aktiv-eiendomsmegling
Tomt 2 grovplanert

4 boligtomter uten boplikt - Beliggende i vannkanten - Kveldssol - Brygge og båtbod - Eierandel i strandparsell

 • 990 000
 • PRISANTYDNING990 000
 • OMKOSTNINGER40 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 030 892
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT900 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  40 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 030 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomt 1 grovplanert

Lagveien, Agder

 • Ønsker du tomt i et rolig område uten at denne ligger i et stort boligfelt? Ønsker du også umiddelbar nærhet til båtplass og sjøen? Da bør du ta en titt her.
  I Laget er det 4 boligtomter uten boplikt, som blir liggende idyllisk til ca 20 meter fra vannkanten. Tomtene vil også få godt med kveldssol.

  Eiendommene ligger idyllisk til innerst i Sandnesfjorden, mellom Risør og Tvedestrand, innenfor Tvedestrand kommunes grenser. Disse attraktive sommerstedene ligger ikke langt unna med verken båt eller bil. Fjorden kan by på godt fiske, og flotte muligheter for vannsport.

  Risør, en av sørlandets perler, kan by på et yrende liv med bl.a. Villvin-, Kammermusikk- og Trebåtfestival. Her finner man også postkontor, apotek, bank, dagligvarebutikker, serveringssteder, bensinstasjon m.m.

  Joker nærbutikk ligger ca. 5 km unna med bil.

  En flott båttur unna ligger Lyngør med et intimt og yrende liv sommerstid. Lyngør ble for noen år tilbake tildelt prisen som "Europas best bevarte tettsted". Øysamfunnet Lyngør grenser opp mot Skjærgårdsparken. Her er det rike bademuligheter fra blankskurte svaberg i ramsalt friskt vann. For soltilbedere er også svabergene herlige soleplasser i godvær. For den fiskeinteresserte gir disse områder også god mulighet for å prøve slukstangen.

  Storelva som ligger bokstavelig talt et steinkast nedenfor boligene og byr på god sjøørretfiske, samt en og annen laks.
  På Laget skole finnes fotballbane, beachvolleyballbane samt treningsrom for medlemmer av idrettslaget.

  For de friluftsinteresserte ligger naturen like om hjørnet, med flotte tur- og treningsmuligheter. Bla. kan anbefales jettegryta på Sild, som er Nord Europas største jettegryte.

  Tomtene vil fradeles Gnr 68 Bnr 30 som i dag er på i overkant av 15 daa. Når tomtene er fradelt vil det resterende av eiendommen være på i overkant av 11 daa. Hver av de 4 tomtene vil få en ideell eierandel med 1/4 av denne.

  Laget Vel har fått tillatelse av grunneier til å etablere sandstrand i bukten ved bryggeanlegget, hvor også lekeplass skal etableres av selger.

  Kort om tomtene:
  - Ca 20 meter fra vannet
  - Ikke boplikt
  - Det etableres brygge hvor hver tomt for en båtplass, ca 200 meter unna
  - Rett til oppføring av 12 kvm sjøbod/badehus
  - Kveldssol
  - Utsikt
  - Andel (1/4) av eiendom med ca 120 meter strandlinje
  - Ingen byggeklausul om leverandør eller boligtype
  - Ferdig godkjent reguleringsplan
  - Delvis planerte tomter
  - Opparbeidet vei
  - Strøm til tomtene
  - Tilbud på borrevann og renseanlegg (Klaro renseanlegg) foreligger

  Utdrag fra reguleringsplan:
  - Det tillates frittliggende småhusbebyggelse
  - Det tillates BYA på intill 186 kvm eksklusive parkering på terreng
  - Tillate maksimale størrelse pr bolig 120 kvm BYA
  - Tillatt maksimal størrelse pr garasje 49 kvm BYA
  - Maksimal bygningshøyde for bolig målt fra OK gulv nederste etasje til møne er 8,5 meter.
  - Det tillates oppført 4 sjøboder i rekke, hver på intill 12 kvm med maksimal mønehøyde på 4 meter
 • Det er spredt bolig- og fritidsboligbebyggelse i området.
 • Ta av E 18 ved Sørlandsporten mot Risør. Ta deretter av i Bossvik mot Laget. Når du har passert Lagbrua tar du til venstre og man vil få tomtene på venstre hånd etter ca 100 meter.
 • Selveiet tomt.
 • Areal tomt 1: 1200 m2
  Areal tomt 2: 800 m2
  Areal tomt 3: 750 m2
  Areal tomt 4: 900 m2

  Tomtenes areal er stipulert. Det kan dermed forekomme avvik når disse fradeles.

  Pris tomt 1: Kr. 1 500 000,- + omk.
  Pris tomt 2: Kr. 1 400 000,- + omk.
  Pris tomt 3: Kr. 1 400 000,- + omk.
  Pris tomt 4: Kr. 990 000,- + omk.

  I reguleringsplanen er det gitt rekkefølgebestemmelser. Selger vi stå for følgende av disse:
  - Etablering av lekeplass
  - Etablering av brygge (kjøper besørger båtfeste eller utriggere om dette ønskes)
  - Sikring av bekkeløp til elva
  - Siktlinjer ift på/avkjøring fra vei
  - Selger kommer også til å etablere felles avløpsledninger fra renseanleggene for overløp

  Det henvises for øvrig til reguleringsplan vedlagt i salgsoppgave for ytterligere informasjon.

  Selger forbeholder seg retten til å justere priser underveis.
 • Fra kommunal vei opparbeides privat stikkvei.
  Kjøper besørger privat borrehull og renseanlegg.
  Selger har pr. februar 2022 innhentet pristilbud fra Erling Olsen AS på borring etter vann samt montering av renseanlegg, som pr tomt beløper seg til hhv. ca. kr 72 000,- og 79 000,- Tilbudet er basert på separat renseanlegg for tomtene.
 • Foreligger ikke da tomtene ikke er fradelt pt.
 • Foreligger ikke før tomtene er bebygd. Kjøper etablerer privat borrehull og renseanlegg.
  Offentlige avgifter vil etter oppføring av bygg gjelde:
  - Renovasjonsavgift til RTA
  - Slamavgift til RTA
  - Feieavgift
  - Eiendomsskatt
 • Serviceavgift renseanlegg.
 • Tomtene er konsesjonsfrie. Megler besørger innsending av egenerklæring om konsesjonsfrihet til kommunen.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Følgende er tinglyst på hovedbølet, og vil således påhvile tomtene også etter fradeling:

  - 2007/644494-2/200 Bestemmelse om båtplass
  14.08.2007 rettighetshaver:Knr:0914 Gnr:68 Bnr:3
  rettighetshaver:Knr:4213 Gnr:68 Bnr:4 Fnr:2 F
  Bestemmelse om parkering
  Bestemmelse om adkomstrett
  Med flere bestemmelser

  - 2020/2526470-1/200 Jordskifte
  02.06.2020 21:00 Spørsmål om veirett
  19-171938RFA-JARD LISANDEN
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Kopi av grunnboksutskrift kan sees på meglers kontor.
 • Detaljregulering Sagliene Gnr 68 Bnr 30, Tvedestrand kommune, Plan id: 169.
  Vedtaksdato: 17.11.2020
 • Tomtene skal fradeles Gnr. 68 Bnr. 30 i Tvedestrand kommune. Tomtene fradeles fortløpende ved salg. Eiendommene vil da få tildelt nytt matrikkelnummer.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger. Det er et vilkår at tomtene er fradelt før overdragelsen kan finne sted. Selger besørger fradeling fortløpende når tomtene selges.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Som meglers vederlag er det avtalt provisjon på kr. 50 000,-. I tillegg til dette kommer etableringsgebyr på kr. 19 990,- og oppgjørsgebyr kr. 4 490,-, sikkerhetsstillelse ca kr. 910,-, spørring i grunnboken kr. 990,-, markedsføringspakke kr 15 990,-
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Bessfield Eiendom AS
Martin Ommundsen

Megler

Martin Ommundsen

90 64 26 14

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev