aktiv-eiendomsmegling
Barnevennlig beliggenhet, like ved sykkel/gangsti, skole og barnehage

Rød/Andreasmoen - Nybygg - Romslig enebolig med utleieleilighet - Barnevennlig beliggenhet, nær skole og barnehage

 • 6 300 000
 • BRA 279 m²
 • 6 soverom
 • PRISANTYDNING6 300 000
 • OMKOSTNINGER10 670
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER6 310 670
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM6
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT783 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 6 300 000,- (NB: prisen er fast)

  Omkostninger
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  9 500,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 380 000,-))
  --------------------------------------------------------
  10 670,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  6 310 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje:
Gang, bad, vaskerom/teknisk, soverom, garderoberom, bad, stue og kjøkken.

2. etasje:
Bod, stue, bad, tre soverom.

Utleiedel:
1. etasje: Gang, bad, bod, to soverom, stue / kjøkken.

Utvendig:
Carport med bod.
Fasade

Andreasmoen 23, Rogaland

 • Her er det muligheter for å realisere drømmen om å bygge et nytt hus på Rød. Eneboligen har egen utleiedel - denne gir en skattefri inntekt som kommer godt med i regnestykket for bokostnaden.
  Eneboligen har et bruksareal på 216 kvm og utleiedelen med to soverom har bruksareal på 63 kvm.

  Byggmester Sondre Birkeland står for prosjektet - leveres nøkkelferdig, komplett med kjøkken- og baderomsinnredning. Muligheter for å påvirke innredning, planløsning og utforming av boligen.
  Se eget romskjema og leveringsbeskrivelse som vedlegg.
  Boligen leveres med eikeparkett i alle rom foruten bad og inngang som blir flislagt. Slette hvitmalte vegger på alle rom.

  Romslig bolig som gir gode muligheter for ulik møblering og planløsning. Det er muligheter for å endre på foreslått planløsning for å tilpasse boligen til kjøpers ønsker og behov.


  Hoveddel:
  1. etasje:
  Carport med sportsbod i enden. Carporten ligger inntil husveggen, slik at en kan gå tørrskodd inn til vaskerommet. Inngang med plass til garderobeskap.
  1. etasje har livsløpsstandard med et soverom. Romslig stue med åpen løsning til kjøkken. Stilfullt kjøkken leveres av JKE (utforming/modell kan endres etter avtale).
  God plass til mange gjester rundt spisebordet. Innredet med tv-krok/sofagruppe i hjørnet av stuen. Fra stuen har en utgang til terrasse og hage. Terrassen er delvis overbygd med plass for flere sittegrupper.
  Hovedsoverom har direkte inngang til walk-in-closet og videre inn til bad.

  2. etasje:
  Etasjen er planlagt innredet med tre soverom, bad, bod og stue/disponibelt areal. Romslige soverom som gir god plass til både skap og skrivebord. Stor stue og gangareal som kan møbleres med flere sittegrupper/oppholdsareal. Fra stuen har en utgang til altan - her har en gode solforhold ut over ettermiddag og kveld. Det blir montert glassrekkverk som gir gode utsiktsforhold.

  Utleiedel:
  1. etasje:
  Utleiedelen er tegnet slik at en ligger skjermet fra hoveddel, med inngang på motsatt side og terrasse som er trukket noe lengre frem enn terrassen til hoveddel. Leiligheten er praktisk innredet med det som dekker behovet for en eller to personer. To soverom. Bod/vaskerom. Kjøkken fra JKE. Stue/kjøkken med plass til sofagruppe og spiseplass. Utgang til terrasse.
  Garderobeskap på soverom og i inngang.
 • Meget attraktiv og barnevennlig beliggenhet - Andreasmoen/Rød er et utmerket boområde for småbarnsfamilier.
  Her er en nær til barneskole og barnehage, få minutter unna. Sykkel/gangstien gir trygg og barnevennlig vei til skolen.
  Lekeplass for Andreasmoen grenser inntil eiendommen. Friområde foran og ned mot elva.

  Turstier ved Kastfoss som går ned mot Andedammen og sentrum, eller oppover langs elva mot Birkeland/Lona.
  Rundehaugen er et populært turmål med start fra Brekke. 480 moh. med fantastisk utsikt over Sauda og mot fjorden.
 • Store deler av bebyggelsen på Rød ble oppført på 1970-1980-tallet. Andreasmoen er et nyere boligfelt som ble opparbeidet i 2012/2013 og har i dag 9 eneboliger, de fleste småbarnsfamilier.
 • Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.
  Leveransebeskrivelse er vedlagt salgsoppgaven.
 • Samlet areal: P-rom/BRA 268/279 kvm.
  BRA med carport 311 kvm.

  1.etg: P-rom/BRA 150/153 kvm (utleiedel 60/63 kvm).
  2. etg: BRA 118/126 kvm

  Carport ca. 43 kvm.

  Beregningene er foretatt av utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 12.10.21. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i primærareal ( P-rom) og bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal.
  Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl. innvendig bodareal, carport og utvendig sportsbod. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal.
  Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Balansert ventilasjon.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin bolig gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
 • Tomtens areal er 783 kvm.

  Tomten fylles i og vil komme på høyde med nabotomt. Tomten opparbeides med gruset innkjørsel mot vei. Hagen leveres grovplanert.
 • Parkering på egen tomt og i carport.
 • Boligen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • De kommunale avgiftene omfatter eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunal avgift er ikke beregnet for denne eiendommen enda.
 • Boligen leveres med ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse.
 • Utleiedel blir en selvstendig og godkjent boenhet for utleie.
 • Tomten kan fritt besiktiges. Kontakt Aktiv Sauda eller byggmester Sondre Birkeland for nærmere gjennomgang eller spørsmål.
 • Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Det er tinglyst en erklæring med rettigheter til Sauda kommune og Haugaland Kraft for vedlikehold av ledninger. Kopi av grunnboken og erklæringer kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Eiendommen ligger i område regulert til bolig. Gjeldende reguleringsplan er "Boliger Andreasmoen" vedtatt i 2010.
  Tomten grenser til lekeplass på den ene siden og ubebygd boligtomt på den andre siden. Det er regulert inn gangsti mot elv, men denne stien er ikke etablert.
 • Gnr. 35 Bnr. 291 i Sauda kommune
 • Betalingsplan:

  15% forfaller ved signert kjøpekontrakt

  10% forfaller ved ferdig bunnledning og støpt gulv. Klart for oppføring av grunnmur.

  10% forfaller ved 1.leveranse på byggeplassen - materialer som er levert.

  20% forfaller når yttervegger er reist og takstoler er levert. Eller dersom tilsvarende verdiskapning er utført.

  15% forfaller ved tett hus, yttertak (eks tekking) utvendig kledning, vinduer og byggedør er montert.
  Eller dersom tilsvarende verdiskapning er utført.

  15% forfaller ved isolert hus, taktekking utført og delevegger satt opp men ikke kledd.
  Eller dersom tilsvarende verdiskapning er utført.

  5% forfaller når huset er klart for oppstart malerarbeider
  Det kan gjenstår gulvlegging, belistning, montering av kjøkken, sanitæranlegg og elektrisk anlegg.

  10% forfaller ved overtakelse.

  Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til eiendommen være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Estimert byggeperiode er 6 måneder fra i gangsetting. I tillegg kommer saksbehandlingstid

  Så snart selger har vedtatt byggestart og opphevet forbeholdene skal selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Utløpet av overtakelsesperioden er bindende og dagmulktsutløsende.

  Senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.

  Dersom selger ferdigstiller boligen i god tid før overtakelsesperioden beskrevet ovenfor, kan selger kreve overtakelse inntil fire måneder før denne fristen. Selger skal skriftlig varsle kjøper om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 dagers skriftlig varsel. Kopi av varsel om tidspunkt for overtakelse skal sendes megler.

  Boligen skal ha ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overlevering til kjøper. Det kan ikke kreves dagmulkt i de tilfeller ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ikke foreligger ved selgers ferdigstillelse og dette skyldes forhold på kjøpers hånd.

  Selger skal overlevere boligen i ryddig og rengjort stand (byggvask).
 • Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Selger tar forbehold om kommunal godkjenning av prosjektet. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Dersom selger gjør forbeholdene, bortfaller kjøpekontrakten som er inngått mellom partene. Beløp som kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter utbetales til kjøper. Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/ forbeholdene ikke er oppfylt.

  Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på boligen.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for boligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for boligen, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for boligen.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Ved salg til forbruker selges boligen iht. bustadoppføringslova.

  Entreprenøren skal stille garanti straks etter avtaleinngåelse, jf. bustadoppføringslova § 12. Dersom det er tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller tillatelse til igangsetting, er det tilstrekkelig at entreprenøren stiller garanti straks etter at forbehold har falt bort. Det samme gjelder ved forbehold med tilsvarende virkning fra forbrukerens side. Entreprenøren skal uansett stille garanti før byggearbeidene starter.

  Garantien er pålydende 3 % av kjøpesum i byggeperioden frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtakelse.

  Garantien gjelder som sikkerhet for selve boligen, utvendige arealer, carport, herunder ferdigstillelsen av disse.

  Dersom garanti ikke stilles straks etter avtaleinngåelse kan kjøper holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at garanti er stilt.

  Selger vil ikke få instruksjonsrett over midlene før garanti etter bustadoppføringslova § 47 er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt.
 • Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?

  Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;

  oBoliglån
  oLivs- /gjeldsforsikring
  oForsikring
  oSparing

  Telefon: 51 75 44 00
  E-post: post@hjelmeland-sparebank.no
 • Opplysningene i salgsoppgaven er basert på opplysninger gitt av selger til oppdragsansvarlig, samt opplysninger innhentet fra kommunen. Opplysningene er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Fibi AS Birkeland
Kurt Inge Nybru

Megler

Kurt Inge Nybru

91 52 30 26

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev