aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Løfallivegen 24!

Rindal - Småbruk med potensial. 233 daa eiendom.

 • BRA 198 m²
 • 3 soverom
 • OMKOSTNINGER28 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER518 642
 • EIENDOMSTYPELandbruk
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 910
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 133 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT233 636 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  12 500,- (Dokumentavgift)
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  28 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  518 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Velkommen til Løfallivegen 24!

Småbruk med beliggenhet omtrent 10 minutters kjøring fra Rindal og ca. 20 minutters kjøring fra Storås. Eiendommen er på totalt ca 233 daa, hovedsakelig utmark fordelt på 87 daa produktiv skog av varierende bonitet og 144 daa annet markslag.

På gårdstun står våningshus og driftsbygning. Her må det påregnes oppgraderinger for å oppnå moderne standard.

Er du på utkikk etter et småbruk med potensial har du nå en flott mulighet!

Velkommen på visning!
Fasade

Løfallivegen 24, Trøndelag

 • Kjeller

  2 boder

  1. etasje

  Stue 1: Belegg på gulv, malte plater på vegg, malte plater i himling. Vedovn.

  Stue 2: Belegg på gulv, malte plater på vegg, malte plater i himling. Vedovn.

  Kjøkken: Belegg på gulv, malte plater på vegg, malte plater i himling. Vedovn. Innredning.

  Entré: Belegg på gulv, malte plater på vegg, malte plater i himling.

  Gang: Belegg på gulv, malte plater på vegg, malte plater i himling.

  Bad: Belegg på gulv, våtromsplater på vegg og plater i himling. Wc, servant.

  2. etasje/loft

  Gang: Belegg på gulv, malte plater på vegg, malte plater i himling.

  Soverom: Belegg på gulv, malte plater på vegg, malte plater i himling.

  Soverom: Belegg på gulv, malte plater på vegg, malte plater i himling.

  Soverom: Belegg på gulv, malte plater på vegg, malte plater i himling.

  Disponibelt rom: Plater på gulv, panel på vegger og plater i himling.

  Forhold som har fått TG3:

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen.
  Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Utvendig > Vinduer
  Vinduene har råteskader.
  Vannbrett er ikke fagmessig utført.
  Vinduer tar i karmen.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Utvendig > Dører
  Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
  Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Det er konstatert fukt/råteskader.
  Målt høydeforskjell på over 20mm gjennom hele
  rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i at
  standardens krav til godkjente måleavvik.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.
  Det er påvist indikasjoner på noe
  fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  Det er høy luftfuktighet i kjelleren med stor fare for skadeutvikling.
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Våtrom > Generell > Bad
  Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en
  normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å
  gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter
  standardens krav.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Det er påvist at overflater/kjøkkeninnredning har omfattende skader.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på innvendige vannledninger.
  Stoppekran er ikke lokalisert eller tilgjengelig.
  Det er mistanke om at arbeid på anlegget ikke er
  utført av fagperson.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
  Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Grunnmuren har setningsskader.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Forhold som har fått TG2:

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Nedløpsrøret er avsluttet ved utvendig terreng og
  regnvann ledes ikke bort fra bygningen.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Utvendige trapper
  Det er påvist andre avvik:
  Konstruksjonene har skjevheter. Innfesting av
  metalltrapp viser tegn på svikt. Trappene ned til kjeller er
  grodd ned med mose.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Overflater
  Overflater har endel slitasjegrad utover det en kan
  forvente.
  Det er registrert svertesopp på overflater.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på pipe.
  Pipa har rennemerker etter sotvann.
  Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale
  er for liten.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
  rekkverk i trapper.
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Innvendige dører
  Enkelte av innvendige dører har endel slitasjegrad.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
  Det er manglende forsert avtrekk fra kjøkken.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Det er mistanke om at arbeid på anlegget ikke er
  utført av fagperson.
  Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på
  avløpsanlegg.

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon
  Det er påvist begrenset
  ventilering/luftgjennomstrømning.
  Det er ikke ikke vindusventiler eller tilstrekkelig med
  veggventiler.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tomteforhold > Drenering
  Taknedløpet er avsluttet over terreng, og øker
  fuktbelastningen inn mor grunnmur.
  Terrenget faller inn mot grunnmur.
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Tomteforhold > Terrengforhold
  Terreng faller inn mot bygning.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten
  på brønnvannet.

  I tillegg foreligger det avvik med TG2 som ikke krever umiddelbare tiltak. Se tilstandsrapport for nærmere informasjon.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Løfallivegen omtrent ti minutters kjøring fra Rindal og ca. 20 minutters kjøring fra Storås.
 • Ta av fra Rindalslina og inn på Løfallivegen omtrent 4,5 km fra kryss Mjohølvegen/Rindalslina. Følg Løfallivegen ca. 250 meter og hold til venstre der veien deler seg. Du ankommer eiendommen etter omtrent 250 meter.

  Se kart.
 • Grunnmur i natursteinsmur. Taket er tekket med stålplater. Åstak med sperrer og tretro. Yttervegger av maskinlaft, en vanlig tømmerkonstruksjon fra byggeåret, yttervegger kledd med stående bordkledning. En gavlvegg er kledd med metallplater. Malte trevindu med enkle glass. Antatt å være fra
  1936. Malt hovedytterdør. Plassbygde kjellerdører i tre.
 • P-rom: 133 kvm
  BRA: 198 kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:

  1. etasje: 2 stuer, kjøkken, gang, entré, bad.

  2. etasje/loft: Gang, disponibelt rom, 3 soverom.

  Følgende rom inngår i sekundærareal:

  Kjeller: 2 boder.

  2. etasje/loft: Bod, verksted.

  I tillegg står det på eiendommen fjøs/låve på 310 kvm. Denne er ikke tatt med i arealmålingen.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarmingen er basert på elektrisitet og vedfyring.
 • Eiendommen består av tre deler:
  - selve tomta rundt bolighuset på ca. 2,1 daa
  - ca. 230 daa utmark/skog
  - fraskilt areal (tomt) på ca. 2,5 daa i Liagrendvegen (ca. 1 km øst for bolig)

  Eiendommen er ikke oppmålt, kun skylddelt. Det tas derfor forbehold om tomtestørrelse og kjøper aksepterer et ev. avvik på tomtestørrelsen ved senere oppmåling. Konferer megler for nærmere opplysninger.
 • Privat vann fra brønn.

  Septik.
  ReMidt opplyser at septiktanken er frakoblet. Ny eier må selv kontakte ReMidt og Rindal kommune for ytterligere informasjon vedrørende septiktankens tilstand og eventuell prosess for å få den tilkoblet igjen.

  Privat vei.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • Kr. 2 100
  Dette inkluderer feiing og eiendomsskatt.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen. Det foreligger søknad om oppføring samt bygningstegninger av garasjebygg fra 1981.

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.
 • Det foreligger pt. fritak fra renovasjon frem til 01.01.2025. Eventuell ny eier må selv kontakte ReMidt for å opprettholde eventuelt fjerne fritaket.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 1910/900232-1/61 Utskifting
  03.11.1910 Gjelder nåleskog på innmarken,

  1953/1439-1/61 Skjønn
  19.06.1953 Elektriske kraftlinjer
  Høgspenlinja Aura-Trøndelag.

  1959/1998-2/61 Bestemmelse om vannrett
  08.10.1959 Rettighetshaver:Knr:5061 Gnr:58 Bnr:39
  Rettigheter iflg.skylddeling

  1964/1135-1/61 Bestemmelse om veg
  13.05.1964 Rettighetshaver:Rindal kommune,
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1965/2496-1/61 Rettsbok
  08.10.1965 Grensegangssak

  1973/2955-2/61 Erklæring/avtale
  25.06.1973 KJØPEKONTRAKT TIL AVTALT PRIS M DIV BEST
  RETTIGHETSHAVER: JOSTEIN RISE

  1979/199-1/61 Jordskifte
  12.01.1979 Bestemmelse om beiterett
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1989/4684-1/61 Elektriske kraftlinjer
  28.08.1989 Rettighetshaver
  AS Svorka Energiverk.Høgspentlinje Slåa-Øien.

  1997/4070-1/61 Best. om vann/kloakkledn.
  07.05.1997 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Med flere bestemmelser

  1997/4083-1/61 Erklæring/avtale
  07.05.1997 Vedr. klausulering av etablert grunnvannsanl.
  Med flere bestemmelser
  Rettighetshaver: Rindal Kommune.

  1997/4132-1/61 Bestemmelse om veg
  07.05.1997 Med flere bestemmelser
  Rettighetshaver: Rindal Kommune
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2006/1728-1/61 Jordskifte
  14.02.2006 Sak nr. 07/1999 - Håkonsli
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2009/861471-2/200 Bestemmelse om veg
  11.11.2009 Rettighetshaver:Knr:5061 Gnr:58 Bnr:10
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2011/124427-1/200 Jordskifte
  15.02.2011 Jordskiftesak 1530-2007-0006 Løfald ved Nordmøre Jordskifterett.
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Eiendommen ligger i et område avsatt til til LNFR-formål i kommuneplanens arealdel. Dette kan innebære begrensninger vedrørende bruk av eiendommen. Konferer Rindal kommune ved eventuelle spørsmål.
 • Gnr. 58 Bnr. 10 i Rindal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris kr 50 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingshonorar kr 14 900,-, markedsføringspakke kr 13 900,-, visninger kr 1 990,-, samt dekning for alle dokumenterte utlegg. Dersom handel ikke kommer i stand, er det avtalt at oppdragsgiver skal betale alle dokumenterte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Even Bjørnstad iht. fullmakt
  Inger Bjørnstad
Trond Aune

Megler

Trond Aune

90 82 55 20

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev