aktiv-eiendomsmegling
EXT02 - Hage Kveld

Romstølen, Myra - 1 SOLGT - Prosjektert 2-mannsbolig - Solrik endetomt - Carport - Nøkkelferdig med god standard

 • 3 790 000
 • BRA 109 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING3 790 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 790 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 022
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 104 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT765 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 790 000,- (NB: prisen er fast)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  3 790 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding
Plan 1 h

Romstølen 38a og b, Agder

 • Romstølen 2 er et nytt boligfelt, utviklet over flere byggetrinn, hvor dette er siste.
  Felt BFK består av eneboliger og småhusbebyggelse i områdets reguleringsplan.
 • Bygging igangsatt. Mulighet for ferdigstillelse 2022 etter nærmere avtale.
 • Boligen ligger i nytt boligfelt i et rolig område på Myra, med en landlig men likevel sentral beliggenhet. Myra har idrettsanlegg, barneskole og videregående skole. Det er kort vei til kjøpesenter og handelsområde på Stoa, hvor du også finner friområde med badestrand ved Sørsvann. Det er kort vei til Arendal sentrum med alt av fasiliteter. Området ligger også sentralt i forhold til E-18, Agderparken Stoa og Harebakken senter.

  Boligen ligger på en sydvendt og solrik hjørnetomt nesten innerst i feltet og til blindvei med grenser mot friareal. Boligen ligger høyt og fritt i terreng med sol hele dagen samt at den vil få et hyggelig utsyn til områdene rundt.

  Forøvrig er Romstølen et veletablert boligfelt med kort vei til skole og Sør Amfi med flere aktivitetsmuligheter. Meget barne og familievennlig. Fine turområder rett utenfor døren. Landlig men likevel sentralt.
 • Fra Arendal kjør mot Myra. Ta til høyre ved skilt merket Romstølen. Følg veien mot venstre. Ta til høyre når veien deler seg lengre inn og videre opp mot høyre i den nyeste delen av feltet. Eiendommen ligger da på høyre hånd.
 • Boligen leveres iht. gjeldende byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

  Vertikaldelt 2-mannsbolig med carport.

  Leilighetene leveres med støpt såle på mark med yttervegger i isolert bindingsverk kledd med furu Varig Telemark, tett stående kledning som er beisest ett strøk. Videre leveres boligene med isolerglassvinduer og balkongdører i grå utførelse. Veranda- og terrassegulv leveres i impregnerte materialer og får spilerekke i 2. etasje. 1. etasje får hageareal i tilknytning til terrasse og fasade. Tak leveres med sveist protanbelegg som taktekking. Se komplett leveransebeskrivelse for ytterligere detaljer.

  Areal

  Bolig 1: 1. etasje: BRA/P-rom: 52 m2
  2. etasje: BRA/P-rom: 52 m2.

  S-rom: 5 m2.

  Bolig 1: 1. etasje: BRA/P-rom: 52 m2
  2. etasje: BRA/P-rom: 52 m2.

  S-rom: 5 m2.

  Priser:

  Bolig 1 (venstre): SOLGT!

  Bolig 2 (høyre): kr. 3.790.000,- + omk.

  Boligene inneholder:

  1. etasje: Gang/inngangsparti, 2 soverom, bad/vaskerom med vaskenisje. Hovedsoverom har utgang til tomten.
  2. etasje: Gang, stue med spisestue, kjøkkenløsning og utgang balkong. Soverom.

  Carport med bod.

  Standard:

  Innvendige overflater leveres med malte gipsvegger i stue/kjøkken. Forøvrig trefiberplater. Innvendige tak leveres med malt gips. Det leveres listefritt i tak og rundt vinduer.

  Flis på gulv i gang og på bad. På badet leveres flis på gulv og vegg. Muligheter for tilvalg på fliser.
  Sanitærutstyr leveres i henhold til tegninger. Forøvrig levers som standard 90 x 90 dusjhjørne, 120 cm baderomsinnredning fra Foss bad i hvit eller sort.

  I stue / kjøkken på soverom leveres laminatgulv type Alloc Grand Champselysees 12,3 mm.

  Kjøkkeninnredning fra Strai med integrerte hvitevarer er inkludert (kr. 100.000,- inkl. montering). Tilvalg og endringer kan påvirkes etter ønske.

  Det leveres 200 l vvs bereder samt vannmåler blir innstallert.

  Det leveres spotter i himling i kjøkken/stue samt i gang. Utebelysning leveres som illustrert på tegning. Elektriker-arbeider leveres iht. NEK/400 og rikelig med el-punkter. Det leveres trekkefør for fremtidig el-bil lader til carport. Det legges varmekabler i bad og gang.

  Garderobeskap leveres ikke.

  Leveransebeskrivelse og rombeskrivelse inntatt i prospekt spesifiserer selgers leveranse og går foran øvrige salgsinformasjon presentert på vegne av selger og omfanget av leveransen er begrenset til denne.

  Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospekt.

  Plantegninger medtatt i prospekt kan inneholde avvik i forhold til detaljerte plantegninger. Tegninger på målestokk utleveres på forespørsel.

  Alle opplysninger gitt i prospekt og leveransebeskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige forutsatt at det ikke reduserer generell standard. Kjøper aksepterer slik endring uten prisjusteringer.

  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.
 • Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 20.01.2022. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Utomhus leveres det grovplanert naturlig arrondert boligen. Innkjørsel, biloppstillingsplasser og carport leveres gruset.

  Videre opparbeidelse av tomten med beplanting er ikke inkludert. Utomhusarbeidene skal være ferdig ved overtagelse av leilighetene eller når årstiden tillater det.

  Det vil bli pliktig medlemskap i velforening som bl.a. skal ivareta fellesforpliktelser i realsameiet som drift og felles vedlikehold av fellesområder, private stikkveier, lekeplasser, tur og grøntområde, post renovasjon, snøbrøyting samt fremtidig oppgraderinger.
 • Biloppstillingsplasser samt carport.
 • Bod i carport.
 • Klargjort for tilkobling av fibernett.
 • Det leveres balansert ventilasjon.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin bolig gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligen.

  Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
  Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

  Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.
 • Pris kr. 3.790.000,- pr. del.
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK 675.000,- for boligen. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 16.870- for boligen. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-
  Gebyr for pantattest kr. 206,-

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold fellesarealer/evt. garasje, forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer og andre driftskostnader.

  Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • Ikke fastsatt. Estimert beløp ca. kr. 18.000,-/år inkl. eiendomsskatt. Det tas forbehold om endringer da skattetakst ikke foreligger.
 • Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.
 • Fullt oppgjør innen overtagelse finner sted.

  Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til eiendommen være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Sameiet vil bli etablert i forbindelse med ferdigstillelse.
 • Forretningsfører: Ikke valgt.
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.
 • Ingen restriksjoner.
 • Boligen kan fritt leies ut.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført boligen. jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til Eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.
 • Parseller/seksjoner av Gnr. 38, Bnr. 292 i Arendal (ikke endelig fradelt).
 • Boligen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via Arendal kommune. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. Privat felles stikkvei for eiendommen, felles med 3 eiendommer. Eiendommen er tilknyttet felles pumpestasjon for kloakk og deler driftsansvar og kostnader vedrørende denne sammen med tomt 25 (Gnr. 38, Bnr. 293).
 • Boligen leveres fri for pengeheftelser. Heftelser som vil bestå etter salget: Historiske dokumenter fra hovedbruker: Elektriske kraftlinjer tinglyst 1905, 1910, 1923, 1976, 1977, 1988, 2004 m.v. Skjønn 1977. Rettigheter i følge skjøte 1976, 1986. Bestemmelse om veg 1998, 2000. Bestemmsel om parkering 2015. Bestemmelser 2021: Bestmmelse om vann/kloakk. Bestemmelse om veg. Gjelder bnr. 281, 282, 283, 284 og 285.
 • Gjeldende kommuneplan: Planperiode 2013-2023
  Formål: Hensynssone,detaljeringssone reguleringsplan.
  Reguleringsplan: Romstølen felt B3, formål: Byggeområde, boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Det er ikke konsesjon på eiendommen.
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Det tas forbehold om at igangsettingstillatelse (bygningsarbeider) er gitt innen 2 måneder fra kjøpsdato. Igangsettelse av prosjektet forutsetter 50 % forhåndssalg.. Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen avtalt frist. Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Dersom selger gjør forbeholdene, bortfaller kjøpekontrakten som er inngått mellom partene. Beløp som kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter utbetales til kjøper. Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/ forbeholdene ikke er oppfylt.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 40.000,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Thomas Lindberg Frøyshol
Leif Christian Garcia de Presno

Megler

Leif Christian Garcia de Presno

47 20 12 74

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev