aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til denne koselige tømmerhytta som ligger nær Renaelva med gode fiskemuligheter og omgitt av skog og utmark. Tomten oppleves å ha fine solforhold og et koselig sted å være hele året.

RENA Desetveien 571

Koselig tømmerhytte nær Renaelva m/gode fiskemuligheter - Nyere sanitærrom - 2 sov. - Nyere solcellepanel - Sommervann

 • kr 690 000
 • BRA 54 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 690 000
 • Omkostningerkr 34 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 724 292
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår -
 • Soverom2
 • ArealP-rom 46 m²
 • Tomt1 088.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 690 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 17 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 690 000)) 34 292 (Omkostninger totalt) 724 292 (Totalpris inkl. omkostninger)
Velkommen til denne koselige tømmerhytta nær Renaelva og gode naturopplevelser! Eiendommen ligger på en romslig og fin tomt i landlige omgivelser, samtidig som den er tilbaketrukket og skjermet. Hytta har sjarm og sjel fra sin opprinnelse kombinert med nyere og moderniserte overflater. Den gode planløsningen gjør at hytta oppleves større enn sine areal. Skogen rundt eiendommen gir et lunt hyttetun samtidig som du har fine solforhold. Området byr på isfiske og skimuligheter på vinterstid, samt bading/fiske i Renaelva på sommerstid. Området har fine turmuligheter opp berg og inn til tjern og bekker. Beliggenheten nær Renaelva gir også mulighet for utleie til fiskeentusiaster. Merk deg dette: Solrik og usjenert tomt Nær Renaelva Lyst og trivelig Nyere sanitærrom Solcellepanel og vedovn

Desetveien 571, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Hytte
  Bruksareal
  1. etasje: 54 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 46 kvm Stue/kjøkken, gang, 2 soverom, sanitærrom
  Sekundærrom
  1. etasje: 8 kvm Bod Kjellerrom under stuedel har ikke målverdig areal. Ca.areal: 2 m².  Tomt
  1088.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Fin og koselig eiendom med stort sett naturtomt og stedbundet vegetasjon. Tomten er tilnærmet flat og har gress ved innkøring og parkering. Det er tilrettelagt lekeområde bak hytta og mulighet for bålpanneplass foran hytta eller ved endevegg. Tomten oppleves åpen og er innrammet av furu-, gran- og bjørketrær. En egnet plass i skogkanten for rekreasjon og fine friluftsopplevelser.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger fint til på Deset langs Fv 237 i landlige omgivelser omgitt av skog og fin natur. Her bor du nær de gode naturopplevelsene og friheten på landet samtidig som det er kun ca 17 km til Rena sentrum med de fleste servicetilbud, butikker, buss/tog, bensinstasjon og ladepunkt for el-bil. Området er godt kjent for å ha meget bra fiskemulighet i Renaelva som renner like ved. Renaelva regnes som en av de mest attraktive elvene i Iandet for fiske etter harr og ørrett. Her er det også perfekte forhold for fluefiske etter stor fisk. Populære Rena Fiskecamp ligger kun ca 5 km fra eiendommen. Fiskekort kan kjøpes via inatur.no. I tillegg er det gode muligheter for små- og storviltjakt. På vinterstid er det skiløyper på Deset. Fra eiendommen er det kort avstand til badeplass om sommeren. I tillegg har nærområdet mange fine turmuligheter for både små og store. Beliggenheten på eiendommen gir deg også kun en kort kjøretur til både Renåfjellet og Digeråsen med alpinanlegg og fjellområder. Dette gjør at eiendommen er et godt utgangspunkt for deg som er glad i fiske, friluftsliv og turområder gjennom hele året.

  Byggemåte
  Krypkjeller under deler av fritidsboligen. Pålagt plast på jordbakken for å hindre jordfuktighet i trenge opp i konstruksjonene. Støpt ringmur rundt krypkjeller.Trebjelkelag i etasjeskiller, isolert med mineralull. Etablert nytt bjelkelag i del med stue. Utført i ca.2020. Ny isolasjon, asfaltplater, gulvbjelker, sponplategulv og vinylbelegg. Yttervegger av laftet tømmer. Synlige lafteknuter. Gavlveggene er kledd med stående panel. Saltakkonstruksjon. Plassbygget takkonstruksjon. Bordet undertak. Himling isolert med mineralull.Takflatene er tekket med bølgeblikkplater. Takplatene ble overflatebehandlet i ca.2018. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Veggkonstruksjon: Tettet med mineralull i mellom laftet tømmer. Enkelte fuktskjolder i laftet tømmer. Ved bruk av fuktmåler ble det ikke registrert unormale verdier. Noe synlige skjevheter og malingsavflassing i laftet tømmer. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak. Dører: Det er påvist svertesopp på ytterdør. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak. Overflater: Synlige skjevheter i himling. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak. Etasjeskille/gulv mot grunn: Ved fuktmåling i etasjeskille over krypkjeller ble det målt verdier som ligger i grenseland for hva som er skadelig for treverk, kjelleren må holdes tørr og luftig. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak. Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "usikker" aktsomhetsgrad. Tiltak - Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Tiltak - Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe. Rom under terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er foretatt fuktsøk med fuktindikator i kjeller. Ved bruk av fuktindikator ble det målt fuktvariasjoner. Påvist noe muggsopp i impregnerte bord over krypkjeller. Må påregne noe fuktopptrekk i overgang jordgulv/treverk. Tiltak - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Andre innvendige forhold. Sanitærrom: Rommet er ikke bygget som et komplett våtrom. Mangler: Fuktsikre overflater i våtsoner, sluk, vanninstallasjoner og tilstrekkelig ventilasjon i henhold til byggteknisk forskrift. Rommet er beskrevet som sanitærrom. Rommet er ikke vurdert som ett våtrom. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak. Andre innvendige forhold: Ikke etablert undertak. Mangler takrenner og nedløp. Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Tiltak - Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen. Grunnmur og fundamenter under stue/kjøkken: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Ikke etablert frostsikring i grunnen. Normalt med noe tele som vil påvirke fundamentene og bjelkelag. Tettet med byggskum i overgang bjelkelag/støpt ringmur. Tiltak - lokal utbedring må utføres. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Takkonstruksjon/loft: Det er påvist hull etter hakkespett i gesims i gavlvegg mot nord. Det er påvist muselort på loft. Synlige spiker i undertak. Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Vinduer: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Sprekk i vindusglass i kjøkken/stue. Mangler ett innvendig vindusramme/vindusglass på soverom. Blir påsatt før salg. Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Vinduer må justeres. Krypkjeller: Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller. Tiltak - Ut ifra tilstanden i de besiktigede områdene er det ikke påvist unormale forhold, men det vil være usikkerhet rundt de mindre tilgjengelige områdene. Bedre ventilering må etableres. Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak - Det bør foretas tiltak på enkelte dører. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  Kjøkken - avtrekk: Det er ikke påvist noen form for ventilering av kjøkkenrommet (lukket rom). Tiltak - Det må foretas nærmere undersøkelser og tiltak for å etablere ventilasjon. Det bør om mulig etableres mekanisk avtrekk ut. Tekniske installasjoner: Ventilasjon: Ingen ventilering utover åpning av vindu. Tiltak - Bedre ventilering må etableres. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja. Har vært mus inne. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Innlagt solcelleanlegg, lagt opp av eier selv. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Kun terrasse av eier selv. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Ja. Takst i forbindelse med salg. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Ja. Tinglyst brukstillatelse på brønn i bekk, altså sommervann.

  Innhold
  Hytta er på ett plan og inneholder: Åpen stue/spisestue/kjøkken, gang, 2 soverom, sanitærrom med hyttedusj og vask. Utedo bak hytta. Bod ved veranda.

  Standard
  Hytta er koselig å komme frem til der den ligger tilbaketrukket til omgitt av skog og natur. Tomten har parkeringsplass og en fin terrasse ved inngangsparti. Med en gang du kommer innenfor døren merker du hytta sitt lune og trivelige preg. Det åpne dagligrommet har nyere gulv og vegg mot soverom som kombinert med det opprinnelige tømmeret skaper et fint og rolig preg i hytta. Stuen er i dag innredet med en romslig sofagruppe og en trivelig spisestue ved vinduet. I rommet er det peisvedovn. Kjøkkenbenken er praktisk plassert for å utnytte areal best mulig. Innredningen passer fint inn i hyttestilen og har en nyere benkeplate. Vinduet over arbeidsbenken gir fint utsyn og godt innlys. Hele dagligrommet har rikelig med innlys fra vinduer på flere sider - dette gir en lys og fin atmosfære. Fra en mellomgangen er det adkomst til hytta sine to soverom og sanitærrom. Disse rommene har beiset tømmervegger og et tidsriktig preg. Sanitærrom består av innredning med vaskefat oppå, hyttedusj og cinderella toalett (gass på utsiden av vegg). De to soverommene har god størrelse. Hovedsoverom med familiekøye og rom for garderobe/oppbevaringsløsning. Det andre soverommet har fastmontert køyeseng og mulighet for ekstra seng/sovesofa. Hytta har en fin terrassedel i forkant av hytta med plass til utemøbler og grill. I tillegg er det mulighet for bålpanneområder ved endevegg eller foran hytta.

  Innbo og løsøre
  Gassdrevet kjøleskap (nytt i 2020) og komfyr medfølger. I tillegg medfølger familiekøye og fastmontert køyeseng på soverom. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplasser ved hytta.

  Forsikringsselskap
  Storebrand

  Polisenummer
  1716620

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Det foreligger ingen informasjon om siste feiing/tilsyn på hytta. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Det er ikke montert takstige. Krav om takstige og eventuelt feieplattform (for skorsteiner høyere enn 120 cm) gjelder også for hytter/fritidseiendommer. Takstige skal enten være fastmontert eller det benyttes løs stige som hektes i fastmonterte kroker. Flere kommuner har unntak fra kravet om takstige, eller kan vurdere unntak fra kravet, i de tilfeller bygningene har torvtak alternativt shingel-/papptekking med takhelling på 22 grader eller mindre. Felles for begge er at gesimshøyde (avstand fra bakke til tak) ikke er høyere enn 3,5 m. Kjøper overtar ansvaret for ovennevnte.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  690 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 17 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 690 000)) 34 292 (Omkostninger totalt) 724 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming via vedovn. Hytta har installert solcelleanlegg tilknyttet lys på soverom og bad/wc med dusj. Opplyst 200 W. 12 Volt. Solcellepanel er på vegg mot sør. Iht. selger er det mulighet å trekke kabel til kjøkken/stuerom.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  1302

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr 1 302,- for 2022. I disse inngår eiendomsskatt. Hytterenovasjon utgjør kr 1 029,- og faktureres direkte fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR. Ny eier må påregne feie- og tilsynsgebyr som faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og feievesen ved varsel om dette. Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi sekundær
  183621

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Forsikringer, ved, evt. tv/internett etc.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3422/39/49: 15.12.1922 - Dokumentnr: 900182 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3422 Gnr:39 Bnr:9 01.01.2020 - Dokumentnr: 1005276 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0429 Gnr:39 Bnr:49

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på hytta. Dette antas fordi dette ikke var vanlig på den tiden hytta ble oppført. Hytta er et tidligere badehus som stod ved revet grendehus. Det er ikke mottatt bygningstegninger. Dette medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har direkte innkjøring fra Fv237. Eiendommen har privat vann/avløp. Hytta har sommervann fra bekk på naboeiendom. Selger er i prosess med å få tinglyst rettighet for eiendommen på dette. Iht. selger er det muligher for vann inne+ utekran. Rør er klargjort for innvendig sommervann i bjelkelag. Drikkevann medbringes. Avløp til grunn. Ikke opplyst om utslippstillatelse. Det er egen utedo bak hytta. I tillegg er det montert nyere Cinderella-toalett på sanitærrom. Gass til Cinderella utenfor baderomsvegg. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger under kommuneplanens arealdel 2016-2030. Eiendommen ligger i hensynssone for flom. Eiendommen ligger under eksisterende spredt fritidsbebyggelse i LNF(R).

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  690 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 17 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 690 000)) 34 292 (Omkostninger totalt) 724 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  34292

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr 45 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15 900 ,-, innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon kr. 10 500,-, markedspakke kr. 17 900,- og visninger kr  2 500, -,. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket .  Alle beløp er inkl. mva. 

Inger Anne Stene

Megler

Inger Anne Stene

92 40 81 40

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev