aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Hagabekkvegen 12!
Velkommen til Hagabekkvegen 12!

RØN Hagabekkvegen 12

Innholdsrik landbrukseiendom med behov for modernisering. Støl med flere boenheter på Flyin. Attraktiv beliggenhet!

 • kr 4 000 000
 • BRA 377 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 4 000 000
 • Omkostningerkr 117 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 117 042
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1868
 • Soverom3
 • ArealP-rom 191 m²
 • Tomt484 900 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 100 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000,00))   117 042,- (Omkostninger totalt)   4 117 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Plantegning Våningshus 1. etg.
«Viste Nerre» er en eldre landbrukseiendom åpent og solrikt beliggende mellom Ulnes og Røn. Med gården følger flere teiger, bla. to øyer i Strandefjorden, og innholdsrik støl med to sæl på nydelige Flyin. Gårdstunet ligger lett tilgjengelig opp for E16. Her er det nydelig utsikt til Strandefjorden og vestsida av Røn. Våningshuset er opprinnelig fra 1868, senere tilbygd og modernisert, men har behov for oppgradering om øvrig bebyggelse på gården. I et åpent og vakkert stølsområde ved Storfjorden ligger Flyinstølen. Her er det nydelig utsikt til fjorden og vakker fjellheim med Skogshorn som nærmeste, rett over fjorden. Stølen har innlagt strøm. I ett av sælene er det også innlagt vann og avløp, mens det er klargjort for dette i det andre sælet og i annekset. Velkommen på visning!
Med gården følger det i tillegg til stølen, flere teiger og to øyer, bla. Geitøya i Strandefjorden.

Hagabekkvegen 12, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Våningshus
  Bruksareal
  -1. underetasje: 35 kvm
  1. etasje: 77 kvm
  2. etasje: 73 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 74 kvm Entré med trapp, kjøkken, stue, soverom og bad.
  2. etasje: 73 kvm Trappegang, stue, to soverom og bod.
  Sekundærrom
  -1. underetasje: 35 kvm Vaskerom og kjellerrom.
  1. etasje: 3 kvm Spiskammers

  Driftsbygning:
  Bruksareal
  -1. underetasje: 0 kvm BTA: 115 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.)
  1. etasje: 0 kvm BTA: 290 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.)
  2. etasje: 0 kvm BTA: 290 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.)

  Stabbur med tilbygd carport:
  Bruksareal
  1. etasje: 0 kvm BTA: 95 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.) Stabbur: 29 m², Enkel carport for to biler og to traktorer + vedbod med et areal på til sammen 63 m².
  2. etasje: 0 kvm BTA: 32 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.)

  Redskapshus:
  Bruksareal
  1. etasje: 0 kvm BTA: 28 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.)

  Naust:
  Bruksareal
  1. etasje: 0 kvm BTA: 18 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.)

  Ingridsæl:
  Bruksareal
  1. etasje: 63 kvm BTA: 67 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.) Gang, stue, kjøkken, t0 soverom og toalettrom.

  Anneks:
  Bruksareal
  1. etasje: 41 kvm BTA: 41 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.) Gang, stue, kjøkken og soverom.

  Uthus:
  Bruksareal
  1. etasje: 0 kvm BTA: 25 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.)
  1. etasje: 0 kvm BTA: 49 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.)
  1. etasje: 0 kvm BTA: 49 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.)

  Sæl "Lillebu":
  Bruksareal
  1. etasje: 88 kvm BTA: 92 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.)
  Primærrom
  1. etasje: 44 kvm Vindfang, stue med åpen løsning til kjøkken, to soverom.
  Sekundærrom
  1. etasje: 22 kvm Bod/lager.

  Sommerfjøs/låve:
  Bruksareal
  1. etasje: 0 kvm BTA: 95 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.)
  2. etasje: 0 kvm BTA: 95 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.)  Tomt
  484900m²

  Beskrivelse av tomt
  "Sletten" har et enkelt gårdstun med mulighet for fin hage. Stølene ligger i statsallmenning i svakt hellende terreng ned mot Storfjorden. Eiendommen består ellers av diverse teiger, to øyer i Strandefjorden og en lang og smal skogteig fra Andersonstølen og over mot Raundokki. Totalt areal ihht kommunens gårdskart: ca. 484,9 daa Eiendommens arealer er fordelt som følger: Eiet tomt: Fulldyrket jord: ca. 47,8 daa Skog av middels bonitet: ca. 116,9 daa Skog av lav bonitet: ca. 209,5 daa Uproduktiv skog: ca. 18 daa Myr: 5,5 daa Jorddekt fastmark: ca. 4,1 daa Åpen skrinn fastmark: ca. 19,8 daa Bebygd, vann veier: ca. 4,8 daa Sum arealer: ca. 427,7 daa Festet tomt: Fulldyrket jord 28,8 Annet markslag 25,6 daa Bebygd: 2,8 daa Sum arealer 57,2 daa Se vedlagt oversikt over teiger i salgsoppgaven. Matrikkelen ble etablert ved overføring av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Matrikkelkartet angir en nøyaktighet på grensepunktene som standardavvik i cm. I tilknytning til arealberegning blir det angitt dersom arealet begrenses av ulike typer hjelpelinjer. Fargene på grensene i kartet forteller hvilken nøyaktighet det er på de registrerte grensene. Grønne grenser er mest nøyaktige, og derfra blir de gradvis mer unøyaktige mot rød, som er skissenøyaktighet. Det tas forbehold om avvik ved nøyaktig oppmåling. Vestre Slidre Fjellstyre informerer om reglar for bruk og ev. frifall av stølar og tilleggsjord: Etter fjellova §22 fell støl i det fri når han ikkje har vore i bruk i eit samanhengande tidsrom på 20 år, og tilleggsjord fell i det fri etter 5 år. Det som er avgjerande er om stølen/tilleggsjorda blir brukt i jordbrukssamanheng ut fra drifta på garden som stølen eller tilleggsjorda høyrer til. Bruk av berre stølshusa er ikke godtgjort som bruk etter fjellova. Det betyr at stølsvollen må haustast eller beitast. Isolert bruk av bortleie av stølsjordet til andre som brukar stølen til forhausting eller beite er ikke nok. Samla bortleie har fjellstyret regnet for å være godkjent bruk. Vestre Slidre kommune opplyser: Statskog bekrefter at det følger med støl i statsallmenningen til landbrukseiendommen gnr. 74 bnr. 1 i Vestre Slidre. Denne stølen kan ikke skilles fra gnr. 74 bnr. 1 i Vestre Slidre. Eier opplyser at stølsvollen er holdt i hevd ved beiting. Fjellstyret må derfor vurdere om stølen fortsatt er i bruk eller falt i det fri. ---- Info fra kommunen: Innestående skogbruksfond kr. 0,-. Det er skogbruksplan på eiendommen, men megler har ikke lyktes å få tak i denne.

  Beliggenhet
  «Viste Nerre» er en eldre landbrukseiendom åpent og solrikt beliggende mellom Ulnes og Røn. Med gården følger flere teiger, bla. to øyer i Strandefjorden, og innholdsrik støl med to sæl på nydelige Flyin. Gårdstunet ligger lett tilgjengelig opp for E16. Her er det nydelig utsikt til Strandefjorden og vestsida av Røn. Gården ligger i hellende terreng og har eldre bebyggelsene. Det har ikke vært dyrehold her på mange år, så jordene har vært bortleid til grasproduksjon. Gården har et eldre naust nede ved Strandefjorden, og med egne øyer som Geitøya år kan en her enkelt ta seg fine turer på fjorden. «Viste Nerre» ligger ca. 2,2 km fra sentrum av Røn med butikksenter, bensinstasjon m.m. Til kommunesenteret Slidre med barn- og ungdomsskole, kulturskole, fotballbane, bank, butikk, lege m.m. er det ca. 10 km. Til Fagernes med et bredt utvalg med butikker, servering, kommunehus, VLMS - Valdres Lokalmedisinske senter mm. er det ca. 12 km. Om lag 20 minutters kjøring fra gårdstunet, ved Storfjorden, ikke langt fra Nøsen og demningen, ligger Flyinstølen, ca. 940 moh. Stølen ligger solrikt til i svakt hellende terreng nedover mot fjorden. Her er det nydelig utsikt til mektig og vakker fjellheim med Skogshorn som nærmeste, rett over fjorden. Stølen ligger i et åpent og vakkert stølsområde hvor det fortsatt er støler i aktiv drift. Stølen har eldre, innholdsrik bebyggelse med bla. to eldre sæl, anneks og uthus, og en åpen og fin stølsvoll. Stølsvidda, som dette området gjerne kalles, er meget populært for alle som er glade i natur, jakt og fiske. I dette naturskjønne området kan du sykle milevis på fine stølsveier, bade og fiske i idylliske fjellvann og besøke støler for selv å ta del i seterdriften. Området byr som nevnt på flott turterreng med et utalls muligheter. Om sommeren kan en ta turen til Grønnsenknippa, Nøseknippa og Skogshorn, eller kanskje bade eller ta en kanotur på Storfjorden. En kan også følge fiske-stien ned langs Flya og opp til butikken/kafeen ved Langestølen. På strekningen er det mange flotte fiskeplasser langs elva Flya eller i Veslevatnet mellom Flya og Storfjorden. Eiendommen ligger heller ikke langt fra Vestre Slidre Statsallmenning med muligheter for jakt. Området er et eldorado for alle syklister, og den populære sykkelruta "Mjølkeruta", som strekker seg fra Gudbrandsdalen, gjennom Valdres og videre til Hallingdal går også her. Om vinteren kan en nyte klar, frisk fjelluft og det fine lyset som bare fjellet kan by på. Her er det bare å spenne på seg skiene, ta tuer i urørt natur eller følge løypenettet i området. Løypenettet strekker seg milevis innover fjellene, så mulighetene er mange. Om en ønsker en topptur på ski kan en for eksempel ta turen opp på Gråkampen, Skogshorn eller Nibbi. For den som ønsker en dag i alpinbakken er det ca. 18 km til Bualie på Golsfjellet, og ca. 10 min kjøring til Vaset Skisenter. Til Hemsedal bruker en ca. 30 min. Fra Flyinstølen til Langestølen kolonial og kafé med tradisjonsrik og sesongåpen butikk/kafé er det neste 7 km. Butikker med bredere vareutvalg, og flere lokale matvarer finner en både i Tisleidalen og på Vaset.

  Adkomst
  Gården: Ta av E16 på Hagabekkvegen, ca. 12 km fra Fagernes (ca. 3 km etter Ulnes/ca. 2,2 km før Røn sentrum). Følg Hagabekkvegen ca. 215 inn til gårdstunet som er merket "Aktiv - Til salgs!" Velkommen! Stølen: Stølen har adresse Flyinvegen 754.

  Bebyggelse
  Gårdstun med våningshus, driftsbygning, stabbur (med tilbygde carporter) og redskapshus. På stølen på Flyin er det to sæl hvorav det ene har to boenheter, anneks. sommerfjøs/låve og to uthus.

  Byggemåte
  Informasjon under "Byggemåte" er hentet fra tilstandsrapport og verdivurdering: Våningshus oppført for over 150 år siden, en må være klar over bygningens alder og at det fra opprinnelsen er oppført i h.h.til andre forskrifter og krav en de som gjelder i dag. Det er gjort oppgraderinger på bygningen gjennom tidene og den har vert bebodd helt til i sommer. Som det fremkommer av rapporten er det registrert en del symptomer på avvik fra normal tilstand, det meste som følge av alder på bygningsdelene. Våningshus: Byggeår: 1868 Tilbygg/restaurert: Tilbygg/restaurert i 1949 og senere oppgradert. Modernisert: 1949) og ca 1970. 1949 Tilbygg nytt inngangsparti etc. Ny utvendig tømmermannspanel. 1949 Ominnredet og oppgradert innvendig 2020 Skifertaket ble gått over. 2020 Oppgradert badet, malt vegger og gulv. Montert luft-luft varmepumpe etc. Standard: Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner. Vedlikehold: Bygget er jevnlig vedlikeholdt, men begynner å bli slitt. UTVENDIG Skifertaket ble gått over i 2020, det ser bra ut. Sortlakkerte stål takrenner med beslag og nedløp på frontsiden, ikke på baksiden. Huset er satt opp i tømmer, senere panelt utvendig og innvendig. Saltak-konstruksjon bygd opp på åser. Kaltloft bør etterisoleres. Doble vinduer i hele huset, antatt fra 1949. Enkel ytterdør og enkel kjellerdør. Begge dørene bør skiftes. Strekkmetalltrapp med to trinn. INNVENDIG Gulv: I første etasje er det lakkert tregulv i samtlige rom utenom på badet hvor det er støpt gulv malt med epoxymaling. I andre etasje er det lakkert gulv i trappegang og det ene soverommet, belegg på gulv i et soverom og malt gulv i stue. Vegger. I første etasje er det panel på vegger i entre, kjøkken, spiskammer og soverom, malt panel i bad og malte plater i stue. Andre etasje, panel på vegger i trappegang og stue, malte plater på vegger i soverom. Himling: Første etasje, ubehandlet panel i himling i entre, malte plater og malt panel i himlinger i øvrige rom med bjelker. Trebjelkelag med stubbeloft og isolasjon. I 2010 ble regelverket med hensyn til radon forskriftsfestet og det ble innført spesifikke krav til radonforebyggende tiltak for nye bygninger. Denne bygningen er oppført lenge før regelverket trotte i kraft. Mursteinspipe med luftepipe. Ildsteder, pipen er tilkoblet flere vedovner, i tillegg fyres det med luft-luft varmepumpe og panelovner. Ingen pålegg. Teknisk rom og bryggerhus/vaskekjeller. Enkel rett trapp mellom første og andre etasje. Heltre furu fyllingsdører inne. ------ Driftsbygning: Byggeår: 1952 Fundamentert på støpt gjødselkjeller og støpte pilarer under låven. Grunnmuren spesielt under fjøset begynner å bli dårlig. I fjøset er det støpt gulv. Fjøset ble brukt som kyrfjøs frem til 1982, etter den tid har det vert ammekyr og ungdyrfjøs. Fjøset er i isolert bindingsverk låven er satt opp i låvekonstruksjon, kledd utvendig med låvepanel. Tak: Saltakkonstruksjon tekket med skifer. Innvendig. Gulv. Støpt gulv i gang og f fjøs, tregulv i låvedel. Panel på vegger og himling i fjøset, innredet et vaktrom med panel på vegger og himling. Gamle vinduer og dører. Gammelt rør og elanlegg. Ny kjørebru på utsiden, skal en inn på låven med traktor bør kjørebrua forsterkes innvendig. Driftsbygningen er forlengst gått ut på dato, skal bygningen brukes til dyrehus må det til en del oppgraderinger både utvendig og innvendig. Det første en må gjøre er å forsterke gulvet, skifte dører og vinduer, nytt vannanlegg, strøm etc. Stabbur med tilbygg/carport: Byggeår: 1870 Tilbygg: Ca. 1970, bygd inntil carport for to traktorer og to biler + vedbod. Stabbur fundamentert på steinmur. Vegger i tømmer med tilbygg i bindingsverk. Saltak tekket med skifer på en takside og bølgeblikkplater på en side. Stabburet er bra vedlikeholdt. Bygd inntil på begge sider med carport for to traktorer og redskap på en side og for to biler og vedbod på en side. Dette er enkle åpne bygg oppført i stolpekonstruksjon og skråtak tekket med bølgeblikkplater. Redskapshus: Byggeår: 1960. Fundamentert på natursteinsmur. Jordgulv. Vegger i uisolert bindingsverk, panelt utvendig med låvepanel. Skråtak. Taket er tekket med bølgeblikkplater. Åpen front, to portåpninger, porthøyde 210 cm. Naust: Byggeår: 1950. Fundamentert på steinmur. Jordgulv. Vegger i bindingsverk, panelt utvendig med låvepanel. Saltak tekket med bølgeblikkplater. Enkel dører i begge ender. ---- Ingridsæl: Byggeår: 1900 Tilbygg: 1985 Utvidet soverom og nytt inngangsparti. Modernisert: 2015 Lagt inn vann og godkjent avløps anlegg. Fundamentert på murt grunnmur i naturstein, senere pusset og tettet utvendig med betong. Trebjelkelag isolert. Krypkjeller. Vegger i tømmer og bindingsverk, isolert med isolasjon, panelt utvendig med tømmermanns panel. Saltakkonstruksjon bygd opp på gjennomgående tømmeråser. Kaltloft antatt isolert med isolasjon. Koblede vinduer med småruter i ytre ramme. Isolert ytterdør. Innvendig er det lakkert furugulv i alle rom. Furupanel på vegger og himling. Heltre furu kjøkkeninnredning. Innlagt vann fra brønn, godkjent kloakkavløp med infitrering. To tegelstenspiper. Flere vedovner. Innlagt strøm. Ellers fyres det med panelovner Anneks: Byggeår: 1900 Fundamentert på murt grunnmur i naturstein og noe støpt mur. Trebjelkelag, antatt isolert i anneks. Vegger i bindingsverk, antatt isolert med isolasjon, panelt utvendig med tømmermanns-panel. Saltak konstruksjon bygd opp med selvbærende takstoler og åser. Kaltloft antatt isolert med isolasjon. Taket er tekket med bølgeblikkplater. Innvendig er det lakkert tregulv. Panel på vegger og himling. Doble vinduer. Panelt ytterdør. Murt elmentpipe Peisovn i stue, vedovn på kjøkken. Enkel heltre kjøkkeninnredning. Innlagt strøm. Klargjort for å legge inn vann og avløp fra (Ingrid sæl) Uthus: Byggeår: 1950 Modernisert: 1990 Nytt mjølkeanlegg. Fundamentert på murt grunnmur i naturstein. Tregulv og jordgulv. Vegger i uisolert bindingsverk, panelt utvendig med låvepanel. Saltak tekket med bølgeblikkplater. Enkle plassbygde labankdører. Ikke innlagt strøm. Sæl 2: Byggeår: 1900 Seterhus i to deler. Den ene delen er innredet og den andre er uinnredet. Fundamentert på støpt grunnmur. Isolert bjelkelag. Vegger i 4" bindingsverk, panelt utvendig med tømmermannspanel. Saltak konstruksjon bygd opp på gjennomgående tømmeråser. Taket er tekket med bølgeblikkplater. Innvendig er det tregulv i hele hytta. Panel på vegger i samtlige rom. Panel i hilinger. Koblede og doble vinduer. Panelte ytterdører. To stk teglpiper Montert vedovn i stue/kjøkken i ene halvdelen. Innlagt strøm. Vaskerom klargjort for vann og kloakk. Sommerfjøs/låve: Byggeår: 1950 Sommerfjøs/låve, brukes i dag som uthus for ved og redskap. I første etasje er det fjøs med flere båsplasser + mjølkerom i tillegg er det låve og lagerplass I andre etasje er det kjørebru og låve.. Fundamentert på støpt grunnmur og pilarer. Åpen under. Trebjelkelag og tregulv. Vegger i bindingsverk. oppført i låvekonstruksjon. Panelt utvendig med låvepanel. Saltak tekket med bølgeblikkplater. Enkle dører og vinduer. Bygningen trenger vedlikehold. Uthus: Byggeår: 1950. Benyttes som lager utedo etc Fundamentert på murt grunnmur i natursteinstøpt ringmur. Tregulv i dorom og vaskerom. Jordgulv i lagerrom. Vegger i uisolert bindingsverk, panelt utvendig med låvepanel og tømmermannspanel. Saltakkonstruksjon. Taket er tekket med bølgeblikkplater. Innlagt strøm til utedo og vaskerom.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Pkt.1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? - Ja. Vann inn i kjeller. Pkt. 2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Bad/toalett ble utbedret etter beste evne i forbindelse med utleie. Pkt. 2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Nei Pkt. 2.2 Er arbeidet byggemeldt? - Nei Pkt. 3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende? - Ja. Anbefaler skifte av septiktank. Pkt. 4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? - Ja, kun av faglært. Bestilt og organisert av leietager. Arbeid utført av Ole Dalen Pkt. 5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Ja. Drenering og avløpsrør er utbedret 2023 Pkt. 7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? - Ja. Ovn på kjøkken var av gammel type med langt avtrekksrør. Er nå fjernet. Pkt. 9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? - Ja. Det har vært maur tidligere, leieboer siste årene har ikke meldt om plager i denne perioden. Pkt. 11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, kun av faglært. Montert flere kurser og stikk for flere forbrukerere ihht dagens ønsker/krav. Arbeid utført av Trio elektro Pkt. 12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja. Ref Trio elektro Pkt. 16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Svar Ja, kun av faglært. Besiktigelse/sjekk av hus og fjøstak og utbedring av en takstein på fjøset. Det har også vært utbedret en takstein som manglet på hovedhus av fagmann. Dette ble utført som en vennetjeneste. Arbeid utført av Jatak as Pkt. 17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? - Ja. 2 boenheter på stølen er utleid på årsbasis. Pkt. 17.1 Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene? - Ja. Alle stølshusene er godkjent for bruk som overnattingsted/imidlertidig oppholdssted. Pkt. 19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser? - Ja. Det jobbes med å kartlegge for boligtomter på noe av arealene som eiendommen innehar. Pkt. 23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? - Ja. Mur og låvebro må / anbefales at blir forsterket før større belastning blir påført. Normal bruk ingen begrensning Pkt. 24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? - Ja. Parkering ved E16 har en privat avtale Hagabekkvegen 11 har en privat avtale. Tilleggskommentar: Mye av gjenstandene som er på eiendommen følger med i handelen. Avtales direkte mellom gammel / ny eier. Se også vedlagte egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

  Innhold
  Gårdstun: Våningshus: 1. etasje:. Entré med trapp, kjøkken,spiskammers, stue, soverom og bad. 2. etasje: Trappegang, stue, to soverom og bod. Kjeller: Vaskerom og kjellerrom. Driftsbygning, Stabbur med tilbygd carport for to traktorer og to biler + vedbod. Redskapshus. Naust. På stølen: "Ingridsæl": Gang, stue, kjøkken, t0 soverom og toalettrom. Sæl "Lillebu": Overbygd inngangsparti, vindfang, stue med åpen løsning til kjøkken, to soverom. Stort lagerrom. Anneks: Gang, stue, kjøkken og soverom. Sommerfjøs/låve. Uthus. Uthus.

  Standard
  Lett tilgjengelig mellom Ulnes og Røn ligger landbrukseiendommen «Viste Nerre». Dette er en eldre, innholdsrik eiendom med åpen og solrik beliggenhet litt opp for E16. Med gården følger flere teiger, bla. to øyer i Strandefjorden, og støl med to sæl åpent og fritt beliggende på nydelige Flyin! Gården ligger i hellende terreng med flatere tun. Her kan en gjerne lage seg en trivelig hage, slik det var tidligere med mye god frukt og bær, eller en kan lage seg fine uteplasser. Bebyggelse på gården er av eldre dato, men her er mulighetene mange. Den eldste delen av våningshuset er om lag 150 år gammelt, fra ca. 1870. Huset ble tilbygd i 1949 og har senere blitt oppgradert, men det er behov for oppgraderinger og vedlikehold. Øvrig bebyggelse har også behov for påkostninger, da driftsbygning er fra 1952, stabburet fra ca. 1870 og redskapshuset fra 1960, Fjøset ble brukt som kyrfjøs frem til 1982, etter den tid har det vært ammekyr- og ungdyrfjøs. I våningshusets 1. etasje er det et stort kjøkken med god plass til spisebord. Eldre Sigdal/Norema kjøkkeninnredning med finerte fronter. Opplegg for oppvaskmaskin. Nær kjøkkenet er det spiskammer med mye hylleplass. I stua er det flere vinduer hvor en kan nyte den fine utsikten til fjorden og utover bygda. Det er fine bjelker i himlingen, og en eldre peisovn, samt gulvmontert varmepumpe gir lun og god varme. Våningshuset har tre soverom hvorav ett i 1. etasje. Rommet er i god størrelse med fin plass til dobbeltseng og garderobe. Fra gangen er det adkomst til et eldre bad med servant, badekar, og toalett. Badet er modent for oppgradering. I gangen er det trapp opp til 2. etasje med trappegang, stue, to soverom og bod. Stua er stor og romslig med god plass til sittegrupper. En fin etasjeovn gir god varme til rommet. Etasjens to soverom er også i god størrelse med plass til dobbeltsenger og garderobeskap. I tilknytning til gangen er det en større bod med god lagringsplass. I husets kjeller er det vaskerom og kjellerbod. Her er det nyere 200 liter varmtvannsbereder, vannpumpe, og trykktank og vannfilter m.m. Gården har, som nevnt, en eldre driftsbygning med fjøs, vaskerom og låve. Takstmann opplyser at denne er god nok for enkelt dyrehold, men begynner å bli gammel og ikke god nok for fullt dyrehold pga. for liten og dårlig gjødselkjeller etc. Driftsbygningen har mye lagringsplass, og det kan her lages hobbyrom el. På tunet er det et laftet stabbur fra år 1870. Stabburet er bra vedlikeholdt. På sidene av stabburet ble det i ca. 1970 bygd inntil carport for to traktorer og to biler, samt en vedbod. Eiendommen har også et meget enkelt redskapshus, samt naust fra 1950 med plass til en båt. I et åpent og vakkert stølsområde ved Storfjorden ligger Flyinstølen, med et innholdsrikt og trivelig stølstun. Her kan en virkelig nyte gode dager på stølen omgitt av nydelig natur og vakker utsikt utover fjorden, stølslagene og fjellene rundt. På stølen er det to sæl «Ingridsæl» og «Lillebu», i tillegg er det et anneks, sommerfjøs/låve og et par uthus. Eiendommen har strøm, og sælene er oppgradert hvor det er lagt inn vann og kloakk i Ingridsælet, og klargjort med nedgravd ledning for vann og avløp i sælet «Lillebu» og i annekset. «Ingridsæl» er fra år 1900, ble tilbygd i 1985 og modernisert i 2015. I stua er det gamle tømmervegger og mønet himling med tømmeråser. Her er det vinduer med nydelig utsikt til Storfjorden og Skogshorn, og det er tegelsteinspeis med innsats. I stua er det malt gulv med lem ned til kjeller. På kjøkkenet er det gammel, enkel kjøkkeninnredning i heltre furu. Det er fin plass til spisebord, og på den gamle vedkomfyren kan en lage dagens middag. Med innlagt vann og avløp er det enkelt å være mye på stølen, og på vaskerom/toalettrom er det nyere servantskap og WC. Sælet har to soverom hvorav ett med to køyesenger, fire soveplasser, og Jøtul vedovn. På det andre soverommet er det plass til dobbeltseng. I sælet er det også gang med god garderobeplass. Ute på tunet er det også et eldre anneks med gang, stue, kjøkken og ett soverom. Rommene er ikke så store, men i stua er det plass til sofa og et par stoler. Fra stua er det delvis åpent inn til kjøkken med heltre innredning. Her er det plass til et lite bord foran vinduet, og en Jøtul vedovn gir god oppvarming. Innenfor kjøkkenet er det et romslig soverom med mønet himling og to plassbygde senger. Annekset har innlagt strøm og det er klargjort med ledninger i bakken for å legge inn vann og avløp fra "Ingridsæl". Sælet «Lillebu» ligget i kanten på jordet bortenfor fjøset, og ble oppført omkring år 1900 og er et stølshus i to deler, hvor den kun den ene delen er avbildet. Den andre delen er fullt brukende, men har fungert kun som lager de siste årene. Sælet har overbygd inngangsparti inn til vindfang med plass til ytterjakker og sko. I stua er det plass til en mindre sittegruppe, og det er åpent inn til kjøkken med mulighet for langbord. Her kan en virkelig drømme seg bort med nydelig utsikt under frokosten! Kjøkkenet har innredning med over- og underskap. I rommet er det også en større vedovn. I sælet er det to soverom, hvorav ett med fin plass til dobbeltseng. På det andre soverommet er det køyeseng. "Lillebu" har innlagt strøm og det er klargjort for vann- og avløp med ledninger til yttervegg. Stølen har sommerfjøs/låve fra 1950. Dette brukes i dag som uthus for ved og redskap. I første etasje er det fjøs med flere båsplasser + mjølkerom, samt låve og lagerplass. I andre etasje er det kjørebru og låve. Sommerfjøset trenger vedlikehold. Stølen har også to eldre uthus hvor det ene ble modernisert med nytt mjølkeanlegg i 1990. Uthuset benyttes som lager og har ikke innlagt strøm. I det andre uthuset, som benyttes som lager, er det vaskerom, utedo og bod. Innlagt strøm til utedo og vaskerom. ------ Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Våningshus: UTVENDIG Nedløp og beslag- TG: 2 Sortlakkerte stål takrenner med beslag og nedløp på frontsiden, ikke på baksiden. Vurdering av avvik: - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det bør monteres snøfanger på taket over inngangspartiet. Takrennenedløpene kan forlenges vekk fra bygningen. Konsekvens/tiltak: - Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. Det er ikke krav til snøfangere, men skifertaket er glatt og det er høyt. Veggkonstruksjon- TG: 2 Huset er satt opp i tømmer, senere panelt utvendig og innvendig. Vurdering av avvik: - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Veggpanelet står helt ned på muren og panelet trekker fukt og råtner. Konsekvens/tiltak: - Råteskadet trekledning må skiftes ut. E del av utvendig panel må skiftes. Det trengs også et par strøk utvendig behandling. Vinduer- TG: 2 Doble vinduer i hele huset, antatt fra 1949. Vurdering av avvik: - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Doble vinduer fra 1949 = 74 år gamle. Vinduene er modne for utskifting. Konsekvens/tiltak: - Andre tiltak: En må beregne og skifte vinduer. Dører- TG: 2 Enkel ytterdør og enkel kjellerdør. Begge dørene bør skiftes. Vurdering av avvik: - Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Konsekvens/tiltak: - Andre tiltak: Det beregnes at dørene skiftes INNVENDIG Overflater- TG: 2 Gulv: I første etasje er det lakkert tregulv i samtlige rom utenom på badet hvor det er støpt gulv malt med epoxymaling. I andre etasje er det lakkert gulv i trappegang og det ene soverommet, belegg på gulv i et soverom og malt gulv i stue. Vegger. I første etasje er det panel på vegger i entre, kjøkken, spiskammer og soverom, malt panel i bad og malte plater i stue. Andre etasje, panel på vegger i trappegang og stue, malte plater på vegger i soverom. Himling: Første etasje, ubehandlet panel i himling i entre, malte plater og malt panel i himlinger i øvrige rom med bjelker. Vurdering av avvik: - Det er påvist skader på overflater. Det viser slitasje på gulv i entre, kjøkken, soverom og stue i første etasje. Konsekvens/tiltak: - Andre tiltak: Gulvene slipes og lakkes. Etasjeskille/gulv mot grunn- TG: 2 Trebjelkelag med stubbeloft og isolasjon. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er litt skjeve gulv spesielt i andre etasje. Gulvene kan avrettes, dette er gamle gulv og skjevhetene er ikke en at en kan leve med det. Radon- TG: 2 I 2010 ble regelverket med hensyn til radon forskriftsfestet og det ble innført spesifikke krav til radonforebyggende tiltak for nye bygninger. Denne bygningen er oppført lenge før regelverket trotte i kraft. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Eiendommen ligger i et området med lite radon forekomst. Konsekvens/tiltak: - Det bør gjennomføres radonmålinger. En kan med fordel ta radonmåling, er det for høye verdier kan en gjøre tiltak. Rom Under Terreng - TG: 2 Teknisk rom og bryggerhus/vaskekjeller. Vurdering av avvik: - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. En må regn med å grave opp rundt huset og legge ny drenering etc. Innvendige trapper - TG: 2 Enkel rett trapp mellom første og andre etasje. Vurdering av avvik: - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det bør monteres håndløper på begge sider i trappen. Innvendige dører - TG: 2 Heltre furu fyllingsdører inne. Vurdering av avvik: - Det er avvik: Flere av dørene går dårlig. Konsekvens/tiltak: - Tiltak: Treng justering og oppgradering av låsekasser VÅTROM BAD, 1. etasje Generell - TG: 3 Gammelt bad, oppgradert siste årene med maling og sanitærutstyr. Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Støpt gulv, malt med epoxy maling. gammelt malm sluk midt på gulvet. Malt panel på vegger og himling. Konsekvens/tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Badet er lite, det holder ikke våtromsstandard, gammelt røropplegg. KJØKKEN Overflater og innredning - TG: 2 Gammel Sigdal/Norema kjøkkeninnredning. Innredningen er utgått på dato, men kan fungere. Vurdering av avvik: - Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Konsekvens/tiltak: - Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen. Hele kjøkkenet treng oppgradering, gulv, vegger og innredning Avtrekk - TG: 2 Ikke montert ventilator. Vurdering av avvik: - Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Det er ikke montert ventilator. Det monteres ventilator når en pusser opp kjøkken. TOMTEFORHOLD Drenering - TG: 2 Antatt ingen drenering. En må regne med å grave opp rundt huset og legge ny drenering og grunnmurplast. Vurdering av avvik: - Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Konsekvens/tiltak: - Andre tiltak: Det graves opp rundt huset og en legger ny drenering og grunnmurplast. Utvendige vann- og avløpsledninger - TG: 2 Usikker på når det ble tilkoblet septiktank, vannledning som kommer inn er plast og tyder på at den er av nyere dato. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Konsekvens/tiltak: - Avløpsanlegget må sjekkes. Takstmann har ikke undersøkt avløpsanlegget.

  Innbo og løsøre
  Følgende bygninger er ferdig ryddet til felles visning og vil ikke bli ytterligere vasket, tømt eller ryddet før overtakelse: Våningshus Driftsbygning Stabbur med tilbygd carport Redskapshus Naust Ingridsæl Sommerfjøs/låve Annekset og "Lillebu" som for tiden er utleid, sammen med utedo i uthus og sommerfjøs. Her står det eiendeler tilhørende leieboere som de vil ta med seg om man skulle si opp leieavtalen. Selger har også merket en del løsøre på låven med klistrelapper. Dette vil ikke følge eiendommen ved et salg. Når det gjelder maskiner og redskap avtales dette direkte mellom selger og kjøper. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer beskrevt under "Standard" følger med i handelen.

  Parkering
  På gårdstun eller i carrport. På stølen er det parkering på tunet, evt ca. 100 m unna på vinterstid om en ikke velger å brøyte helt fram til stølstunet.

  Forsikringsselskap
  Landbrukskreditt

  Diverse
  Tilsyn utført 05.01.2023 og feiing utført 24.05.2023. Følgende anmerkninger foreligger fra Valdres Brann- og redningstjeneste: På gården: - Gammelt røykrør må fjernes og mures forskriftsmessig igjen på soverom. - Ildsted er montert for nær brennbart materiale. - På kjøkken må man fjerne glava rundt røyrør og på jøtul 602. Flyinvegen 754: - Plate under ildsted er for liten/manlger - Jøtul F370. - Mangler sotluke på soverom. - Ilsted montert for nært brennbart materiale - Dårlig skorstein utvendig - Mangler adkomst til sotluke på annek/uthus. Oppgitt areal er samlet areal for alle bygg. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Det som finnes på eiendommen av røykvarslere, brannslukningsapparat og evt. annet brannslukningsutstyr overtas i den stand det er i. Det anbefales på generelt grunnlag å jevnlig kontrollere brannslukningsutstyr ihht. Forskrift om brannforebygging. Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 100 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000,00))   117 042,- (Omkostninger totalt)   4 117 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Ved og strøm både hjemme og på stølen.

  Info strømforbruk
  Strøm vil variere i forhold til bruk. Forbruk i 2022: 14 595 kWh. Sist kontrollert og godkjent: 13.07.2017.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Energikarakteren gjelder for bolighuset.

 • Info kommunale avgifter
  Offentlige avgifter pr. 2023: Brannsyn, feiing: kr. 745,-. Renovasjon pr. år: kr. 3.670,-. Eiendomsskatt pr. år: kr. 436,-. Slamtømming. Kommentar fra kommunen: Har støl i statsalmenningen, gbfnr. 94/1/761 - Gebyr for stølsrenovajson kr 2.055,- og tilsyn/feiegebyr for støl, kr 496,-. kommer i tillegg.

  Formuesverdi primær
  143528

  Formuesverdi primær år
  2021

  Andre utgifter
  Panoramavegen SA: kr. 1.694,- pr. 2023. I tillegg kommer kostnader til strøm og forsikring.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3452/74/1: 01.07.1839 - Dokumentnr: 900028 - Utskifting 29.10.1839 - Dokumentnr: 900029 - Utskifting 01.11.1843 - Dokumentnr: 900032 - Bestemmelse om beiterett 06.11.1844 - Dokumentnr: 900052 - Bestemmelse om beiterett 02.03.1864 - Dokumentnr: 900069 - Bestemmelse om beiterett 02.03.1918 - Dokumentnr: 900516 - Utskifting 04.03.1938 - Dokumentnr: 902065 - Elektriske kraftlinjer 02.05.1946 - Dokumentnr: 394 - Skjønn Regulering av Øyangen og Strandefjorden. Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning Engangsinnløsning av årlig erstatnig vdr. vassdragsskjønn 27.03.1953 - Dokumentnr: 518 - Skjønn vedr. reg. av Aabjøra Gjelder denne registerenheten med flere 17.12.1960 - Dokumentnr: 2326 - Skjønn Regulering av Store Flyvatn Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning Engangsinnløsning av årlig erstatnig vdr. vassdragsskjønn 07.06.1982 - Dokumentnr: 2488 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3452 Gnr:73 Bnr:37 Bestemmelse om vannrett 28.03.1985 - Dokumentnr: 1411 - Jordskifte Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere 10.12.1990 - Dokumentnr: 5399 - Urådighet DENNE EIENDOM KAN BARE OVERDRAS / FESTES SAMMEN MED BNR: 1 UNDER GNR 74 Overført fra: Knr:0543 Gnr:77 Bnr:14 06.05.1992 - Dokumentnr: 1792 - Jordskifte Grensegangssak Overført fra: Knr:0543 Gnr:77 Bnr:14 Gjelder denne registerenheten med flere 06.05.1992 - Dokumentnr: 1793 - Jordskifte Grensegangssak vedr. d.b. m.fl. Overført fra: Knr:0543 Gnr:77 Bnr:14 Gjelder denne registerenheten med flere 06.05.1992 - Dokumentnr: 1794 - Jordskifte Grensegangssak. Rettsbok for EIDSIVATING JORDSKIFTEOVERRETT. Gjelder denne registerenheten med flere 29.10.1998 - Dokumentnr: 4323 - Jordskifte RETTSUTGREIING JSKL. § 2 h. SLIDREVASSDRAGET Gjelder denne registerenheten med flere 14.05.2010 - Dokumentnr: 347919 - Føderåd Rettighetshaver: Viste Olav Ivar Fnr: 240329 Denne vil slettes før overtakelse. Dokumentnr: 901286 - Opprettelse av matrikkelenheten 11.04.1836 - Dokumentnr: 900002 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3452 Gnr:79 Bnr:3 27.02.1839 - Dokumentnr: 900001 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3452 Gnr:75 Bnr:16 09.11.1874 - Dokumentnr: 900100 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3452 Gnr:74 Bnr:2 12.12.1902 - Dokumentnr: 900206 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3452 Gnr:74 Bnr:9 08.12.1928 - Dokumentnr: 900199 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3452 Gnr:74 Bnr:14 14.11.1946 - Dokumentnr: 1314 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3452 Gnr:74 Bnr:27 15.12.1964 - Dokumentnr: 3792 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3452 Gnr:74 Bnr:32 04.09.1981 - Dokumentnr: 3771 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3452 Gnr:74 Bnr:37 09.02.1994 - Dokumentnr: 784 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0543 Gnr:77 Bnr:14 01.01.2020 - Dokumentnr: 167999 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0543 Gnr:74 Bnr:1

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver. Kommentar fra Vestre Slidre kommune: Eldre bustadhus. Ingen krav til ferdigattest. Lovlighet (ihht takst): Våningshus - Det foreligger ikke tegninger. Regner med at huset er godkjent, men det foreligger sannsynligvis ikke byggetegninger i kommunen fra 1868

  Vei, vann og avløp
  Gårdstun og støl: Lett adkomst. Vann fra privat brønn. Privat avløpsanlegg. Selger opplyser at septiktanken hjemme på gården er gammel og bør byttes. Det er anbefalt med årlig tømming.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger innunder Kommuneplan: Landbruks-, natur- og friluftsområde. Faresone flom og faresone høgspent. Kommentar fra kommunen: "Spesielt relevante bestemmelser: Pkt. 4, 4.2, 7.1.2 ? 3.ledd, 7.1.4" Utdrag av Kommuneplan med overnnevnte bestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Kopi av komplett kommuneplanen kan fås ved henvendelse til megler. Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Dyrket mark har vært utleid. Ny avtale må inngås om det er ønskelig at leieavtalen skal forlenges. Annekset og "Lillebu" på Flyin har vært utleid i mange år. Det foreligger ikke noen skriftlig leieavtale, men leietakerne betaler kr..... per år. Leietakerne ønsker gjerne å fortsette å leie.

  Verneklasse/sefrak
  Bybebyggelse på gården er på kartet SEFRAK-registrert (Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg) er et nasjonalt register over i hovedsak bygninger bygd før 1900. Ta evt. kontakt med kommunen for mer informasjon.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Kjøper er kjent med at eiendommen er konsesjonspliktig, og kjøper forplikter seg til straks å søke konsesjon for ervervet. Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på: 1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette. 2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig. 3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå. Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtagelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.

  Kommentar odelsrett
  Det hviler odel på eiendommen. Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg odelsretten. For umyndige barn, hvis foreldre har bedt om odelsfraskrivelse, er nå erklæringene inne hos Statsforvalteren for samtykke. Dersom odelsløsning benyttes iht. odelsloven § 40 heves avtalen mellom partene så snart ev. dom på odelsløsning foreligger. Kjøper kan i så tilfelle kreve erstattet eventuell differanse mellom kjøpesum og løsningssum fra selger.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 100 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000,00))   117 042,- (Omkostninger totalt)   4 117 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  117042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS. Ved kjøp av landbrukseiendom, herunder småbruk, er det kun forhold vedrørende våningshuset som omfattes av forsikringen. Ved kjøp av kombinasjonseiendom svarer HELP Forsikring bare for skader ved den delen av boligen som er regulert til boligformål.

  Meglers vederlag
  Tilrettelegging kr. 14.990,- oppgjør og tinglysing kr. 7.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 2.838,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markedspakke kr. 21.900,- samt provisjon 2,20% av salgssummen. Dette dekkes av selger.

Linn Hamre

Megler

Linn Hamre

99 73 42 64

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev