aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Liagrendvegen 15!
Velkommen til Liagrendvegen 15!

REINLI Liagrendvegen 15

Mindre enebolig fra 2017 åpent og fritt beliggende sentralt i Reinli. Vid utsikt. Vannbåren varme. Eldre låve.

 • kr 1 990 000
 • BRA-i 51 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 1 990 000
 • Omkostningerkr 68 890
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 058 890
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår2017
 • Soverom1
 • Tomt4 916.5 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))   68 890,- (Omkostninger totalt)   2 058 890,- (Totalpris inkl. omkostninger) 

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
Liagrendvegen 15 ligger åpent og sentralt til i Reinli, men likevel usjenert og fritt med flott utsikt til Bagn, Leirskogen og deler av Reinli Den ligger på et platå i hellende terreng og har en trivelig eiertomt med fine utearealer og god plass til parkering. Fra boligen er det om lag 400 m til barnehage, Reinli Stavkirke og Reintun Forsamlingshus. Til Bagn er det ca. 4 km. Eneboligen er oppført i 2017, og er en del av en opprinnelig, vesentlig større, planlagt bolig. Boligen er derfor ikke så stor, men er lys og hyggelig. Her er det vannbåren varmeanlegg med vannrør i gulv og stemningsfull belysning med innfelte spotlights. Pen, innholdsrik kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer. Bad og ett soverom. På tunet er det også en eldre låve. Velkommen på visning!
Eiendommen ligger på et platå i hellende terreng og har en trivelig eiertomt med fine utearealer og god plass til parkering.

Liagrendvegen 15, Innlandet

 • Tomt
  4916.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Stor tomt med bebyggelse og parkeringsareal på et platå i hellende terreng. Arealet er hentet fra kommunens matrikkelkart. Matrikkelen ble etablert ved overføring av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Matrikkelkartet angir en nøyaktighet på grensepunktene som standardavvik i cm. I tilknytning til arealberegning blir det angitt dersom arealet begrenses av ulike typer hjelpelinjer. Fargene på grensene i kartet forteller hvilken nøyaktighet det er på de registrerte grensene. Grønne grenser er mest nøyaktige, og derfra blir de gradvis mer unøyaktige mot rød, som er skissenøyaktighet. For Liagrendvegen 15 er alle linjer grønne.

  Beliggenhet
  Sentralt i Reinli med fin utsikt til Bagn, Leirskogen med Kjeldeknatten og deler av Reinli finner du Liagrendvegen 15. Eiendommen har en trivelig eiertomt med fine utearealer og lett adkomst fra hovedveien. Fra boligen er det om lag 400 m til barnehage, Reinli Stavkirke og Reintun Forsamlingshus. Det er også kort vei opp til vakre hytte- og stølsområder med flotte turmuligheter. På Bagn, ca. 4 km fra boligen finner en barneskole, mens ungdomskolen er midlertidig flyttet til Begnadalen etter høstens flom. I sentrum av Bagn finner en også et innholdsrikt idrettsanlegg med Sør-Aurdalshallen, en stor og flott flerbrukshall. Her er det svømmehall, og vinterstid har det vært anlagt skøytebane. Bagn Idrettslag tilbyr en rekke aktiviteter for både store og små, og har eget hoppanlegg på Øystre Bagn. Bagn er kommunesenteret i Sør-Aurdal og har derfor et godt utvalg av butikker, serveringssted, legekontor, frisør, byggvare, bensinstasjon mm. Kommunens bibliotek og Sør-Aurdalsheimen ligger også her. Fra Liagrendvegen 15 er det kort vei til fint og variert turterreng i Stavadalen, og på Nordre - og Søndre Fjellstølen. Her er det topper med vid utsikt, fine fjellvann for et friskt bad, og ikke minst milevis med flotte skiløyper vinterstid. For den som ønsker alpint er det også kort vei til Stavadalen Park, et hyggelig familieanlegg med tre heiser og ni nedfarter med forskjellig vanskelighetsgrad. Her finner en også Stavedalen park, en helårspark for hele familien med lekeland, simulatorrom og gårdskafé.

  Adkomst
  Følg Reinlivegen fra Bagn sentrum i ca. 3,4 km og hold til høyre mot Aurdal i vegdelet Aurdal/Stavadalen/Fjellstølen. Fortsett ca. 160 m og eiendommen ligger ned på høyre side av veien merket "Aktiv - Til salgs!" Velkommen!

  Bebyggelse
  Enebolig og låve.

  Byggemåte
  Informasjonen under "Byggemåte" er hentet fra tilstandsrapport: Boligen er oppført i 2017. Boligen er oppført med en etasje. Bygget er oppført av lokal håndverker. Opprinnelig planlagt bygg er vesentlig større en faktisk oppført bygning. Dette gjør at eksisterende bygning avviker fra godkjente tegninger, da kun deler av bygget er oppført. Eksisterende bygg er oppført med tanke på at hele det omsøkte bygget skal oppføres. Tilstedeværende ved befaringen opplyser at deler av bygningsdeler er forberedt og bygd klargjort for videre utvidelse av bygget. Bolighuset er oppført delvis på tomt for tidligere boligbygg. Deler av mur for det tidligere bolighuset er synlig på nedsiden av bygget. Bygget fremstår som normalt vedlikeholdt og i normal stand. Fuktsøk og hulltaking har ikke avdekket fuktskader. Bad / våtrom har avvik fra krav til våtrom ved oppføringstidspunkt. Avvik består blant annet i avvik fra fallforhold og høyde mellom tett membran ved dør og topp sluk. Det er etablert lettvegg av treverk ned på badegulv/ våtsone. Avvikene har utløst tg2 på noen bygningsdeler. Bygget har noen tg2 punkter. Blant annet grunnet begrenset lufting utvendig kledning og vannrør grunnet blant annet manglende muffer i ende varerør kjøkken. Bygningen er ca 7 år gammel. Tross alder må en påregne løpende vedlikehold og etterhvert utskifting av komponenter. Vedrørende vedlikehold vises det til FDV dokumentasjon og oppgitte intervaller og behov for de enkelte komponenter/ bygningsdeler der. FDV dokumenter er ikke tilgjengelig ved befaringen, det forutesettes at disse er tilgjengelige for bruker/ eier. Ved søknad om ferdigattest på oppført del av bygget er det bekreftet at dette finnes. Årlig vedlikehold vil for eksempel være rensk av takrenner med mer. Låvebygget har utbedrings og vedlikeholdsbehov. Tiltak må iverksettes for å ivareta bygget. Det er gjort noe rivearbeider inne i låvebygget, blant annet med fjerning av gulv. Dette kan føre til redusert stabiltitet og konstruksjonssikkerhet for bygget. For detaljer om bygningsdeler/ konstruksjoner vises det til konstruksjons beskrivelse. Enebolig Byggeår: 2017 Standard: Boligen har normal boligstandard- Bygget har oppvarming med vannbåren varme med strømdrift/ varmtvannsbereder/tank. Vedlikehold: Boligen er normalt vedlikeholdt. Taktekking består av shingel lagt på taktro. Tg settes ut fra alder, taket er dekket av snø ved befaringen. Takrenner av metall med lakkert overflate. Nedløp ført i rør ned langs vegg til terreng- To nedløp er ført ned i rør i grunn og bort fra bygget. Bygget har yttervegger av bindingsverk. Utvendig kledning av stående trepanel antatt med dobbelfals. Fasaden er bygd med bunnstokk og toppstokk med stavlaftutseende. Representant for eier tilstede ved befaring opplyser at kledningen er utlektet med lekter rett på vindsperre/ asfaltvindtettplater. Bygget har takkonstruksjon med selvbærende takstoler med W-form. Konstruksjonen er isolert med mineralull. Det er gesims med spaltekledning og netting for ventilering av kaldt loft. Det er luke i himling over terrasse ved inngang. Ved befaringen er det ikke tilgang til stige og loftet er derfor begrenset inspisert. Vinduer har trekarmer med malt overflate. Topphengslede åpningsvindu. 2 lags isolerglass. Isolert ytterdør med malte overflater, glassfelt og sylinderlås. Normal funksjon ved befaringen. Foran inngang og i gavlende av bygget er det terrasser bygd med gulv av impregnerte materialer. Terrasser er bygd på punktfundamenter ( ikke synlige). Terrasser er bygd med lav høyde fra terreng. Del av terrassen foran dør er overbygd. Terrassen er delvis nedsnødd ved befaringen. Tg er satt ut fra synlige deler av terrasse. INNVENDIG Overflater gulv: Innvendige gulv med laminatgulv i stue/kjøkken, soverom. Tregulv i vindfang. Overflater innvendige vegger: Overflater vegger er kledd med plater med malt overflate og trepanel med beiset overflate. Overflater himlinger: Himlinger har overflater av plater med malte overflater. Bygget har betonggulv på grunn med innebygd vannbåren varme. Gulvoverflater med underlagsmateriell er lagt på betonggulvet. Normale retningsavvik innenfor 15 mm innad i rom. Rekvirent opplyser at det er etablert radonsperre mot grunn ved oppføring av bygget. Det er ikke fremlagt dokumentasjon. Rekvirenten opplyser at det ikke er gjennomført radonmålinger i bygget. Dører består av trekarmer og dørblad med fyllingsprofiler og malte overflater. Normal funksjon ved befaringen. Låve: Driftsbygning/ låve oppført ca. 1944. Standard: Bygget har meget enkel standard. Typisk eldre driftsbygning/ låv Vedlikehold: Bygget har betydelig vedlikeholdsbehov. Deler av innvendige gulv og veggoverflater er revet. Fundamentering med punkter på grunn og noe steinmur/ betong. Yttervegger av bindingsverk med enkel trekledning. Låven har gulv med lunner og grov plank. Noe områder mangler gulv. Låvebru mangler gulv og består kun av bjelker. Lemmedører som dører. Saltak med tekking av takplater/ bølgeblikk. Vinduer med enkle glass. Himling med trekledning. Avdelt fjøsdel med trevegger Noe innredning fra tiden bygget ble benyttet som fjøs. Bygget har vedlikeholdsbehov. Utdatert som husdyrfjøs.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Pkt. 12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja. Beskrivelse: El Tilsynskontroll tidligere i år. Feil er utrettet. Se også vedlagte egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

  Innhold
  Enebolig: Stue med åpen løsning til kjøkken, bad, soverom, gang og bod. Overbygd inngangsparti/terrasse. Låve med avdelt fjøsdel.

  Standard
  Liagrendvegen 15 ligger åpent og sentralt til i Reinli, men likevel usjenert og fritt med flott utsikt til Bagn og utover Reinli. Den ligger på et platå i hellende terreng og har en trivelig eiertomt med fine utearealer og god plass til parkering. Eneboligen er oppført i 2017, og er en del av en opprinnelig, vesentlig større, planlagt bolig. Boligen er derfor ikke så stor, men er lys og hyggelig. Her er det vannbåren varmeanlegg med vannrør i gulv og stemningsfull belysning med innfelte spotlights i tillegg til noe taklamper. Boligen har et pent overbygd inngangsparti tilknyttet åpen terrasse. Inne er det lyst og hyggelig med åpen løsning mellom stue og kjøkken. Rommet var opprinnelig større, men i påvente av videre utbygging har deler av stua blitt avdelt til ett soverom. På soverommet er det plass til dobbeltseng og garderobeskap. Kjøkkeninnredningen er innholdsrik og stilig med pene skap og detaljer. Innredningen har malte, profilerte fronter og benkeplater i laminat. Synlig oppvaskkum med nostalgisk armatur. Integrerte hvitevarer som kjøl-/ fryseskap, koketopp, stekeovn og mikrobølgeovn. Ventilator med avtrekk. På badet er det flislagt gulv med sokkelflis på vegg, ellers beiset trepanel. Servantskap med store skuffer, stilig servant og speil overskap. Frittstående dusjkabinett og toalett. På badet er det mekanisk avtrekk. I boligen er det god garderobe- og lagerplass i gang, hvor det er mange fine skap. Det er også godt med hylleplass i bod. Eiendommen har tomt på nærmere 5 mål, og en eldre låve følger med. Låven er fra ca. 1944 og har behov for vedlikehold. --- Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Enebolig Utvendig Nedløp og beslag, TG2 Takrenner av metall med lakkert overflate. Nedløp ført i rør ned langs vegg til terreng- To nedløp er ført ned i rør i grunn og bort fra bygget. Vurdering av avvik: - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. - Takrennenedløp på nedsiden av bygget er avsluttet ved mur. Tiltak: - Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. - Stigetrinn for feier må monteres. - Punkt takrenne gjelder nedløp på nedsiden av bygget. Veggkonstruksjon, TG2 Bygget har yttervegger av bindingsverk. Utvendig kledning av stående trepanel antatt med dobbelfals. Fasaden er bygd med bunnstokk og toppstokk med stavlaftutseende. Representant for eier tilstede ved befaring opplyser at kledningen er utlektet med lekter rett på vindsperre/ asfaltvindtettplater. Vurdering av avvik: - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Manglende krysslekting med sløyfer og lekter begrenser funksjon luftesjikt vegger. Det er registrert områder uten dampsperre/brems på yttervegg i område med tekniske installasjoner. Tiltak: - Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. - Tilstedeværende ved befaringen opplyser at manglende dampsperre/ brems skyldes at veggen i utgangspunktet skal være innervegg om bygget ferdigstilles slik godkjente tegninger viser. Innvendig Radon, TG2 Rekvirent opplyser at det er etablert radonsperre mot grunn ved oppføring av bygget. Det er ikke fremlagt dokumentasjon. Rekvirenten opplyser at det ikke er gjennomført radonmålinger i bygget. Vurdering av avvik: - Dokumentasjon på radonsperre foreligger ikke. Tiltak: - Innhent dokumentasjon, om mulig. - Det anbefales å gjennomføre radonmålinger. Søk på kommunens kartsider viser at radondforekomst er antatt å være lav til moderat. Våtrom - Bad Overflater vegger og himling, TG2 Vegger har sokkelflis i bunn av vegg. Det er veggoverflater over sokkelflis av trepanel med beiset overflate. Himling har overflate av malte plater. Det er lettvegg av tre satt rett ned på flisgulv i baderommet. Vurdering av avvik: - Det er uegnede materialer i våtsoner - Trepanel tilfredsstiller normalt sett ikke materialkrav i våtsoner. Her er det også trevegg med treverk rett ned på flisgulv, veggen vil bli utsatt for vann, fuktmerker er registrert. Det mangler veggkledning i område bak samlestokk for vann. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres. - Treverk satt ned på flisgulv vil føre til fuktopptrekk og skader over tid. Tiltak med forbedringer må vurderes. Manglende overflater i deler av rom med tekniske installasjoner må utbedres. Overflater Gulv, TG2 Gulv i badet har overflate av fliser. Gulvet er tilnærmet flatt. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. - Gulv er tilnærmet flatt og har noen områder hvor det er motfall mot sluk. Tiltak: - Andre tiltak: - Fallforhold må utbedres for å tilfredsstille krav ved oppføringstidspunkt. Eksisterende løsning kan føre til at bruks og lekkasjevann ledes bort fra sluk og mot lettvegg og dør. Sluk, membran og tettesjikt, TG2 Rommet har sluk av plast i gulv under dusjkabinett. Det er opplyst av tilstedeværende ved befaringen at det er benyttet smøremembran som tettesjikt. Vurdering av avvik: - Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. - Det er manglende mansjett / membranoppkant rundt rørgjennomføringer i gulv i del av rommet med tekniske installasjoner. Det er ukjent utførelse membran, blant annet om hvordan membran er avsluttet ved dørteskel. Sluk er ikke sjekket da denne ligger langt innunder dusjkabinett. Tiltak: - Det må foretas lokale tiltak for å utbedre utettheter på våtrommet. - Dokumentasjon utførelse membran må innhentes om mulig. Kjøkken - Stue/kjøkken Avtrekk, TG2 Avtrekk kokesone kjøkken med elektrisk ventilator med rør opp gjennom himling og over himling og ut på gavlvegg. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Rør for avtrekk fra ventilator er lagt i kaldsone over isolering himling. Byggemåten kan føre til kondensering i røranlegg. Tiltak: - Isolering rundt rør bør etableres for å forebygge mulig kondensering og påfølgende skader av dette. Tekniske installasjoner Vannledninger, TG2 Bygget har vannrør med rør i rør system med åpen samlestokk i avlukke for teknisk utstyr i bad. Vurdering av avvik: - Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. - Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system. - Tettemuffer mangler i kjøkkenbenk. Samlestokk er montert åpent utenpå vegg uten veggkledning. Tiltak: - Det bør foretas tiltak på anlegget som sikrer bedre løsning på eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system. - Det må monteres tettemuffer i enden av varerørene. Ventilasjon, TG2 Bygget har naturlig ventilering med klaffventiler og luftevindu. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til gjeldende krav på oppføringstidspunktet. - Ved oppføringstidspunkt var det krav til balansert ventilasjon. Tiltak: - Andre tiltak: - Det anbefales at forholdet holdes under observasjon, og behov for tiltak og eventuell etablering av balansert ventilasjon vurderes. Elektrisk anlegg, TG2 Bygget har elanlegg med sikringsskap med automatsikringer. Det er skjult ledningsnett og innfelt belysning med spotlights i tillegg til noe taklamper. 1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? - Nei 2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? (årstall). - 2017. Anlegg etablert ved oppføringstidspunkt. Spørsmål til eier 3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? - Ja. Tilstedeværende ved befaringen opplyser at elarbeider er utført av registrert elektro foretak. 4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? - Ja. Det er ikke tilgjengelig samsvarserklæring for elarbeider ved befaringen. Eksisterer det samsvarserklæring? - Ukjent 5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet ? Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? - Nei. Ingen dokumentasjon på utført kontroll er fremvist. 6. Forekommer det at sikringene løses ut? - Nei. Eier opplyser at de ikke har opplevd at sikringer løser ut ved normal bruk. 7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? - Nei. Det er ikke opplysninger om branntilløp. 8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank - Nei Generelt om anlegget 9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? - Nei 10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? - Nei 11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? - Ja 12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? - Ja Elanlegg fra byggeår fremstår å ha normal funksjon ved befaringen. Dokumentasjon for anlegget og samsvarserklæring mangler. Disse bør fremskaffes. Tg 2 settes grunnet manglende dokumentasjon, dette utløser også anbefaling om elkontroll. Eier opplyser i egenerklæring om at eltilsyn er gjennomført og at avvik påpekt ved tilsynet er utbedret. Tilsynsrapport er ikke fremvist, ei heller dokumentasjon på lukking avvik. Da rapport ikke er fremvist er det krysset nei på dette punktet. Vi viser til vedlagt tilstandsrapport for utfyllende informasjon. 

  Innbo og løsøre
  Boligen selges umøblert. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. Brunevarer (tv, musikkanlegg, tv-antenner, parabolantenner, tuner, dekoder osv,) følger kun med i handelen dersom dette er angitt spesielt i salgsoppgaven.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  På eget gårdstun

  Forsikringsselskap
  Sparebank 1

  Diverse
  Sør-Aurdal kommune opplyser: Ingen informasjon funnet for eiendommen ved kontroll av piper og ildsteder. Oppgitt areal er samlet areal for alle bygg. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. - Internt bruksareal BRA-i: Bruksareal av boenheten innenfor omsluttende vegger. Bruksenheten kan bestå av flere boenheter. - Eksternt bruksareal BRA-e: Bruksareal av alle rom som ligger utenfor boenheten/boenhetene, men som tilhører denne/disse. Eksempler: Arealer som har adkomst til fellesareal eller utvendig som kjellerstuer, gjesterom, hobbyrom og boder som tilhører boenheten. Veggarealet mellom BRA -i og BRA-e, legges til BRA-e hvis disse ligger vegg i vegg. - Innglasset balkong mv. - BRA-b: Bruksareal av innglasset balkong tilknyttet boenheten. I BRA-b inngår også innglasset veranda eller altan. Veggarealet mellom innglasset balkong og annet bruksareal tillegges areal til innglasset balkong - Terrasse- og balkongareal TBA: Areal av terrasser og åpne balkonger tilknyttet boenheten. I dette arealet inngår også åpen veranda eller altan mv. Arealet måles til innside av rekkverk, brystning, parapet, skillevegg eller lignende avgrensning av arealet, eller som fotavtrykket der det ikke er ytre begrensinger som rekkverk ol. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Tallene er omtrentlige, og kan avvike fra faktiske målinger. Samfunnssikkerhet (fra tilstandsrapport) Ved søk på Sør-Aurdals Kommune sine aktomhetskart for skred og flomfare er det ingen avmerkinger på kartet i forbindelse med bebyggelse på denne eiendommen. Deler av eiendommen ligger innefor byggeforbudssone mot vei og innenfor gul støysone. Søk på Kommunes kartsider viser at eiendommen ligger i område med antatt lav/ moderat forekomst av radon. Det som finnes på eiendommen av røykvarslere, brannslukningsapparat og evt. annet brannslukningsutstyr overtas i den stand det er i. Det anbefales på generelt grunnlag å jevnlig kontrollere brannslukningsutstyr ihht. Forskrift om brannforebygging. Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto. Eiendommen ligger i et flott turområde hvor det kan være fristende å ta seg en skitur. Vi anbefaler alle å gå inn på www.skisporet.no for å finne oppdatert informasjon om løypenettet og kjøring av dette. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))   68 890,- (Omkostninger totalt)   2 058 890,- (Totalpris inkl. omkostninger) 

 • Oppvarming
  Vannbåren varmeanlegg med vannrør i gulv. Varmesystemet er tilkoblet varmtvannsbereder med eldrift. Varmtvannsbereder forsyner varmtvannsforbruk og vannbåren varme med vannrør i gulv. Størrelse tank er ca 300 liter.

  Info strømforbruk
  Sør-Aurdal energi opplyser: Strømanlegget i Liagrendvegen 15 ble sist kontrollert den 24.05.2023. Vi kan pr.d.d. ikke si om feilen som ble funnet ved kontroll er utbedret. Fristen utløp den 22.08.2023. Kopi av sak 10565 følger vedlagt i salgsoppgaven. Siste års strømforbruk var 10964 kWh.

  Energiklasse
  G

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale kostnader pr. 2023: Renovasjon pr. år: kr. 3.670,- Feiing pr. år: kr. 745,- Eiendomsskatt: kr. 1.389,- Vann: Abonnementsgebyr kr. 3.337,50. Forbruk: kr. 42,50/45,- pr. m3 Avløp: Abonnementsgebyr kr. 5.041,25. Forbruk: kr. 57,50/62,50 pr. m3

  Formuesverdi primær
  403422

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  1533005

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Andre utgifter
  Strøm og forsikring.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3449/14/149: 12.06.1986 - Dokumentnr: 2641 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3449 Gnr:14 Bnr:15 01.01.2020 - Dokumentnr: 118454 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0540 Gnr:14 Bnr:149

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Kopi av ferdigattest for nybygg/boligbygg følger vedlagt i salgsoppgaven. Merknad på ferdigattesten: "Midlertidig brukstillatelse for den del av bygget det søkes om ferdigattest for er gitt 14.07.2017. I brukstillatelsen var det tatt forbehold om at erklæring om ansvarsrett for innvendig sanitæranlegg ble sendt kommunen innen 01.09.2017. Fra I. Lie & sønner er samsvarserklæring dat. 23.08.2017. Ut i fra dette kan ferdigattest for den delen av bygget det er gitt midlertidig brukstillatelse for gis." Fra tilstandsrapport: Enebolig Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Det er fremvist tegninger for boligen. Tilstedeværende ved befaringen opplyser at kun deler av planlagt bygning er oppført. Resterende del av planlagt bygning er tegnet inn og godkjent hos kommunen. Boligen har status igangsettelsestillatelse i matrikkelen. Eier har oversendt kopi av ferdigattest fra 2020. Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja. Elektriker arbeid i følge egenerklæringsskjema Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei Rømning via dør og vinduer. Låve Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger ikke tegninger Det er ikke fremvist tegninger ved befaringen, kommunen har heller ingen tegninger. Ut fra oppføringstidspunkt 1944 er ikke dette unormalt. Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei Ikke rom for varig opphold.

  Vei, vann og avløp
  Direkte adkomst fra Liagrendvegen. Eiendommen er tilkoblet offentlig vann og avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger innunder Kommuneplan Sør-Aurdal, Arealdel vedtatt 16.09.2010. LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, Nåværende. Delareal: 4 916 m2 Bestemmelse Områdenavn: Retningslinje KPBestemmelse Hjemmel: innhold utbyggingsavtale Ved søk på Sør-Aurdals Kommune sine aktomhetskart for skred og flomfare er det ingen avmerkinger på kartet i forbindelse med bebyggelse på denne eiendommen. Deler av eiendommen ligger innefor byggeforbudssone mot vei og innenfor gul støysone. Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Boligen har ikke egen utleidel.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))   68 890,- (Omkostninger totalt)   2 058 890,- (Totalpris inkl. omkostninger) 

  Omk. kjøper beløp
  68890

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 500/3 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Tilrettelegging kr. 14.990,- oppgjør og tinglysing kr. 7.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 2.838,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markedspakke kr. 19.900,- samt provisjon 2,90 % av salgssummen. Dette dekkes av selger

Fredric Bachér

Megler

Fredric Bachér

47 81 49 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev