbedringer og tiltak vil bli kjøpers ansvar.


  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 3 - STORE OG ALVORLIGE TILTAK:
  Utvendig > Dører:
  Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
  Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
  Dør i kjeller har råteskader.
  Døren(e) står foran utskiftning.
  Kjellerdør må skiftes ut.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Konstruksjonene har omfattende skjevheter.
  Rekkverk er løst, ikke tilstrekkelig festet. Manglende
  rekkverk på en side.
  Utendørs beplantning har vokst gjennom
  terrassegulv. Verandaer/terrasser som er værutsatt
  og uten tak, vil alltid ha ekstra vedlikeholdsbehov.
  Det må gjøres tiltak for lukke avviket.

  Utvendig > Utvendige trapper:
  Det er ikke montert rekkverk.
  Trappen har trinn med store skjevheter.
  Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Trapp må bygges ny.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad:
  Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på membranløsningen
  Klemring rund sluk mangler en skrue, klemring tetter
  ikke tilstrekkelig. Det er få skruer i klemring.
  Installering av tett dusjkabinett anbefales.
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad:
  Synlige fuktmerker i treverk gir indikasjoner på
  lekkasjer rundt slukløsningen.
  Det ble målt verdier i treverk utover det som regnes som normalt.
  Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Våtrommet må påregnes renovert umiddelbart for videre bruk.

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
  Branntekniske forhold er vurdert iht. TEK 17 som er dagens krav.
  Denne forskriften er strengere og gir avvik iht. gjeldende forskrift for boligen.
  Det gis TG 3 på dette punktet at boligens branntekniske forhold ikke tilfredsstiller dagens krav.
  Det er ikke behov for utbedring av røykdetektoren, da denne tilfredsstiller kravet i byggeforskriften som er gjeldende for boligen.
  - Brannslukningsapparat
  - Alarmsentral

  Røykvarsler skal være tilkoblet strøm, og ikke batterier alene.
  Tilstandsgrad er satt ut fra forskriftens (Forskrift til avhendingslova - tryggere bolighandel) krav angående brannforhold. Det er ikke krav til utbedring av punktet.

  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 - PUNKTER SOM KAN KREVE TILTAK:
  Utvendig > Taktekking:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  Der er bulker i takplater.
  Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.

  Utvendig > Nedløp og beslag:
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Vindskier har omfattende råteskader.
  Takvannet ledes ikke vekk fra bygningen. Dette
  påfører konstruksjonene (ringmur, grunnmur,
  drenering og fuktsikring) unødvendig høy
  fuktbelastning. Anbefaler at man kobler et 3-4m langt
  overvannsrør til nedløpet. Røret legges oppå
  terrenget eller graves ned vekk fra grunnmuren/bygningen.
  Takrenne har skjevheter og lekkasjer.
  Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Stigetrinn for feier må monteres.
  Det er ikke krav til at snøfangere må monteres da dette ikke var krav
  ved byggeår, det anbefales allikevel montert.

  Utvendig > Veggkonstruksjon:
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  Lufting av kledningen er ikke iht. dagens anbefalte løsning, men heller ikke dårligere enn normal løsning ved husets byggeår.
  Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Kledningsbord må skiftes ut.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
  Varierende mengde isolasjon på loftet, det ligger ikke isolasjon helt inntil yttervegg. Begrenset effekt.
  Spor etter skadedyr er registrert, ukjent omfang.
  Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Utvendig > Vinduer:
  Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Omramming vindu er ført ned på beslag, risiko for fuktopptrekk.
  Enkelte vinduer har kondensmerker og kjellervindu har sprekker. Enkelte tettelister var harde/slitt.
  Enkelte vinduer tar i karm. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut

  Innvendig > Overflater:
  Det mangler enkelte avslutningslister mot dørterskler flere steder.
  Fuktmerker i himling på bod 1. etasje observert. Ved
  fuktmålinger med pigger i tre måles ikke skadelig fukt på befaringstidspunktet.
  Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Skjevheter i etasjeskiller, dette er normalt byggeåret tatt i betraktning.
  Det er knirk i gulv på bod 1. etasje.
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp.
  Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette.
  Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Innvendig > Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
  ikke utført med radonsperre.
  Det bør gjennomføres radonmålinger

  Innvendig > Pipe og ildsted:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
  Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg.

  Innvendig > Rom Under Terreng:
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  Ved fuktmåling med pigger i treverk i kjeller målte jeg fuktig verdier, indikasjoner på råte.
  Sprekk i grunnmur i overgang opprinnelig del og tilbygg, dette er ikke unormalt fordi konstruksjon med forskjellig fundamentering og byggeår kan bevege seg ulikt. Rom under terreng egner seg ikke for innredning med dagens tilstand.
  Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig
  for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.

  Innvendig > Innvendige dører:
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Dør ned til kjeller tar i karm. Enkelte dører må justeres.

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad:
  Våtromsplater er ikke montert fagmessig.
  Det er ikke tilfredsstillende tetting mellom veggplater og vegg mot sokkel/belegg. Baderomsplate har ukjent
  produksjonsunderlag og er ukjent om er beregnet til våtrom.
  Det er plassert stikkontakt i våtsonen.
  Det er ikke tettesjikt i hele våtsonen.
  Arbeidet på våtrommet bærer preg av manglende håndverksmessig utførelse.
  Badet/våtsonen står foran en full oppgradering.
  Stikkontakt i våtsonen må fjernes.
  Det anbefales at vegg rives og bygges opp igjen med godkjent tettesjikt etter dagens anbefalte løsning.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad:
  Det er registrert knirk i gulvet.
  Det må vurderes tiltak når badet/våtrommet skal oppgraderes.

  Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad:
  Det er påvist skader på innredning.
  Lokal utbedring må utføres.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad:
  Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
  Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
  Gulv er ikke ført under kjøkkeninnredning, og oppvaskmaskin. Det er heller ikke kompenserende
  tiltak for å observere lekkasjer på oppvaskmaskin i form av vanntett plate/vannstoppeventil.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken:
  Kjøkkenavtrekk har begrenset effekt. Normal levetid er oppbrukt på ventilator.
  Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Det er ikke tilfredsstillende oppheng/ understøttelse av avløpsledning.
  Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.
  Anlegget bør sjekkes av fagperson.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
  Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av
  varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
  Det er innført krav om at varmtvannsberedere med effekt over 1500 watt ikke skal være tilkoblet med
  vanlig stikkontakt, men være såkalt fast tilkoblet.
  Kravet ble opprinnelig innført i 2010 og gjaldt da
  varmtvannsberedere med effekt over 2000 watt, men ble endret til 1500 watt i 2014. Kravene til fast
  tilkobling av varmtvannsberedere fremgår av NEK 400.
  Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
  El-anlegg med automatsikringer. I hovedsak åpent
  ledningsnett. Sikringsskapet er plassert på bod 1. etasje.
  Kontroll utført av sertifisert EL-kontrollør/takstmann anbefales.

  Tomteforhold > Drenering:
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
  Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk.
  Puss over vindu i kjeller er løsnet.
  Lokal utbedring må utføres.
  Samtidig med uskifting av vindu i kjeller må puss fornyes.

  Tomteforhold > Terrengforhold:
  Det er påvist andre avvik:
  Stedvis fall på terreng mot bygning (sør), dette er avvik fra dagens krav. Anbefalt fall på terreng er 1:50,
  3 m fra fundamentene. (Det vil si jevnt fall på minimum 60 mm, 3 m fra fundamentene).

  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:
  Ingen punkter registrert pr d.d.

  KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT:
  Tomteforhold > Byggegrunn:
  Det er ukjent byggegrunn.

  Tomteforhold > Oljetank:
  Tidligere oljetank er fjernet, opplyst av eier.
 • Eiendommen ligger på solsiden av Raufoss i et flott boligområde.
  Herfra er det kort vei til skoler, barnehager, idrettsanlegg, badeland og hoppsenter.

  I Raufoss sentrum finner man flere dagligvarebutikker, kjøpesenter med gode shoppingmuligheter, forskjellige forretninger, vinmonopol, apotek, blomster, frisør, bank og bensinstasjoner.

  Uendelig mange turmuligheter sommer som vinter, det er godt fiske i elva som renner gjennom Raufoss og det er kort vei til Toten Golf som ligger ved Sillongen noen kilometer østover.

  Se vedlagte nabolagsprofil i prospektet for ytterligere informasjon om nærområdet.
 • Følgende bygg er registrert på eiendommen i dokumentasjon oversendt fra kommunen:
  Bygningsnr. 157216570 - Enebolig - 1 boenhet
  Dette avviker noe fra nylige oppmålinger i boligen gjort av takstmann iht vedlagte tilstandsrapport.

  Det er boligbebyggelse i området rundt.
 • Se kart.
  Det vil bli skiltet med Aktiv visningsskilter ved felles visninger.
 • Enebolig oppført med støpt og murt grunnmur.

  Det er ukjent byggegrunn.
  Fuktsikringens utførelse og materiale er ikke kjent under terreng.
  Det er ikke kjennskap til utbedringer av fuktsikring siden byggeår.

  Grunnmursplast som utvendig fuktsikring, synlig enkelte steder, tilbygd del mot nord.
  Grunnmur i støpt og murt utførelse. Grunnmur ifra byggeår er utført i betong med sparestein.
  Tilbygd del mot nord fra 1982 har grunnmur i lettklinkerblokker, pusset utvendig.
  Forholdsvis lat tomt

  Støpt gulv på grunn i kjeller. Deler av kjellerrom er krypkjeller uten fast gulv.
  Vegger i bindingsverk fra byggeår, utvendig kledd med stående kledning.
  Mønet skråtak i trekonstruksjoner, takstoler i tre med taktekking av metallplater.
  Vindskier i treverk. Takrenner, nedløp og beslag i metall.
  Trevinduer med 2- og 3- lags glass.
  Ytterdører i treverk og balkongdør i treverk med glassfelt.
  Mursteinpipe, parafinkamin med mulighet for vedfyring er montert i stue.

  Garasje oppført ca 1979. Bygget har enkel standard.
  Bygningen fremstår vedlikeholdt både utvendig og innvendig, men har bygningsdeler som har utlevd eller tilnærmet utlevd sin levetid.
  Vippeport i treverk. Garasje oppført med støpt plate på grunn, murt murkrone og veggkonstruksjoner i bindingsverk. Utvendig kledning av stående
  panel. Lav høyde mellom grunnen og kledning forkorter levetid på kledning.
  Mønet skråtak i trekonstruksjoner, taktekking av metallplater. Vindskier og toppbord i treverk. Takrenner, nedløp og beslag i
  metall. Takrenne har synlige skjevheter. Manglende snøfangere på bygningen.
  Garasjen ligger vegg i vegg med naboens garasje.

  Iht. tilstandsrapport datert 01.11.2022 av Ole Anders Brænden.
  For ytterligere informasjon vises til vedlagte takstrapport.

  Oppgitte byggeår er iht. vedlagte tilstandsrapport.
 • Følgende rom inngår i primærareal:
  Stue, kjøkken, 4 soverom, bad, gang og entré.

  Oppgitte arealer er iht vedlagte tilstandsrapport.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen har mursteinspipe.

  Det er montert ildsted i stue, eldre parafinkamin med mulighet til vedfyring.
  Pipe er ikke besiktiget på loft da inspeksjon ikke var mulig.

  Det gjøres oppmerksom på at myndighetene fra 2020 vil forby fyring med olje. Kontakt kommunen for info.
  Tidligere oljetank er fjernet, opplyst av eier.

  Dersom beboelsesrom mangler oppvarming på visning følger det heller ikke med ovner i disse rommene ved overtagelse.

  Piper og ildsteder:
  Siste tilsyn: 01.02.2021. Utført.
  Siste feiing: 10.08.2021. Ikke utført.

  Anmerkninger:
  Det anbefales seriekoblede røykvarslere.
  Sprekk i innerplate på ildstedet.
 • Tomten er forholdsvis flat og opparbeidet med plen og beplantning.
  Gruset gårdsplass og adkomstvei.

  Tomtestørrelse på 1395 m2 er oppgitt iht opplysninger gitt av kommunen. Noe usikre grenser.
  Målebrev fra 1966 viser et areal på 1370 m2.

  Løsmassetype: Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen.
  Grunnvann: Ikke grunnvannspotensial i løsmassene.
  Landskapstype Innlandsslettelandskap under skoggrensen med bebygde områder og jordbruksdominans.
  Infiltrasjonsegenskap: Lite egnet.
  Område: Tettsted.

  Eiendommen ble etablert: 09.07.1966.
  Bruksnavn: BERGTUN.
 • På egen tomt.
  Eldre uthus/ garasje på eiendommen.
 • Eiendommen er tilknyttet kommunal veg.
  Det er privat stikkveg inn til eiendommen, og kjøper må beregne kostnader til brøyting og vedlikehold av veg.

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.
  Det er vannmåler installert.

  Vannmåler:
  Målernr.: 4063835
  Målerstand: 1288 m3
  Dato avlest: 26.11.2021
  Forbruk 2021: 44 m3
 • Formuesverdi som primærbolig kr 601 102 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 163 965 per 31.12.20
 • Ca. kr. 17 000 pr. år.

  De kommunale avgiftene dekker vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt.

  Det er vannmåler installert, og avgift vil derfor avhenge av forbruk.
  Vann pr m3 kr. 20,38
  Avløp pr m3 kr 18,25

  Avløp 3 357,66 kr
  Eiendomsskatt 6 340,54 kr
  Feiing 584,91 kr
  Renovasjon 3 026,04 kr
  Vann 3 192,77 kr

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av eventuelle kommunale endringer av gebyr/ avgift.
 • - kommunale avgifter og eiendomsskatt
  - strøm
  - tv/ internett
  - forsikring
  - generelle vedlikeholdskostnader
  - brøyting og vedlikehold av stikkvei inn til eiendommen og gårdsplass

  Disse kostnadene vil kunne variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd, etc.
 • Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen.

  Ferdigattest er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på bygningsmyndighetenes avslutning av saken.

  Det foreligger brukstillatelse på enebolig datert 27.06.1967.

  Det foreligger byggetillatelse på tilbygg datert 23.11.1981.

  Ytterligere søknader/ vedtak/ godkjenninger/ bruks- eller fasadeendringer foreligger ikke.

  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
  Del av kjøkken på tegningen er i dag bad.
  Soverom ved stue er tegnet inn som bad og arbeidsrom med et vindu i hvert rom.
  Fasadeendring for å fjernet det ene vinduer foreligger ikke, dette vil evt. bli kjøpers ansvar.

  Det foreligger ikke søknad vedr terrasse, dette vil evt. bli kjøper ansvar.

  Det foreligger ikke søknad eller tegninger på garasje, dette vil evt. bli kjøpers ansvar.
  Garasje er oppført vegg i vegg med naboens garasje, ingen synlig branncelleinndeling.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/ rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
  Ingen servitutter registrert pr d.d.

  Det er legalpant for kommunale avgifter.
 • Kommuneplaner:
  Id: 0529kplan2012-23
  Navn: Kommuneplanens arealdel 2012-2023
  Plantype: Kommuneplanens arealdel
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 27.11.2014

  Arealbruk:
  Boligbebyggelse, Nåværende
  LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, Nåværende

  Reguleringsplaner:
  Id: 0529063
  Navn: Skundbergjordet
  Plantype: Eldre reguleringsplan
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 23.09.2004

  Formål: Annen veigrunn

  Bestemmelser kan sees hos megler, evt ta kontakt med kommunen for info.
 • Gnr. 15 Bnr. 73 i Vestre toten kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Boligselgerforsikring dødsbo: Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Det er likevel påpekt i selgers egenerklæring:
  Pkt. 5: Fukt i kjeller.
  Pkt. 11: Arbeid el-anlegg utført av faglært, men litt uvisst hvem. Dødsbo.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen

  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 13.900 -, oppgjørshonorar kr 6.900 ,- og visninger kr 3.000 , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 60.000 ,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg/ vederlag i henhold til oppdragsavtale. Disse omfatter grunnbok, tinglyste avtaler, kommunal info, markedsføring og sikring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført med kr. 2.500,- pr time, begrenset oppad til kr. 60.000,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Grete Bergersen
  Hanne Iren Bergersen
Malin Enger

Megler

Malin Enger

46 80 18 71

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev