aktiv-eiendomsmegling
Aktiv v/ Marie og Vilde har gleden av å presentere 14 nye leiligheter!
Aktiv v/ Marie og Vilde har gleden av å presentere 14 nye leiligheter!

RAULAND Totakvegen 6

5 solgt! Heimdal 60 + er 14 prosjekterte leiligheter fordelt over 3 etasjer sentralt i Rauland - God planløsning

 • kr 1 700 000 - 2 425 000
 • Priser fra og tilkr 1 700 000 - 2 425 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 1 700 000 - 2 425 000
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 3 400 000 - 4 850 000
 • Omkostninger fra og tilkr 1 342 - 10 960
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 3 410 960 - 4 851 342
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 9 523 - 13 201
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til60 - 88 m²
 • Tomt1 593 m²
 • EierformAndel
 • MatrikkelGNR. 140 BNR. 5
 • Informasjon om meglerforetaketViken Eiendomsmegling AS avdeling Midt-Telemark Stasjonsvegen 33 3800 Bø
 • OppdragsansvarligVilde Juvet Steinmoen
 • Oppdragsnummer1308235004
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte eiendom. Andelskapital kr 10 000,- Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 480,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 480,- Gebyr for pantattest kr. 172,- Kjøper må i tillegg selv betale innmeldingsgebyr til boligbyggelaget med kr 350,- og årsavgift med kr 200,-. Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som er ansvarlig for ev. mellomværende.

Meld deg på visning!

Påmelding
Plan 1. etasje
Soverom (Avvik kan forekomme)

Totakvegen 6, Telemark

 • Om prosjektet
  Prosjektet Heimdal 60 + består av 14 leiligheter. Ideen bak prosjektet er å legge til rette for sentrumsnære boligen på Rauland med livsløpsstandard for personer fra 60 år og oppover. Bygget vil strekke seg over tre etasjer, det vil bli 6 leiligheter i 1. og 2. etasje og 2 i 3 etasje. Det er inkludert carport til alle leilighetene samt felles bygg til søppelhåndtering. Med mulighet til å velge hva man har behov for, er leilighetene med noe ulik planløsning og størrelse. Alle leilighetene har enkel adkomst via heis og svalegang til inngangsdør. Alle leilighetene blir utført med lyse, pene overflater og er tilrettelagt for deg som ønsker en enkel hverdag med kort vei til butikker og resten av bygdas fasiliteter. I tillegg har leilighetene en hyggelig veranda med adkomst fra stue. Leilighetene vil ha en størrelse på 60 m2 - 88 m2 BRA og inneholder gang, stue, kjøkken, bad og 1-3 soverom. I tillegg er det en carport til hver leilighet og et felles bygg til søppelhåndtering. Eiendommen vil få et fint og frodig uteområde med asfaltert gårds- og parkeringsplass.

  Priser fra og til
  kr 1700000 - 2425000

  Omkostninger fra og til
  kr 1342 - 10960

  Generell orientering
  Et borettslag er et boligselskap som eies av andelseierne og som organiseres og driftes av andelseierne i fellesskap. Til hver andel er det knyttet en bruksrett med tilhørende borett til en leilighet og borettslagets fellesarealer. Hovedregelen er at kun fysiske personer kan eie en andel i et borettslag, og det er restriksjoner på utleie. Borettslag plikter å avholde årlig generalforsamling. Generalforsamlingen velger styre og behandler regnskap og budsjett, og tar beslutninger om større vedlikeholdsarbeiderog påkostninger. Hver andel har en stemme i generalforsamlingen. Entreprenør er KTS Bygg AS. Telegata 2, 3674 Notodden Org nr: 913 226 305

  Fellesareal i bygg
  Det vil være et fellesområde med stue, kjøkken og snekkerbod. Dette vil være en hyggelig plass å møte naboene, eller om man har behov for mer plass ved større sammenkomster. Fellesarealets bruk styres av borettslaget.

  Garasje/parkering
  Det er en carportplass til hver leilighet.

  Boder
  Det er bod i hver leilighet.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Eiendommen er forventet ferdigstilt 15 måneder fra igangsettelse, basert på tidspunkt for bortfall av forbehold. Eiendommen skal dog være ferdigstilt senest 15 måneder etter at selgers forbehold er frafalt.           Dersom selger fullfører eiendommen i god tid før ovennevnte frist, kan selger kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen for overtakelse. Selger skal skriftlig varsle kjøper om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 dagers skriftlig varsel. Kopi av varsel om overtakelse skal selger sende megler.   Overtakelse skjer straks boligen er ferdigstilt og bør skje etter at ferdigattest foreligger, dog vil overtakelse skje ved midlertidig brukstillatelse dersom kommunen utsteder slik midlertidig brukstillatelse. Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger.    Eiendommen skal overtas ved overtakelsesforretning hvor begge parter deltar. Kjøper skal varsle om ev. forhold som påberopes som mangel ved eiendommen. Det påpekes at dette gjelder alle forhold kjøper avdekker eller med rimelighet burde avdekket ved gjennomgangen. Ev. reklamasjoner og selgers standpunkt til disse skal protokolleres og overtakelsesprotokollen skal signeres av begge parter.   Selger skal overlevere eiendommen i byggrengjort stand, og fellesarealer i ryddet stand.   Kjøper aksepterer at alle utbedringer, overtakelser og ettårsbefaringer avholdes innfor normal kontortid.   Kjøper kan nekte overtakelse dersom eiendommen på overtakelsestidspunktet har feil og/eller mangler som gir rimelig grunn for nektelsen. Selger forplikter seg da til innen rimelig tid å utbedre alle feil og/eller mangler som blir protokollert under befaringen.   Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt eiendommen. Hvis eiendommen ikke overtas til avtalt tid, og årsaken ligger hos kjøper, har kjøper risikoen fra det tidspunkt eiendommen kunne vært overtatt. Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for.

  Forsikringsselskap
  Borettslaget tegner boligforsikring fra overtagelse. Kjøper besørger selv å tegne egen innboforsikring. Selger er ansvarlig for å forsikre bygget frem til nye kjøpere overtar.

  Tomteareal
  1593m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. 

 • Kjøkken
  Kjøkkenet leveres av Optimera Monter og er modellen Aubo med hvite fronter. Det leveres overskap i 70 cm høyde der det er forespurt samt laminat benkeplate i fargen grå struktur. Det er integrerte hvitevarer som oppvaskmaskin, kjøleskap/frys, platetopp (to av leiligheten er med Bora og med benkventilator), stekeovn og ventilator fra Røros Hetta.

  Bad
  Badet leveres med hvite fliser på vegg og gulv. Innredningen er grå med to skuffer og speil med skap over. To håndkle-stenger og 6 stk knagger, vegghengt toalett og toalettpapirholder. Vaskerom leveres med utslagsvask i stål, avløp med trakt for vaskemaskin og kran for vaskemaskin.

  Garderobe-fasiliteter
  Det leveres hvit standard garderobe med slagdør 100cm dybde, tre hyller og en garderobestang. Det er i følge arkitekttegningen beregnet 1 skap til hver sengeplass i leiligheten.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Konstruksjon
  Konstruksjonen utføres i kombinasjon av tradisjonelt bindingsverk og betong bæresystem, dimensjonert jfr. spennvidder og nyttelast. Takkonstruksjon utføres i trekonstruksjoner av prefabrikkerte takstoler. Bære konstruksjon, takkonstruksjon samt nødvendige søyler, bjelker og dragere av betong, limtre eller stål dimensjoneres jfr. stedlig krav til snølast. Utvendige konstruksjoner til til trappegang og arealer vist i glass leveres med søyler og glass fra glassmester.

  Fasade
  Yttervegger bygges opp av tradisjonelt bindingsverk i konstruksjonsvirke og isoleres i henhold til krav i gjeldende Teknisk forskrift. Yttervegg isoleres etter krav gitt i beskrivelse på 250mm isolasjon (198+48 mm) i ytterveggen. Kledning på yttervegg er stående malmfuru jernvitrol behandlet.

  Yttertak
  Takkonstruksjonen oppføres av prefabrikkerte W-takstoler som saltak med kaldt, ikke luftet loftsrom. Takkonstruksjoner med tilhørende dragere og bærebjelker dimensjoneres etter gjeldende forskrifter og stedlige krav til snølast. Takkonstruksjonen varmeisoleres i henhold til energiberegning. Taktekking er dobbeltkrum betongtakstein med bærende taktro og kombinert undertak (vindtett, vantett, dampåpent) Takrenner og taknedløp med tilbehør leveres i sort stål. Pipehatter og beslag for lufting etc. er medtatt. Det leveres stigetrinn fra raft opp til pipe samt feieplatå. Det monteres nødvendige snøfangere ved behov.

  Balkonger/terrasser/uteplasser
  Balkonger leveres der dette er vist på tegning. Nødvendige søyler og dragere er medregnet og dimensjonert etter stedlige krav til snølast. Alt trevirke til terrasser og balkonger leveres i impregnert tre 28x120. Tette balkonger har i tillegg taktroplate, tett takbelegg og utvendig taknedløp. Det er medtatt glassrekkverk. Tremmegulv på bakkenivå ved inngangsparti og balkongdører er medtatt.

  Trapper
  Hoved trapper leveres etter mål tatt på stedet. De leveres som gittertrapp i stål og repos.

  Heiser
  Heis av typen MP eco GO 1000kg/13 personer, hastighet 1,0 m/s.

  Ventilasjon
  Balansert ventilasjon med avtrekksvarmepumpe leveres og monteres. Synlige kanaler innkasses.

  Brannsikring
  Brannvarsling ihht krav.

  Dører og vinduer
  Vinduer og balkongdører leveres grunnet fabrikkmalt hvite overflater innvendig og aluminium overflate utvendig farge RAL 7012. U-verdi på vindusleveransen er i gjennomsnitt 0,8 med 3-lags glass. Ytterdører leveres som på tegning. Foringer og listverk leveres fabrikkmalt hvit, gæringer og spikerhull sparkles og overmales.

  Overflater og kledning
  Innvendige vegger bygges opp av konstruksjonsvirke, som isoleres og kles med gips plater med sparkling og maling 2 strøk. Tykkelse på vegger kan variere, avhengig om de er bærende eller om de omfatter føringer for tekniske anlegg. Nødvendige lyd og brannskillevegger mellom boenheter leveres ihht gjeldende prosjektering. Merk at for veggplater av gips utføres malebehandling i klasse K2, som innebærer at flatene ikke er helsparklet. Det vil derfor kunne være synlige strukturforskjeller eller skyggevirkninger i vegg som ikke helsparkles. Om det ønskes at himlingen helsparkles i klasse K3, må dette forespørres i de enkelte tilfeller. Innvendig leveres himling av gips plater. Gulv er med 1-stavs eikeparkett.

  Bodløsning
  Det er bod i hver leilighet.

  Kabel-tv/bredbånd
  Det blir lagt inn fiber. Inkludert i felleskostnadene.

 • Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Organisasjonsform
  Selger har engasjert Notodden boligbyggelag som forretningsfører. Boligene selges som andeler, og vil bli organisert som et borettslag. Borettslaget er planlagt å bestå av totalt 14 andeler. Selger tar forbehold om antall andeler i borettslaget. Selger står fritt til når som helst å stifte borettslaget, for så å overføre andelene til kjøperne ved overtakelse. Kjøperne blir innkalt til stiftelsesmøte eller ekstraordinær generalforsamling. Her velges nytt styre for borettslaget. På stiftelsesmøte (som kan gjennomføres av selger) vedtas vedtekter og husordensregler. Lokalleie i forbindelse med stiftelsesmøte/ekstraordinær generalforsamling og gebyr for registrering i Brønnøysund faktureres borettslaget etter overtakelse eller trekkes fra etableringskostnaden. Forslag til driftsbudsjett for første driftsår vil også bli presentert.

  Lånebetingelser fellesgjeld
  Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Borettslaget vil etablere en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld, såkalt IN-ordning. Dette innebærer at andelseiere kan innbetale hele eller deler av andel fellesgjeld. Dette får innvirkning på de månedlige felleskostnadene som vil bli redusert tilsvarende reduksjonen i kapitalkostnadene for den innfridde del av andel fellesgjeld. Nedbetaling av andel fellesgjeld kan gjøres 1 gang i året, med minimum kr 60 000,- per innbetaling. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente og at det er inngått en Husleiegarantiforsikring. Det presiseres at nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres. Det vil ikke være mulig å foreta nedbetaling før alle boliger i borettslaget er solgt og innflyttet og fellesgjelden er etablert med den nødvendige sikkerheten. Det vil kunne påløpe et gebyr etter nærmere avtale for hver innbetaling etter IN-ordningen.

  Avdragsfri periode
  Kapitalkostnader består av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Borettslaget finansieres med 50 % fellesgjeld og 50 % innskudd. Fellesgjelden er planlagt etablert som et annuitetslån med 40 års løpetid hvorav de første 20 årene er avdragsfrie. Kapitalkostnadene vil øke når perioden for avdragsfrihet opphører.

  Vedtekter/husordensregler
  Vedtekter og husordensregler vil tilkomme. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Det er forutsatt at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Det gjøres oppmerksom på at budsjett og vedtekter kan endres av selger forut for, eventuelt i forbindelse med, stiftelse av borettslaget.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3825/140/5: 04.11.1961 - Dokumentnr: 1188 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Televerket Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v. 17.12.1963 - Dokumentnr: 1567 - Erklæring/avtale Bestemmelse om salg og reklame m.v. for bensin og oljeprodukter 24.04.1974 - Dokumentnr: 797 - Jordskifte Bestemmelse om veg Bestemmelse om fiskerett Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 21.10.1983 - Dokumentnr: 3087 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Televerket Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v. Gjelder denne registerenheten med flere 17.06.1930 - Dokumentnr: 900017 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3825 Gnr:140 Bnr:3 16.06.1939 - Dokumentnr: 358 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3825 Gnr:140 Bnr:11 16.02.1940 - Dokumentnr: 91 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3825 Gnr:140 Bnr:12 18.11.1944 - Dokumentnr: 643 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3825 Gnr:140 Bnr:16 18.11.1944 - Dokumentnr: 645 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3825 Gnr:140 Bnr:17 10.10.1945 - Dokumentnr: 512 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3825 Gnr:140 Bnr:18 06.11.1945 - Dokumentnr: 561 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:0834 Gnr:140 Bnr:19 06.11.1945 - Dokumentnr: 568 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3825 Gnr:140 Bnr:20 20.02.1946 - Dokumentnr: 99 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3825 Gnr:140 Bnr:22 06.07.1946 - Dokumentnr: 402 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3825 Gnr:140 Bnr:25 10.01.1947 - Dokumentnr: 22 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3825 Gnr:140 Bnr:26 23.04.1970 - Dokumentnr: 570 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3825 Gnr:140 Bnr:59 14.07.1987 - Dokumentnr: 1894 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3825 Gnr:140 Bnr:112 27.05.2005 - Dokumentnr: 1850 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3825 Gnr:140 Bnr:157 01.01.2020 - Dokumentnr: 983893 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0834 Gnr:140 Bnr:5 21.02.1944 - Dokumentnr: 94 - Forkjøpsrett Rettighet hefter i: Knr:3825 Gnr:140 Bnr:12 21.02.1944 - Dokumentnr: 94 - Forkjøpsrett Rettighet hefter i: Knr:3825 Gnr:140 Bnr:13 11.12.1950 - Dokumentnr: 1178 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:3825 Gnr:140 Bnr:4 Rettighet hefter i: Knr:3825 Gnr:140 Bnr:255 Bestemmelse om vannledning Gjelder denne registerenheten med flere

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse.  Selger skal sørge for ferdigattest. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg.    Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

  Vann, vei og avløp
  Boligen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp med privat stikkledning.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommen ligger i et område satt av til boligområde. Se kommunedelplan med planID 20060002.

  Legalpant
  Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.   Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven.   Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

  Inneholder salgsoppgaven og kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

  Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgaven og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ?møblerte? plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert.

  Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard fremkommer av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som ?god standard? etc.

  Betalingsbetingelser
  10 % av total kjøpesum (innskudd og andel fellesgjeld) forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller hjemmelsdokument er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst hjemmelsdokument eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

  Avbestilling
  Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Ved avbestilling må kjøper betale vederlag for utført arbeid og erstatning basert på individuell erstatningsutmåling.

  Viktig informasjon
  Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under.
  Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jf. buofl. § 10).
  Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.
  Selger har rett til tilleggsfrist uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova § 11. Forhold som gjelder her er:
  ? Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
  ? Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
  ? Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).

  Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.

  Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
  1. dagmulkt
  2. heve avtalen
  3. kreve erstatning
  4. tilbakeholde deler av kjøpesum

  Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22.
  Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved ev. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Utkast til kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgave. Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.


Dokumenter

Vilde Juvet Steinmoen

Megler

Vilde Juvet Steinmoen

41 18 13 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev