aktiv-eiendomsmegling
Aktiv v/Sindre Tjønn presenterer Sam Eydes gate 158
Aktiv v/Sindre Tjønn presenterer Sam Eydes gate 158

RJUKAN Sam Eydes gate 158

Rjukan - Nyoppført enebolig fra 2023 med høy standard - 3 soverom - Sentral beliggenhet

 • kr 3 950 000
 • BRA 131 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 950 000
 • Omkostningerkr 117 890
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 067 890
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår2023
 • Soverom3
 • ArealP-rom 111 m²
 • Tomt453 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 3 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 98 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 950 000,00))   117 890,- (Omkostninger totalt)   4 067 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1. etg
Nyoppført enebolig fra 2023 med generelt høy standard. Boligen er gjenoppbygget etter at den originale bygningen på eiendommen ble totalskadet i brann i 2018. Så her kan man altså flytte rett inn i en ny og moderne bolig med sentral beliggenhet. Boligen inneholder følgende rom: Kjeller: Vaskerom, trapperom, teknisk rom og bod. 1. etasje: Entré, gang, toalettrom, stue og kjøkken. 2. etasje: Trapperom, gang, bad og 3 soverom. Boligen ligger rett i nærheten av både barneskole og barnehage, samt at det også er relativt kort vei til Rjukan sentrum. Det gjøres oppmerksomt på at boligen er oppført på eksisterende/gammel grunnmur fra 1931 som ifølge tilstandsrapporten tilsier avvik fra dagens TEK17-krav til grunnmur og drenering. Se salgsoppgave og tilstandsrapport for mer informasjon.

Sam Eydes gate 158, Telemark

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 38 kvm
  1. etasje: 49 kvm
  2. etasje: 44 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 18 kvm P-Rom inkluderer: Vaskerom og trapperom.
  1. etasje: 49 kvm P-Rom inkluderer: Entré, gang, toalettrom, stue og kjøkken.
  2. etasje: 44 kvm P-Rom inkluderer: Trapperom, gang, bad og 3 soverom.  Tomt
  453m²

  Beskrivelse av tomt
  Flat og lettstelt tomt med sentral beliggenhet. Pr. dags dato (15.11.2023) er tomten på 542,4 kvm, men deler av arealet (ca. 89 kvm) skal overføres til gnr. 124, bnr. 153. Dette arealet utgjør del av en beredskapsvei for brann og vann- og avløp til Blindtarmen (boligområde sør-vest for eiendommen). Se forøvrig vedlagt kart og forklaring fra kommunen. Til orientering vil følgende tilføyes på skjøte, under punkt 6. "Andre avtaler (som ikke skal tinglyses)": Kjøper har adkomstrett til fots og med bil over kommunal eiendom og frem til nåværende innkjøring til eiendommen. Kjøper kan foreta sporadisk kjøring over selve beredskapsveien til Blindtarmen, så lenge beredskapsveien ikke er inngjerdet. Det er ikke tillatt med permanent parkering av biler, utstyr og inventar som blokkerer beredskapsveien. Selger har rett til å rydde området for kjøpers regning ved en utrykning. Selger utfører sporadisk vedlikehold av kommunal beredskapsvei.

  Beliggenhet
  Eiendommen har en flott og sentral beliggenhet i et veletablert område ca. 1 km fra Rjukan sentrum. Boligen ligger rett i nærheten av både barneskole og barnehage, samt at den populære Tveitoparken kun ligger en liten kilometer unna. Det er også relativt kort vei både til ungdomsskole og butikker. Like ved boligen er det bussholdeplass med flere daglige avganger. Beliggenheten gjør også at Gausta med alle sine fasiliteter kun er en liten kjøretur unna (ca. 20 min). Gaustaområdet er en av landets mest populære vinterdestinasjoner. Den gamle Rjukanbanen går forøvrig like ved boligen (på sørsiden), men her er det lite/begrenset trafikk (noe turistkjøring på sommeren, se www.nia.no/rjukanbanen). På grunn av nærhet til hovedvei må noe trafikkstøy påregnes.

  Adkomst
  Se kart i nettannonse. Det vil bli satt opp visningsskilt under fellesvisninger. Tilstøtende parkeringsplass/adkomst rett øst for eiendommen blir ikke brøytet av kommunen.

  Bebyggelse
  Veletablert område hovedsaklig bestående av eneboliger, leilighetsbygg og noe næringsbebyggelse.

  Byggemåte
  Boligen har ifølge tilstandsrapport fasade tildekket med liggende og stående kledning. Tak er tekket med flat takstein. De innvendige overflatene består i hovedsak av gulver med parkett og vegger med i hovedsak panelte flater. Boligen er oppført på eksisterende/gammel grunnmur fra 1931. Det er A til Å Entreprenør AS som har vært entreprenør i forbindelse med gjenoppbyggingen av boligen. Entreprenøren gir følgende forklaring på hvorfor boligen er oppført på eksiterende/gammel grunnmur: "Etter nærmere undersøkelser av grunnmur vil en utvendig drenering medføre mer omfattende arbeid en hva som var mulig å forutsi ved anbudsleveranse. Oppbygningen av eksisterende mur er for dårlig til at vegger kan graves opp og fuktsikres uten ytterligere forsterking. Nedre halvdel av grunnmur består i spekkede steinmasser uten særlig hold dersom masser graves vekk på utsiden. Øvre del av mur er forskalet og støpt oppå delvis «løse» steinmasser og danner grunnmur over terreng. Det er besluttet å bygge videre på eksisterende mur og det er uvisst hvordan fuktgjennomtrengningen i kjellermuren vil bli. Det er enighet om at en utvendig drenering ikke utføres da det er usikkert om veggene vil tåle å bli gravd frem utvendig. Maskin entreprenør har også uttalt seg og kan bekrefte veggenes dårlige tilstand. Da eksisterende murvegger skal beholdes og utvendig fuktsikring av kjellervegger ikke utføres, frarådes det å kle igjen murveggene med påforing og isolasjon innvendig." Se vedlagt tilstandsrapport for mer detaljer.

  Innhold
  Boligen går over 3 plan og inneholder følgende rom: Kjeller: Vaskerom, trapperom, teknisk rom og bod. 1. etasje: Entré, gang, toalettrom, stue og kjøkken. 2. etasje: Trapperom, gang, bad og 3 soverom.

  Standard
  Nyoppført enebolig fra 2023 med generelt høy standard. Boligen er gjenoppbygget etter at den originale bygningen på eiendommen ble totalskadet i brann i 2018. Så her kan man altså flytte rett inn i en ny og moderne bolig med sentral beliggenhet på Rjukan. Det gjøres oppmerksomt på at boligen er oppført på eksisterende/gammel grunnmur fra 1931 som ifølge tilstandsrapporten tilsier avvik fra dagens TEK17-krav til grunnmur og drenering (se punktet "Byggemåte", samt vedlagt tilstandsrapport, for mer informasjon). Boligen har en lys og pen stue som er utstyrt med en flott vedovn. Fra stuen er det egen utgang til hage/uteområde. Det er åpen løsning mellom kjøkken og stue, og kjøkkenet har en stilren innredning fra Epoq med integrerte hvitevarer. Det er også godt med skap og benkeplass. Soverom og bad ligger i 2. etasje. Badet har flislagt gulv med varmekabler og er utstyrt med dusjhjørne, vask og vegghengt WC. Utover selve badet er det også et toalettrom i 1. etasje, og et praktisk vaskerom i kjelleren. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport (vedlagt prospekt). Det er viktig å sette seg grundig inn i denne. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3 i tilstandsrapporten: TG3 (Store eller alvorlig avvik): Nedløp og beslag - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. - Det er ingen montert taksikring med snøfangere på taket. Tilliggende konstruksjoner våtrom (vaskerom, kjeller) - Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. - Vegger til vaskerommet er frittstående satt opp med mellomrom mot grunnmur, det ansees fare for fuktgjennomslag mellom ny vegg og grunnmur. Drenering - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. - Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. - Det er befaring ingen registrert fukt gjennom grunnmur innvendig i kjeller, det er dels svake overgang gulv/ vegg på disse typer grunnmurer, det anbefales ingen tildekking av vegger eller stabling av ting direkte på gulv eller mot vegger da det fare for fukt. TG2 (Avvik som kan kreve tiltak): Rom Under Terreng - Grunnmur i kjeller har ikke vannsikring med utvendig drenering. Det kan være stor risiko for fuktgjennomslag gjennom grunnmur. Andre innvendige forhold - Det er ingen registrert tiltak med isolasjoner rundt lofts-luke montert i gang. Grunnmur og fundamenter - Grunnmur oppført i stein og betong, det er registrert noe variert puss, avskallinger, noen sprekker, manglende puss enkle steder. TG2 (Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak): - Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område iht. kommuneplan. - Grunnmur med terrenget rundt antydes med fall fra grunnmuren. Eiendommen ligger innenfor 1000 år skred ut fra NVE sitt fare-kart for skred. Se vedlagt tilstandsrapport for mer informasjon og detaljer.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Integrerte hvitevarer medfølger.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er ikke innlagt TV eller internett/bredbånd.

  Parkering
  På egen tomt/gårdsplass.

  Forsikringsselskap
  KLP

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Det er ikke kjent at det er utført radonmålinger av boligen. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.  Til orientering er det radonbrønn med avtrekk i kjelleren.

  Diverse
  Eiendommen ligger innenfor et verdensarvområde/bevaringsområde og det kan derfor være spesielle bestemmelser med tanke på endring av bebyggelsen m.v. Kontakt Tinn kommune for nærmere informasjon. Boligen er nyoppført og ikke tatt i bruk. Siden selger selv ikke har bebodd boligen har de noe begrenset kjennskap til den. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Det gjøres oppmerksomt på at boligen mangler husstige for å komme opp til takstige, og at kjøper selv må anskaffe dette.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 98 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 950 000,00))   117 890,- (Omkostninger totalt)   4 067 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Vedovn i stuen.

  Energiklasse
  B

  Info energiklasse
  Energiattest følger vedlagt (denne er utarbeidet av takstmann).

 • Kommunale avgifter
  14540

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Eiendommen har vannmåler og kommunale avgifter vil derfor variere i forhold til forbruk.

  Info formuesverdi
  Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne en registrert formuesverdi på eiendommen. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskifte. Formuesverdien settes da etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Formuesverdien er 25 prosent av markedsverdi for primærbolig og 95 prosent for sekundærbolig for inntektsåret 2022 og 100 prosent for inntektsåret 2023. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3818/124/36: 11.09.1979 - Dokumentnr: 3089 - Best. om vann/kloakkledn. Med flere bestemmelser 24.08.1912 - Dokumentnr: 900117 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3818 Gnr:124 Bnr:14 01.01.2020 - Dokumentnr: 1831178 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0826 Gnr:124 Bnr:36

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på boligen (vedlagt). Det er gjort enkelte endringer som avviker fra vedlagte byggetegninger. Bl.a. er det ikke etablert bad i kjeller, kun enkelt vaskerom. Rømningsvindu i kjeller med utvendig lysgrav er heller ikke etablert.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Ingen reguleringsplan. Eiendommen ligger ifølge Kommunedelplan Rjukan i et område til boliger med tilhørende anlegg. Se Kommunedelplan Rjukan og Arealdelen til kommuneplanen. Nevnte planer kan fås ved henvendelse til Tinn kommune eller megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter avhendingsloven som nyoppført og ikke tatt i bruk, jf. avhendingsloven § 1-2 (2).   Boligen ble ifølge selger ferdigstilt 20.11.2023. Garanti etter bustadoppføringsloven § 12 skal stilles dersom selger gjør avtalen som ledd i næringsvirksomhet og avtalen inngås innen seks måneder etter ferdigstillelse, jf. avhendingsloven § 2-11. Garantien skal tilsvare minst 3 % av kjøpesum frem til overtakelse og minst 5 % i fem år etter overtakelse.   Det gjøres spesielt oppmerksom på kjøpers rett til å gjøre mangel gjeldene mot selgers tidligere avtaleparter iht. avhendingsloven § 4 - 16, jf. bustadoppføringsloven § 37. Forutsetningen for å gå direkte på selgers avtaleparter er at kjøper har et mangelskrav mot selger. Kjøper må gjøres spesielt oppmerksom på reglene som ligger til grunn for dette, herunder reklamasjonsfristene.   Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis.   Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.   En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen som den er, og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, (1), 2. punktum. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 98 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 950 000,00))   117 890,- (Omkostninger totalt)   4 067 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  117890

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 500/3 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

Sindre Tjønn

Megler

Sindre Tjønn

94 80 64 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev