aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Storveien 352 ? et stort bolig- og forretningsbygg med godt potensial.

RØMSKOG Storveien 352

Rømskog - Kombinert bolig-/forretningsbygg med godt potensial. BRA på 399 kvm, romslig tomt og stor garasje.

 • kr 2 500 000
 • BRA 399 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 500 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 500 000
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 960
 • Soverom3
 • ArealP-rom 136 m²
 • Tomt995.7 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  62 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000))

  79 542 (Omkostninger totalt)

  2 579 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
I landlige omgivelser langs Storveien i Rømskog, selges det et kombinert bolig- og forretningsbygg fra 1960 med totalt bruksareal på 399 kvm. I bygget var det tidligere landhandleri i første etasje, mens andre etasje består av en hyggelig leilighet av god størrelse. Kort fortalt - Kombinert bolig-/forretningsbygg. - Et stort bygg med godt potensial. - Landlige omgivelser nær sentrum. - Gangavstand til skole/barnehage. - Stor garasje med motorisert port. - Romslig tomt med gode solforhold. - Forretningslokale i første etasje. - Hyggelig leilighet i andre etasje. - Romslig kjøkken, eldre innredning. - Stor stue med gode vindusflater. - Lyst bad/wc, vaskerom i kjeller. - To lyse soverom i andre etasje. - Meget gode lagringsmuligheter.

Storveien 352, Viken

 • Tomt
  995.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommen ligger i landlige omgivelser ved Storveien, og har en planert tomt på nesten ett mål med gode lys- og solforhold. På tomten er det hage med plen som egner seg godt til både lek og rekreasjon. Hagen har også frukttrær og noe annen beplantning. På fremsiden av bygget er det en stor gårdsplass med asfalt på dekke, og ved inngangspartiet er det en steinlagt gårdsplass.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i landlige omgivelser ca. 1 km nord for Rømskog sentrum i Aurskog-Høland kommune. Det er gangavstand til skole, barnehage, offentlig kommunikasjon og daglige servicetilbud. Rømskog er også et sted med gode muligheter for et aktivt friluftsliv, og like i nærheten er det flotte turmuligheter i marka. Det er flere bade- og fiskevann i nærområdet. Rømskog Spa & Resort, Norges vakreste innlands spa hotell, ligger ca. 12 minutters kjøring fra boligen. For den golfinteresserte er det golfanlegg på Aursmoen. Rømskog IL har tilbud innen fotball, motorsport, ski og orientering. I tillegg er det trimgruppe med fokus på kondisjons- og styrketrening. Rømskogen Stadion har gressbane, og ved skolen er det lekeplass. Servicetilbud Dagligvarehandelen kan gjøres på Joker Rømskog. Rømskog sentrum har i tillegg legesenter, sykehjem, bibliotek og kirke. Ønsker du ytterligere servicetilbud er Amfi Bjørkelangen torg et kjøpesenter som byr på unike forretninger og konsepter i en hyggelig atmosfære. Töcksfors i Sverige ligger også godt innen rekkevidde, noe som legger til rette for hyggelig grensehandel. Området har offentlig kommunikasjon via buss. Nærmeste holdeplass er Rømskog NSB-garasje, som ligger like ved. Med bil fra Rømskog tar det ca. 25 min til Bjørkelangen, 33 min til Töcksfors, 58 min til Lillestrøm, samt 1 time og 12 min til Oslo S. Fra eneboligen er det ca. 1,2 km til Rømskog barneskole, som er en fådelt skole. Det er skolebussordning til Bjørkelangen ungdomsskole. For de minste ligger hyggelige Rømskog barnehage i skogkanten, rett ved barneskolen. Nærmeste videregående skoler er Bjørkelangen og Kjelle, som begge ligger i Bjørkelangen.

  Adkomst
  Det vil bli skiltet med Aktiv visningsskilter ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består i hovedsak av spredt boligbebyggelse og landbrukseiendommer.

  Byggemåte
  Opplysninger iflg. tilstandsrapport foretatt 02.03.23 av Petter Larsen: Saltakskonstruksjoner av tre med kaldloft. Taktekkingen på hoveddel er av betongtakstein. Taktekkingen på garasje er av Eternitt plater. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Veggene i opprinnelig del har murkonstruksjon med Siporex/porebetong. Veggene i tilbygd del (1982) og i garasje er oppført med trebindingsverk. Veggene er kledd med stående trebordkledning. Opprinnelig del har gulvkonstruksjon av betong. Tilbygd del har gulvkonstruksjon av lettklinkerelementer. Det er ukjent byggegrunn. Det antas å være drenering med drensrør rundt grunnmur. Se forøvrig tilstandsrapport for mer informasjon. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i denne samt selgers egenerklæring før visning og gjør oppmerksom på anmerkninger fra takstmann med tilstandsgrad 2 og 3 (TG2 og TG3). I tilstandsrapporten er følgende bemerket med tilstandsgrad 2 og 3: Følgende punkter har tilstandsgrad 2 iht. tilstandsrapporten: (Avvik som kan kreve tiltak) Utvendig > Nedløp og beslag - Takrenner, nedløp og beslag av metall. Vurdering av avvik: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Tiltak: Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Det bør vurderes å monteres snøfangere. Utvendig > Veggkonstruksjon - Veggene i opprinnelig del har murkonstruksjon med Siporex/porebetong. Veggene ble utvendig utforet og kledd med stående trebordkledning i 1987 iht. eier. Veggene i tilbygd del (1982) og i garasje er oppført med trebindingsverk og er kledd med stående trebordkledning. Vurdering av avvik: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er stedvis slitasje med tørkesprekker og stedvis råteskadet trebordkledning. Tiltak: Råteskadet trekledning må skiftes ut. Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - Saltakskonstruksjon av tre med kaldloft. Undertak av tre. Vurdering av avvik: Det er liten lufting i nedre kant av konstruksjonen. Undertaket er misfarget. Isolasjon er lagt tett mot undertaket i nedre kant av taket og her er undertaket stedvis misfarget. Tiltak: Lufting/ventilering må forbedres. Ytterligere undersøkelser anbefales. Luftingen bør forbedres. Utvendig > Vinduer - Kjelleretasje har malte trevinduer med koblet glass og med 2-lags glass prod. 1982. 1. etasje har malte trevinduer med 2-lags glass prod. 1982, 1983, 2009 og 2010. 2. etasje har malte trevinduer med 2-lags glass prod. 1987 og 2 vinduer med koblet glass. Vurdering av avvik: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det ble ikke påvist vinduer med punkterte vindusglass, dog kan dette ikke utelukkes på vinduer av denne alder. Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Det må foretas lokal utbedring. Utvendig > Dører - garasje - 2 entredører til garasje i malt trekonstruksjon. Vurdering av avvik: Det er avvik: Dørene har enkel standard, slitasje og 1 dør mangler omramming og er utett. Tiltak: Dørene bør utbedres eventuelt skiftes ut. Innvendig > Overflater - Gulv: Laminat, gulvbelegg og betong. Vegger: Trepanel, malte slette flater/plater, panelplater, tapet og betong. Himling: Trepanel, malte slette flater/plater, himlingsplater og betong/lettklinkerelementer. 2. etasje er delvis oppusset i senere tid og har normalt god standard. Øvrig del av bygningen har enkel standard og moderniseringsbehov. Det er stedvis gliper i laminatgulv. Vurdering av avvik: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes. Krav til standard vil være avgjørende for eventuelle tiltak. Innvendig > Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendig > Rom Under Terreng - Kjeller har gulv av betong og vegger av betong/mur. Hulltaking er ikke foretatt. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig. Vurdering av avvik: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Med overflatesøk med fuktindikator Protimeter MMS ble det påvist forhøyede fuktverdier på grunnmur og i betonggulv i kjelleretg. Grunnmur og betonggulv mot grunn på bygninger fra denne byggetiden er normalt ikke fuktsikret og kapilærsug av fukt kan forekomme. Tiltak: Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Innvendig > Innvendige trapper - 2 - 90 graders tretrapp mellom 1. og 2. etasje. Vurdering av avvik: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Tiltak: Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Rekkverket er såpass lavt at det på grunn av sikkerhetsmessige forhold anbefales økning av høyde. Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. Innvendig > Innvendige dører - Finerte slette dører, malte slette dører og tredører. Vurdering av avvik: Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak: Lokal utbedring må påregnes. Enkelte dører må justeres. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom - Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga. tilliggende konstruksjoner. Vaskerommet har vegger av betong/mur. Vurdering av avvik: Det er avvik: Med overflatesøk med fuktindikator Protimeter MMS ble det påvist forhøyede fuktverdier nederst på grunnmur og i betonggulv. Grunnmur og betonggulv mot grunn på bygninger fra denne byggetiden er normalt ikke fuktsikret og kapilærsug av fukt kan forekomme. Tiltak: Dersom våtrommet skal renoveres bør det gjøres tiltak med fuktsikring av kjelleretasjen. Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken - Kjøkkeninnredning består av: Benkeskap og overskap med malte skrog og malte slette fronter. Laminat benkeplate og oppvaskbenk av metall. Vurdering av avvik: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Innredningen er fra byggeåret og har bruksslitasje. Tiltak: Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Innredningen må skiftes ut for å møte dagens krav til standard. Krav til standard vil være avgjørende for eventuelle tiltak. Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken - Det er naturlig ventilasjon med veggventil på kjøkken. Vurdering av avvik: Kun ventiler i yttervegg. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres. Tekniske installasjoner > Vannledninger - Innvendige vannrør er av kobber. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tiltak: Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tekniske installasjoner > Avløpsrør - Avløpsrør dels av støpejern og dels av plast. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tekniske installasjoner > Varmesentral - Luft-til-luft varmepumpe i forretningslokale. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden varmesentralen fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank - Varmtvannstanken er på ca. 200 liter. Vurdering av avvik: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg - Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. Elektrisk anlegg dels fra byggeåret og dels fra senere tid. Da det ikke er fremlagt noe dokumentasjon på el-kontroll i boligen fra senere tid, anbefales det på generelt grunnlag utvidet el-kontroll i boligen. Tomteforhold > Drenering - Det antas å være drenering med drensrør rundt grunnmur. Dreneringen er fra ca. 1977 iht. eier. Vurdering av avvik: Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Grunnmursplate er stedvis skadet og utett. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Tiltak: Skadet grunnmursplate bør skiftes ut. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter - Grunnmur av betong og blokker av Siporex/porebetong. Tilbygd del har grunnmur av lettklinkerblokker. Vurdering av avvik: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er stedvis noe riss i grunnmur. Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger - Utvendige avløpsrør er av støpejern og utvendige vannledninger er av plast (PEL). Det er offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Følgende punkter har tilstandsgrad 3 iht. tilstandsrapporten: (Store eller alvorlige avvik) Utvendig > Taktekking - Taktekkingen er av betongtakstein og er fra slutten av 1980 tallet iht. eier. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Vurdering av avvik: Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Det er registrert lekkasje fra taktekkingen. Synlig på loftet. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. Det anbefales ytterligere undersøkelser og det må gjøres lokal utbedring i forbindelse med lekkasje fra taket. Utvendig > Taktekking - garasje - Taktekkingen er av Eternitt plater og er fra byggeåret. Taket er besiktiget fra bakkenivå og fra vindu i 2. etasje. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Det er avvik: Det er stedvis skader i takplater. Takplatene inneholder det miljø-/helseskadelige stoffet Asbest. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. Utskifting av taktekking må påregnes i nær fremtid. Innvendig > Etasjeskille/gulv i 1. etasje. - Opprinnelig del har gulv av betong. Tilbygd del har gulv av lettklinkerelementer. Det ble gjort stikkprøvekontroll med nivellering av gulv i bygningen. Vurdering av avvik: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. Innvendig > Etasjeskille/gulv i 2. etasje. - Gulv er av betongdekke. Det ble gjort stikkprøvekontroll med nivellering av gulv i boligen. Vurdering av avvik: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Innvendig > Innvendige trapper - 90 graders tretrapp mellom kjeller og 1. etasje. Vurdering av avvik: Det er ikke montert rekkverk. Det er påvist andre avvik: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trappen har skader i enkelte trinn, knirk og generelt stor slitasje. Tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Våtrom > Generell > Vaskerom - Vaskerom består av: Opplegg for vaskemaskin. Varmtvannstank. Gulv: Betonggulv. Vegger: Betong/murpuss. Vurdering av avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Våtrom > Generell > Bad/wc - Bad/wc består av: Gulvmont. wc. Badekar med dusj. Baderomsinnredning med servantskap og speilskap. Gulv: Vinylbelegg. Vegger: Våtromstapet. Oppvarming: El-gulvvarme. Ventilasjon: Naturlig ventilasjon med veggventil. Vurdering av avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Baderommet har generelt enkel standard med bruksslitasje og har nådd forventet levetid som våtrom. Deler av gulvet er flatt, deler av gulvet har fall mot sluk og deler av gulvet har motfall (fall fra sluk). Det er skade i himling etter lekkasje fra beslag/lufterør. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Innhold
  I landlige omgivelser langs Storveien i Rømskog, selges det et kombinert bolig- og forretningsbygg fra 1960 med totalt bruksareal på 399 kvm. I bygget var det tidligere landhandleri i første etasje, mens andre etasje består av en hyggelig leilighet av god størrelse. Fra eiendommen er det gangavstand til skole, barnehage og daglige servicetilbud. I 2007 ble lager bygd om til stor garasje, og på asfaltert gårdsplass er det mange biloppstillingsplasser. Tomten på nesten ett mål har også planert hage med gode lys- og solforhold. Bygget har behov for modernisering/oppussing, og fremstår med et godt potensial. I andre etasje er det en stor stue, romslig kjøkken, bad/wc og to soverom. Første etasje har bl.a. stue/soverom, kontor og forretningslokale, mens i kjeller er det vaskerom og fire boder. Kort fortalt - Kombinert bolig-/forretningsbygg. - Et stort bygg med godt potensial. - Landlige omgivelser nær sentrum. - Gangavstand til skole/barnehage. - Stor garasje med motorisert port. - Romslig tomt med gode solforhold. - Forretningslokale i første etasje. - Hyggelig leilighet i andre etasje. - Romslig kjøkken, eldre innredning. - Stor stue med gode vindusflater. - Lyst bad/wc, vaskerom i kjeller. - To lyse soverom i andre etasje. - Meget gode lagringsmuligheter. Planløsning 1. etasje: Entré, trapperom, stue/soverom, kontor, forretningslokale, 2 boder og garasje. 2. etasje: Trapperom/gang, stue, kjøkken, bad/wc og 2 soverom. Kjeller: Vaskerom, trapperom og 4 boder.

  Standard
  Entré Det er adkomst til bygget via en hyggelig entré i første etasje. Rommet har flismønstret belegg på gulv og lysmalte veggflater, noe det også er i det tilliggende trapperommet. På veggene er det naturlig plass til knagger, og fra entreen er det adkomst til bod med gode garderobemuligheter. Forretningslokale Store deler av første etasje består av et stort rom hvor det tidligere var landhandleri. Dette er et lokale som kan gi flere bruksmuligheter, selv om det bør påregnes en del oppussing. På den ene veggen er det montert varmepumpe, og på motsatt vegg er det terrassedør fra 2009 og to vinduer. Kjøkken Leiligheten har et romslig kjøkken med eldre innredning. Rommet har belegg på gulv, lysmalte vegger og stort sprossevindu. Innredningen er takhøy og har blå, glatte fronter, laminert benkeplate og rustfritt benkebeslag med dobbel kum. Over benken er det hvite dekorfliser som backsplash. Stue I andre etasje er det en stor og hyggelig stue. Rommet har sprossevinduer i tre retninger, noe som supplerer rikelig med naturlig lys, hvor langveggen mot vest har tre doble vinduer. Sentralt i rommet er det en sjarmerende peisovn som varmer godt. Stuen har også lysmalte veggflater, laminat på gulv og god plass til møblement. Bad/wc/vaskerom Leiligheten har et eldre bad i andre etasje, og det er eget vaskerom i kjelleren. Badet har grønt belegg på gulv med varme, samt lys våtromstapet på veggene. Innredningen består av servant på hvitt servantskap, matchende veggskap og speilskap. Rommet har ellers badekar med dusjgarnityr, og frittstående toalett. Soverom, kontor og garderobe Til leiligheten er det to lyse soverom i andre etasje, og i første etasje er det stue/soverom og kontor. Soverommene i andre etasje har lysmalte vegger, laminat på gulv og fine vindusflater. Ett av rommene har garderobeskap med speilfelt. Stuen/soverommet i første etasje har god plass til sofaløsning og seng, og både stue og kontor har stort vindu. For øvrig har bygget meget gode lagringsmuligheter, med to boder i første etasje og fire boder i kjelleren.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Det er parkering i stor garasje fra 2007 med motorisert port, samt mange biloppstillingsplasser på asfaltert gårdsplass. Øvrig parkering etter områdets gjeldende bestemmelser.

  Diverse
  Ventilasjonen er naturlig med tilluft via ventiler/vindusspalter. Sikringsskapet har automatsikringer. Videre er det en ca. 200 liters varmtvannsbereder, utelys og motorisert garasjeport.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  62 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000))

  79 542 (Omkostninger totalt)

  2 579 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  13700

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Opplysninger iflg. Aurskog-Høland kommune.

  Info om eiendomsskatt
  Opplysninger iflg. Aurskog-Høland kommune.

  Formuesverdi primær
  855617

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  3251346

  Formuesverdi sekundær år
  2023

  Info formuesverdi
  Opplysninger iflg. Skatteetaten sin boligkalkulator

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3026/273/58: 24.03.1982 - Dokumentnr: 1922 - Bestemmelse om bebyggelse Vegvesenets betingelser vedtatt
  25.05.1960 - Dokumentnr: 1059 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3026 Gnr:273 Bnr:15
  01.01.2020 - Dokumentnr: 722532 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0121 Gnr:73 Bnr:58


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Finnes ikke i kommunens arkiver.

  Vei, vann og avløp
  Vei: Offentlig tilknytning. Vann: Tilknyttet Nordre Rømskog vannverk via private stikkledninger. Avløp: Offentlig tilknytning via private stikkledninger.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Omk. Kjøper beskrivelse
  2 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  62 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000))

  79 542 (Omkostninger totalt)

  2 579 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,7% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke oppgjørs-/og tilretteleggingsgebyr kr 22 500,- og visninger kr. 2500,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 49 500,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt ca. kr. 30 000,-. Utleggene omfatter innhenting av opplysninger, markedsføring, sikringsobligasjon, grunnbokutskrift, fotograf. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Gisle Spidsberg

Megler

Gisle Spidsberg

90 29 55 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev