aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Skiferbakken 6 - presentert av Eiendomsmegler Anne Kristine Undheim, Aktiv Eiendomsmegling

Romslig tomt i ettertraktet og familievennlig område. Flott utsikt! Renovering må påregnes.

 • 4 190 000
 • BRA 145 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING4 190 000
 • OMKOSTNINGER120 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 310 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 957
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 115 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 482 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 4 190 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  104 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 190 000,-))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  120 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 310 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
U. Etasje: Vaskerom/ bi-inngang, Hobbyrom, Bad og Gang
1. Etasje: Entre, Toalett, Gang, 2 soverom, Trapperom, Kjøkken og Stue
Loft: Uinnredet gang og 2 innredet rom

Skiferbakken 6, Rogaland

 • Velkommen til Skiferbakken 6, dette er en eiendom med stort potensial og mange muligheter. Den romslige tomten tilfører eiendommen ekstra kvaliteter. Her bor man sentralt med nærhet til bl.a. dagligvarehandel, skoler, barnehager, flotte rekreasjonsområder, samtidig som området er veletablert og barnevennlig.

  Boligen har hovedsakelig original standard fra byggeår med behov for oppgradering og modernisering for å imøtekomme tidsmessig standard. Perfekt mulighet for dere som har de rette kontaktene og som har mulighet til å gjøre noe av jobben selv!

  I følge vedlagte tilstandsrapport framstår boligen i hovedsak som et renoveringsobjekt. Interessenter må sette seg inn i denne før bud inngis. Eiendommen danner således et godt utgangspunkt for videre utvikling og anses å ha et godt potensiale.

  OVERORDNET FAGLIG VURDERING AV EIENDOMMEN:
  Boligen er vurdert som renoveringsobjekt, oppgraderinger må påregnes på de enkelte bygningsdeler.
  Rivning/ nybygg bør vurderes opp mot renovering.

  Det er registrert 3 stk TG2 og 20 TG3:

  TG2
  1.3 - Terrengforhold - Det er på befaringsdagen registrert noe lavt fall eller flatt utenfor boligen.
  4.1 - Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak - Det er på befaringsdagen registrert svai/ svank i mønet som er
  påregnelig normalt alderen tatt i betraktning. Takkonstruksjon i trevirke, taksperr med avstand c/c 80 cm, over anbefalt for takkonstruksjonens alder/taktekkingen. Det er registrert fukt/ kondens på sutak, ved fuktsøk er det ikke registrert avvik på befaringsdagen. Utettheter i underliggende dampsperre som ikke er kontrollert grunnet tilkomst kan være mulig årsak og det
  anbefales å holde konstruksjonen under jevnlig kontroll. På befaringsdagen er det ikke registrert tegn til morr/ stripet borebille i tilgjengelig trevirke, påregnelig normalt i boliger av denne type alder. På tilgjengelig loft er luftingen sperret, utbedringer anbefales innen rimelig tid.
  10.4 - Varmepumpe - Varmepumpe, ukjent alder. Ifølge selgers representant skal den fungere. Eventuell oljetank for kamin skal være fjernet/ sanert.

  TG3
  1.1 - Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet - Grunnmuren har sprekkdannelser, hull, riss og skader. Dreneringen antast å være fra byggeår, grunnmuren er synlig i hele kjelleren. Det er på befaringsdagen påvist sopp/ mugg, saltutslag, årsak er at utvendig fuktsikring/ drenering er utett og utbedringer må påregnes innen rimelig tid.
  Stedvis er armering eksponert.
  2.1 - Ytterveger - På befaringsdagen ble det påvist fuktskader i enkelte veggflater som toalett med sopp/ mugg og påvist fukt i
  fuktrose på befaringsdagen. Det er påvist stedvis/ spredt sprekkdannelser i utvendig trekledning. Tilfeldig stikktakning i overflaten/ visuell kontroll indikerer slitasje på fasadekledning. Luftingen kan ikke kontrolleres og det er påvist enkelte steder som har indikasjon på utettheter/ at luftingen ikke fungerer tilstrekkelig, ikke videre kontrollert da dette krever til dels store fysiske inngrep som ikke blir gjennomført i forbindelse med enn eierskifterapport. Det velges TG 3 på bakgrunn av fuktskader nevnt i punktet.
  3.1 - Vinduer og ytterdører - TG 3 da det er påvist punkterte glass, råteskader i vindu/ dør, utbedring av bygningsdelen må påregnes innen rimelig tid.
  4.2 - Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen) - Undertak er ikke mulig å kontrollere grunnet frost på befaringsdagen, undertakets/ betongstein er anslått på bakgrunn av taktekkingens utorming.
  TG 3 på bakgrunn av alder, manglende snøfanger, renne/ nedløp i plast avsluttet over terreng og redusert forventet
  gjenstående levetid på taktekking. Taktekking av betongstein, eternitt over vindu i stue på karnapp.Taktekking/ pipe er vurdert fra bakkenivå da det ikke var forsvarlig å klatre på tak. Taktekkingens alder tilsier at strø og lekter kan ha råteskader og utbedres ved behov/ synlig løs takstein. Enkelte sprekker i synlig pipepuss fra bakkenivå, ytterligere undersøkelser av brann/ feiervesen anbefales og takhatt etablert. Høyden på pipe ble visuelt undersøkt fra bakkeplan.
  Det kan se ut til at pipen har en høyde under 80 cm over takstein.
  5.1 - Loft (konstruksjonsoppbygging) - Loft innredet med gang og 2 innredet rom, tilstandsgrad på bakgrunn av vindu ikke tilfredsstiller dagens krav til lysforhold i det enkelte rom. Begrenset tilkomst bak knevegger da det ikke er etablert gulv, visuell kontroll fra tilgjengelig sted indikerer samme tilstand som øvrige deler av takkonstruksjonen.
  6.1 - Balkonger, verandaer og lignende - Terrasse oppført i betong, med rekkverk i murt tegl på 0,67 m. Det er på befaringsdagen påvist sprekk og synlig armering i tilgjengelig overflate. Fall vurderes ikke tilfredsstillende på tilgjengelige overflater. Synlig/ tilgjengelig sluk, tett på befaringsdagen.
  7.1.1 - Overflate vegger og himling - Vaskerom/ bi-inngang, overflater tilfredsstiller ikke dagens krav til våtrom med tettesjikt/ membran. Det er påvist enkelte sprekker i overflaten på tilgjengelig grunnmur, dør etablert i våtsonen av trevirke, noe morr i
  synlig trevirke. Det er ikke etablert ventiler iht. gjeldende forskriftskrav i våtrommet.
  7.1.2 - Overflate gulv - Overflater tilfredsstiller ikke dagens krav til våtrom med tettesjikt/ membran. Det er påvist enkelte sprekker i overflaten på tilgjengelig synlig del. Fall er ikke vurdert da våtrommet må påregnes oppgradert for å tilfredsstille dagens krav til våtrom.
  7.1.3 - Membran, tettesjiktet og sluk - Det er ikke etablert membran/ tettesjikt, sluk fra byggeår.
  Oppgradering må påregnes for å tilfredsstille dagens krav til våtrom, enten ved benyttelse av belegg/ smøremembran eller våtromsplater. Det er ikke foretatt hulltaking i tilstøtende rom da tilstøtende veggkonstruksjoner er av betong, tilgjengelige
  overflater tilsier utettheter i utvendig sikring da det er påvist sopp/ mugg/ saltutslag på overflater.
  7.2.1 - Overflate vegger og himling - Tilstandsgrad grunnet alder og redusert forventet gjenstående brukstid. Det på påvist sprekk/ løs tapet. Vindu/ dør i våtsonen, sopp/ mugg på overfalter. Ventil er kontrollert, naturlig avtrekk, ikke ihht gjeldende forskriftskrav for ventilasjon.
  7.2.2 - Overflate gulv - TG 3 gis da det er påvist riss/ sprekker og fuktskader som spor etter skadedyr.
  7.2.3 - Membran, tettesjiktet og sluk - Tilstandsgrad på bakgrunn av at forventet levetid på belegg på gulv er passert.
  Sluk er ikke kontrollert grunnet begrenset tilkomst under dusjkabinett.
  Oppgradering må påregnes for å tilfredsstille dagens krav til våtrom ved benyttelse av nytt tettesjikt på vegg/ gulv.
  Det er ikke foretatt hulltaking i tilstøtende rom da tilstøtende veggkonstruksjoner er av betong, tilgjengelige
  overflater tilsier utettheter i utvendig sikring da det er påvist sopp/ mugg/ saltutslag på overflater.
  8.1 - Kjøkken - Kjøkken av ukjent alder, tilstandsgrad på bakgrunn av vann er avstengt på befaringsdagen.
  Kjøkkenventilator er ikke etablert iht. dagens standard. Nytt kjøkken med kjøkkenventilator, waterguard og kjøkkenventilator bør påregnes for å utbedre tilstandsgrad.
  9.1.1 - Veggenes og himlingens overflater - Uinnredet kjeller/ u. etasje i hovedsak med deler av veggflater under terreng.
  Det er påvist riss/ sprekkdannelser på innvendig overfalte samt hull i nedre del av kjellerveggen.
  Enkelte ventiler er stengt på befaringsdagen, noe innestengt luft i kjeller.
  9.1.2 - Gulvets overflate - Kjellergulv, det er påvist enkelte tegn til skadedyr/ skrukketroll på tilgjengelige overflater.
  Det er ikke opplyst om andre kjente skadedyr fra selger.
  9.1.3 - Fuktmåling og ventilasjon - Det er ikke foretatt hulltaking eller fuktkontrollert med egnet fuktmåleverktøy da overflater er av betong og det er påvist sopp/ mugg/ saltutslag som indikerer utettheter i kjeller.
  10.1 - WC og innvendige vann- og avløpsrør - Vann og avløpsrør fra byggeår, vurderes som utgått på dato.
  Hovedstoppekran er ikke funksjonstestet da vann er avstengt på befaringsdagen.
  Hovedstoppekran i bod kjeller. Gulvmontert toalett etablert i 1. etasje, ukjent alder, servant på vegg.
  10.2 - Varmtvannsbereder - Varmtvannsbereder er montert i gang u. etasje, bereder står i rom uten waterguard/ vannsikring eller sluk. Anbefales flyttet til rom med sluk eller vannsikring for å utbedre tilstandsgrad. Plugg er ikke kontrollert pga tilkomst, alder er ukjent, ca 198 L.
  10.5 - Ventilasjon - Boligen har naturlig ventilasjon, uten mekanisk avtrekk.
  Tilstandsgrad på bakgrunn av at naturlig ventilasjon ikke tilfredsstiller dagens standard/ krav.
  11.1 - Elektrisk anlegg og samsvarserklæring - Boligen er oppført før 1999 og på grunnlag av alderen foreligger det ikke samsvarserklæring på anlegget. Visuell kontroll viser skrusikringer og anbefales byttet/ oppgradert til automatsikringer.
  Da salg er dødsbo er det ikke mulig å foreta enn forenklet tilstandsvurdering på anlegget og det anbefales derfor
  kontakt med aut. elektriker for tilstand på anlegget.
  Observert løs ledning på loft som ikke er tilstrekkelig festet, anbefales utbedret innen rimelig tid ved benyttelse av
  aut. elektriker. Byggsakkyndig kontrollerer kun om det foreligger eventuell samsvarserklæring i forbindelse ved ny strømmåler.
 • Gode skole- og barnehagetilbud i kort avstand fra boligen med blant annet Kvernaland barnehage, Frøyland barnehage, Frøyland skule og Frøyland Ungdomskule. Kvernaland sentrum kan by på dagligvarehandel hos Kiwi og Coop Extra, apotek, frisør, bank og legesenter, m.m.

  Den flotte Frøyland og Orstad kyrkje ligger heller ikke langt ifra eiendommen. Her er det et aktivt arbeid for både barn, ungdom og voksne, samt et rikt konserttilbud.

  Eiendommen ligger med kort avstand til flotte turområder rundt Stemmen og Frøylandsvannet med den nye bruen Midgardsormen over til Njåskogen. Et populært område som brukes flittig til tur og trening. Her finner man blant annet turløyper i ulike lengder, lysløyper og grusveier tilpasset de fleste. Ved Stemmen har man tilgang til flotte friområder med blant annet herlig grillplass, gapahuk, lekeplasser, sandstrand og badeplass med trivelig brygge.

  For den aktive er det et bredt utvalg av sport- og fritidstilbud i gangavstand til idrettsanleggene på både Frøyland og Orstad, bla. fotball, håndball, innebandy, samt mulighet for BMX sykling. Tilbud om offentlig transport til Sandnes og Bryne, med bussholdeplass ved hovedveien og togstopp for lokaltog på Øksnevadporten.

  Ønsker man å benytte de store servicetilbud og kjøpesentre som både Bryne, Klepp eller Sandnes kan tilby, er alt dette tilgjengelig innen kun 12 minutters biltur.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Enebolig med synlig grunnmur over bakkenivå, antatt fundamentert på drenerende masser. Yttervegger over terreng med utvendig trekledning og innvendig panelt/ platebeslått. Saltak tekket med betongstein og innvendig panelt.

  Byggemåte hentet fra Eierskifterapport utført av Serika Takst v/Anders Serigstad 3/12-21.
 • U.etg.: P-rom/ BRA - 41/ 71 kvm
  1.etg.: P-rom/ BRA - 74/ 74 kvm
  Loft: er ikke målbart areal da det ikke er fri bredde 0,6 m fra 1,9 m høyde ved taksperre.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  U. Etasje: Vaskerom/ bi-inngang, Hobbyrom, Bad og Gang
  1. Etasje: Entre, Toalett, Gang, 2 soverom, Trapperom, Kjøkken og Stue
  Loft: Uinnredet gang og 2 innredet rom

  Sekundære rom:
  U. Etasje: Uinnredet rom og Bod
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming er basert på elektrisitet, varmepumpe og ildsted.
 • Skrånende tomt med god utsikt. Stor eiendom som er opparbeidet med plen og diverse tre/busker.

  Solrik og lun beliggenhet.

  Gnr. 28, bnr. 206 = 1444,7 kvm
  Gnr. 28, bnr. 517 = 37,5 kvm
 • I eget gårdsrom.
 • Offentlig vei og vann. Overvann og spillvannsledning er offentlig tilknyttet via ledningsnett som ligger over naboeiendom. Det er ikke tinglyst en rett til å ha liggende overvann -og spillvannsledning over naboeiendommen. Kjøper overtar risikoen for fremtidig bruk av ledningsnettet.

  Vannmåler er ikke installert.
  Fra 01.01.2015 må alle boliger i Time Kommune ha installert vannmåler og tilbakeslagsventil. Da dette ikke er gjort, skal det betales vann og avløps avgift etter bruksareal på 450m2.
 • Formuesverdi som primærbolig kr. 587 893,- per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 116 414,- per 31.12.20
 • Kr. 3 266,- pr. år
  Kommunale avgifter og gebyr utgjer for 2021, totalt kr. 3 266,-
  I dette inngår bl.a. avgift for vatn, avløp, renovasjon og feiing. Beløpet er fordelt på to terminar.
  Avgift for 1.termin 2021 på kr. 1 633,-
  Avgift for 2.termin 2021 på kr. 1 633,-
 • Megler er, forutenom ovennevnte kostnader, ikke kjent med andre løpende kostnader enn strøm, aktuelle forsikringer og ev. TV/internett.
 • Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Eneboligen er byggemeldt i 1957.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Gnr. 28 bnr. 208 er konsesjonsfri.

  Gnr. 28 bnr. 517 ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av prospektet. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Tegninger funnet viser avvik fra dagens bruk, påbygd toalett og entre har ikke oppdaterte tegninger. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  1958/4033-4/44 tgl. 13.12.1958
  Erklæring/Avtale - Best. om bruksrett og/ eller disposisjonsrett

  1958/4033-5/44 tgl. 13.12.1958
  Bestemmelser om gjerde

  1959/3288-1/44 tgl.17.09.1959
  Elektriske kraftlinjer
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Rettigheter på andre eiendommer:
  Rettigheter på 1121-28/9, 1121-28/704

  1960/1117-1/44 Bestemmelse om vannrett tgl. 12.03.1960
  Rettighetshaver:Knr:1121 Gnr:28 Bnr:206
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig og vei. Plan 0142.00 Eit område avgrensa
  av O.G. Kvernelands veg (FV 220), Elvebakken, Kalbergskogen og grensa mot Klepp kommune. Vedtatt 11.11.1992.

  Kommuneplan Time Kommune - Trygg og Framtidsretta 2018-2030 er også gjeldende.

  Time Kommune opplyser om at det ikke er reguleringsplaner under arbeid.

  Det bygges ny bolig på naboeiendom. Konf. megler.
 • Gnr. 28 Bnr. 206 og Gnr. 28 Bnr. 517 i Time kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  Dersom bud aksepteres i 2021, gjelder følgende:

  Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer bl.a. at det kun kan påberopes mangel der dette følger av § 3-7 eller 3-8: "kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har innvirket på avtalen at slik opplysning ikke ble gitt." Det kan også foreligge mangel hvis eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig. Kjøper kan ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kap. 3 enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jf. avhendingsloven § 3-9, jfr. § 1-2 (2).

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk fagkyndig.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris kr. 45 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 14 900,- oppgjørshonorar kr. 5 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle sine kostnader i forbindelse med oppdraget. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Berit Kristin Nydal
  Brita Helga Aase
  Helga Elise Aase
  Jane Oddbjørg Christiansen
Anne Kristine Undheim

Megler

Anne Kristine Undheim

48 25 42 77

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev