aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Bølesåsvegen 35!

Reinli Bølesåsvegen 35

Fint hyttetun med solrik og usjenert beliggenhet, ca. 825 moh. Stor terrasse. Nær skisenter. Strøm og helårsvei.

 • 990 000
 • BRA 76 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING990 000
 • OMKOSTNINGER40 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 030 892
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 967
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 68 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 500 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  40 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 030 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hytte:
Vindfang, bad, stue, kjøkken, toalett og to soverom.
Terrasser på tre sider av hytta.

Anneks:
Soverom. (Ikke godkjent for varig opphold)

Uthus:
Soverom og bod. (Soverom ikke godkjent for varig opphold)

Utedo.

Bølesåsvegen 35, Innlandet

 • På denne trivelige eiendommen kan en finne roen og nyte stillheten og det gode liv til fjells. Eiendommen består av koselig hytte, anneks, uthus og utedo beliggende usjenert og fredelig til med fin utsikt til dalføret.

  Til eiendommen, som har innlagt strøm, er det lett helårs adkomst. Det er vannsisterne plassert under terrasse, med vannpumpe i kryprom under kjøkken. Sisternen har varmekabler for funksjon gjennom hele året. Drikkevann medbringes. Hytta har enkelt avløp til terreng for vann som pumpes inn i bygget. Det er ikke søkt om utslippstillatelse. Dette blir kjøpers ansvar, konstnad og risiko å påse.

  Med nærhet til skogen og terrasser på ca. 98 m2, er dette et eldorado for både store og små med rom for både aktivitet og avslapning.

  Inne i hytta er det lyst og koselig med trepanel på himlinger og vegger, i hovedsak med malte overflater. De mange vindusflatene gir god utsikt og slipper mye naturlig lys inn i hytta. Stua har god plass til koselig sofakrok og liten spisegruppe. En peisovn med glassdør er en god varmekilde i rommet, og gir et fint innsyn til flammene.

  Kjøkkenet har enkel innredning med skrog av plater/ treverk og malte fronter, samt benkeplate i heltre. Oppvaskbeslag er nedfelt i benkeplate, og det er noen områder med fliser over benkeplate. Komfyr, kjøl/frys, micro og ventilator følger med.

  Enkelt hyttebad fra 2018. Rommet har laminatgulv og vegger med trepanel. Badet har innredning med servant og spesialtilpasset dusjkabinett, samt varmtvannsbereder med expressfunksjon.

  Hytta har også et praktisk gang med plass til yttertøy og sko.
  Inne i selve hytta er det ett soverom med plass til dobbeltseng. I tilbygget er det også et lyst, romslig soverom med plass til dobbeltseng. Samme tilbygg har eget rom med forbrenningstoalett med strømdrift.

  På tunet er det også uthus, anneks og utedo bestående av enkle bygg.
  Annekset er malt og innredet til et hyggelig soverom med familiekøye med plass til tre.
  I uthuset er det også innredet et fint soverom med god plass til dobbeltseng. I resten av bygget er det et praktisk rom for oppbevaring av ved og annet utstyr.

  Hverken soverom i anneks eller uthus er godkjent for varig opphold.

  Utedoen er et enkelt uisolert bygg.


  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert.

  Fra tilstandsrapport:

  Fordeling av tilstandsgrader:
  TG0: Ingen avvik og TG1: Mindre eller moderate avvik = 4
  TG2: Avvik som ikke krever tiltak og TG2: Avvik som kan kreve tiltak = 19
  TG3: Store eller alvorlige avvik = 9

  Hytte:
  UTVENDIG:
  Taktekking: TG 2
  Taktekking består av takplater av metall. Det er vindskier av panelbord i 2 høyder.
  Vurdering av avvik:
  o Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  o Det er avvik:
  Det er registrert råte i takkonstruksjonen kan være forårsaket av lekkasje. Tiltak
  o Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
  Utbedring/utskifting taktekking må sees i sammenheng med utbedring takkonstruksjon.

  Nedløp og beslag: TG 2
  Takrenner av metall med lakkert overflate og noe sinkrenne. Nedløp ført i rør ned langs vegg og til sisterne under terrasse. Ved befaringen er det tørt og dermed er ikke sjekk vedrørende lekkasje gjennomført.
  Vurdering av avvik:
  o Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Noe rustdannelser på takrenner. Stedvis motfall i renne.
  Tiltak:
  o Stigetrinn og plattform for feier må monteres. Renner vedlikeholdes og motfall utbedres.
  Veggkonstruksjon: TG 2
  Yttervegger av bindingsverk fra byggeår og tilbyggingsår. Det er antatt isolering med mineralull. Utvendig kledning med tømmermannspanel rett på vindsperre med treklosser som lusinger/ musestopper.
  Vurdering av avvik:
  o Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Noe kledningsbord med oppsprekking er registrert. I noen områder rundt bygget er vokser det gress/ vegetasjon opp mot kledning.
  Tiltak:
  o Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  o Lokal utbedring må utføres.
  o Andre tiltak:
  o Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Utskifting av enkeltbord må påregnes. Tiltak med fjerning av vegetasjon bør gjøres fortløpende. Ved omlegging av kledning anbefales det å etablere lufting.

  Takkonstruksjon/Loft: TG 3
  Saltak med sperrekonstruksjon. Antatt isolering med mineralull. Liten luftespalte over noe av kledning langs langvegger.
  Vurdering av avvik:
  o Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
  o Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.
  o Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Råte er påvist på sperre og taktro, blant annet ved inngang.
  Tiltak:
  o Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.
  o Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.
  o Lufting/ventilering bør forbedres.

  Vinduer: TG 3
  Bygget har vinduer med trekarmer, sidehengsling og koblede 1 pluss 1 lags glass.
  Vurdering av avvik:
  o Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  o Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Beslag er montert med glippe mot vinduskarm, vann kan renne inn i konstruksjon.
  Tiltak:
  o Vinduer må justeres.
  o Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
  o Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket.
  Beslag og utvendig omramming må utbedres på deler av vinduer.


  Dører: TG 3
  Ytterdører med trepanel på utsiden. Terrassedør med brystning og glassfelt. Kobla glass og småruta sprosser.
  Vurdering av avvik:
  o Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
  o Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  Det er registrert noe funksjonsfeil på dørlåser, ikke mulig å låse alle dører.
  Tiltak:
  o Dører må justeres.
  Dørlåser må utbedres, eventuelt byttes.
  Balkonger, terrasser og rom under balkonger: TG 2
  Rundt bygget er det terrasser bygd med gulv av impregnerte materialer. Terrasser er bygd på punktfundament og noe tresøyler. Det er rekkverk med liggende rekkverkbord og rekkverktopp. Høyde rekkverk er målt til litt under 90.
  Vurdering av avvik:
  o Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Noe skjevheter i pilarer og punktfundamenter.
  Tiltak:
  o Andre tiltak:
  For å tilfredsstille dagens krav til rekkverk må rekkverk byttes. Eksisterende rekkverk vil være tilstrekkelig med normal forsiktig bruk.
  Tresøyler og punktfundamenter bør rettes opp.

  Utvendige trapper: TG 2
  Fra terrasse er det tretrapp ned til terreng. Treverk med beiset overflate.
  Trapp ved terrassedør med 2 trinn ned på terrasse, denne trappa er bygd uten rekkverk.
  Vurdering av avvik:
  o Det er avvik:
  Mangler rekkverk på trapp ved terrassedør.
  Tiltak:
  For å tilfredsstille dagens krav til rekkverk må rekkverk etableres, normalt sett vil dagens løsning være tilstrekkelig.

  INNVENDIG:
  Etasjeskille/gulv mot grunn: TG 3
  Bygget har etasjeskiller mot kryprom av trebjelkelag anlagt på ringmur og midtmur. Bjelkelaget er antatt isolert med mineralull. Stubbeloft mot kryprom m anlagt på kledningsbord festet til underkant bjelker.
  Vurdering av avvik:
  o Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
  o Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på stuegulv er ca. 9 cm i bredden på stua.
  Tiltak:
  o For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
  Forhold med målbar fukt må undersøkes nærmere, tiltak må påregnes.
  Omfang må undersøkes nærmere.

  Radon: TG 2
  Det er ikke gitt opplysninger om eller fremlagt dokumentasjon på gjennomført radonmåling. Det er ikke dokumentert eller registrert at det er etablert radonsperre på terreng under bygget.
  Vurdering av avvik:
  o Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak:
  o Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Pipe og ildsted: TG 2
  Pipe består av ettløpspipe med innsatt rørforinger ca. 2017. Det er tilkoblet peisovn fra samme tidsrom. Feieluke er montert på pipeside mot gang. Over tak er det ubehandlet teglstein og topphelle.
  Vurdering av avvik:
  o Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  Tiltak:
  o Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.
  Det presiseres at det fra 2019 ble påbudt med feig og tilsyn av piper/ildsteder på fritidsbebyggelse. Det er ikke dokumentert at tilsyn feiing er utført her. Ved et slikt tilsyn kan det avdekkes forhold som ikke er tilgjengelig eller synlig ved en visuell inspeksjon. Kan for eksempel være forhold i pipeløp.

  Krypkjeller: TG 2
  Kryprom inne i ringmur under bjelkelag mot terreng. Lav høyde. Deler av kryprommet mangler tilgang for inspeksjon.
  Vurdering av avvik:
  o Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
  o Det er manglende fuktsperre på bakken.
  Registrert fukt i deler av bjelkelag tilsier at ventilasjon / fuktsikring ikke er tilstrekkelig.
  Tiltak:
  o Ut ifra visuelle observasjoner fra de besiktigede områdene, gir det grunnlag for å forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre tilgjengelige områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse områdene.
  o Fuktsperre på bakken bør etableres. Ventilering bør forbedres.

  Innvendige dører: TG 2
  Innerdører med malte overflater og trekarmer.
  Vurdering av avvik:
  o Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Tiltak:
  o Enkelte dører må justeres.

  VÅTROM:
  BAD:
  Generell:
  Enkelt hyttebad er etablert ca. 2018. Rommet har gulv av laminatgulv. Vegger med trepanel.

  Overflater vegger og himling: TG 2
  Rommet har overflater på vegger og himling av trepanel.
  Vurdering av avvik:
  o Det er uegnede materialer i våtsoner
  Tiltak:
  o Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres. For å oppnå tg 0 eller må overflater i våtsoner byttes.

  Overflater Gulv: TG 3
  Gulv i rommet består av laminatgulv, med antatt undergulv av tre. Gulvet er etablert uten fall.
  Vurdering av avvik:
  o Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  o Det er registrert knirk i gulvet.
  o Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall).
  Det er registrert aktivitet av mus under dusjkabinett.
  Tiltak:
  o Det må gjøres tiltak for å lukke avviket.
  o Det må foretas utbedring av fallforhold.
  For å oppnå normal funksjon på rommet som våtrom må gulv og fallforhold bygges på nytt.

  Sluk, membran og tettesjikt: TG 3
  Rommet er bygd uten membran/ tetsjikt og med avløpsrør fra dusj og ut av rommet.
  Vurdering av avvik:
  o Det er ikke membran/tettesjikt på våtrommet.
  Tiltak:
  o Våtrommet står foran full oppgradering.
  For å oppnå normal funksjon i rommet må membran og sluk etableres.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner: TG 3
  Hulltaking er foretatt.
  Vurdering av avvik:
  o Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. I område med hulltaking er det lite eller ingen målbar fukt. I gulv i badet er det registrert forhøyede fuktverdier.
  Tiltak:
  o Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Kostnadsestimat sees i sammenheng med gulv/ membran.

  KJØKKEN:
  Overflater og innredning: Tg 2
  Kjøkkeninnredningen består av skrog av plater/ treverk og malte fronter. Benkeplate består av heltre plate. Oppvaskbeslag er nedfelt i benkeplate. Noe områder med fliser over benkeplate.
  Vurdering av avvik:
  o Det er påvist fuktskjolder i overflater. Registrert i bunn av underskap under vask.
  Tiltak:
  o Overflater må behandles. Eventuelt utskifting av deler.

  Avtrekk: TG 2
  Avtrekk kokesone kjøkken med elektrisk ventilator med rør ut gjennom yttervegg.
  Vurdering av avvik:
  Eldre ventilator med mer enn halvert levetid.
  Tiltak:
  Utskifting må forventes.

  SPESIALROM:
  WC:
  Overflater og konstruksjon: TG 2
  Gulv med malt overflate, vegger med trepanel, himling med trepanel. Forbrenningstoalett med strømdrift.
  Vurdering av avvik:
  o Det er avvik:
  Det er tatt noe hull i vegg mot bad. Åpen konstruksjon med merker etter mus.
  Tiltak:
  Vegg må utbedres/ kles igjen.

  TEKNISKE INSTALLASJONER:
  Vannledninger: TG 2
  Vannrør med noe plastrør og noe metallrør. Vannledninger er stedvis lagt oppå gulv.
  Vurdering av avvik:
  o Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger.
  Tiltak:
  o Anlegget bør sjekkes av fagperson.

  Avløpsrør: TG 2
  Det er avløpsrør av plast tilkoblet vasker, wc mm.
  Vurdering av avvik:
  o Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger.
  Tiltak:
  o Anlegget bør sjekkes av fagperson.

  Varmtvannstank: TG 2
  Varmtvannsbereder med expressfunksjon, montert i bad.
  Vurdering av avvik:
  o Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Tiltak:
  o Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank.

  Branntekniske forhold: TG 3
  Det er brannslukningsapparat og røykvarslere i bygget.
  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav?
  Nei. Brannslukningsapparat er tilgjengelig i bygget.
  2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
  Ukjent. Datostempling apparat er noe utydelig, men er antatt nyere enn 10 år. Utstyr må uansett sjekkes årlig og byttes ved behov.
  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
  Nei. Det er montert røykvarslere i bygget.
  4. Er det skader på røykvarslere?
  Ja. Røykvarsler er delvis demontert ved befaringen.

  TOMTEFORHOLD:
  Byggegrunn: TG 3
  Byggegrunn består av stedlige masser med humuslag i toppsjikt. Byggets fundament er bygd rett på stedlige masser uten utskifting masser eller isolering.
  Vurdering av avvik:
  o Det er registrert utsigning av masser under grunnmuren. Det er registrert setninger i fundamentering. Dette har forplantet seg til konstruksjoner oppover i bygget.
  Tiltak:
  o Påviste skader må utbedres. Tiltak må vurderes. Forholdet må holdes under tilsyn og eventuelle tiltak vurderes.

  Drenering: TG 2
  Bygget har drenering med naturlig avrenning på terreng.
  Vurdering av avvik:
  o Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.
  Tiltak:
  o Andre tiltak:
  Tiltak må vurderes sammen med eventuelle tiltak med grunnforhold.

  Grunnmur og fundamenter: TG 2
  Ringmur av betong bygd rett på terreng av stedlige masser. Tilbygg har punktfundamenter.
  Vurdering av avvik:
  o Det er påvist andre avvik:
  Det er registrert utsig av masser under mur. Byggemåte tilsier at bevegelse gjennom året må påregnes.
  Tiltak:
  Tiltak vurderes sammen med tiltak grunnforhold.

  Terrengforhold: TG 2
  Terreng med stedlige masser og naturlig vegetasjon.
  Vurdering av avvik:
  o Eiendommen ligger i flomutsatt område iht. kommuneplan. Det er registrert terreng som heller mot mur.
  Tiltak:
  Tiltak med justering av terrengoverflate som heller mot bygget utføres i sammenheng med andre tiltak grunnforhold og fundamentering.

  Vi viser til vedlagt tilstandsrapport for utfyllende informasjon.

  Selger opplyser i egenerklæring:
  - Har vært lekkasje før jeg pusset opp badet i 2017. Satt inn dusj kabinett og byttet rør.
  - Har hatt rørlegger på badet og på kjøkkenet som ikke har firma eller er ansatt i rørleggerfirma.
  - Sluket ble fornyet med dusjkabinett.
  - Det har vært sprekker i muren i stua. Oppdaget at pipa ikke var trygg. Satt ned et ekstra isoleringsrør i lecapipa. Gjort av Kristian Fossen i Valdres murerforretning i 2017.
  - Gulvet i stua og soverom i hytta er skjeft. Angivelig vært slik i ca. 30 - 35 år. Noe sprekkdannelser muren rundt ovnen. Ny ovn i 2017.
  - Det var noe råte på badet før oppussing. Mus har kun vært på toalettet -rom med inngang utenfra.
  - Lagt el-kabel til de to anneksene, av eier som er elektriker. Eier har gjort alt el-arbeid i hytta, det er varmekabler i gulvet på badet.
  - Byttet takplater på anneks. Utført av ufaglært/egeninnsats/dugnad.

  Se også vedlagte egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
 • Ønsker du stille og rolige omgivelser, fin utsikt, og samtidig ha kort vei til skiløyper og skianlegg? Ja, da er dette stedet for deg!

  Eiendommen Bølesåsvegen 35 ligger i skogsterreng ved inngangen til Stavedalen i Reinli, ca. 825 moh. Med fin utsikt til omkringliggende områder, Makalausfjellet og Stavadalen skisenter ligger dette fine hyttetunet solrikt og usjenert til langs veien opp til Bølesåsen. Hyttetunet ligger delvis østvendt til, og med nesten 100 kvm terrasse rundt hytta er det muligheter for mange fine uteplasser.

  Fra eiendommen er det kort veg til flotte fjellområder som Nordre- og Søndre Fjellstølen. Turterrenget er fint og variert sommer som vinter, med stølsveier og stier for fot- og sykkelturer. En tur opp på Makalausfjellet (1.099 moh.) eller Haugsetfjellet kan anbefales. Finn gjerne fram sykkelen og ta turen innover fjellet, gjerne over til Tisleidalen og Golsfjellet. Området har også flere småvann hvor en kan prøve fiskelykken eller ta seg et friskt bad.

  Det er gode fiskemuligheter i elver, bekker og fjellvann, og det er moltemyrer og fine områder for blåbær, tyttebær og sopp. Om en har lyst til å jakte er det også muligheter for småviltjakt i Bagn og Reinli privatsameige.

  Stavadalen, samt Nordre- og Søndre Fjellstølen tilbyr også et omfattende løypenett som strekker seg milevis innover fjellet. På Søndre Fjellstølen kan turer til f.eks. Fjellmyrskålin med hyggelig grillplass, eller Fjellrunda om Bjødalsfjellet anbefales. Det er også fint å fortsette over til Hellebekk og Ellingseter, eller over til Nordre Fjellstølen og videre inn på løypenettet til Tisleidalen. Nærmeste oppkjørte skiløype ligger ca.1 km fra eiendommen.

  En kan også starte skituren ved alpinbakken i Stavadalen Skisenter som ligger ca. 1,6 km fra hytta. Stavadalen Skisenter er et trivelig familieanlegg med to heiser og bakker med forskjellig vanskelighetsgrad. Skisenteret har aktiviteter for både store og små, og i "Makalausbua" kan en spise god mat etter dagens utflukt. Ønskes det flere og større utfordringer er det ca. 22 km til Valdres Alpinsenter i Aurdal.

  Til Reinli, med nærmeste dagligvareforretning er det ca. 4 km, mens det til kommunesenteret Bagn, med bla. kjøpesenter, byggevare, post, lege og bank er det ca. 8 km.
 • Hytte, anneks, uthus og utedo.
 • Fra Oslo kan en kjøre til Sandvika, og følge E16 videre til Bagn i Valdres. Kjør gjennom Bagn sentrum, og ta til venstre opp mot Reinli og Stavadalen.

  Fortsett opp til Reinli, forbi butikken, og ta til venstre i vegdelet mot Stavadalen (3,3 km fra Bagn). Kjør ca. 4,8 km, og ta av til høyre. Kjør ca. 350 m oppover, gjennom høyresving og god stigning, til hytta som ligger som nr. 3 på høyre side. Hytta er merket med Aktiv "til salgs"-skilt.

  God tur!
 • Informasjon under "Byggemåte" er hentet fra tilstandsrapport.

  Hytte:
  Byggeår: 1967

  2000: Tilbygg: Stipulert tidspunkt, ingen opplysninger eller dokumentasjon.
  2017: Modernisering: Nytt røropplegg og etablering av dusjkabinett.
  2018: Modernisering: Renovert pipe, byttet peis, byttet takrenne. Pipe arbeider utført av Valdres Murerforretning.
  2021: Modernisering: Byttet vannpumpe og varmtvannsbereder.

  Standard:
  Enkel hyttestandard med byggemåte og materialbruk typisk for byggeår.

  Vedlikehold:
  Bygget har vedlikeholdsbehov. Det er registrert råteskader og forhøyede fuktverdier i bygningsdeler. Tiltak må påregnes.

  UTVENDIG:
  Taktekking består av takplater av metall. Det er vindskier av panelbord i 2 høyder. Takrenner av metall med lakkert overflate. Nedløp ført i rør ned langs vegg og til sisterne under terrasse. Ved befaringen er det tørt og dermed er ikke sjekk vedrørende lekkasje gjennomført.
  Yttervegger av bindingsverk fra byggeår og tilbyggingsår. Det er antatt isolering med mineralull. Utvendig kledning med tømmermannspanel rett på vindsperre med treklosser som lusinger/ musestopper.
  Saltak med sperrekonstruksjon. Antatt isolering med mineralull. Liten luftespalte over noe av kledning langs langvegger.
  Bygget har vinduer med trekarmer, sidehengsling og koblede 1 pluss 1 lags glass.
  Ytterdører med trepanel på utsiden. Terrassedør med brystning og glassfelt. Kobla glass og småruta sprosser.
  Rundt bygget er det terrasser bygd med gulv av impregnerte materialer. Terrasser er bygd på punktfundament og noe tresøyler. Det er rekkverk med liggende rekkverkbord og rekkverktopp. Høyde rekkverk er målt til litt under 90. Fra terrasse er det tretrapp ned til terreng. Treverk med beiset overflate. Trapp ved terrassedør med 2 trinn ned på terrasse, denne trappa er bygd uten rekkverk.

  INNVENDIG:
  Overflater innvendige gulv består av laminatgulv og heltregulv med malt overflate. Himlinger og vegger er kledd med trepanel. I hovedsak malte
  overflater.
  Bygget har etasjeskiller mot kryprom av trebjelkelag anlagt på ringmur og midtmur. Bjelkelaget er antatt isolert med mineralull. Stubbeloft mot kryprom m anlagt på kledningsbord festet til underkant bjelker. Det er ikke gitt opplysninger om eller fremlagt dokumentasjon på gjennomført radonmåling.
  Det er ikke dokumentert eller registrert at det er etablert radonsperre på terreng under bygget.
  Pipe består av ettløpspipe med innsatt rørforinger ca. 2017. Det er tilkoblet peisovn fra samme tidsrom. Feieluke er montert på pipeside mot gang.
  Kryprom inne i ringmur under bjelkelag mot terreng. Lav høyde. Deler av kryprommet mangler tilgang for inspeksjon.
  Innerdører med malte overflater og trekarmer.

  TOMTEFORHOLD:
  Byggegrunn består av stedlige masser med humuslag i toppsjikt. Byggets fundament er bygd rett på stedlige masser uten utskifting masser
  eller isolering. Bygget har drenering med naturlig avrenning på terreng. Ringmur av betong bygd rett på terreng av stedlige masser. Tilbygg har punktfundamenter. Terreng med stedlige masser og naturlig vegetasjon.
  Anneks:
  Byggeår: 1990
  Kommentar: Antatt byggeår, ingen dokumentasjon.

  2018: Modernisering: Byttet takplater.


  Standard:
  Bygget har enkel standard.

  Vedlikehold:
  Bygget har vedlikeholdsbehov. Det er registrert skjevheter og treverk som er i kontakt med terreng.

  Beskrivelse:
  Anneks er bygd med fundament av laftesteiner med trepilarer oppunder bjelkelag Bindingsverksdel har stående trepanel. Antatt isolering med mineralull.
  Takkonstruksjon med sperrer og tekking av takplater av metall.
  Ytterdør med malt overflate og sylinderlås.
  Vindu med trekarmer og kobla glass.
  Bygningen har trebjelkelag med tregulv. Innvendige vegger er kledd med trepanel.
  Det er antatt at bygget er isolert med mineralull.

  Uthus:
  Byggeår: 1967
  Kommentar: Antatt byggeår, ikke dokumentert.

  2006: Tilbygg: Tilbygd soverom.

  Standard:
  Enkel standard.

  Vedlikehold:
  Bygget har vedlikeholds og utbedringsbehov. Det er registrert råteskader i utvendig trapp.

  Beskrivelse:
  Anneks er bygd med fundament av steiner/ punkter på terreng med trepilarer oppunder bjelkelag. Bindingsverksdel har stående trepanel. Antatt isolering med mineralull i innredet del, uisolert i boddel.
  Takkonstruksjon med sperrer og tekking av takplater av metall.
  Ytterdør avtre med hengelåsbeslag.
  Vindu med trekarmer og kobla glass.
  Bygningen har trebjelkelag med tregulv. Innvendige vegger er kledd med trepanel i tilbygd soverom.

  Utedo:
  Byggeår: 1967
  Kommentar: Antatt byggeår.
  Standard:
  Enkelt uisolert bygg.

  Vedlikehold:
  Bygget har vedlikeholds og utbedringsbehov.

  Beskrivelse:
  Utedo er antatt oppført samtidig som hytte. Byggeår ca. 1967
  Bygget har punktfundament på terreng.
  Over fundament er det enkelt trebjelkelag.
  Yttervegger av uisolert trekonstruksjoner med stående trekledning.
  Tak med pulttak, sperrer, takplater av metall.
  Dør av enkel lemmedør.
  Innvendig er det enkelt tregulv og dobenk av tre.
  Enkelt uisolert bygg. Fundamentering og byggemåte tilsier at bevegelser gjennom året må påregnes.
 • Bra/P-rom: 76/68 m²

  Hytte:
  Bruksareal - Bra = 55 m²
  Primærareal - P-rom = 55 m²
  Følgende rom inngår i primærareal: Vindfang, bad, stue, kjøkken, toalett og to soverom.

  Kommentar fra takstmann:
  Rom kalt soverom og wc har utvendig inngang fra terrasse. arealene er medtatt i arealberegning. Rundt hytta er det terrasser på ca. 98 m2, disse er ikke medtatt i arealberegninger.

  Anneks:
  Bruksareal - Bra = 7 m²
  Primærareal - P-rom = 7 m²
  Følgende rom inngår i primærareal: Soverom

  Kommentar fra takstmann:
  Noe takoverbygg langs øvre langside uten målbart areal.

  Uthus:
  Bruksareal - Bra = 14 m²
  Primærareal - P-rom = 6 m²
  Følgende rom inngår i primærareal: Soverom

  Utedo:
  Bruksareal - Bra = 1 m²
 • Hytta selges delvis møblert, med unntak av bilder.

  Brunevarer (tv, musikkanlegg, tv-antenner, parabolantenner, tuner, dekoder osv,) følger kun med i handelen dersom dette er angitt spesielt i salgsoppgaven.

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Strøm og ved.

  Dersom det ikke er varmekilder i alle rom, fravikes NEF's normgivende liste over løsøre og tilbehør.
 • Eiet tomt, ca. 2.500 m²
  Arealet er hentet fra kommunes matrikkelkart. Dette arealet kan avvike ved nøyaktig oppmåling.

  Tomta ligger i forholdsvis hellende terreng med planert parkering og gangvei inn mot hytta. Terreng er tilvokst med naturlig vegetasjon og skog av gran og lauvtrær. Eiendommen ligger på ca. 825 moh.
 • Det er parkering på oversiden av bebyggelsen.
 • Helårsveg.
  Eiendommen har adkomst fra FV2448 på privat vei som benyttes av flere eiendommer. Det er stikkvei fra den Bølesåsvegen og inn på eiendommen.

  Vann samles i sisterne, eventuelt medbringes.

  Ikke avløpsløpstilknytning, vann som benyttes i bygget slippes rett ut i terreng. Det er doløsning med forbrenningsdo.
 • Formuesverdi kr 183 620 per 31.12.2020
 • Offentlige avgifter pr. 2022:
  Eiendomsskatt: kr. 1.503,-.
  Renovasjon: kr. 1.475,-.
  Feiing: kr. 322,-.
 • Faste, løpende kostnader pr. 2022:

  Brøyting pr. år: kr. 2.500,-
  Vedlikehold av vei pr. år: kr. 4.400,- (pliktig velavgift inkluderer vedlikehold vei)

  I tillegg kommer kostnader til strøm og forsikring.
  Strøm vil variere i forhold til bruk. Forbruk i 2021: 8124 kWh
 • Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
  Det er kommet søknad.

  Kommentar fra kommunen: Det foreligger kun byggemelding fra 1967.

  Hytta er påbygd ca. år 2000. For alle tiltak som er gjennomført etter 1998, skal det foreligge ferdigattest. Dette blir kjøpers ansvar, kostnad og risiko å påse.

  Lovlighet:
  Fritidsbolig:
  - Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk
  Tegninger innhentet fra kommunen viser kun opprinnelig bygning. Det er ikke registrert søknader eller annen informasjon om tilbygg og oppførte terrasser. Det er ut fra tilgjengelige opplysninger utført tiltak uten at disse er omsøkt/ godkjent hos kommunen.
  Dette blir kjøpers ansvar, kostnad og risiko å eventuelt påse.

  Anneks
  - Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger.
  Det er ikke fremlagt tegninger for bygget. Kommunen har heller ikke tegninger for bygget. Det er antatt at bygget er oppført en gang på 1990 tallet. Bygningen er etablert uten at det er søkt tillatelse i kommunen.
  Dette blir kjøpers ansvar, kostnad og risiko å eventuelt påse.

  Uthus
  - Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger.
  Bygget er sannsynligvis oppført sammen med hytte ca. 1967. Ved oppføring var det normalt å oppføre uthus uten tegninger og byggesøknad. Slik sett kan en si at uthusdel er lovlig oppført. Tilbygg med soverom er opplyst utført ca. 2006. Denne delen av bygget var da søknadspliktig. Kommunen har
  ingen informasjon om dette tilbygget, noe som tilsier at tilbygg er oppført uten søknad.
  Dette blir kjøpers ansvar, kostnad og risiko å eventuelt påse.

  Utedo
  - Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger.
  Bygget er oppført på tidspunkt hvor det normalt ikke var krav til godkjente tegninger for denne type bygning.
  Dette blir kjøpers ansvar, kostnad og risiko å eventuelt påse.
 • Hytta har ikke egen utleiedel.
 • Det gjelder 2-måls konsesjonsgrense i Sør-Aurdal kommune. Eiendommen kan erverves konsesjonsfritt mot undertegning av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Det er en pipe i bruk på eiendommen. Det foreligger ikke pålegg vedrørende piper og ildsteder.

  Kommentar fra kommunen: Fritidsboliger er innlemmet i ny forskrift som vi skal utføre feiing og boligtilsyn med. Dette innebærer at for eksempel hytter og setre ikke lenger er unntatt. Valdres Brann- og Redning IKS vurderer behovet for hyppighet og utførelse knyttet til fritidsboliger, og selve utførelsen av feiing og tilsyn med fritidsboliger er under planlegging med oppstart i 2019.

  Kommentar fra takstmann:
  Ved søk på Sør-Aurdals Kommune sine aktsomhetskart for skred er det ingen avmerkinger på kartet i forbindelse med bebyggelse på denne
  eiendommen. Det er anmerkning om flomsone mot bekk i den ene enden av tomta.
  Søk på Kommunes kartsider viser at eiendommen ligger i område med antatt lav/ moderat forekomst av radon.

  Det som finnes på eiendommen av røykvarslere, brannslukningsapparat og evt. annet brannslukningsutstyr overtas i den stand det er i. Det anbefales på generelt grunnlag å jevnlig kontrollere brannslukningsutstyr ihht. Forskrift om brannforebygging.

  El-anlegget ble sist kontrollert 13.06 2005.

  Hytta er ferdig rengjort til visning og vil ikke bli ytterligere vasket.

  Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto.

  Oppgitt areal på side 3 er samlet areal for hytte og anneks.

  Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter.

  Vedr. budgivning: Det enkleste er å legge inn bud elektronisk via "Gi Bud"-knappen i Finn-annonsen, hvor man samtidig legitimerer seg med Bank-Id (det er krav til oversendelse av legitimasjon for alle budgivere.) Det er også mulig å benytte budskjema som oversendes megler. Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt.

  Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde. Se forøvrig Forbrukerinformasjon om budgivning lenger bak i salgsoppgaven.

  Se forøvrig Forbrukerinformasjon om budgivning lenger bak i salgsoppgaven.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Følgende er tinglyst på eiendommen:
  - Dagbok nr. 1817, tinglyst 22.05.1967. Bestemmelse om vannrett.

  Dersom det er ubetalte kommunale avgifter har kommunen legalpant i eiendommen.
 • Eiendommen ligger innunder Kommuneplan, vedtatt 16.09.2010. Landbruk, natur og friluftsformål

  Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift), jfr. plan- og bygningslovens § 11-7,a) areal for nødvendig tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet, b) areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse. Området kan som hovedregel ikke utvikles med tanke på bygging av bolig/ fritidsbolig eller annet bebyggelse, fordi det skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger/ fritidsboliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Interessenter som vurderes utvidelse/ endring av bebyggelsen på eiendommen oppfordres til å kontakte kommunen for informasjon om muligheter og søkeprosess. Ta evt. også kontakt med megler for nærmere informasjon.
 • Gnr. 6 Bnr. 45 i Sør-Aurdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale med selger. Normalt 3-4 uker etter budaksept.

  NB! Kjøper har ikke tilgang til eiendommen i perioden mellom budaksept og overtagelse.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Tilrettelegging kr. 14.900,- oppgjør og tinglysing kr. 6.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 2.560,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markedspakke kr. 18.900,- samt provisjon 3,50 % av salgssummen. Dette dekkes av selger.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Nina Herland
Fredric Bachér

Megler

Fredric Bachér

47 81 49 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev