aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Skjeggedal 58.

Hytte under oppføring i Skjeggedal hyttegrend. Frittliggende bod. Privat kjørevei frem til hytta.

 • 990 000
 • BRA 72 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING990 000
 • OMKOSTNINGER40 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 030 892
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 68 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 976 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  40 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 030 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Alt på ett plan, innhold i henhold til godkjent bygningstegning:
Vindfang, bod, bad, 3 soverom, stue/kjøkken og utvendig bod.
Frittliggende bod.
Nyere isolerglassvinduer og verandadør.

Skjeggedal 58, Agder

 • Hytta selges som bygning under oppføring.
  Innvendig er det lagt gulv, samt trukket strømrør. Samtlige vinduer er av type isolerglass. Utvendige dører av tre. Hytta er utvendig nybeiset.
  For ferdigstillelse er det innkjøpt isolasjon, samt panel til tak og vegger, dette medfølger i handelen.
 • Beliggende i Skjeggedal hyttegrend i Åmli rett over grensen fra Froland kommune, ca. 60 km. fra Arendal sentrum. Nydelig innlandsterreng med flotte turområder. Åpent landskap med gode solforhold. Fiskevann finnes i nærheten, fiskekort kreves, kan kjøpes på dagligvarebutikk i Mykland.
 • Spredt hyttebebyggelse, i et hyttefelt i naturskjønne omgivelser.
 • Fra Arendal følg FV42 til Froland videre mot Evje, etter ca. 50 km ved skilt mot Skjeggedal / Risdal/Nause gård ta til høyre, og følg veien ca. 6 km til den deler seg mot Risdal/Førevann og Skjeggedal/Vervassheia. Hold til høyre mot Skjeggedal, følg veien ca.4 km forbi skilt "Skjeggedal" ta til høyre ved skilt "Partall 20-66" inn til Skjeggedal hyttegrend. Kjør inn bomvei til høyre ved Sorteringsbu. Følg veien rundt sving og ta til venstre inn til hytta.
 • Råbygg er oppført i bindingsverk på betongpilarer. Ferdiglagt gulv i hytta, isolert med asfaltplater under, beiset heltre gulv. Asfaltplater med utvendig liggende trekledning, ikke isolert. Takstoler med plater, ikke isolert. Taket er utvendig tekket med Sarnafil for legging av torvtak. Nye vinduer og dører av type isolerglass.

  Byggesøknaden for hytte og bod er innvilget på følgende vilkår: Skal bygges i samsvar med TEK10, snølast kan settes til 4,5 kN/m2. Reguleringsplanen krever torvtak på hytte og bod. Det er ikke tillatt å legge vann inn i hytta. Avtrede skal være av anerkjent type som ikke medfører forurensning. Hytta må ta del i kommunal renovasjonsordning. Hytta kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest.
  Det må søkes ny ansvarsrett da selger har denne innvilget som selvbygger for hele prosjektet.

  Det er lagt strøm til hytta med utvendig skap, 1 stk. stikkontakt er montert ved skapet. Det er lagt trekkerør inn til hytte og bod.

  Redskapsbod (oppført 2015/-16):
  Oppført i bindingsverk på betongpilarer. Utvendig liggende, beiset trekledning. Saltak tekket med sarnafil for legging av torv. Isolerglassvinduer (gjenbruk).
 • Hytte: P-rom: 68 kvm / Bra: 72 kvm / Bta: 77 kvm. Eiendommen er ikke oppmålt, de oppgitte arealer er ihht bygningstegning.
  Redskapsbod: Bra: 13 kvm / Bta: 16 kvm oppgitt areal ihht. bygningstegning.
  Følgende rom inngår i primærareal: Alle rom bortsett fra boder.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
  Følgende er innkjøpt og medfølger i handelen: - Materialer til innvendig innredning - Isolasjon - Forbrenningstoalett
  - Vanntank - Pumpe til bad
 • Ingen installerte varmekilder.
 • Gruset adkomstvei ca 70 meter inn fra fellesvei på feltet, samt gruset biloppstillingsplass for flere biler. Eiendommen ligger i et åpent skogsterreng med fjell, lyng, gress og annen småvegetasjon, noe bar- og lauvtrær. Hytta er plassert i tomtas nord/østlige hjørne.
 • Ihht. byggesøknad kreves det parkeringsplass til minst 2 biler, på tomten. Det er opparbeidet rikelig med parkeringsareal ved hytta.
 • Privat adkomstvei med bom. Ikke innlagt offentlig vann/avløp. Det er ikke tillatt å legge vann inn i hytta. Toalett - her foreskrives biologisk løsning, ettersom strøm er tilgjengelig åpner dette for alternative løsninger. Løsning må være anerkjent og uten forurensning.
  Følgende medfølger: Nyinnkjøpt forbrenningstoalett, vanntank og pumpe til bad.
 • Likningsverdi er ikke fastsatt, Denne vil bli fastsatt ved ferdigstillelse av hytta.
  Formuesverdi kr 135 000 per
 • Kr. 1 935 pr. år
  Kun hytterenovasjon.
  Eiendomsskatt utgjør kr. 180,- pr. år (vil øke ved ferdigstillelse).
 • Kommunale eiendomsgebyrer.
  Eiendomsskatt kr. 180,- pr. år. vil justeres ved ferdigstilles.
  Strømforbruk vil tilkomme.
  Bygningsforsikring, foreløpig byggeforsikring.
  Brøyting og vedlikehold av felles adkomstvei, samt eventuell brøyting av privat avstikker frem til hytte, dette kan avtales med grunneier.
 • Hytta er under oppføring, kjøper må selv besørge ferdigattest ved gjennomført oppføring av bygning.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Husk evt. gjeldende skatteregler.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Regulert hytteområde: Reguleringsbestemmelser - Reguleringsplan Skjeggedal hyttegrend Gnr. 1, Bnr. 1 i Åmli kommune.
 • Gnr. 1 Bnr. 69 i Åmli kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med selger
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Det er ikke utarbeidet egenerklæring da hytta selges som forevist, og alt er synlig for kjøper.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Dette er ikke en bygning under oppføring og ikke ferdigstilt. Eiendommen er derfor ikke energimerket.
  For ytterligere informasjon se www.energimerking.no.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fast meglerhonorar på kr. 40 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 8 900,- og oppgjørshonorar kr. 3 950,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 40 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 22 293,-. Utleggene omfatter: Internettannonsering, grunnpakke markedsføring, utleggsgebyr, grunnbok og tinglysing av urådighet. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr. 31 193,- + evt. senere avtalte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kirsti Kvivik
Bjørn Gundersen

Megler

Bjørn Gundersen

47 20 12 76

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev