aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Etnstølen 13!

Rogne Etnstølen 13

Solrikt, åpent og fritt i vakkert stølsområde ca. 930 moh. Vid utsikt til Mellene og Kroktjednet. Sommervei.

 • 1 300 000
 • BRA 50 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING1 300 000
 • OMKOSTNINGER48 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 348 642
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 950
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 50 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 000 m²
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 1 300 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  32 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 300 000,-))
  --------------------------------------------------------
  48 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 348 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hytte:
Vindfang, kjøkken, stue og tre soverom.

Terrasse.

Uthus:
Ved-/redskapsbod og utedo.
Hytta ligger solrikt til ca. 930 moh, omgitt av eldre stølsbebyggelse og noen hytter.

Etnstølen 13, Innlandet

 • For den som drømmer om et "enkelt" hytteliv i stille og fredelige omgivelser kan Etnstølen 13 være et godt valg. Her er det solrikt, åpent og fritt i et eldre stølsområde med spredt bebyggelse.

  Hytta ligger på en inngjerdet naturtomt i hellende terreng. På nedsiden av hytta er det en åpen terrasse hvor en kan nyte den flotte utsikten. Det er også muligheter for flere fine uteplasser på tomta.

  Inne i hytta er det en lys og hyggelig stue med mange vinduer og mønet himling med fem tømmeråser. Her er det plass til både sofa- og spisegruppe, og en eldre peisovn gir lun og god varme til hytta.

  På kjøkkenet er det enkel innredning fra byggeår. Kjøkkeninnredningen har til dels heltre fronter. Liten gasskomfyr og utslagsvask med avløp til terreng.

  I hytta er det tre soverom med til sammen 5 -6 sengeplasser. Flere av sengene er plassbygde, og på ett av soverommene er det også vedovn.

  Hytta har et praktisk vindfang med plassbygd skap, gasskjøleskap og fin garderobeplass.
  På tunet er det et enkelt uthus med ved- og redskapsbod, samt et eget rom med utedo.


  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert.

  Fra tilstandsrapport:

  Fordeling av tilstandsgrader:
  TG0: Ingen avvik og TG1: Mindre eller moderate avvik = 5
  TG2: Avvik som ikke krever tiltak og TG2: Avvik som kan kreve tiltak = 7
  TG3: Store eller alvorlige avvik = 9

  Hytte:
  Byggeår: Sælet er oppført i 1950, tilbygd i 1965.

  Standard:
  Enkel standard.

  Vedlikehold:
  Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner.

  UTVENDIG:
  Taktekking: TG 3
  Ytre taktekking med papp - undertak av robust, bærende undertak/taktro. (antatt/forutsatt).
  Vurdering av avvik:
  o Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen.
  o Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Takpapp i dårlig forfatning, delvis reparert/dekket til med nyere papp.
  Merk:
  Ikke påvist lekkasje på befaringsdagen.
  Tiltak:
  o Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Det må påregnes retekking

  Veggkonstruksjon: TG 3
  Yttervegger forøvrig oppført i tradisjonelt reis-bindingsverk, isolert jfr. gjengs løsning - ref: byggeår.
  Utvendige fasader med liggende dobbelfals/weatherboard.
  Vurdering av avvik:
  o Det er ingen lufting i konstruksjonen.
  Trekonstruksjonen er lukket, ikke mulig å kommentere tilstand inne i vegg. Opprinnelig del forutsettes uisolert. Tilbygg del antas oppbygd med utv. vindtetting til bindingsverket, mineralullisolering samt dampsperre og innvendige treplater/plater. Det antas / forutsettes at utvendig kledninger montert direkte til bindingsverket uten bakenforliggende luftespalte.
  Tiltak:
  o Plast/diffusjonssperre i etasjeskillet må etableres og luftingen på loftet forbedres.
  Utbedringskostnader/vedlikehold er påregnelig.

  Takkonstruksjon/Loft: TG 2
  Saltakskonstruksjon bygd opp som en sperrekonstruksjon med bærende tømmeråser i stue og samt kaldloftskonstruksjon over soveromsdel.
  Vurdering av avvik:
  o Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Varmegjennomgang i konstruksjonen jfr. redusert isolering samt manglende lufting.
  Tiltak:
  o Lokal utbedring bør utføres.
  o Lufting/ventilering bør forbedres.
  Etablere lufting og isolering av konstruksjonen

  Vinduer: TG 3
  Doble vinduer, hvor ytre ramme med småruter, på kjøkken og et soverom, enkeltglass uten indre ramme. Åpningsvinduer med haspelåsninger og sidehengsel.
  Vurdering av avvik:
  o Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  o Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  o Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
  o Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  De tilfeldig valgte funksjonstestede vinduer fungerte tilfredsstillende ved besiktigelse. Vindu fra byggeår.
  Kondens/vannmerker i nedre karm.
  Malingsavflassing.
  Vindu mot sør ses med råteskader i bunnkarm som er i ferd med å løsne fra karm/vegg.
  Tiltak:
  o Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører.
  o Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
  Alle vindu trenger renovering og deler av vinduene bør skiftes ut/råteskader.

  Dører: TG 2
  Hoveddør fra byggeår.
  Speildør panelt (uisolert - innadslående - til vindfanget - varadør).
  Vurdering av avvik:
  o Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  o Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  o Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Døren mangler vedlikehold, uisolert.
  Tiltak:
  o Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket.
  o Andre tiltak:
  o Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  o Dører må justeres.
  Døren bør etterses, manglende dørterskel. Manglende vedlikehold.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger: TG 3
  Nyere terrasse etablert. Utført i impregnerte materialer. Forankret i betong ringmur og steiner direkte på grunn som fundamenter.
  Vurdering av avvik:
  o Det er ikke montert rekkverk.
  Tiltak:
  o Andre tiltak:
  o Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Terrasse gulvet har skjevheter på grunn av direkte fundamentering. Må etablere fundamentering som sikrer mot frost/tele Må etableres rekkverk.

  Utvendige trapper: TG 3
  Vurdering av avvik:
  o Det er ikke montert rekkverk. Trapp uten rekkverk/håndløpere
  Tiltak:
  o Andre tiltak:
  o Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Det må etableres rekkverk/håndløper.

  INNVENDIG:
  Etasjeskille/gulv mot grunn: TG 3
  Etasjeskille er bygd opp som bærende trebjelkelag med stubbeloft og forutsatt mineralullisolering, stubbeloft av trepanel samt bærebord i alminnelig uipregnert trevirke.
  Vurdering av avvik:
  o Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  o Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  o Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Store høyde avvik i stue/spisestue. "Bølgete" belegg i vindfang , antatt fukt i etasjeskille.
  Tiltak:
  o For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp.
  Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. Høydeavvik på grunn av fundamenteringsmetode og noe skjevheter i bygget.

  Krypkjeller: TG 2
  Etasjeskillet er oppbygd som et bærende trebjelkelag med stubbeloft og forutsatt mineralullisolert
  Vurdering av avvik:
  o Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
  o Krypkjelleren har kondensutfordringer.
  ikke etablert dampsperre, sprekkdannelser /brudd og avskaling av ringmuren.
  Tiltak:
  o Andre tiltak:
  o Ut ifra tilstanden i de besiktigede områdene er det ikke påvist unormale forhold, men det vil være usikkerhet rundt de mindre tilgjengelige områdene.
  o Ut ifra visuelle observasjoner fra de besiktigede områdene, gir det grunnlag for å forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre tilgjengelige områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse områdene.
  Det må etableres dampsperre.
  Det må foretas renovering av ringmur
  Det må etableres frostsikring.

  Innvendige dører: TG 2
  Delvis malte fyllingsdører.
  Vurdering av avvik:
  o Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. enkelte dører trenger justering og vedlikehold
  Tiltak:
  o Det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  o Andre tiltak:
  o Enkelte dører må justeres.
  Vedlikehold justeringer.

  KJØKKEN:
  Avtrekk: TG 3
  Delvis etablert ventilasjon i yttervegger, med lufteventiler.
  Vurdering av avvik:
  o Det er registrert avvik med avtrekk.
  o Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken. Det må etableres avtrekk på kjøkken.
  Tiltak:
  o Andre tiltak:
  o Mekanisk avtrekk bør etableres.
  Etablere tilstrekkelig ventilasjon.

  Avløpsrør: TG 2
  Enkelt avløp fra utslagsvask på kjøkken avløp rett ned på terreng.
  Vurdering av avvik:
  o Det er påvist andre avvik:
  Vann fra utslagsvask rett ned på terreng.
  Tiltak:
  o Andre tiltak:
  Det må etableres avløp av vann fra utslagsvask kjøkken.

  Branntekniske forhold: TG 3
  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav?
  Ja
  2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
  ingen brannslokkingsutstyr.
  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
  Nei
  4. Er det skader på røykvarslere?
  Ukjent

  TOMTEFORHOLD:
  Byggegrunn: TG 2
  Stedlige masser/naturterreng med grus og morenemasser. Torv og mose, naturlig drenering.
  Vurdering av avvik:
  o Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.
  Påviste skader i muren i form av brudd og avskalling mm. som følge av frostsetninger. Det ses dels noe natursteinsmur etter øvre langside av mur.
  Tiltak:
  o Andre tiltak:
  o Påviste skader må utbedres.
  Det må påregnes fremtidige tiltak med reparasjoner av muren - - alternativt refundamentering av bygget.

  Drenering: TG 2
  Naturlig vannavrenning og grunninfiltrasjon
  Vurdering av avvik:
  o Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Naturgrunn ingen tilstrekkelig drenering av grunnen.
  Tiltak:
  o Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.
  o Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
  o Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  o Lokal utbedring må utføres.
  o Andre tiltak:
  Det må etableres drenering av grunnen rundt hytta.

  Grunnmur og fundamenter: TG 3
  Armert , ventilert og plasstøpt betongringmur med krypekjeller under hele hytta.
  Dels noe natursteinsmurt på deler.
  Vurdering av avvik:
  o Grunnmuren har sprekkdannelser.
  o Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
  Brudd og avskalinger svak betong
  Tiltak:
  o Lokal utbedring må utføres.
  o Påviste skader må utbedres.
  o Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  o Andre tiltak:
  Grunnmuren på repareres/refundamentere hele grunnmuren.


  Uthus:
  Byggeår: Antatt oppført i 1950.

  Standard:
  Bygget har gjennomgående lav standard.

  Vedlikehold:
  Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger.

  Beskrivelse:
  Oppført i stedlige tradisjonelle reisverkskonstruksjoner, fundamentert til terreng via enklere punktfundamenter av laftestein. Fasademessig med stående tømmermanspanel. Pulttakkonstruksjon. Tekket med papp. Labankdører. Rom for ved og utedo.

  Tilbygg i 1965. Tilbygd del opplyses å være vindfang og ett mindre soverom.


  Vi viser til vedlagt tilstandsrapport for utfyllende informasjon.
 • Etnstølen er et trivelig stølsområde beliggende i stille og fredelige omgivelser. Her er det åpent og fritt med vid utsikt til bla. Mellene og Kroktjednet.

  Hytta ligger solrikt til ca. 930 moh, omgitt av eldre stølsbebyggelse og noen hytter. Her er det vakker natur og god plass til både folk og dyr, og ikke minst flotte turmuligheter både til fots og på sykkel, gjerne på stier og stølsveier i lett terreng. Eiendommen ligger i Øystre Slidre Statsallmenning, ikke så langt fra Langsua nasjonalpark, og byr også på gode muligheter for fiske og småviltjakt.

  Om vinteren kan en spenne på seg skiene og gå ut i urørt natur. Det gjøres opp milevis med flotte skiløyper på andre stølslag og hytteområdene i kommunen, men nærmeste oppkjørte skiløype til Etnstølen finner en ca. 5 km fra hytta.

  Fra Etnstølen 13 er det ca. 19 km til kommunesenteret Heggenes med butikker, bank, lege m.m. Til Beitostølen med flere butikker, serveringssteder og ulike aktivitetstilbud er det ca. 35 km. Til Fagernes er det ca. 37 km.
 • Hytte og uthus.
 • Fra Oslo kan en kjøre E18 til Sandvika og derfra følge E16 videre til Fagernes. Følg Fv. 51 mot Beitostølen, kjør ca. 18,3 km og ta av til høyre mot "Moane og Vangsjøen".

  Hold til venstre etter 300 meter og passer automatisk betalingsbom (kr. 60,-).

  Følg grusvegen ca. 14 km, og ta til venstre merket Etnstølen.

  Kjør inn mot Etnstølen ca. 4,5 km, og du vil se hytta merket Aktiv "Til salgs!"

  God tur!
 • Informasjon under "Byggemåte" er hentet fra tilstandsrapport:

  Hytte:
  Oppført som tradisjonelt reisverkskonstruksjon, med støpt ringmurkonstruksjon direkte på terreng. Utvendige fasader med liggende kledning, smårutede
  vinduer, papptekket saltak mm. Innvendige overflater med heltre gulv samt vegger og himlinger med trepanel. Tømmeråser i stue.
  Murt elementpipeløp med frittstående peisovn i stue og vedovn på soverom - begge som lukkede ildsted.
  Ihht stedlige målinger, måler hytta 50 kvm innvendig bruksareal, på ett plan.

  Uthus:
  Frittstående bygg på 12 kvm., antatt oppført i 1950. Oppført i tradisjonelle, stedlige oppførte reisverkskonstruksjoner, fundamentert til terreng via enklere
  punktfundamenter av laftestein. Fasademessig med stående tømmermannspanel som utvendige fasader, samt pulttakkonstruksjon med papp som
  ytre tekking. Labankdør.
  Rom for ved og redskaper - rom for utedoen.

  Standard:
  Bebyggelsen ses da å være bygd og tilrettelagt for varig opphold og fremstår å være etablert for enklere sommeropphold.(se videre kommentarer under
  konstruksjoner)
  Noe avvikende forhold kan ses og registreres, hvor deler av dette beregnes å være ihht ordinær aldersslitasje og som da anses å være påregnelig samt endel forhold som relaterer seg til feil metodevalg samt påviste skader mm. Det skal også bemerkes at alder er et symptom på svikt i seg selv, og referansenivå er fra den gang bygningene ble oppført, relatert til byggeforskrifter som er gjeldende ved oppføring.

  Hytte:
  Teknisk gjennomgang av hytta viser skjevheter og helningsavvik i innvendige gulv som følge av ringmursfundamenter er etablert direkte til terreng uten
  noen form for drenering, markisolering eller andre tiltak mot telesetninger. Ved besiktigelse i krypkjeller via luke i muren utvendig, viste denne å være etablert uten dampsperre til terreng og da noe fuktavsetninger ihht. avdamping og luftvekslinger.
  Det ses muselort på terrenget.
  Det ble også påvist at ringmuren fremstår i svært redusert tilstand, bl.a. med sprekkdannelser/brudd og avsalinger som følge av frostsprengning, metodevalg ved byggeår mm.
  Se mer under punktene konstruksjoner.

  Uthus:
  Ett i utgangspunktet enklere bygg med rene sekundærfunksjoner. Bygget fremstår i svært redusert tilstand og vil ikke bli verdi i takseringssammenheng.
  Se mer under konstruksjoner.

  Undersøkelsesplikt:
  Det gjøres spesielt oppmerksom på kjøpers undersøkelsesplikt jfr. påpekte forhold og øvrige behov for å gjøre seg kjent med byggene og byggenes tilstand - stand og standard.
 • Bra/P-rom: 50/50 m²

  Hytte:
  Bruksareal - Bra = 50 m²
  Primærareal - P-rom = 50 m²

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Vindfang, kjøkken, stue og tre soverom.

  Uthus:
  Bruksareal - Bra = 10 m²
 • Hytta selges møblert med innbo og løsøre.

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Peisovn i stue.
  Vedovn på soverom.

  Dersom det ikke er varmekilder i alle rom, fravikes NEF's normgivende liste over løsøre og tilbehør.
 • Festet tomt/Punktfeste.*
  Bortfester: Statskog SF.
  Årlig festeavgift utgjør kr. 1.484,-.
  Festeavgiften reguleres ihht. konsumprisindeksen.
  Neste regulering av festeavgiften vil skje i 2025.
  Det er ikke mulighet for innløsning av tomten da denne ligger i Statsallmenningen.

  Trivelig naturtomt, beliggende i hellende terreng.

  * Et punktfeste er festeavtale hvor arealet som festeavtalen gjelder ikke er målt opp, men angitt som et punkt i kartet på bortfesterens eiendom. I henhold til tomtefesteloven disponerer fester et areal på 1 dekar (1.000 m² ) naturlig avgrenset rundt bygget.
 • Sommerparkering ved hytta.
  Ca. 3 km til vinterparkering.
 • Sommervei, ca. 3 km fra vintervei.

  Vann medbringes.
  Utedo.
 • Ingen formuesverdi funnet hos Skatteetaten.
 • Offentlige avgifter pr. 2021:
  Renovasjon pr. år: kr. 1.390,-.
  Branntilsyn, feiing kr. 308,-.
  Eiendomsskatt pr. år: kr. 804,-.
 • Festeavgift: kr. 1.484,- pr. år pr. 2021.

  I tillegg kommer kostnader til forsikring.
 • Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen.

  Jf. plan og bygningsloven § 21 10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1 98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

  Lovlighet:

  Fritidsbolig:
  • Det foreligger ikke tegninger.

  Uthus:
  • Det foreligger ikke tegninger.
 • Hytta har ikke egen utleiedel.
 • Det gjelder 0-konsesjonsgrense i Øystre Slidre kommune. Eiendommen kan erverves konsesjonsfritt mot undertegning av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Eiendommens grunnbok har ikke latt seg kontrollere, da eiendommen ikke er tinglyst. Tinglysing av eiendommen vil bli gjort ved overføring til ny eier.

  Gebyr til Statskog for overføring av festeretten kr 3.200,-.

  Overføring av festerett skal godkjennes av Statskog før overskjøting av eiendommen.

  To av soverommene i hytta har ikke direkte rømningsvei, da vinduene har fast karm. Rømningsvei er via tilliggende rom.

  Det gjøres oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Selger har derfor ikke slik kunnskap om eiendommen som en eier ville hatt, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere tilgjengelige opplysningene i denne salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å gjøre en grundig undersøkelse rundt eiendommen.

  Øystre Slidre kommune opplyser at det ikke har vært tilsyn/feiing på eiendommen enda.

  Hytta overtas slik den fremstår på visning og vil ikke bli ytterligere vasket eller ryddet, med unntak av at evt. personlige eiendeler som ikke skal medfølge i handelen, vil bli fjernet.
  Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto.

  Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter.

  Vedr. budgivning:
  Det enkleste er å legge inn bud elektronisk via "Gi Bud"-knappen i Finn-annonsen, hvor man samtidig legitimerer seg med Bank-Id (det er krav til oversendelse av legitimasjon for alle budgivere.) Det er også mulig å benytte budskjema som oversendes megler. Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt.

  Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde.

  Se forøvrig Forbrukerinformasjon om budgivning lenger bak i salgsoppgaven.


  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Festekontrakt vil bli tinglyst på eiendommen.

  Dersom det er ubetalte kommunale avgifter har kommunen legalpant i eiendommen.
 • Eiendommen ligger innunder Kommuneplan vedtatt 26.01.2017.

  LNFR Område (Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reinsdrift) for spredt fritidsbebyggelse - Nåværende.

  Kommentar fra kommunen:
  "For eiendommen gjelder følgende punkter i planbestemmelsen: a.) Punkt 4.2.2 Noverande LNF for spreidd bustadbygging, markert med eit område for kvar eigedom, side 16. NB! I område med nemninga "K" kan nye bygg, konstruksjonar og anlegg likevel ikkje iverksetjast før tiltaket er avklara med kulturminnestyresmaktene i Oppland fylkeskommune. b.) Punkt 13.1.1 Utforming av bygg, sone 1 og 2, side 24 og 25. c.) Punkt. 13.1.5 Utnyttingsgrad og høgd, side 25. NB! Punkt 13.1.5 overstyrer punkt 4.2.2 mht. utnyttingsgrad og høyde. NB! Eiendommen ligger i en sone for
  bevaring av naturmiljø".

  Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift), jfr. plan- og bygningslovens § 11-7,a) areal for nødvendig tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet, b) areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse. Området kan som hovedregel ikke utvikles med tanke på bygging av bolig/ fritidsbolig eller annet bebyggelse, fordi det skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger/ fritidsboliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Interessenter som vurderes utvidellse/ endring av bebyggelsen på eiendommen oppfordres til å kontakte kommunen for informasjon om muligheter og søkeprosess. Ta evt også kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Kopi av kommuneplan følger vedlagt i salgsoppgaven.
 • Gnr. 53 Bnr. 1 Fnr. 70 i Øystre Slidre kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale med selger. Normalt 3-4 uker etter budaksept.

  NB! Kjøper har ikke tilgang til eiendommen i perioden mellom budaksept og overtagelse.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst.Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Tilrettelegging kr. 14.900,- oppgjør og tinglysing kr. 6.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 2.636,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markedspakke kr. 22.900,- samt provisjon 3,4 % av salgssummen. Dette dekkes av selger.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ingebjørg Steinsrud's bo
  Ingrid Marit Kolberg
  Ingvar Steinsrud
  Torill Steinsrud
Fredric Bachér

Megler

Fredric Bachér

47 81 49 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev