aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Fritidsbolig med eget naust i idylliske omgivelser ved kysten - La pulsen senke seg og nyt det kysten har å by på i rolige omgivelser!

Rødøy Kvalvikveien 84

Prisgunstig fritidsbolig på helgelandskysten med eget naust | Alt innbo medfølger | Senk pulsen og nyt kystidyllen

 • kr 600 000
 • BRA 85 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 600 000
 • Omkostningerkr 32 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 632 042
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 987
 • Soverom3
 • ArealP-rom 60 m²
 • Tomt475 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 600 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  15 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000))

  32 042 (Omkostninger totalt)

  632 042 (Totalpris inkl. omkostninger)
I Nordvernes i Rødøy ligger denne prisgunstige fritidsboligen idyllisk plassert rett i nærheten av vannet. Eiendommen har noe oppgraderingsbehov, men kan være det perfekte utgangspunkt for å skape ditt eget hytteparadis. La pulsen senke seg og nyt det kysten har å by på, i rolige omgivelser. Her kan du ha båten i eget naust - når sommeren kommer kan har du tilgang til utallige perler med egen båt. Hva med en tur til Rødøyløva og Klokkergården eller legge til ved en av de mange små strendene på Gjerdøy eller Renga? I fritidsboligen finner du alt på et plan og hele 3 soverom, samt egen garasje i tilknytning til boligen. Det er fine og solrike uteområder med hage og to verandaer. . Ta kontakt for visning!

Kvalvikveien 84, Nordland

 • Tomt
  475m²

  Beskrivelse av tomt
  Opparbeidet tomt med plen og prydbusker. Eiet tomt som har ett areal på ca. 475m²

  Beliggenhet
  Boligen ligger i Kvalvika ved Nordværnes på fastlandet i Rødøy kommune. Fra eiendommen er det nærhet til sjø og båtliv, samt flott natur i nærliggende områder. Eiendommen ligger Ca. 19 km fra Jektvik og ca 20 km fra Ågskaret som er de nærmeste tettstedene med skole, butikk og ferge/hurtigbåtkai.

  Adkomst
  Se vedlagt kart.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en frittstående fritidsbolig fra 1987, bygd over 1 plan. Til boligen hører det med en garasje integrert i boligen. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/ villaeiendommer

  Byggemåte
  Fritidsbolig: Bygget er fundamentert på impregnerte materialer. Bygget består av 4 prefabrikerte seksjoner. Saltakkonstruksjon utvendig tekket med ståltakplater. Yttervegger er utvendig tekket med stående og liggende kledning. Naust: Enkel beskrivelse: Naustet er fundamentert på støpte peler. Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med stående kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med profilerte stålplater. Bygget er ikke tilstandsvurdert.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? - Ja - Lekkasje wc og dusj Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Hvis nei, gå til punkt 3. - Ja - Byttet wc. Er litt lekasje bak på dusj og utløpet på servanten. Redegjør for årstallet og hva som ble gjort: - Byttet wc 22/7-22 (nytt) Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. - Åsmund Våtvik Rørlegger Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende? - Nei - Det er egen kloakk. Kommunalt vann. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur,skjeve gulv eller lignende? - Liten svikt i døra i boden. (Vert der i alle år) Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja - Liten lekkasje utvendig på inngangen Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja - Full kontroll 2016. På el anlegget og kontakter. Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. - Etter kontroll av kraftselskapet ble det ordnet med alt av kontakter osv. Så alt el er i orden. Utført av efagmann og kostet ca. 10 000 kr. Men finner ikke igjen kviteringen. Jobben er utført av fagmann. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Hvis ja, redegjør: - Ja - Tinglyst veirett til naust.

  Innhold
  Primærareal: Fritidsbolig: Entrè, bad/wc, 3 soverom, kjøkken og stue Garasjeplan: 18 kvm. sekundærareal. Naust: 21 kvm. sekundærareal

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. For mer utdypende informasjon om forholdene som har fått TG2 og TG3, samt forslag/anbefalinger til tiltak for utbedring; se vedlagte tilstandsrapport. Nedenfor følger oppsummering av forhold som har fått TG 2 og TG 3.   TG2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK: Utvendig > Vinduer Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Utvendig > Dører Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Terrassedøren tar i karm, dørlåsen fungerer ikke. Innvendig > Overflater Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Himlingsplater spriker på soverommet. Stedvis løst belegg. Veggplater spriker i skjøter. Ufagmessig reprasjon av veggplate. Innvendig > Krypkjeller Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er ikke etablert luke for inspeksjon av krypkjelleren, krypkjelleren er kun besiktet stedvis utenfra. Innvendig > Innvendige dører Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter). Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Vannledninger i boden er ikke tilkoblet noen vanninstallasjoner eller er ikke blendet. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er ikke påvist tilfredsstillende eltilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Tomteforhold > Septiktank Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank. TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK: Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Stedvis rustdannelser på takplatene. Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Overskapene er ikke tilstrekkelig festet. TG IU - KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad/wc Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone TG3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK: Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke montert i overgangen tak/vegg til garasjen. Renner har lekkasjer. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000 Utvendig > Veggkonstruksjon Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000 Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Terrassen på baksiden: - Rekkverket er for lavt. - Rekkverket har råteskader. - Terrassedekket er værslitt. Terrassen ved framsiden: - Rekkverket har råteskader. - Terrassedekket er værslitt. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000 Utvendig > Utvendige trapper Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Kostnadsestimat : Under 10 000 Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt avvik på kjøkken: Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 25 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 31 mm. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000 Våtrom > Generell > Bad/wc Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg El-skap plassert i entré. Patronsikringer og måler. Kostnadsestimat : Under 10 000 Tekniske installasjoner >Branntekniske forhold Boligen har røykvarslere iht. forskriftskrav. Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innbo og løsøre
  Eiendommen selges med alt av innbo. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering på egen tomt og i garasjen.

  Forsikringsselskap
  Sparebank 1

  Polisenummer
  18553923

  Radonmåling
  Bygget er oppført på støpte peler, og har god luftgjennomstrømning under boligen. Radonmåling vil derfor ikke være relevant på denne boligen

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet.Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det er ikke mottatt godkjente og byggemeldte tegninger fra Rødøy Kommune som viser planløsningen av boligen. Det kan ikke garanteres at bruksrett/godkjent plantegning er gitt av Rødøy kommune. Det er kjøpers eget ansvar og risiko og besørge dette fremskaffet. Megler bruker takstmannens benevnelser av de ulike rom i salgsoppgaven, noe som anngir dagens bruk av nåværende eier, men dagens bruk er dog ikke nødvendigvis søkt/godkjent. Eiendommen står klar for overtagelse. Selges fult møblert, rengjøres ikke ytterligere og selges slik det fremstår ved visning. Det gjøres oppmerksom på at de kommunale opplysningene er fra august 2022.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  600 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  15 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000))

  32 042 (Omkostninger totalt)

  632 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen blir varmet opp med panelovner og annen elektrisitet.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Selger har ikke foretatt energimerking av boligen. Interessenter gjøres oppmerksom på at resultatet av en fremtidig energimerking vil kunne bli G.

 • Kommunale avgifter
  5727

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vannavgift og renovasjonsgebyr. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Info om eiendomsskatt
  Det er ikke eiendomsskatt på fritidsboliger i Rødøy kommune.

  Formuesverdi sekundær
  61205

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 18.05.1989 - Dokumentnr: 2825 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1836 Gnr:49 Bnr:6


  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vannverk, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet. Eiendommen er tilknyttet privat avløp via septiktank.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i ett område avsatt til LNFR-formål (areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv). Kommuneplan: KA Rødøy. Plan-ID 01-00-10.10 Ikrafttredelse20.06.2001. Takstmannen er ikke gjort kjent med planforslag eller igangsatte planlegginger som kan berøre eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å opplyse om det er kjente eller fremtidige planlagte planforslag som kan berøre eiendommen.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  600 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  15 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000))

  32 042 (Omkostninger totalt)

  632 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  32042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris på kr. 50.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 6.500,-Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr.  49.088,-. Utleggene omfatter markedsføring, fotograf, tilstandsrapport, innhenting av kommunale opplysninger og gebyrer. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr. 2.500,- pr. time begrenset oppad til kr. 10.000, samt avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen.  Alle beløp er inkl. mva. 

Marianne Mora Eskildsen

Megler

Marianne Mora Eskildsen

93 22 39 49

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev