aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Aktiv v/ Kristian Heia - Tvergrot 8

Lys og fin 4-roms leilighet i 1. etasje med egen balkong og populær beliggenhet i rolige omgivelser

 • BRA 67 m²
 • 3 soverom
 • OMKOSTNINGER1 132
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 004 216
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR1 963
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 67 m²
 • ANDEL FELLESGJELD113 084
 • FELLESKOST./MND4 200
 • TOMT978 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 890 000,- (Prisantydning)
  113 084,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  1 003 084,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  --------------------------------------------------------
  1 132,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 004 216,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Lys og fin leilighet på Tvergrot som inneholder gang, bad, kjøkke, stue og tre soverom. Til leiligheten medfølger det tre boder og tilgang til felles vaskerom i kjelleretasjen. Leiligheten ligger i 1. etasje og har egen balkong.

Tvergrot 8, Vestfold og telemark

 • Attraktiv 4-roms leilighet beliggende i 1. etasje. Leiligheten fremstår generelt velholdt og har blitt oppgradert med blant annet noen nye/malte overflater i senere tid, med unntak av enkelte rom som er av eldre dato. Kjøkkenet har innredning bestående av over- og underskap med malte, formpressede skrog og fronter. Benkeplate i laminat med nedfelt oppvaskkum i stål. Hvitevarene er innplasserte i innredningen og det er montert ventilator på vegg med avtrekk. Badet har overflater bestående av flis på gulv med varmekabler og våtromsplater på vegg. Innredningen består av veggmontert skap med servant, WC og dusjkabinett. Rommet har i vedlagte tilstandsrapport fått TG 3 grunnet ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring og manglende inspeksjons- og rengjøringsmulighet til sluk. TG 3 gis også grunnet defekt avtrekksvifte. Overflater har fått TG 2 på bakgrunn av at våtromsplatene er montert direkte mot sokkelflis og fug, samt at fallforhold i gulv er lavere enn dagens krav og kan medføre vannlekkasje der vann ikke vil gå til sluk. Det er ikke gjennomført hulltaking. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport (vedlagt prospekt). Det er viktig å sette seg grundig inn i denne. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3 i tilstandsrapporten utover de som alt er nevnt ovenfor. Utvendig gis det TG 2 grunnet utettheter mellom dørblad og dørkarm på ytterdør til felles trapperom. Grunnmur har riss som følge av setninger. Mer enn halvparten av forventet levetid er oppbrukt på utvendige vann- og avløpsledninger. Drenering har fått merknad grunnet manglende tegn til fuktisikring av bygget. Balkongen, samt trapp fra balkongen og ned til hagen gis TG 2 grunnet for lavt rekkverk i forhold til dagens krav. Innvendig gis det TG 2 på blant annet overflater grunnet skadet tapet på soverom, samt etasjeskiller som følge høydeforskjeller større enn dagens krav. Innvendig trapp i fellesareal mangler håndløper, og det er observert fuktgjennomtrenging i kjellermur. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Innvendige vannledninger og varmtvannstank fåt TG 2 grunnet alder.
 • Eiendommen har en flott beliggenhet på Tvergrot ca. 4 km fra sentrum av Rjukan. Området oppleves som rolig og barnevennlig og det er relativt kort vei til barnehage, skole og det meste av Rjukan sine fasiliteter. Beliggenheten i nedre del av Rjukan gjør også at Gaustablikk med alle sine fasiliteter kun er en liten kjøretur unna (ca. 10-15 min). Gaustaområdet er en av landets meste populære vinterdestinasjoner og har bl.a. skianlegg med hele 32 varierte nedfarter. På grunn av nærhet til hovedvei (Sam Eydes gate) må noe trafikkstøy påregnes.
 • Borettslaget ligger i et veletablert boligområde hovedsakelig bestående av leiligheter i borettslag (lavblokker) og frittstående eneboliger. Bebyggelsen er konsentrert.
 • Fra Rjukan sentrum følg Sam Eydes gate østover mot Miland/Atrå. Etter ca. 4 km sving til venstre inn på Tvergrot og du vil få bygget på venstre hånd. Se for øvrig kart i Finn-annonsen. Leiligheten vil bli merket med "Til Salgs"-plakat.
 • Ifølge tilstandsrapport av Arnt Ivar Hvammen datert 15.05.2022 er bygget er oppført i 1963 med grunnmur i betong/betongblokker. Yttervegger oppført i bindingsverk og kledd med stående panel. Saltak med sperrekonstruksjon. Tekket med stål/aliminiumsplater.
 • 67 BRA // 67 P-rom Følgende rom inngår i primærareal: Gang, bad, kjøkken, stue og tre soverom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Basert på elektrisitet og vedfyring. Varmekabler i gulv på bad.
 • Festet fellestomt. Tomtens grunnareal: 3751 kvm. Grunneier: Tinn kommune. Tomten er opparbeidet med asfaltert adkomst og parkeringsplasser, samt noe plenareal.
 • Oppstillingsplass på borettslagets felles parkeringsareal.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • Forretningsfører: Revisorteam Tinn AS
 • Tvergrot Borettslag AL, Org.nr. 954986217. Borettslaget består av 16 enheter fordelt på 4 lavblokker. Styreleder i borettslaget er Dag Longum. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Medlemmer av borettslaget og boligbyggelaget har forkjøpsrett, og forkjøpsretten utlyses etter at leiligheten er solgt. Bud er ikke å regne som melding av forkjøpsrett. Se forøvrig også vedtekter vedlagt prospekt for mere informasjon om forkjøpsretten. Forkjøpsrett må være avklart før overtagelse.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper forplikter seg til gjennomføre handelen selv om styregodkjennelse ikke foreligger, men eiendommen kan ikke tas i bruk før godkjennelse foreligger. For det tilfelle det er endelig avklart at erververen ikke godkjennes, kan borettslaget kreve andelen tvangssolgt, jf. lov om Burettslag § 4-8.
 • Ifølge vedtektene er det vedtatt forbud mot dyrehold, men styret kan samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.
 • Eika Forsikring
  Polisenummer: 5713879 Den enkelte andelseier må selv tegne innboforsikring.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 377 755 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 359 917 per 31.12.20
 • 4 200 pr. mnd. Fellesutgiftene inkluderer strøm fellesareal, kabel TV, kommunale avgifter, byggforsikring, drift og finans. Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset. Det gjøres oppmerksom på at felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt av borettslagets styre og/eller generalforsamling. Rehabilitering, vedlikehold, samt generell prisøkning mv. kan medføre økning i felleskostnader.
 • Andel fellesgjeld kr 113 084,- pr. 31.12.21. Andel fellesformue kr 42 235,- pr. 31.12.21. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Lånenummer: 2620.45.11143, Tinn Sparebank Annuitetslån, 12 terminer per år Rentesats per 21.10.2021: 1,95 % Antall terminer til innfrielse: 120 Saldo per 31.12.2021: 1 809 341,- Første termin/avdrag: 31.12.2021 (siste: 30.06.2032)
 • Borettslaget er ikke tilknyttet en sikringsordning mot tap av felleskostnader.
 • Felleskostander, strøm og innboforsikring.
 • Ifølge Tinn kommune finnes det ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.
 • Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre. Vilkårene for bruksoverlating er nærmere regulert i borettslagets vedtekter (vedlagt prospekt). Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Ifølge borretslagets vedtekter er det bestemt at boligene ikke skal kunne selges som ferieleiligheter. Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styres samtykke. I følge faresonekartet for Vestfjordalen ligger eiendommen i et område som ikke tilfredsstiller gjeldende krav til sikkerhet for ny bebyggelse (fareområde jordskred). Borettslaget er i prosessen av å male om bygningene fra rødt til grått, samt at de har gjort oppgraderinger på rekkverkene på balkongene/trapper ned til terreng.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Tvergrot borettslag har festerett på eiendommen med Tinn kommune som bortfester. Tinglyst 18.10.1963 dagboknummer 1877-3.
 • Eiendommen ligger ifølge kommunedelplan i et området satt av til boliger med tilhørende anlegg. Eiendommen er også omfattet av Plan ID. 2106: "RV37 Rjukan Ny gang og sykkelveg mellom Bjørkhaug og Tvergrot". Planene kan fås ved henvendelse til megler eller Tinn Kommune.
 • Andelsnr. 2 Orgnr. 954986217 i Tinn kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G. Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Leiligheten overleveres til kjøper uten inventar og løsøre. Fastmonterte hyller i stue vil også bli fjernet. Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,2 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke markedspakke 9 900,-, tilretteleggingsgebyr kr 4 900,-, oppgjørshonorar kr 1 500,- og visninger kr 3 500,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 34 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 15 591,-. Utleggene dekker eierskiftegebyr, opplysninger fra forretningsfører, sikring og foto. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg, samt vederlag for utført arbeid. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er opprettet 01.06.2022 og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Merethe Olesrud
Kristian Heia

Megler

Kristian Heia

93 45 63 23

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev