aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Hjellum og Blåklokkevegen 21!
Velkommen til Hjellum og Blåklokkevegen 21!

RIDABU Blåklokkevegen 21

Oppussingsobjekt - Enebolig med stor & solrik tomt - Sentral beliggenhet på Hjellum - Bra potensial!

 • kr 2 100 000
 • BRA 212 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 100 000
 • Omkostningerkr 69 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 169 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1945
 • Soverom3
 • ArealP-rom 164 m²
 • Tomt1 599.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 100 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 52 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 100 000,00))   69 542,- (Omkostninger totalt)   2 169 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Plantegning 1. etasje.
Aktiv eiendomsmegling ved Simen Unneberg har gleden av å presentere Blåklokkevegen 21! Oppussingsobjekt med bra potensial. Tomt i god størrelse og fin plassering i nabolaget. Kort avstand til kollektivtransport, skoler og barnehager. Merk deg dette: - Stor og solrik tomt. - Nærhet til dagligvarebutikk, kollektivtransport, skoler og barnehager. - Fredlig nabolag. - Fin og naturlig beliggenhet. - Rett ved Black River Park og svart elva. - Ca. 11 minutter i bil unna Hamar sentrum. Velkommen til visning!

Blåklokkevegen 21, Innlandet

 • Tomt
  1599.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1599,3 m². Tomten er opparbeidet med gruset innkjøring og parkering. Hage opparbeidet med plen og variert beplantning. Eiendommen er dels innhegnet med tregjerde. Solrik beliggenhet, bolig med utearealer og terrasse. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger fint til på Hjellum som ligger ca. 2 km fra Ridabu og 5 km fra Hamar sentrum. For de yngste er det kun ca. 1,7 km til Lovisenberg barnehage og barneskole. For de litt eldre er det ca. 3 km til Ener ungdomsskole. Det er kun noen hundre meter til Black River Park som er Ridabu Idrettslags hjemmebane. Her er det en stor kunstgressbane, hall og flere andre baner. Like i nærheten finner du Svartelva og Åkersvika med gode fiskemuligheter. Fine turstier i området året rundt. På vinterstid hvor forholdene tillater det blir det kjørt opp skiløyper på jordene i området. Til nærmeste dagligvarebutikk er det ca. 2 km. Her finner du også post i butikk og bensinstasjon. Ca. 300 meter fra boligen er det bussholdeplass med hyppige avganger til Hamar sentrum. Hamar er en by som byr på en rekke kulturaktiviteter, samt fine restauranter, kaféer og gode shoppingmuligheter. Like utenfor sentrum ligger CC Hamar med et rikt utvalg av butikker. Hamar kulturhus ligger i hjertet av Hamar med blant annet bibliotek, kino og en rekke musikkarrangementer og forestillinger året igjennom. Fra sentrum er det også kort veg til Koigen og fine turstier langs Mjøsa. Fra jernbanestasjonen er det mange daglige avganger til både Oslo, Trondheim og Elverum.

  Byggemåte
  Byggegrunn med antatt jord - morenemasser. Antatt at boligen er fundamentert med støpte såler til fast byggegrunn. Støpt gulv i kjeller. Gulvflater med vinylbelegg, tregulv og nålefilt. Boligyttervegger i bindingsverk, antatt isolert med flis. Yttervegg på fasade mot øst er antatt tilleggsisolert med mineralull. Yttervegg kledd med stående panel og tømmermannpanel. Innvendige overflater med malte plater, malt strietapet, malt panel, fabrikkerte tynnplater og malt tapet. Himlinger med folierte takessplater, malte plater og malt panel. Takflatene er tekket med betongtakstein og profilerte metallplater. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (vesentlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: INNVENDIG - Overflater - 2: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Muselort på gulv i kjeller. - Pipe og ildsted: Mer en halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Sotutslag i pipe på loft. - Kjøkken - overflater og innredning: Eldre innredning. Slark i skapdører. Løst håndtak til blandebatteri. Fuktskjolder i bunnplate under kum. Ved bruk av fuktmåler ble det ikke registrert unormale verdier. - Toalettrom - Overflater og konstruksjon: Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er påvist andre avvik: Knirk i gulv. - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på ca. 20 mm i stue i 1.etasje. Målt høydeforskjell på ca. 20 mm på soverom i 2.etasje. Ved fuktmåling i etasjeskille over kjeller ble det målt verdier som ligger i grenseland for hva som er skadelig for treverk, kjelleren må holdes tørr og luftig. - Rom under terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist andre avvik: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Steder med saltutslag på kjelleryttervegger, etter fuktgjennomgang i veggene. Saltutslag dannes når fuktighet trenger gjennom murkonstruksjoner og transporterer saltmineraler ut til overflaten. Når vannet fordamper blir det krystalliserte saltet liggende igjen på overflaten av murverket eller betongen. Det er foretatt fuktsøk med fuktindikator i kjeller. Ved bruk av fuktindikator ble det målt fuktvariasjoner. Det er påvist fuktmerker i støpt gulv. - Innvendige trapper - 2 - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. UTVENDIG - Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist svertesopp og malingsavflassing på utvendig panel. Panel er ført helt ned mot vannbrett, fare for fuktopptrekk og forvitringer. - Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist andre avvik: Observert svertesopp i undertak ved raft. Antatt på grunn av manglende lufting i skråtak. Ved fuktmåling ble det ikke registrert unormale verdier. Det er påvist hull i gesims. - Vinduer: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Ved bruk av fuktmåler ble det registrert fuktutslag i vindu. - Dører: Det er påvist andre avvik: Hovedinngangsdør: Sprekk i glassfelt. Behov for justering. Påvist fuktmerker nederst på ytterdør. Ved bruk av fuktmåler ble det registrert forhøyede verdier. Må påregne utskiftning av ytterdør - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er påvist råteskade i panelbord rundt vindu. Sprekk i vindusglass. Overflater med svertesopp TOMTEFORHOLD - Drenering: Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på grunnmur. Drenering og fuktsikring av kjelleryttervegger har svakheter, påvist med saltutslag i kjeller. Ønske om tørrere kjeller betinger nyetablering av fuktsikring, drenering og avløp. - Grunnmur og fundamenter: Det er registrert løs puss på muroverflater. - Terrengforhold: Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannsamlinger. - Oljetank: Kombinasjon av alder og materiale tilsier at denne bør fjernes. TEKNISKE INSTALLASJONER - Avløpsrør: Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er irr på rør. - Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er påvist andre avvik: Bulker i bereder. - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: INNVENDIG - Innvendige trapper: Det er påvist andre avvik: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Det er påvist råteskade i treverk i kontakt med støpt gulv. Skjevheter i trapp. - Våtrom - Kjeller - Bad - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ikke fuktsikre overflater, rommet er ikke bygget som ett komplett våtrom. Rust i sluk. Utett forbindelse mellom sluk/vinylfliser. Noe saltutslag på kjelleryttervegg etter fuktgjennomgang i veggene. - Våtrom - 1. etasje - Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Knirk i gulv på bad. Vinyltapet har stedvis løsnet i skjøtene. Skader i vinyltapet. Dør i våtsonen, dusjkabinett hindrer direkte vannsprut. Fuktskadet baderomsinnredning. Fallforhold er ikke kontrollert på grunn dusjkabinett. Begrenset besiktigelse muligheter til sluk. Rust på skruer i sluk. Synlig fuktskader i nederste del av plate bak dusjkabinett. Ikke etablert tilluftspalte under innerdør - Våtrom - 1. etasje - vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. UTVENDIG - Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Takrenner/nedløp har store lekkasjer. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Takrenne på veranda er ikke påkoblet nedløp. Løse takrenner. Rust på rennekroker. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2: Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran. § 12-15 i Byggteknisk forskrift (TEK17). Utforming av rekkverk Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt. Rekkverk skal utformes slik at klatring forhindres. Målt rekkverkshøyde: Ca. 85 cm. Minstehøyde på rekkverk er 100 cm. - Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Gjelder trapp til veranda. TEKNISKE INSTALLASJONER - Elektrisk anlegg: Elskap med skrusikringer (porselensikringer), montert på vegg i 2.etasje. Kursene er merket. Montert strømmåler. Hovedsikring, 35 A. Åpent ledningsnett - Branntekniske forhold: 1.etasje: Montert røykvarsler. Mangler brannslukningsapparat. 2.etasje: Ikke montert røykvarsler. Brannslukningsapparat fra 2020.

  Innhold
  Boligen går over tre etasjer og inneholder: 1.etg: Entré, bad med vaskerom, wc, trappegang, gang, kontor, kjøkken, stue med utgang til terrasse og soverom. 2.etg: Gang, 3 soverom - ett med walk-in-closet og utgang til balkong. Kjeller: Bad og diverse boder for lagring.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Radonmåling
  Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på, at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2004, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2024. Feiing ble utført siste gang i 2019. Tilsyn ble sist gang utført i 2010, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Hedmarken brannvesen opplyser om at det i deres registeret er registrert en nedgravd glassfibertank på 1200l. De har ikke fått noen melding om at den er fjernet. Nedgravde oljetanker skal fjernes eller saneres hvis den ikke er i bruk.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 100 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 52 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 100 000,00))   69 542,- (Omkostninger totalt)   2 169 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Elektrisk. Fra 01.01.2020 ble det innført forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming. Overgang til bruk av biofyringsolje krever gjerne rensing av tank og justering/tilpassing av fyringsanlegget. Som eier av eiendom med oljetank, er man ansvarlig for at oljetanken er i forsvarlig stand og ikke lekker. Enkelte kommuner har innført lokal forskrift om nedgravde tanker. Denne forskriften vil da stille krav til tilstandskontroll av nedgravde oljetanker.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  20594

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr. 20.594,- i 2022. I disse inngikk bla. eiendomsskatt, renovasjon, feie- og tilsynsgebyr samt vann- og avløpsgebyr. Avgiftene vil variere som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): ? Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 1.400,-. ? Forbruk vann: Kr 42,20,- per kubikk. ? Forbruk kloakk: Kr 48,93,- per kubikk. ? Renovasjon: Kr 3.784,- (middels beholder - 140 liter). ? Feie- og tilsynsgebyr: Kr 810,- (feiing 1 pipeløp hvert 2. år). ? Eiendomsskatt: kr 10.639,10,- Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  1156241

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  4162467

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3403/181/22: 04.05.1944 - Dokumentnr: 628 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3403 Gnr:181 Bnr:8 SKYLDDELINGS-FORRETNING 01.01.2020 - Dokumentnr: 56140 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0403 Gnr:181 Bnr:22

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen, da dette ikke var normalt på den tiden boligen ble bygd. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger av 1. etasje fra kommunen, trolig fra 1982. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk, foruten nåværende kontor som er definert som stue i byggetegninger. Det er ikke mottatt byggetegninger for kjeller og 2. etasje. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygning og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Frognertomtene, fra 1979. Reguleringsformål for eiendommen er boliger og kjørevei. Ca. 17 kvm av tomten ligger også under reguleringsplan for Hjellum 5, der reguleringsformålet er anlegg for idrett og sport. Ca. 17 kvm av eiendommen er i reguleringsplanen satt av til adkomst til idrettsbanen. Ukjent når dette vil bli opparbeidet/tatt i bruk. Kontakt megler for yttligere opplysninger. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel 2018-2030, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen ligger under hensynssone for flomfare (35 kvm) og radon (hele eiendommen). Eiendommen omfattes også av kommunedelplan for Hjellum, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse, idrettsanlegg og veg. Deler av boligen ligger utenfor reguleringsplanens byggegrense. Ved riving eller brann som fører til gjenoppbygging, må bolig flyttes innenfor reguleringsplanens byggegrense. Kontakt megler for mer informasjon.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Ikke relevant for dette objektet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette objektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 100 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 52 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 100 000,00))   69 542,- (Omkostninger totalt)   2 169 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  69542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Simen Unneberg

Megler

Simen Unneberg

90 27 97 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev