aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Rena og Søgårdsveien 13!
Velkommen til Rena og Søgårdsveien 13!

RENA Søgårdsveien 13

Landlig beliggende eiendom med gjennomgående overflateoppgradert og eldre enebolig, uthus, bakstehus og grisehus.

 • kr 1 045 000
 • BRA 112 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 045 000
 • Omkostningerkr 45 265
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 090 265
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1949
 • Soverom2
 • ArealP-rom 80 m²
 • Tomt1 842.3 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 045 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 26 125,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,00))   45 265,- (Omkostninger totalt)   1 090 265,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Velkommen til Rena og Søgårdsveien 13! En koselig eldre enebolig på stor og solrik tomt. Boligen har et praktisk innhold på én flate med romslig stue, kjøkken, 2 soverom og bad. Boligen har blitt oppgradert med bla. nye automatsikringer, nytt bad i 2014, nye vinduer i 2005/2013, ny varmtvannstank i 2018 og ny brønn m.m. I 2023 ble de fleste overflatene både innvendig og utvendig malt. Frittstående uthus på 22m² som består av lagerrom, vedskjul og utedo. Eiendommen er også bebygd med et bakstehus på 15m² og et grisehus uten målverdig areal. Eiendommen ligger i et landlig og rolig boligområde nær skog og utmark. Her bor du nær de fine naturopplevelsene året rundt, samtidig som det er ca. 2 km til barneskole og ca. 2,5 km til barnehage og Rena sentrum hvor du finner de fleste servicetilbud.
Plantegning. Boligen har et praktisk innhold på én flate med romslig stue, kjøkken, 2 soverom og bad. Det er i tillegg kjeller med 2 kjellerrom.

Søgårdsveien 13, Innlandet

 • Tomt
  1842.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1 842,3m². Svakt hellende tomt delvis innhegnet med tregjerde. Hageanlegg opparbeidet med plen og variert beplantning. Gruset innkjøring og parkering.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et rolig og landlig boligområde nær skog og utmark. Like ved er det friareal med lekeplass og ski-/akebakke for barn og unge, samt naturområder like utenfor døren. Her bor du nær naturopplevelsene, samtidig som det er ca. 2 km til barneskole og ca. 2,5 km til barnehage og Rena sentrum hvor du finner de fleste servicetilbud. På vinterstid starter løypene til Birkebeinerland i nærheten av eiendommen. Det er i tillegg en kortere kjøretur til Birkenåsen med alpinanlegg. Her ligger også golfbanen på Sorknes. I tillegg kan Renaelva og Glomma by på fiskemuligheter, og på sommerstid er det badeplass ved Rena sentrum.

  Byggemåte
  Enebolig: Byggegrunn med antatt jord - morenemasser. Antatt at boligen er fundamentert med støpte såler til fast byggegrunn. Kjelleryttervegger av sparesteinsbetong. Blindkjeller under tilbygget del. Antatt murt ringmur rundt krypkjeller. Blind- krypkjellere er på generelt grunnlag en risikokonstruksjon, og en konstruksjon med hyppig skadefrekvens. Etasjeskille med trebjelkelag antatt isolert med sagflis. Eldre del med yttervegger av laftet tømmer, innvendig og utvendig påforet. Tilbygget del med yttervegger av trekonstruksjoner, bindingsverk isolert med mineralull og sagflis. Saltakkonstruksjon i tre, tekking med pappshingel. Overbygget takkonstruksjon over inngang. Understøttet med tresøyler. Vinduer i tre med 2-lags isolerglass. Lakkerte ståltakrenner og nedløp. Pipe med fotbeslag og topplate. Konstruksjon isolert med mineralull og sagflis. Kvalitet og tykkelse kan bare avdekkes ved bygningsmessige inngrep, noe som ikke ble utført på befaringsdagen. Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksomt på at boligens alder tilsier at det ved ombygning/ modernisering kan det fremkomme feil og mangler. Bygningsdeler som ikke er skiftet kan være på slutten av sin levetid. Det er viktig å påpeke at bygningen anses å være oppført i henhold til de forskrifter som gjaldt da dette huset ble bygget, og det må derfor påregnes et avvik i forhold til dagens standard. Forøvrig vises til beskrivelser og vurderinger for de enkelte bygningsdeler i rapporten. Uthus: Støpt ringmur. Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Pulttakkonstruksjon. Takflatene er tekket med takpapp. Lakkerte ståltakrenner og nedløp. Plassbygget ytterdør. Ytterdør med 2 lags isolerglass. En bod isolert med innlagt strøm. Utvendig med noe preg av skader, aldersforvitring og manglende vedlikehold. Bakstehus: Fundamentert på lettklinkerblokker direkte på terreng. Trebjelkelag, antatt isolert med flis. Gulvflater med malt tregulv. Yttevegger oppført i bindingsverk, antatt isolert med flis og utvendig kledd med tømmermannspanel. Vindu med 2 lags isolerglass. Saltakkonstruksjon. Takflatene er tekket med bølgeblikkplater. Bakstehus med preg etter aldersforvitring og manglende vedlikehold. Må påregne aldersforvitringer og skader. Grisehus: Gulvflater med tregulv. Yttervegger oppført i bindingsverk, uisolert. Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Sperretakkonstruksjon. Pulttakkonstruksjon. Takflatene er tekket med bølgeblikkplater. Plassbygget ytterdør. Må påregne aldersforvitringer og skader pga manglende vedlikehold. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Syversrud Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (vesentlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Grunnmur og fundament: Det registreres riss/ sprekker i grunnmuren i kjeller/krypkjeller. Kontroll av grunnmuren utvendig er ikke foretatt pga. snø. Det registreres delvis utvasking av masser under grunnmuren / fundament. Grunnmuren er fuktig. * Rom under terreng: Det registreres mineralutslag (salt/kalkutsalg) i overflater som er et symptom på fuktvandring gjennom grunnmur. Det registreres en typisk "kjellerlukt" som erfaringsmessig kan komme fra en fuktskade. Det er høy luftfuktighet i kjelleren med stor fare for en skadeutvikling. Fuktmålinger viser fuktverdier over faregrense for utvikling av sopp/ råteskader. Fundamenter og kjellergulv er med bakgrunn i byggeår og byggemetode på oppføringstidspunktet etablert direkte mot grunnmasser uten isolasjon og grunnmursplast. Det vil derfor være påregnelig at kjellergulv og grunnmur trekker fukt. * Balkong, terrasse, platting: Det registreres noe skjevheter i konstruksjonen. Konstruksjonen har symptom på skader som tilsier behov for tiltak. Overflatebehandling og vedlikehold må påregnes på mur og terrassebord. * Vinduer og dører: Vindu på soverom lot seg ikke åpne og er punktert. Det registreres kondens ved flere vinduer. Anbefaler ytterligere undersøkelser. Det er ufullstendig beslag under noen vinduer. Det er ikke etablert beslag under bunnkarm på vindu montert i mur. Det er påvist avvik rundt innsettnigsdetaljer. Enkelte vinduer og dører har behov for justering. * Yttervegger: Det registreres stedvis råteskader i nedkant av eldre kledning. Det er ikke registrert bruk av musetetting mellom kledning og veggkonstruksjon. Observert muselort på loft. Det registreres stedvis oppsprukket trepaneler. Utvendig kledning fremstår som ufagmessig montert. * Loft (konstruksjonsoppbygging): Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Det ble registrert misfarging i undertak mot raft, som er et symptom på utilstrekkelig lufting. Tiltenkt luftespalte ved raft er stedvis noe redusert. Det er ingen form for dampsperre (plastfolie) i himlinger mellom varmt rom og kaldtloftet. Dette var ikke vanlig på oppføringstidspunktet. Registrert skader på taksperrer. Anbefaler ytterligere undersøkelser. * Takkonstruksjon: Registrert skader på taksperrer se bilde under loftkonstruksjon. Anbefaler ytterligere undersøkelser. For videre omtale se "Loft" (konstruksjonsoppbygging) * Ildsted/Skorstein: Det registreres kort avstand mellom sotluke og brennbart materiale. Avstandskravet er 30 cm. Pipe over tak er ikke kontrollert pga snø. Vedovn var i bruk på befaringen og er ikke kontrollert innvendig. Pipe og ildsted er kun visuelt vurdert og ikke røyktrykkprøvd eller kamerakontrollert ved besiktigelsen. Undertegnede har ikke spesiell kompetanse vedr. vurdering av piper og ildsteders forskriftsmessige tilstand. For detaljert informasjon og krav anbefales kontakt med lokalt brann- og feievesen. * Kjøkken: Overflater og innredning: Kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Over og underskap. Benkeplater i tre. Teglfliser i benkerygg. Metall kum med avrenningsfelt og 1-greps blandebatteri. Avstengning for oppvaskmaskin etablert under kum. Vannstoppeventil ikke etablert (krav fra 2010). Integrert oppvaskmaskin. Frittstående komfyr og kjøleskap. Komfyrvakt ikke etablert (krav fra 2010). Ventilator med mekanisk vifte. Det er ved befaringen påvist hull i benkeplate. Innredningen vurderes å være i funksjonell tilfredsstillende stand og ingen symptom på fukt eller skader ble påvist i utsatte soner. * Vannledninger: Vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder hvor det vil være økt risiko for lekkasjer. Deler av vannrør er ikke isolert. Dette kan medføre kondensering. Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Ingen skader ble registrert, generelt anbefales regelmessig testing av hovedstoppekran for å kontrollere at den stenger ved en eventuell lekkasje. Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. * Ventilasjon: Det er manglende tilluftspalte ved dører slik at ventileringen av boenheten ikke fungerer som tiltenkt. * Våtrom: Overflater: Det er ikke tilfredsstillende høydeforskjell mellom topp sluk og topp tettesjikt ved dør. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Målt fall fra belegg ved dør til topp slukrist på 20mm. Lokalt fall. Dør er plassert i våtsone. Listverk ved dør er satt ned på gulv og trekker fukt. Dør med karmer og listverk vil ikke tåle belastningen av fritt vann. Det registreres sprekk i baderomsplate på vegg i dusjsonen. Det registreres stedvis svelling på baderomsplater på grunn av fuktopptrekk. * Våtrom: Membran, tettesjikt og sluk: Det er ikke montert bunnlist under baderomsplater i våtsonen, noe som avviker fra monterings anvisninger. Lokal utbedring ved underkant av våtromsplater anbefales. * Våtrom: Ventilasjon: Rommet mangler tilluft og funksjonaliteten blir pga dette redusert. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Drenering: Det registreres manglende bruk av grunnmursplast. Dreneringen/fuktsikring har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Normal brukstid for en drenering anslås til å være ca 30 år. Det er synlige fukskader i overflater og ved bruk av fuktmåler måles høye fuktverdier i materialer. Tomten er snødekt og terrengforhold er ikke kontrollert. * Krypkjeller: Det er ikke etablert noen fuktsperre i form av plast på bakken i kryprommet. Antatt dårlig fall på terreng inn mot grunnmuren slik at fuktbelastningen på muren og krypkjelleren blir stor. Anbefaler ytterligere undersøkelser av fall på terreng når forholdene gjør det mulig. Det registreres råteskader i bjelkelaget og stubbloft. Stubbloft (plater eller trebord som holder fast isolasjon på undersiden av bjelkelaget) i krypkjelleren er delvis løsnet/ falt ned ned pga fuktskader. Det registreres skader i krypkjelleren som har en årsakssammenheng med for dårlig lufting og manglende fuktsperre på bakken i krypkjelleren, slik at luftfuktigheten over tid blir for høy. Krypkjelleren under tilbygget del har ingen adkomst. Det gjøres oppmerksom på at en krypkjeller er en utsatt konstruksjon hvor det er små marginer før skader oppstår, og en inspeksjon er viktig for stadfesting av tilstand. * Renner og nedløp: Det registreres nedbøy/skjevheter i takrenner. Nedløpsrør mangler utkast. Avløpsanlegget i bakken for taknedløp er ikke vurdert. Det ble registrert buling/skade i nedløpsrør som er et symptom på frostspreng. Det registreres rust i takrenner og kroker. * Etasjeskille og gulv på grunn: TG3 på bakgrunn av fritt eksponert isolasjon og bjelkelag. Registrert fukt- og råteskade i etasjeskiller fra kjeller. Noe skader etter antatt tidligere stokkmaur. Anbefaler ytterligere undersøkelser. Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert et avvik på 20mm. Skjevheter i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer. * Trapp: Det er ikke etablert rekkverk i trappen. Det registreres fuktskader i nedre del av kjellertrapp pga fuktopptrekk fra kjellergulv. Det er for stor avstand mellom trappetrinn (over 10 cm). Trappen tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhet. * Elektrisk: Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El- anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. Det er løse kabler eller utstyr. Det registreres dårlig innfesting på kabler. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 01.01.1999. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Svar: Ja. Beskrivelse: Sprekk i baderomsplate på vegg i dusjsone. Svelling på baderomsplater på grunn av fuktopptrekk. 4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller vært kontroll på vann/avløp? Svar: Ja. Beskrivelse: Ny vannpumpe i brønn og ny trykktank, grunnet at det var underestimert for 3 eiendommer som deler brønn. 4.2. Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. Beskrivelse: Hendriks AS. Johan Hendriks. 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Svar: Ja. Beskrivelse: Salt/kalkutslag i kjeller. Registrert fukt- og råteskade i etasjeskiller fra kjeller. 7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Skjevheter i gulv. 8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Beskrivelse: Mus-aktivitet på loft. Tidligere eier hadde stokkmaur. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Beskrivelse: Satt inn automatsikringer i sikringsskap. 11.1. Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. Beskrivelse: Svensgaard installasjon. 11.2. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Svar: Ja. 20. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest? Svar: Ja. Beskrivelse: Foreligger verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. 21. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Svar: Ja. Beskrivelse: Tilstandsrapport. 22. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Svar: Ja. Beskrivelse: Deler brønn og vann med 2 naboer, alt opplegg er i kjelleren til dette huset og brønnen ligger på denne tomten.

  Innhold
  Eneboligen inneholder: 1. etasje: Entré, stue, spisestue, kjøkken, 2 soverom og baderom. Kjeller: 2 kjellerrom. Frittstående uthus på 22m² som består av lagerrom, vedskjul og utedo. Eiendommen er også bebygd med et bakstehus på 15m² og et grisehus uten målverdig areal. Arealbeskrivelse: Enebolig: Totalt: BRA 112 m² / P-rom 80 m². 1. etasje: BRA 80 m² / P-rom 80 m². Kjeller: BRA 32 m² / P-rom 0 m². Følgende rom inngår som primærrom: 1. etasje: Entré, stue, spisestue, kjøkken, gang, 2 soverom og bad. Følgende rom inngår som sekundærrom: Kjeller: 2 kjellerrom. Uthus: Totalt: BRA 22 m² / P-rom 0 m². Følgende rom inngår som sekundærrom: 1. etasje: Lagerrom, vedskjul og utedo. Grisehus: Totalt: BRA 0 m² / P-rom 0 m². Følgende rom inngår som sekundærrom: 1. etasje: Lager. Bakstehus: Totalt: BRA 15 m² / P-rom 0 m². Følgende rom inngår som sekundærrom: 1. etasje: Bakestue. Kommentar: Manglende adkomst gjennom dør til utedo, ikke medtatt i arealoversikt. Grisehus uten måleverdig areal. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse».

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Større påkostninger/utbedringer de senere år: - Malt alle overflater inne bortsett fra soverommene. - Malt alt utendørs. - Malt fronter på kjøkken. - Automatsikringer og lagt opp strøm i uthus. - Ny brønn (isolert) og ny trykktank.

  TV/Internett/bredbånd
  Innlagt fiber.

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Radonmåling
  Ved kartsider fra NGU angitt at eiendommen ligger i område med høy radonaktivitet. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det bør gjennomføres radonmålinger og ytterligere undersøkelser.

  Diverse
  Feiing ble utført siste gang i mars 2020. Tilsyn ble sist gang utført den 07.12.2011, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert den 28.02.2005, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2025.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 045 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 26 125,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,00))   45 265,- (Omkostninger totalt)   1 090 265,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming med ved og elektrisitet. Vedfyring med peisovn i stuen. Elektrisk oppvarming med panelovner og gulvvarme på baderom.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  8732

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 8 731,75,- for 2023. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Eiendomsskatt: Kr. 3 878,- * Septikren 2-4 m3: Kr. 1 023,75,- * Feieavgift: Kr. 398,- * Grunngebyr renovasjon: Kr. 1 799,- * Restbeholder 140L: Kr. 1 633,-   Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  346415

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1247093

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Ca. kr. 3000,- per år for vedlikehold av privat vei (faktureres 2 ganger i året).

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: * Elektriske kraftlinjer, tinglyst den 14.03.1972 - Dokumentnr: 906658. Rettighetshaver: Eidsiva Nett AS, Org.nr: 981 963 849. 22 kV fordelingsnett. ** Transport av rettighetshaver, tinglyst den 04.01.2016 - Dokumentnr: 1038. Fra: Åmot Kommunale Elektrisitetsverk, Løpenr: 13830273. Til: Eidsiva Nett AS, Org.nr: 981 963 849. Jordskiftesak 0400-2002-08AD RØG Grenser m.m. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger på eneboligen fra kommunen. Tegningene er datert 1974 og disse ble godkjent av kommunen ifbm. tilbygg av boligen. Innholdet i disse synes å være i samsvar med dagens bruk. Det er ikke mottatt tegninger av uthus, grisehus eller bakstehus.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra privat vei. Det er ikke kjent med at det er opprettet eller tinglyst avtale om veirett. Det betales ca. kr. 3000,- per år for vedlikehold av veien (faktureres 2 ganger i året). Privat vann og avløp. Privat vann fra brønn på egen tomt, deles med to naboer. Det foreligger ingen avtale rundt dette, men utgifter deles. Privat avløp via tre septiktanker, med overløp til grøft e.l. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for "Grinihagen Endring" fra 2009. Reguleringsformål for eiendommen er konsentrert småhusbebyggelse (1 709m²), landbruksområde (64m²) og privat vei (69m²). Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åmot kommune 2016-2030, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til at reguleringsplan fortsatt skal gjelde. Det gjøres oppmerksom på at 1 493m² av eiendommen ligger i hensynsone H320 for flomfare. Eiendommen omfattes også av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2016-2030. Det er ingen kulturminner registrert på eiendommen.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 045 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 26 125,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,00))   45 265,- (Omkostninger totalt)   1 090 265,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  45265

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 500/3 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en fast provisjon på kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 12.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Åste Christine Gjermunds

Megler

Åste Christine Gjermunds

94 17 84 82

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev