aktiv-eiendomsmegling
Aktiv v/Sindre Tjønn presenterer Vestfjorddalsgata 1 B

Rjukan - Trivelig leilighet i 1. etasje med to soverom - Sentral beliggenhet

 • 550 000
 • BRA 74 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING550 000
 • OMKOSTNINGER8 932
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER749 572
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR1 917
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 74 m²
 • ANDEL FELLESGJELD190 640
 • FELLESKOST./MND5 012
 • TOMT4 667 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 550 000,- (Prisantydning)
  190 640,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  740 640,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  --------------------------------------------------------
  8 932,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  749 572,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Leiligheten har en god planløsning og inneholder følgende rom: Gang, bad, stue, kjøkken og 2 soverom. Til leiligheten tilhører det også 2 kjellerboder.
Inngangsparti

Vestfjorddalsgata 1 B, Vestfold og telemark

 • Trivelig leilighet beliggende i 1. etasje. Leiligheten er av eldre dato, men har et noe nyere bad (2010), samt at vinduene ble byttet i 2020. Leiligheten har en relativt romslig stue hvor det er plass til både sofagruppe og spisebord. Stuen er forøvrig utstyrt med en flott peis med innsats. Kjøkkenet er fra 1998 og ligger i tilknytning til stuen. Det har innredning med formpressede skrog og fronter, samt benkeplater av laminat. Leiligheten har et pent bad som har vinylbelegg på gulvet med elektriske varmekabler. Badet er utstyrt med WC, innredning med nedfelt servant, og dusjnisje med forheng. Det er også opplegg for vaskemaskin, slik at man slipper å ned i vaskekjelleren for å ta klesvasken. Leiligheten har forøvrig to gode soverom.
 • Flott beliggenhet i et veletablert område, ca. 1,5 km fra Rjukan sentrum. Til tross for en sentral beliggenhet oppleves området som rolig og barnevennlig. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til Rjukan barneskole, samt at den populære Tveitoparken kun ligger en liten kilometer unna. Det er også relativt kort vei både til barnehage, ungdomsskole og butikker. Beliggenheten gjør også at Gaustaområdet med alle sine fasiliteter kun er en liten kjøretur unna (ca. 25 min). Gaustaområdet er en av landets mest populære vinterdestinasjoner og har bl.a. skianlegg med mange varierte nedfarter. I store deler av vintersesongen går det skibuss fra Rjukan til Gausta, som passerer like i nærheten av eiendommen.
 • Veletablert boligområde hovedsakelig bestående av leiligheter i borettslag og frittstående eneboliger. Bebyggelsen er konsentrert.
 • Se kart i nettannonse. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Bygningen har utvendig vegger av murkonstruksjon med pussede murfasader. Det er taktekking av betongtakstein. De innvendige overflatene består i hovedsak av vegger med malte plater og brystningspanel, samt gulver med i hovedsak laminat og belegg. Det er i hovedsak eldre overflater i leiligheten, og kostnader til modernisering og oppgradering må derfor påregnes. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport (vedlagt prospekt). Det er viktig å sette seg grundig inn i denne. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3 i tilstandsrapporten: TG3 (Store eller alvorlige avvik): Utvendige trapper - Det er ikke montert rekkverk. - Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Innvendige trapper - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Det er ikke montert rekkverk. TG2 (avvik som kan kreve tiltak): Takkonstruksjon/Loft - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Etasjeskille/gulv mot grunn - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Rom Under Terreng - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Overflater Gulv (bad) - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Ventilasjon (bad) - Rommet har kun naturlig ventilasjon. - Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Overflater og innredning (kjøkken) - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Varmtvannstank Felles varmtvannstanker er på ca 300l, plassert i kjeller. - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Drenering - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Utvendige vann- og avløpsledninger - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Se vedlagt tilstandsrapport av takstmann Arnt Ivar Hvammen for mer informasjon og detaljer.
 • Leiligheten: 74 m2 Bra / P-Rom Følgende rom inngår i primærareal: Gang, bad, stue, kjøkken og 2 soverom. De to kjellerbodene er på tilsammen 23 m2 Bra. Oppgitte areal og romangivelser er hentet fra tilstandsrapport av Arnt Ivar Hvammen (vedlagt prospekt).
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Peis med innsats i stuen.
 • Vanlig gateparkering (uten reserverte plasser).
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, Postboks 19, 3661 Rjukan. Tlf: 35 08 12 30. Erverver/kjøper må melde seg inn i boligbyggelaget. Medlemsavgift: kr. 800,-.
 • Ingolfsland borettslag, org.nr. 931 990 756. Borettslaget består av 55 enheter fordelt på 5 lavblokker. Siden bebyggelsen er av eldre dato må det tas høyde for at det kan være noe lytt mellom leilighetene. Styreleder i borettslaget er Anne Lise Haugen. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket eller vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Medlemmer av borettslaget og boligbyggelaget har forkjøpsrett, og forkjøpsretten utlyses etter at leiligheten er solgt. Bud er ikke å regne som melding av forkjøpsrett. Se forøvrig også vedtekter vedlagt prospekt for mere informasjon om forkjøpsretten. Forkjøpsrett må være avklart før overtagelse.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper forplikter seg til gjennomføre handelen selv om styregodkjennelse ikke foreligger, men eiendommen kan ikke tas i bruk før godkjennelse foreligger. For det tilfelle det er endelig avklart at erververen ikke godkjennes, kan borettslaget kreve andelen tvangssolgt, jf. lov om Burettslag § 4-8.
 • Ifølge vedtektene er det vedtatt forbud mot dyrehold, men styret kan samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.
 • IF Skadeforsikring NUF
  Polisenummer: SP0000587867 Innboforsikring må tegnes av kjøper/eier.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 427 451 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 538 824 per 31.12.20
 • 5 012 pr. mnd. Felleskostnadene inkluderer : Byggforsikring, kommunale avgifter, kabel TV, brøyting/strøing , fellesrengjøring, bredbånd. Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.
 • Andel fellesgjeld kr 190 640,- pr. 01.07.22. Andel fellesformue kr 1 675,- pr. 31.12.21.
 • Lånenummer: 152256522, Eika BoligKreditt AS Annuitetslån, 12 terminer per år. Rentesats per 01.07.2022: 2.65% pa. Antall terminer til innfrielse: 299 Saldo per 01.07.2022: 9 000 000 Andel av saldo: 190 640 Første termin/første avdrag: 03.06.2022 (siste termin 03.05.2047) Ann.lån over 25 år med flytende rente. Erstattes med nytt ann.lån.
 • Borettslaget er ifølge forretningsfører tilknyttet en sikringsordning mot av felleskostnader.
 • Felleskostnader, strøm og innboforsikring.
 • Ifølge kommunen finnes det ingen ferdigattest på eiendommen, da bygget er oppført lenge før kravet om ferdigattest kom.
 • Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre. Vilkårene for bruksoverlating er nærmere regulert i borettslagets vedtekter (vedlagt prospekt).
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Deler av borettslaget/fellestomten ligger innenfor fareområde for skred, ref. kart vedlagt prospekt.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
 • Borettslaget ligger ifølge Kommunedelplan Rjukan (PlanID 0201) i et område regulert til boliger med tilhørende anlegg. Kart og reguleringsbestemmelser til Kommunedelplan Rjukan og Arealdelen til kommuneplanen kan fås ved henvendelse til megler. Tinn kommune har igangsatt planlegging av ny Kommunedelplan Rjukan (PlanID 0202) - ta kontakt med kommunen eller megler for mer informasjon. Borettslaget ligger for øvrig i et bevaringsområde, merket "Spesialområde bygningsvern", og innenfor Unescos verdensarvområde, merket "Betydningsfull bygning". I bevarings-/verdenarvsområde må endringer av bebyggelsen vurderes og godkjennes av Tinn Kommune. Ta kontakt med Tinn kommune for mer informasjon.
 • Andelsnr. 23 Orgnr. 931990756 i Tinn kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,2 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 4.900,-, markedsføringspakke kr. 9.900,-, visningshonorar kr. 1.750,- og oppgjørshonorar kr. 1.500,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 39.900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Marianne Gustavsen Sigurdsen
  Mary Gustavsen
Sindre Tjønn

Megler

Sindre Tjønn

94 80 64 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev