aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Liaåsvegen 399!

Reinli Liaåsvegen 399

Koselig hyttetun m/stor tomt, åpen og solrik bel. Trivelig område med fiskevann, fint sykkelterreng og flotte skiløyper.

 • 990 000
 • BRA 77 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING990 000
 • OMKOSTNINGER40 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 030 892
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 962
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 77 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT4 748 m²
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  40 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 030 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hytte:
Kjøkken, stue, hyttebad, to ganger og to soverom.
Terrasse.

Anneks:
Soverom.

Uthus:
To boder og utedo.

Liaåsvegen 399, Innlandet

 • I et stille og fredelig område med spredt hytte- og stølsbebyggelse ligger Liaåsvegen 399. Tomta er stor og romslig, beliggende øverst på en tidligere stølsvoll. Her er det god plass til avslapping, lek og moro. Tomta er inngjerdet og ved bekken, som renner over tomta, er det laget en enkel treklopp.

  Hyttetunet ligger åpent til med gode solforhold. På hyttas store terrasse kan en nyte gode dager med fin utsikt utover området.

  Inne i hytta er det en koselig stue med mange vinduer og utgang til terrasse. En nyere peisovn med innsyn gir lun og god varme, og en hyggelig stemning til rommet.

  Fra stua er det delvis åpent inn til kjøkken med lys og trivelig spiseplass. Her kan familien samles til en god frokost før turen går ut i frisk natur. Kjøkkeninnredningen er fra 2011, samt deler fra 2020/21. Den har malte fronter (malt 2020), samt laminat benkeplate med nedfelt oppvaskkum og avløp til terreng. Det er godt med skapplass i innredningens mange underskap. Komfyr og kjøleskap med propandrift fra 2016. Ventilator montert i 2020 med 12v drift og kullfilter.

  Hytta har et enkelt bad hvor det har vært montert dusj, men denne er nå demontert. På badet er det innredning med underskap, integrert servant og speil overskap. Enkel bøttedo på gulv.
  I hytta er det to soverom, ett med dobbeltseng og ett med familiekøye. På ett av soverommene er det en eldre vedovn.

  Det er også vedovn i hyttas gang, hvor det er ekstra oppbevaringsplass, noe det også er i hyttas praktiske vindfang.

  På tunet er det et fint anneks med en liten terrasse foran. Annekset er oppført i laft, og inne i annekset er det oppholdsrom med mønet himling. Her er det fin plass til både spisegruppe/sittegruppe og senger. Selger har benyttet en flyttbar propanovn til oppvarming av annekset.

  Eiendommen har også et eldre uthus med vedbod og utedo.

  Hytta har belysning fra solcelleanlegg. Det er ikke strøm i området nær hytta pr. i dag. Selger opplyser at det er mobildekning, men den er ikke alltid så veldig god
  ---

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert.

  Fra tilstandsrapport:

  Fordeling av tilstandsgrader:
  TG0: Ingen avvik og TG1: Mindre eller moderate avvik = 7
  TG2: Avvik som ikke krever tiltak og TG2: Avvik som kan kreve tiltak = 14
  TG3: Store eller alvorlige avvik = 10

  FRITIDSBOLIG

  UTVENDIG
  Taktekking - TG: 2
  Taktekking består av shingel lagt på tidligere tekking, antatt utført 2009, men ikke dokumentert.
  Vurdering av avvik:
  o Det er avvik:
  Eier opplyser om noe vanninntrengning i kjøkkendel ved et par tilfeller. Mulighet for kondensvann, men dette er ikke avklart 100 %
  Tiltak:
  o Taktekking må gås over og sjekkes. Må vurderes sammen med takkonstruksjon.

  Nedløp og beslag - TG: 2
  Takrenner av metall med lakkert overflate. Nedløp ført i rør ned langs vegg og ned på terreng ved mur ved inngang og ned i rør bort fra mur ved terrasse.. Ved befaringen er det tørt og dermed er ikke sjekk vedrørende lekkasje gjennomført.
  Vurdering av avvik:
  o Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Tiltak:
  o Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

  Veggkonstruksjon - TG: 2
  Yttervegger av bindingsverk fra byggeår og tilbyggingsår. Det er antatt isolering med mineralull. Utvendig kledning med tømmermannspanel rett på vindsperre med treklosser som lusinger/ musestopper.
  Vurdering av avvik:
  o Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  Det er registrert at trekledning er i kontakt med vegetasjon på flere punkter, fare for fuktopptrekk. Det er registrert noen kledningsbord med sprekkdannelser rundt bygget.
  Tiltak:
  o Andre tiltak:
  Utskifting av enkeltbord må påregnes. Tiltak med fjerning av vegetasjon bør gjøres fortløpende. Ved omlegging av kledning
  anbefales det å etablere lufting.

  Takkonstruksjon/Loft - TG: 3
  Bygget har saltak med sperrer anlagt på yttervegger, bjelker og innervegger. Det er innvendig flat himling med kaldtloft over himling i opprinnelig del. Antatt isolering med mineralull. Tilbygg har skråtak med innvendig skrå himling underside sperrer.
  Vurdering av avvik:
  o Det er ingen lufting i konstruksjonen.
  o Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
  o Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
  Det er opplyst om vanndrypping i kjøkkendel. Sannsynligvis kondensering med rim som smelter på våren når varmegradene
  kommer. Forholdet som utløser tg 3 gjelder tilbygg med skråhimling uten lufting.
  Tiltak:
  o Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  o Innhent dokumentasjon, om mulig.
  o Lufting/ventilering må etableres.
  Gjelder skråhimling over kjøkken/ tilbygg.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger - TG: 2
  På stuesiden( langside og gavl) av bygget er det terrasser bygd med gulv av impregnerte/ beisede materialer. Terrasser er bygd på
  punktfundament på terreng.
  Det er rekkverk med liggende rekkverkbord og rekkverktopp.
  Vurdering av avvik:
  o Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  o Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  Terrassen har enkel fundamentering, det er registrert noe retningsavvik og forskjell i avstand mellom gulv og yttervegg, spesielt
  langs langvegg. Her er det stedvis åpning man sette foten gjennom. Forholdet tyder på at det er bevegelser i konstruksjonen.
  Tiltak:
  o Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.
  o Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.
  Terrassen har retningsavvik og antatt noe bevegelse. Forholdet må holdes under oppsikt og tiltak med stabilisering og oppretting
  vurderes.

  Utvendige trapper - TG: 3
  Foran inngang og fra terrasse er det tretrapp ned på terreng.
  Vurdering av avvik:
  o Det er ikke montert rekkverk.
  Trapper er bratte og med korte inntrinn, trapper har rett og slett noe dårlig utforming i forhold til normal funksjon.
  Tiltak:
  o Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  Utskifting av trapper med justering av opp og inntrinn bør vurderes.

  INNVENDIG

  Etasjeskille/gulv mot grunn - TG: 3
  Bygget har etasjeskiller mot kryprom av trebjelkelag anlagt på ringmur og midtmur. Bjelkelaget er isolert med mineralull. Stubbloft mot kryprom med asfaltimpregnerte plater anlagt på kledningsbord festet til underkant bjelker.
  Alder: 2016
  Vurdering av avvik:
  o Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  o Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
  Noe utslag på fuktmålinger i kjøkkendel og stue. Det er svikt i bjelkelag kjøkken, knirk/ vibrasjoner ved gange.
  Høydeforskjeller er målt til ca. 50 mm på enkeltområder i stuedel.
  Tiltak:
  o For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Bjelkelag kjøkken må sjekkes og forsterkes. Fuktproblematikk må sjekkes ut og tiltak vurderes sammen med tiltak i krypkjeller.

  Radon - TG: 2
  Det er ikke gitt opplysninger om eller fremlagt dokumentasjon på gjennomført radonmåling.
  Det er ikke dokumentert eller registrert at det er etablert radonsperre på terreng under bygget.
  Vurdering av avvik:
  o Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak:
  o Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Pipe og ildsted - TG: 2
  Pipe består av ettløpspipe murt i teglstein. Pipe er murt sammen med brannmurer. Innvendig er det pussede og malte overflater.
  Metallbeslag over tak. Det er montert nyere peisovn fra ca. 2016 i stue.
  I gang og soverom er det eldre vedovner, antatt å være fra byggeår.
  Vurdering av avvik:
  o Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.
  o Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  Plate under vedovn gang er noe snau i forhold til størrelse foran dør ildsted.
  Vedovn soverom og gang er montert med for liten avstand mellom brannmur og ovn. Eldre ovner som må sjekkes for sprekker mm.
  Tiltak:
  o Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.
  Vegg ved feieluke bør sikres da avstand mellom treverk og luke er mindre enn 30 cm. Ovner i soverom og gang må sjekkes for tilstand /tetthet. Avstand til brannmur må justeres. Plate under ovn gang må byttes.

  Krypkjeller - TG: 3
  Kryprom inne i ringmur under bjelkelag mot terreng. Lav høyde.
  Vurdering av avvik:
  o Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
  o Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader.
  o Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller.
  Det er registrert muggbelegg på undersiden av stubbloftsplater. Under kjøkken er det kort avstand mellom terreng og treverk/ konstruksjon.
  Tiltak:
  o Bedre ventilering må etableres.
  o Ut ifra visuelle observasjoner fra de besiktigede områdene, gir det grunnlag for å forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre tilgjengelige områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse områdene. Overflater med mugg utbedres. Tilkomst til hele kryprommet bør etableres.

  Innvendige dører - TG: 2
  Innvendige dører består av trekarmer og dørblad med finerte overflater og fyllingsdør av furu heltre.
  Vurdering av avvik:
  o Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Tiltak:
  o Det bør foretas tiltak på enkelte dører.

  VÅTROM - HYTTEBAD

  Generell
  Rom hvor det har vært montert dusj, dusj er nå demontert

  Overflater vegger og himling - TG: 2
  Rommet har overflater på vegger og himling av trepanel.
  Vurdering av avvik:
  o Det er uegnede materialer i våtsoner
  Tiltak:
  o Andre tiltak:
  Før eventuell reetablering av dusj må overflater forbedres med egnede materialer.

  Overflater Gulv - TG: 2
  Rommet har gulv av heltre gulvbord, etablert uten fall og tettesjikt.
  Vurdering av avvik:
  o Det er uegnede materialer i våtsoner
  Tidligere montert dusj er demontert, det ble tidligere dusjet fra veggarmatur og ned mot plastbalje/ oppsamler på gulv.
  Tiltak:
  o Andre tiltak:
  Før eventuell remontering av dusj må overflater byttes og tettesjikt etableres.

  Sluk, membran og tettesjikt - TG: 3
  Rommet er bygd uten sluk og tettesjikt i våtsoner.
  Vurdering av avvik:
  o Det er ikke membran/tettesjikt på våtrommet.
  Det er ikke sluk i rommet
  Tiltak:
  o Det må etableres tilfredsstillende tettesjikt/membran på våtrommet.
  Før eventuell remontering av dusj må sluk og tettesjikt etableres.

  Ventilasjon - TG: 2
  Det er ikke etablert ventilering i rommet.
  Vurdering av avvik:
  o Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  Tiltak:
  o Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket

  KJØKKEN
  Overflater og innredning - TG: 2
  Kjøkkeninnredningen består av skrog av plater og malte fronter.
  Benkeplate består av laminert plate. Oppvaskbeslag er nedfelt i benkeplate. det er komfyr og kjøleskap med propandrift fra 2016.
  Innredningen er fra 2021. Innredning og installasjoner er montert av eier som selvbygger.
  Vurdering av avvik:
  o Det er avvik:
  Noe uferdig monteringsarbeider
  Tiltak:
  o Montering må ferdigstilles.

  TEKNISKE INSTALLASJONER
  Avløpsrør - TG: 2
  Enkle avløpsrør av plast fra servant og vask til terreng under bygget.
  Avløp er montert av eier selv.
  Alder: 2021 Kilde: Eier
  Vurdering av avvik:
  o Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger.
  Tiltak:
  o Anlegget bør sjekkes av fagperson.

  Ventilasjon - TG: 3
  Det er montert soldrevet ventilering i kjøkken.
  Alder: 2021 Kilde: Eier
  Vurdering av avvik:
  o Det er avvik:
  Strømtilkobling ventilasjon er mangelfull og påvirker funksjon.
  Tiltak:
  o Strømtilkobling/ funksjon må sjekkes av fagperson.

  Elektrisk anlegg - TG: 3
  Hytta har solcelleanlegg som generer 12v strøm til belysning og uttak for 12 v strøm. Ledning og koblingspunkt er montert som åpent anlegg. Batteri og styringstavle er plassert i gang.
  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? - Nei
  2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? - 2021 Noe tilleggsmontering, opplyst av eier ved befaring, blant
  annet soldrevet ventilering.
  3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? - Ukjent Det foreligger ikke dokumentasjon på utførelse. Kunden/familie har gjort noe arbeider selv.
  4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring. - Ja Ingen dokumentasjon.
  5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? - Nei 12v anlegg med solcelle kontrolleres normalt sett ikke av offentlig myndigheter eller andre instanser.
  6. Forekommer det at sikringene løses ut? - Nei. Eier opplyser at de ikke har opplevd at sikringer løser ut ved normal bruk.
  7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i
  boligens elektriske anlegg? - Nei. Det er ikke opplysninger om branntilløp.
  8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank - Ukjent
  9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? - Ja
  10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne
  kapslinger? - Nei
  11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? - Ukjent
  12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske
  anlegget ha en utvidet el-kontroll? - Ukjent

  Det gjennomføres normalt ikke elkontroller på 12v anlegg. Ved usikkerhet om utførelse vil dette likevel være en god forsikring å
  gjennomføre. Her er det opplyst om noe manglende funksjon på nylig montert ventilasjon med 12v strøm.

  TOMTEFORHOLD
  Byggegrunn - TG: 3
  Byggegrunn består av stedlige masser med humuslag i toppsjikt.
  Byggets fundament er bygd rett på stedlige masser uten utskifting eller isolering.
  Vurdering av avvik:
  o Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.
  Det er registrert setninger i grunn/ fundamentering som har forplantet seg oppover i konstruksjoner. Bevegelser gjennom året må forventes. Dette vil kunne påvirke funksjon vinduer og dører og retningsavvik på konstruksjoner.
  Tiltak:
  o Andre tiltak:
  Stabilisering av grunnforhold bør vurderes. Uten tiltak må en påregne bevegelser i bygget gjennom året.

  Drenering - TG: 3
  Bygget har antatt drenering med naturlig avrenning på terreng.
  Vurdering av avvik:
  o Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
  Tiltak:
  o Andre tiltak:
  Tiltak med drenering må eventuelt vurderes sammen med tiltak fundamentering.

  Grunnmur og fundamenter - TG: 2
  Opprinnelig del av bygget har fundament av ringmur av betong på grunn av stedlige masser. Noe punkt fundament under tilbygg.
  Vurdering av avvik:
  o Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
  Det er registrert setninger i fundamentering, retningsavvik har forplantet seg til konstruksjoner over fundament.
  Tiltak:
  o Andre tiltak:
  Stabilisering og utbedring fundament må sees i sammenheng med eventuelle tiltak på byggegrunn. Dette gjelder også kostnad.

  Terrengforhold - TG: 3
  Terreng rundt bygget har overflater gressdekke, naturlig vegetasjon og steiner. Terreng rundt deler av bygget har noe hellende terreng mot bygget.
  Vurdering av avvik:
  o Terreng faller inn mot bygning.
  o Eiendommen ligger i flomutsatt område iht. kommuneplan.
  Tiltak:
  o Det bør foretas terrengjusteringer.

  Andre tomteforhold - TG: 2
  Det er satt opp gjerde med metallnetting og trestaur rundt eiendommen. Kun deler av gjerde er inspisert. Det er 2 delt tregrind
  ved innkjøring.
  Ved bekk er det anlagt enkel treklopp.
  Foran hytta/ terrasse er det påbegynt oppmuring av utepeis.
  Vurdering av avvik:
  o Det er avvik:
  Tiltak:
  o Tiltak:
  Grind henger kraftig og har svak lukkefunksjon.
  Noe gjerde trenger vedlikehold med nye kramper etter snøbelastning.
  Klopp er noe preget av værslitasje og alder, utskifting må påregnes før videre bruk.

  Vi viser til vedlagt tilstandsrapport for utfyllende informasjon.

  I tilstandsrapport står det at peisovn i stue er montert i 2016. Selger opplyser at dette er feil, og at den er fra 2014. Brennplatene inne i ovnen ble byttet i 2022.

  Se også vedlagte egenerklæringsskjema fra selger.
 • Dette koselige hyttetunet ligger åpent og fint til, noe som gir gode solforhold sommer som vinter. Eiendommen ligger ca. 840 moh med fin utsikt utover en frodig setervoll med fargerike markblomster, og til myrer og åser omkring. Tomta er stor og romslig med mulighet for flere uteplasser. Her kan en høre klukkingen fra bekken som renner over tomta, og kanskje kan det friste å ta seg et lite bad i den.

  Dette er et stille og fredelig område, hvor en kan kjenne roen senke seg. Turmulighetene er mange i fint og variert terreng. Her er det flere gode fiskevann som Damtjednet, Slettevatnet, Mørkegonga, Søreistøltjednet og Kjerringputten for bare å nevne noen, men husk å løs fiskekort først! Det er også jaktmuligheter i området.
  Om lysten til et friskt bad skulle melde seg er mulighetene mange. Området har en aktiv velforening, Liaåsen Hyttevel, som arbeider for vedlikehold av skiløyper, rasteplasser, fot- og sykkelstier, og de har i år laget ny brygge i et av områdets mange vann.

  På stølsveier og stier kan en få opplevelsesrike sykkelturer, og en tur opp på Makalausfjellet (1.099 moh) er like fint sommer som vinter. Om en velger å ta turen en sommerdag kan en kanskje være heldig å finne multer til juledesserten!

  Området byr også på et flott løypenett med oppkjørte skiløyper som kan friste både store og små, så her er det bare å spenne på seg skiene og gå ut på tur. Og om noen skulle ha lyst til å kjøre alpint er det ca. 10 minutters kjøring til Stavadalen Skisenter, hvor en finner fine familiebakker. Og i Makalausbua kan en hygge seg med god mat etter en lang dag ute i naturen.

  Fra hytta er det ca. 9 km til Matkroken i Reinli og ca. 13 km til kommunesenteret Bagn.
 • Hytte, anneks og uthus.
 • Fra Oslo kan en kjøre til Sandvika og følger E16 videre til Bagn i Valdres. Kjør gjennom Bagn sentrum, og ta til venstre mot Reinli. Kjør ca. 3,5 km og hold til høyre (rett frem) i krysset. Kjør ca.5 ,3km og ta til venstre mot Liaåsen (bomvei kr. 60,-).

  Følg Liaåsvegen oppover i ca. 3,7 km til veiskillet og du ser eiendommen på høyre hånd. Hytta er merket med Aktiv "til salgs"-skilt.

  God tur!
 • Informasjon under "Byggemåte" er hentet fra tilstandsrapport:

  Hytte oppført i 1962 er oppført på tidspunkt med andre krav til dimensjonering, isolering, utforming og materialbruk enn det som gjelder i dag. Dette tilsier at bygget kan ha avvik fra dagens gjeldene krav til denne type bebyggelse. Det er i tillegg tilbygg fra 2009.

  Byggetegninger er innhentet og rombruk/ inndeling ved befaringen stemmer godt med tegninger oversendt fra kommunen. Anneks er oppført uten at det er søkt om tillatelse. Kommunen har ikke tegninger eller andre dokumenter for annekset.

  Hytta har enkelt avløp til terreng for vann som bæres inn i bygget. Det presiseres at det ikke er søkt om utslippstillatelse.

  Hytta har hovedkonstruksjoner, overflater innvendig og utvendig fra byggeår. En del bygningsdeler er gitt tg2 grunnet alder. Bygningsdelen vil likevel kunne ha normal funksjon og gjenstående levetid.

  Det er registrert noen tg3 punkter, blant annet på trebjelkelag hvor det er registrert betydelige retningsavvik, i tillegg er det mangelfull funksjon drenering, og setninger i fundament.

  Eier opplyser at det i 2016 ble gjennomført utbedring av gulvkonstruksjon i opprinnelig del av bygget grunnet angrep av skadedyr. Type skadedyr eller annen dokumentasjon er ikke fremlagt. Det er usikkert om retningsavvik gulv ble utbedret i forbindelse med denne utbedringen.

  Ved befaringen er det registrert aktivitet av mus inne i hytta.

  Rom kalt hyttebad har tidligere i en kort periode hatt dusj som er montert på vegg. Denne er nå demontert. Rommet er ikke bygget som våtrom, bruk av vann må skje med forsiktighet. Før eventuell remontering av dusj må overflater byttes og tettesjikt/ sluk etableres. Det er utført hulltaking i vegg inne i rommet uten funn av fuktighet eller skader.

  Generelt fremstår hyttebygget med tilnærmet normal bruksfunksjon ut fra byggemåte, alder og utforming. Skjevheter/ retningsavvik er godt merkbare inne i bygget.

  Generelt for bygget er det slik at det har bygningsdeler på ca. 60 år. Vedlikehold og utskifting av bygningsdeler/komponenter må påregnes.

  Uthus består av enkelt uisolert bygning med normal slitasje og normale behov for vedlikehold/ utskifting av bygningsdeler.

  Anneks består av enkel bygning med enkle/ spinkle konstruksjoner. Tiltak må påregnes. For detaljer vises det til beskrivelser bygningsdeler.

  FRITIDSBOLIG:
  Byggeår: 1962. Kommentar: Opplyst i tidligere takst/prospekt
  Standard: Enkel hyttestandard uten innlagt vann, strøm eller avløp.
  Vedlikehold: Bygget har vedlikeholdsbehov. Det er registrert bygningsdeler med utskiftingsbehov og skjevheter / retningsavvik. Løpende vedlikehold og utskifting av bygningsdeler må påregnes. Bygget har bygningsdeler med alder opp i 60 år.
  Tilbygg: 2009.Tilbygd kjøkken, bytta vinduer og noe innvendige overflater. Tidspunkt opplyst av eier.

  Utvendig:
  Taktekking består av shingel lagt på tidligere tekking, antatt utført 2009, men ikke dokumentert.

  Takrenner av metall med lakkert overflate. Nedløp ført i rør ned langs vegg og ned på terreng ved mur ved inngang og ned i rør bort fra mur ved terrasse. Ved befaringen er det tørt og dermed er ikke sjekk vedrørende lekkasje gjennomført.

  Yttervegger av bindingsverk fra byggeår og tilbyggingsår. Det er antatt isolering med mineralull. Utvendig kledning med tømmermannspanel rett på vindsperre med treklosser som lusinger/ musestopper.
  Bygget har saltak med sperrer anlagt på yttervegger, bjelker og innervegger. Det er innvendig flat himling med kaldtloft over himling i opprinnelig del. Antatt isolering med mineralull. Tilbygg har skråtak med innvendig skrå himling underside sperrer.

  Vinduer har trekarmer med malt overflate. Sidehengslede åpningsvindu. 2 lags isolerglass. Ytterdør med trepanel på ut/ innsiden. Terrassedør med brystning og glassfelt. 2 lags glass og småruta sprosser.

  På stuesiden( langside og gavl) av bygget er det terrasser bygd med gulv av impregnerte/ beisede materialer. Terrasser er bygd på punktfundament på terreng. Det er rekkverk med liggende rekkverkbord og rekkverktopp. Foran inngang og fra terrasse er det tretrapp ned på terreng.

  Innvendig:
  Overflater innvendige gulv består av heltregulv med lakkert overflate. Himlinger og vegger er kledd med trepanel. Noe malt panel i himlinger.

  Bygget har etasjeskiller mot kryprom av trebjelkelag anlagt på ringmur og midtmur. Bjelkelaget er isolert med mineralull. Stubbloft mot kryprom med asfaltimpregnerte plater anlagt på kledningsbord festet til underkant bjelker.

  Det er ikke gitt opplysninger om eller fremlagt dokumentasjon på gjennomført radonmåling. Det er ikke dokumentert eller registrert at det er etablert radonsperre på terreng under bygget.

  Pipe består av ettløpspipe murt i teglstein. Pipe er murt sammen med brannmurer. Innvendig er det pussede og malte overflater. Metallbeslag over tak. Det er montert nyere peisovn fra ca. 2016 i stue. I gang og soverom er det eldre vedovner, antatt å være fra byggeår.

  Kryprom inne i ringmur under bjelkelag mot terreng. Lav høyde.

  Innvendige dører består av trekarmer og dørblad med finerte overflater og fyllingsdør av furu heltre.

  ANNEKS:
  Byggeår: 2003. Kommentar: Opplyst i tidligere takst/ prospekt.
  Standard: Enkel standard.
  Vedlikehold: Normalt.

  Anneks er oppført på enkle punkt fundament på terreng. Over fundament er det yttervegger med maskinlaft med tynne høvlede bord. Det er bjelkelag av tre med innvendig tregulv. Takkonstruksjon med enkel utførelse og taktekking av shingel.

  Innvend himling av trepanel. Vindu med trekarmer og enkle glass. Ytterdør av tre med glassfelt.
  Foran inngang er det terrasse med tregulv og bjelkelag.

  Bygget er oppført som anneks. Vegger og konstruksjoner bærer preg av spinkle dimensjoner. Måking av tak gjennom året må påregnes. Det er påbegynt noe arbeider med noe tiltak på terrasse som ikke er ferdigstilt. Bygget har noe retningsavvik og skjevheter. Tiltak må påregnes.

  UTHUS:
  Byggeår: 1962. Kommentar: Antatt byggeår.
  Standard: Enkel standard

  Uthusbygg fra 1962. Fundamentering består av punkter på terreng. Over fundament er det bjelkelag av tre, bindingsverk og pulttak med sperrer. Utvendige overflater av stående trepanel. Taktekking av takplater av metall. Ytterdører av lemmedører med hengelåsbeslag. Innvendig er det tregulv.

  Det er dobenk av tre for utedo.

  Vannvarmer montert i bod er ikke ferdig installert. Må sjekkes av fagperson og ferdigstilles i henhold til monteringsbeskrivelse før den eventuelt tas i bruk.

  Rundt bygget er det betydelig vegetasjon med gress og buskas som hindrer fullstendig inspeksjon. Det er i tillegg lagret en del redskap og trevirke inn mot vegger utvendig. Dette bør fjernes for å unngå forsterkning av fuktopptrekk til treverk. Deler av utvendige vegger er ikke inspisert.

  Enkelt uisolert uthusbygg med utedo rom og lager/ bod. Bygget har en del retningsavvik. Bygget har behov for tiltak med utskifting av komponenter og bygningsdeler.
 • Bra/P-rom: 77/77 m²

  Hytte:
  Bruksareal - Bra = 63 m²
  Primærareal - P-rom = 63 m²
  Følgende rom inngår i primærareal:
  Kjøkken, stue, hyttebad, to ganger og to soverom.

  Kommentar:
  Langs langvegg stuesiden av bygget er det terrasse som henger sammen med overbygd terrasse i gavlende stue. Rom kalt hyttebad har i en kortere periode hatt montert dusjopplegg. Dette er demontert ved befaringen. Da det har vært dusjet i rom med tregulv uten dusjkabinett er det valgt å kalle romme våtrom og gjøre undersøkelser ut fra dette.

  Anneks:
  Bruksareal - Bra = 14 m²
  Primærareal - P-rom = 14 m²
  Følgende rom inngår i primærareal: Soverom.

  Uthus:
  Bruksareal - Bra = 10 m²
 • Hytta selges møblert.
  Vedr. øvrig innbo og løsøre, velger selger selv hva hun ønsker å sette igjen.

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Nyere peisovn fra ca. 2016 i stue.
  Vedovn i gang og på ett soverom.
  Flyttbar gassovn i hytte og i anneks.
  Dersom det ikke er varmekilder i alle rom, fravikes NEF's normgivende liste over løsøre og tilbehør.
 • Festet tomt, ca. 4.748 m².
  Arealet er hentet fra kommunes matrikkelkart og festeavtale.
  Tomtearealet er usikkert, og vil avvike på areal og grenser ved nøyaktig oppmåling. Det anbefales oppmåling av tomt.

  Bortfester er Kristin Dyrud og Ingegerd Dyrud Tingvold.
  Det er etablert festekontrakt for 99 år, gjeldende fra og med 18.08.1962.
  Fester/selger opplyser at festeavgift er betalt fram til 01.01.2062.

  Årlig festeavgift utgjorde kr. 25,- i 1962.

  Bortfester opplyser at innløsing av tomt vil avtales ved forespørsel. Det er ikke avtalt noen særskilt innløsningssum, og dette vil evt. forhandles med ny fester.

  Stor og romslig naturtomt åpent og solrikt beliggende i utkant av stølsvoll. Det renner en bekk over tomta og denne har en fin badeplass.
  Tomta er inngjerdet.
 • Helårsparkering på egen tomt.
 • Helårsvei.

  Drikkevann medbringes. Vann hentes ellers i bekk i området.

  Gråvannsavløp.
  Utedo.
  Porta potta.
 • Formuesverdi kr. 138.844,-per 31.12.2020.
 • Offentlige avgifter pr. 2022:
  Eiendomsskatt pr. år: kr. 2.402,-.
  Renovasjon pr. år: kr. 1.475,-.
  Feie- og tilsynsavgift: kr. 322,-.
 • Bomavgift: kr. 2.200,- pr. år inkl. brøyting og vedlikehold av vei.
  Velavgift kr. 700,- pr. år. (Frivillig).
  Frivillig løypeavgift. Vi oppfordrer alle til å betale løypeavgift for å sikre gode, oppkjørte skiløyper i området.
  I tillegg kommer kostnader til forsikring.
 • Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
  Kommentar fra kommunen: "Det foreligger kun søknad om tilbygg hytte fra 2009."

  Tilbygget fra 2009 har status "tatt i bruk". Tiltaket skal ha ferdigattest, og dette blir kjøpers ansvar og eventuelle kostnad å påse.

  Anneks fra 2003 er oppført uten at det er søkt om tillatelse. Ferdigattest blir kjøpers ansvar og eventuelle kostnad å påse.

  Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. Jf. plan og bygningsloven § 21 10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1 98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

  Lovlighet - informasjon fra tilstandsrapport:

  Fritidsbolig:
  o Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk
  Det er innhentet tegning fra kommunen. Plantegning oversendt fra kommunen har planløsning lik det som er registrert ved befaringen. Plantegning inneholder ikke romstatus. Størrelse bygning er målt litt større enn mål oppgitt på plantegning.

  Uthus:
  o Det foreligger ikke tegninger
  Det er ikke fremvist tegninger ved befaringen, kommunen har heller ingen tegninger. Ut fra oppføringstidspunkt 1962 er ikke dette unormalt.

  Anneks:
  o Det foreligger ikke tegninger
  Det foreligger ikke tegninger for annekset. Kommunen har ikke registrert søknad om oppføring eller tegninger for bygget. Anneks med oppholdsrom er oppført uten at det omsøkt/ godkjent hos kommunens bygningsmyndighet.


  Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold:

  Fritidsbolig:
  Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? - Nei
  Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? - Ja. Det er utført noen mindre tiltak med montering av soldrevet ventilasjon. Det er i tillegg byttet kjøkkeninnredning. Arbeidene er utført av eier
  som selvbygger. I 2016 ble det gjennomført utskifting av gulv og deler av gulvkonstruksjon i opprinnelig del av hytta. Dette ble utført av lokalt håndverks foretak.
  Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? - Nei.
  Rømningsveier via dører.

  Anneks:
  Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? - Nei
  Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? - Ja. Noe tiltak på terrasse er påbegynt uten ferdigstillelse.
  Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? - Nei

  Rømningsvei via dør til det fri, bygget har et rom.

  Uthus:
  Ikke rom for varig opphold.
 • Hytta har ikke egen utleiedel.
 • Det gjelder 2-måls konsesjonsgrense i Sør-Aurdal kommune. Eiendommen kan erverves konsesjonsfritt mot undertegning av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Sør-Aurdal kommune informerer om at pipe og ildsted ikke er kontrollert.

  Hytta overtas slik den fremstår på visning og vil ikke bli ytterligere vasket eller ryddet, med unntak av at personlige eiendeler som ikke skal medfølge i handelen, vil bli fjernet.

  Ihht. festeavtalen og info fra bortfester kan eier sette opp to hytter med nødvendig uthus på eiendommen.

  Det som finnes på eiendommen av røykvarslere, brannslukningsapparat og evt. annet brannslukningsutstyr overtas i den stand det er i. Det anbefales på generelt grunnlag å jevnlig kontrollere brannslukningsutstyr ihht. Forskrift om brannforebygging.

  Oppgitt areal på side 3 er samlet areal for hytte og anneks.

  Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter.

  Vedr. budgivning:
  Det enkleste er å legge inn bud elektronisk via "Gi Bud"-knappen i Finn-annonsen, hvor man samtidig legitimerer seg med Bank-Id (det er krav til oversendelse av legitimasjon for alle budgivere.) Det er også mulig å benytte budskjema som oversendes megler. Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt.

  Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde.

  Se forøvrig Forbrukerinformasjon om budgivning lenger bak i salgsoppgaven.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Følgende er tinglyst på eiendommen:
  - Dagbok nr. 1871, tinglyst 23.08.1962 Festekontrakt - vilkår.
  Festetid: 99 år
  Årlig festeavgift NOK 25 gjelder feste

  Dersom det er ubetalte kommunale avgifter har kommunen legalpant i eiendommen.
 • Eiendommen ligger innunder Kommuneplan vedtatt 16.09.2010 og Reguleringsplan: Liastølen, vedtatt 03.02.2005. Fritidsbebyggelse m.m.

  Kopi av reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift), jfr. plan- og bygningslovens § 11-7,a) areal for nødvendig tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet, b) areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse. Området kan som hovedregel ikke utvikles med tanke på bygging av bolig/ fritidsbolig eller annet bebyggelse, fordi det skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger/ fritidsboliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Interessenter som vurderes utvidelse/ endring av bebyggelsen på eiendommen oppfordres til å kontakte kommunen for informasjon om muligheter og søkeprosess. Ta evt også kontakt med megler for nærmere informasjon.
 • Gnr. 1 Bnr. 35 Fnr. 1 i Sør-Aurdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale med selger. Normalt 3-4 uker etter budaksept.

  NB! Kjøper har ikke tilgang til eiendommen i perioden mellom budaksept og overtagelse.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Tilrettelegging kr. 14.900,- oppgjør og tinglysing kr. 6.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 2.636,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markedspakke kr. 18.900,- samt provisjon 3,5 % av salgssummen. Dette dekkes av selger.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anette K Jørgensen
Fredric Bachér

Megler

Fredric Bachér

47 81 49 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev