aktiv-eiendomsmegling
Fasade
Fasade

RINDALSSKOGEN Lomunddalsvegen 1007

Landlig og naturskjønn beliggenhet i Lomunddalen, Rindal. Boligen er tilbygget og oppgradert, Carport og garasje.

 • kr 1 790 000
 • BRA 206 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 1 790 000
 • Omkostningerkr 61 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 851 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1970
 • Soverom4
 • ArealP-rom 197 m²
 • Tomt1 000 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 790 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  44 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 790 000))

  61 792 (Omkostninger totalt)

  1 851 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
Enebolig fra 1969/70 som er betydelig oppgradert og renovert. Eier opplyser at boligen ble tilbygget ca. 2005 med 2. etg samt deler av 1. etg og kjeller er tilbygget. Boligen fremstår velholdt og oppgradert over tid. Dobbelgarasje med innredet areal på hems. I tillegg carport. Både carport og garasje er fra tidlig 2010-tallet. Inneholder: 1. etg: Gang, bad, stue og kjøkken. 2. etg: Gang og 4 soverom. Kjeller: boder, trimrom og vaskerom. Eiendommen ligger i overkant av Lomunddalsvegen ved Lomundsjøen. Naturskjønne og fredelige omgivelser. I nærområdet har man fine naturområder, bl.a. Rørvatnet og Langvatnet. Det er ca. 20 km til Rindal sentrum og ca 40 km til Orkanger. Nærmeste dagligvarebutikk er på Rindalsskogen, ca. 8 km fra eiendommen.
Stue

Lomunddalsvegen 1007, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 60 kvm
  1. etasje: 78 kvm
  2. etasje: 68 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 51 kvm Følgende rom inngår i P-rom: Vaskerom, gang, trapperom og trimrom.
  1. etasje: 78 kvm Følgende rom inngår i P-rom: 1. etg: Gang, bad, stue og kjøkken.
  2. etasje: 68 kvm Følgende rom inngår i P-rom: 2. etg: Gang og 4 soverom.  Tomt
  1000m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt med hageareal og biloppstillingsplasser.  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes. Tomten er av eldre dato, og er dermed skylddelt. Se skylddelingsforretning i prospektet. Både i opplysninger hentet fra beregnet areal kart kommunen og skylddelingsforretning fra 1943 kommer det fram at arealet er ca. 1000 kvm. Merk at garasjen er delvis utenfor tomt. Dette er kjøpers ansvar og risiko. Kommunen opplyser følgende: "Oppkjørsel og deler av garasje ligger på eiendom 40/3. Eier av 40/3 ønsker å selge dette arealet til eier av 40/12, men kommunen har ikke mottatt noen søknad."

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i overkant av Lomunddalsvegen ved Lomundsjøen. Naturskjønne og fredelige omgivelser.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Skolekrets
  Rindal

  Byggemåte
  Utdrag fra tilstandsrapport utført av takstmann Egil Indergård: "Boligen er opprinnelig fra 1970, men påbygd og oppgradert i 2005, og de fleste bygningsdelene er fra 2005. Påbygd nytt bad i 2015. Taktekkingen er av pappshingel. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Renner og nedløp av metall. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre. Terrasse av trevirke, anlagt på pilarer. I tillegg er det luftebalkong i 2. etasje." Se rapport fra takstmann i salgsoppgaven for nærmere opplysninger.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etg: Gang, bad, stue og kjøkken. 2. etg: Gang og 4 soverom. Kjeller: boder, trimrom og vaskerom. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Det gjøres oppmerksom på at det ikke er samsvar mellom godkjente tegninger og dagens bruk. Dette gjelder bl.a. at badet er utvidet iht. mottatte tegninger fra kommunen og takvinkel utbygg mot vest. Det er heller ikke mottatt tegninger av carport. Kjøper overtar ev. risiko knyttet til dette. Det er ikke godkjent oppholdsrom på loft garasje. Konferer megler for mer informasjon.

  Standard
  Utdrag fra tilstandsrapport utført av takstmann Egil Indergård: Innvendig er det gulv av laminat og belegg. Veggene har trepanel og malte plater. Etasjeskiller er av trebjelkelag. Det foreligger ingen informasjon ang. radonmålinger. Boligen har mursteinspipe med nytt røykrør i 2010. Boligen har lakkert tretrapp. Innvendig har boligen furu fyllingsdører. Vaskerom Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Hulltaking er ikke foretatt da rommet står foran full oppgradering. Bad Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2010. Veggene har baderomsplater. Taket er malt. Gulvet har vinylbelegg. Rommet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til 30. Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt. Rommet har innredning med 2 nedfelte servanter, toalett og dusjvegger/hjørne. Det er mekanisk avtrekk. Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Det ble søkt med fuktindikator uten at det ble registrert forhøyede fuktverdier. Kjøkkenet er fra 2005, og har laminat og vinylbelegg på gulv. Ventilator over stekesone.Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Innvendige vannledninger er av kobber. Det er avløpsrør av plast Varmtvannstanken er på ca 200 liter. El-anlegget er oppgradert i 2005. El-kontroll i 2021 i følge selger." Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2, avvik som kan kreve tiltak: Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Kostnadsestimat: Under 10 000 Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det bemerkes at det ikke er rekkverk i trapp. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Innvendige trapper Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tekniske installasjoner > Avløpsrør - 2 Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter - 2 Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Kostnadsestimat: Under 10 000 Forhold som har fått TG2, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.   Forhold som har fått TG3: Våtrom > Generell > Vaskerom Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er lagt flis på gulv og plater på vegger. Det er ikke lagt flis under varmtvannsbereder, og gulv har ikke tilstrekkelig fall til sluk. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er ikke innlagt fiber.

  Parkering
  Parkering på tomt samt i carport og garasje.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Det gjøres oppmerksom på at det ikke er samsvar mellom godkjente tegninger og dagens bruk. Dette gjelder bl.a. at badet er utvidet iht. mottatte tegninger fra kommunen og takvinkel utbygg mot vest. Det er heller ikke mottatt tegninger av carport. Kjøper overtar ev. risiko knyttet til dette. Konferer megler for mer informasjon. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 790 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  44 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 790 000))

  61 792 (Omkostninger totalt)

  1 851 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Elektrisk oppvarming og vedovn. Det er varmepumpe i gang 1. etg og kjeller, samt på hems i garasjen.

  Energiklasse
  E

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  5494

  Kommunale avgifter år
  2021

  Info kommunale avgifter
  I kommunale avgifter inngår: - Eiendomsskatt kr 2680,- - Renovasjon til ReMidt: 4000,- - Slamtømming ReMidt: 1594,- Totalt kr 8274,-

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatten er 4 promille av boligens skattegrunnlag.

  Formuesverdi primær
  649032

  Formuesverdi primær år
  2023

  Formuesverdi sekundær
  2336514

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5061/40/12: 08.11.1969 - Dokumentnr: 3667 - Best. om vann/kloakkledn. Vegvesenets betingelser vedtatt 03.11.1943 - Dokumentnr: 2395 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5061 Gnr:40 Bnr:8 01.01.2019 - Dokumentnr: 2101 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1567 Gnr:40 Bnr:12

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er gitt ferdigattest på tilbygg til bolig 15.12.09. Kommunen opplyser:"Enebolig bygd i 1969. Vindfang påbygd 1979. Garasje er påbygd enebolig 1995. Bad, veranda og inngang er påbygd enebolig i 2005. Tilbygget fra 2005 har ferdigattest fra 2009. De andre byggetrinna er så gamle at det ikke krevdes fedigattest da. Uthus er påbygd i 1995. Garasje bygd ny i 2011. Den har ikke ferdigattest." Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  Nb! SOm kommunen opplyser, er det ikke ferdigattest på garasjen fra 2011. Dette er kjøpers ansvar og risiko.

  Vei, vann og avløp
  Avløp: Septik. Eier opplyser at denne er av nyere årgang, trolig rundt 5-6 år. Vann: Privat. Eier opplyser at det er boret og flere eiendommer er tilknyttet. Her må det forventes utgifter til drift/vedlikehold. Det er ikke kjent at kvaliteten på vannet er testet. Dette vil være ny eiers ansvar om senere vannprøver tas. Vei: Privat avkjøring fra Lomunddalsvegen. Ved privat vann og avløp vil det være kostnader for vedlikehold, oppgraderinger m.m.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon. Ta kontakt med megler for å få oversend kommuneplan, ev. se kommunen hjemmeside.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 790 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  44 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 790 000))

  61 792 (Omkostninger totalt)

  1 851 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  61792

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingshonorar kr 14 900,-, markedsføringspakke kr 13 900,-, visninger kr 1990,-, samt dekning for alle dokumenterte utlegg. Dersom handel ikke kommer i stand, er det avtalt at oppdragsgiver skal betale alle dokumenterte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Anders Skjetne Rygg

Megler

Anders Skjetne Rygg

91 75 88 29

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev