aktiv-eiendomsmegling
Her kan vi presentere en hyttetomt med flott utsikt over naturskjønne omgivelser.

RENDALEN Nøklåkjølen 24

RENDALEN/NØKKELÅLKJØLEN: Stor ubebygd hyttetomt i naturskjønne omgivelser. Flott utsikt!

 • kr 220 000
 • Prisantydningkr 220 000
 • Omkostningerkr 21 642
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 241 642
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 815.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 220 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  5 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 220 000))

  21 642 (Omkostninger totalt)

  241 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Hyttetomt beliggende i nydelig natur!

Nøklåkjølen 24, Innlandet

 • Tomt
  1815.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er på ca. 1815,6 kvm. Tomten består stort sett av lyng, mose og naturtomt med fjellbjørker og trær. Tomtestørrelse/ areal er hentet fra Digitalt Kartverk. Det gjøres oppmerksom på at denne type kart kan være noe upresise og at man da kan få avvik ved evt. fremtidig oppmåling. Mangel grunnet arealsvikt, jfr. avhendingslovas §3-3, kan ikke påberop

  Beliggenhet
  Solrikt beliggende på Nøkkelåkjølen hytteområde i Rendalen. Området består av spredt hyttebebyggelse i nordvendt, svakt hellende terreng med glissen furuskog. Fint utsyn mot Sølen fra tomten. Meget gode muligheter for den tur- og friluftsinteresserte, både sommer og vinter. Skiløype går rett nedenfor hytta. Alpinanlegg/skitrekk ved Sølenstua (ca 10 km) og på Renåfjellet (ca 20 km). Nøkkelåkjølen ligger ca 24 km fra Åkrestrømmen, langs RV217 mot Femundsenden (ca 30 km). Ca 10 km til Renåvangen.

  Diverse
  Alle avgifter/ tilknytningsavgifter i forbindelse med bygging besørges av kjøper.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  220 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  5 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 220 000))

  21 642 (Omkostninger totalt)

  241 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Ingen per dags dato, men ut fra dagens satser er det hytterenovasjon pr. kr. 868 pr. år.

  Andre utgifter
  Se punkt om offentlige/kommunale avgifter. Antatt serviceavgift på privat veg etc. via hytteforeningen.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3424/18/58: 12.01.2000 - Dokumentnr: 70 - Utbyggingsavtale Nøkkelåkjølen hytteområde.
  Overført fra: Knr:3424 Gnr:18 Bnr:3
  Gjelder denne registerenheten med flere
  26.11.2008 - Dokumentnr: 957745 - Bestemmelse iflg. skjøte Pliktig medlemskap i nøkkelåkjølen hyttevelforening
  14.09.2011 - Dokumentnr: 734941 - Urådighet Rettighetshaver: Aktiv Eiendomsmegling Innlandet AS
  Org.nr: 990 189 471
  Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
  21.11.2007 - Dokumentnr: 955378 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3424 Gnr:18 Bnr:3
  25.09.2008 - Dokumentnr: 779477 - Overføring fra tidligere festenummer Utgått festenr:
  Knr:0432 Gnr:18 Bnr:3 Fnr:20
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1070482 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0432 Gnr:18 Bnr:58
  26.11.2008 - Dokumentnr: 957745 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3424 Gnr:18 Bnr:3
  Rettighet hefter i: Knr:3424 Gnr:18 Bnr:68
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Vei, vann og avløp
  Mulighet for spillvannskum for gråvann. Vann hentes i fra vannpost. Privat vei, tinglyst veirett til hytten.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til nåværende friluftsbebyggelse under kommunens arealdelplan 2010-2022.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  220 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  5 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 220 000))

  21 642 (Omkostninger totalt)

  241 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  21642

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Dokumenter

Line M Strøm

Megler

Line M Strøm

97 09 41 47

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev