aktiv-eiendomsmegling
Her kan vi presentere en hyttetomt med flott utsikt over naturskjønne omgivelser.

RENDALEN Nøklåkjølen 24

RENDALEN/NØKKELÅKJØLEN: Stor ubebygd hyttetomt i naturskjønne omgivelser. Flott utsikt!

 • 220 000
 • PRISANTYDNING220 000
 • OMKOSTNINGER21 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER241 142
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 816 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 220 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  5 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 220 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  --------------------------------------------------------
  21 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  241 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Nøklåkjølen 24, Innlandet

 • Solrikt beliggende hyttetomt på Nøkkelåkjølen fritidsområde i Rendalen. Området består av spredt hyttebebyggelse i nordvendt, svakt hellende terreng med glissen furuskog. Fint utsyn mot Sølen fra tomten. Meget gode muligheter for den tur- og friluftsinteresserte, både sommer og vinter. Skiløype går rett nedenfor hyttetomten. Alpinanlegg/skitrekk ved Sølenstua (ca 10 km) og på Renåfjellet (ca 20 km). Nøkkelåkjølen ligger ca 24 km fra Åkrestrømmen, langs RV217 mot Femundsenden (ca 30 km). Ca 10 km til Renåvangen.
 • Fritidsbebyggelse.
 • Fra Åkrestrømmen følger man RV217 og skilt mot Renåfjellet. Ved avkjøring til selve Renåfjellet fortsetter man bare forbi og videre på RV217. Avkjøring til Nøkkelåkjølen Hytteområde kommer etter ca 23/24 km (regnet fra Åkrestrømmens østre- og vestre adkomst). Ved avkjøring til Nøkkelåkjølen, følger man vegen inn på området og tar så andre veg til venstre, litt opp i bakken ligger tomten på høyre hånd, merket med Aktiv til salgs skilt.
 • Hyttetomt på fjellet.
 • Tomten er på ca. 1815,6 kvm. Tomten består stort sett av lyng, mose og naturtomt med fjellbjørker og trær.

  Tomtestørrelse/ areal er hentet fra Digitalt Kartverk. Det gjøres oppmerksom på at denne type kart kan være noe upresise og at man da kan få avvik ved evt. fremtidig oppmåling. Mangel grunnet arealsvikt, jfr. avhendingslovas §3-3, kan ikke påberopes.
 • Mulighet for spillvannskum for gråvann. Vann hentes i fra vannpost. Privat vei, tinglyst veirett til hytten.

  Utgifter for veg må påregnes.
 • Ikke fastsatt.
 • Ingen per dags dato, men ut fra dagens satser er det hytterenovasjon pr. kr. 868,- pr. år.
 • Se punkt om offentlige/kommunale avgifter. Antatt serviceavgift på privat veg etc. via hytteforeningen.
 • Erverv av eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Bygging på tomten må skje innen 5 år.
 • Det foreligger ikke odel på eiendommen.
 • Alle avgifter/ tilknytningsavgifter i forbindelse med bygging besørges av kjøper.
 • Følgende er tinglyst på eiendommen:
  - Dagboknr.957745, tinglyst den 26.11.2008 - "Bestemmelse iflg. skjøte" - Pliktig medlemsskap i Nøkkelåkjølen hytteforening.
  - Dagboknr. 70 tinglyst 12/1-2000 - "Utbyggingsavtale - Nøkkelåkjølen hytteområde.

  Kontakt megler for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til nåværende friluftsbebyggelse under kommunens arealdelplan 2010-2022.
 • Gnr. 18 Bnr. 58 i Rendalen kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver bør likevel angi ønske om overtagelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjon tilsvarende kr 35 000,-for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggings-gebyr kr. 7.900,-, markedsføringspakke kr. 3 900,- innhentningspakke kr 3 000,- oppgjørshonorar og
  kr. 3.900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 35.000,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på et rimelig vederlag stort kr. 7.500,- for utført arbeid. Alle beløp er inkl. mva. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 1.935,-. Utleggene omfatter tinslysing av panterettsdokument med urådighetserklæring.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.
 • Harald Thorp-Rice
Line M. Strøm

Megler

Line M. Strøm

97 09 41 47

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev