aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Nystølvegen 21!

Solrik hyttetomt beliggende nær Fosheim Seter, ca. 800 moh. Vakkert turterreng, ved lysløype. Off.vann/avløp i området.

 • 450 000
 • PRISANTYDNING450 000
 • OMKOSTNINGER27 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER477 392
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 726 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 450 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  11 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 450 000,-))
  --------------------------------------------------------
  27 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  477 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomta er romslig og fin med et areal på ca. 1.726 m².

Nystølvegen 21, Innlandet

 • Med gode solforhold og fin utsikt utover Hippesbygda, et glimt av Strandefjorden og områdene rundt, har denne ubebygde hyttetomta fin beliggenhet nær Fosheim Seter i Svedalen. Tomta ligger ca. 800 moh, tre-fire minutters kjøring fra selve Vaset med flott natur og rikt aktivitetstilbud for hele familien. Her finner en bl.a Jokerbutikk med et bredt utvalg av varer og tjenester, Intersportbutikk, flere serveringssteder, alpinbakker og et flott løypenett. Det er også gangavstand til Vaset senteret via sti og gangvei.

  Vasetområdet er et eldorado for alle syklister med flere merkede ruter og mange fine stølsveger. På "Stølsvidda", fjellplatået mellom Valdres, Hallingdal og Hemsedal, kan en ta del i stølsdrift, eller en kan fiske og kanskje jakte litt i Statsallmenningen. Ved fjellvannet Rennsenn finner du en av Valdres kanskje fineste badestrender. Vannet ligger ca. 1.000 m.o.h, og er med sin flotte, langgrunne sandstrand et meget populært sted. Et besøk her kan gjerne kombineres med en tur opp på Grønsennknippa, (1.368 m.o.h), som gir fantastisk utsikt utover området og inn i Jotunheimen.

  Med hytte her er det bare å spenne på seg skiene og gå rett ut i fine, oppkjørte skiløyper, for i utkanten av tomta er det lysløype som henger sammen et omfattende løypenett. Dette strekker innover fjellet i vakker og variert natur, og henger sammen med flere andre løypenett. Her er det bare å ta skiene fatt og gå så langt en bare måtte ønske!

  For den som ønsker alpint er det heller ikke så langt til Vaset Skiheiser som er et hyggelig familieanlegg som passer ekstra godt for nybegynnere og middels gode alpinister. Senteret har to heiser, 4 nedfarter og et 100 m barnetrekk. Snøkanoner, belysning og kafe.

  Vasetsenteret er en innbydende Jokerbutikk med et imponerende utvalg av dagligvarer, mange lokale kvalitetsprodukt, jernvare m.m. Butikken er åpen syv dager i uka, året rundt, og har et meget godt servicetilbud. På Vaset er det også Intersportforretning med godt utvalg av sesongens varer. Etter aktive dager ute i naturen kan en gjerne nyte et godt måltid i hyggelige omgivelser på Gomobu Fjellstue, tradisjonsrike Vasetstølen eller Sekskanten Pub og Kro.

  Fra Nystølvegen 21 er det ca. 5 km til Røn med bla. Kiwi butikk og bensinstasjon. Til kommunesenteret Slidre med barne- og ungdomsskole, butikk, bank, lege m.m. er det ca. 13 km. Til regionsenteret Fagernes med lokalmedisinsk senter, butikker og serveringssteder, kino m.m. er det ca. 15 km.
 • Ubebygd hyttetomt.
 • Fra Oslo kan en kjøre E18 til Sandvika, og derfra E16 til Fagernes. Fortsett videre på E16 i retning Bergen, og ta av til venstre, skiltet Vaset/Panoramaveien etter ca. 8,5 km.

  Følge Panoramavegen oppover mot Vaset i nærmere 7 km.

  Ta til høyre inn på Nystølvegen, kjør ca. 290 meter før du tar til høyre. Tomten ligger nå på høyre side, merket med Aktiv "til salgs"-skilt.

  Velkommen!
 • Eiet tomt.
 • Ca. 1.726 m²

  Byggemåte/Standard:
  Ihht til utdrag av planbestemmelsene i reguleringsplan for Solstua gjelder følgende for : "Byggeområde for hytter":

  Pkt. 3: Byggeområde for hytter.
  Etter at planen er godkjent, kan ikke tomtene deles i flere tomter enn det planen viser.

  Pkt. 3.1: Størrelse, utnytting.
  På hver tomt kan det føres opp ei hytte, uthus og anneks. Tillatt bruksareal (BRA) er 150m2 pr. tomt. Av dette kan uthus og anneks hver for seg være inntil 30 m2. Veranda eller terrasse på pilarer kan være inntil 15o/o av bruksarealet for hytta. Hyttene skal være i en etasje.

  Pkt. 3.2: Plassering, utforming.
  Nye hytter skal plasseres over merkepel som er satt ned på tomta og slik at den blir best mulig tilpasset terreng og vegetasjon. Uthus og anneks skal plasseres maks. 8 meter fra hytta og skal i form og uttrykk tilpasses hytta. Hovedmøneretning for hytta skal være parallell med terrengkotene på kartet.

  Der gjennomsnittlig terrengfall målt over det dobbelte av husbredda er mer enn 1:6, kan husbredde inkl. veranda/terrasse være inntil 8 meter. Areal brattere enn 1:4 skal ikke nyttes som byggegrunn. Høyde på grunnmur eller pilarer for terrasse skal ikke være mer enn 100 cm over opprinnelig terreng. Gesimshøyde over grunnmur må ikke være mer enn 280 cm. Mønehøyde over grunnmur må ikke være mer enn 500 cm.
  Taket skal være saltak med takvinkel 26-33 grader.

  Alle nybygg og tilbygg bør, innenfor disse bestemmelsene, tilpasses opprinnelig bygning på eiendommen når det gjelder materialbruk og farger. Bygninger skal oppføres i trematerialer med reisverk og panel eller i laftet tømmer. Glassfelt større enn 60 cm skal deles opp. Taktekking skal være mørk og matt, f.eks. skifer eller torv. Metallplater er ikke tillatt.

  Fargebruken i området skal være mørke røde- eller brunfarger. Hvitt kan brukes på glas og vindskier.

  Pkt. 3.3: Tomta
  lnngrep på tomta, slik som byggegrop, veg, parkeringsplass og ledningsgrøft, skal gjøres så skånsomt som mulig for å ta vare på naturpreget. Vegetasjonen, særlig større tre, skal bevares, jfr. pkt 2. Det er ikke tillatt å sette opp flaggstang eller gjerde på tomta.

  Pkt. 3.4: Vann, avløp, strøm og renovasjon
  Nye hytter skal kobles til offentlig vann- og avløpsnett.

  Kabler for strøm, telefon og evt. kabel-tv skal legges i grøft i eller langs atkomstvegene, så langt det er mulig. Avfall skal leveres slik som fastsatt i renovasjonsordninga for Valdres kommunale renovasjon.

  Pkt. 3.5: Dokumentasjon
  I forbindelse med søknad om byggetillatelse skal det legges ved situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser plassering av bygninger, atkomst, parkering og kabelgrøft, dessuten profiler som viser eksisterende og nytt terreng sammen med bygningshøyder. Kommunen kan kreve mer dokumentasjon.

  Vi viser til vedlagte reguleringsplan for utfyllende planbestemmelser.

  Strøm:
  Griug opplyser at kostnad for fremføriong av strøm vil være ca. kr. 50.000,-.

  Vi viser til mail vedlagt i salgsoppgaven, samt at interesser tar kontakt med Griug for nærmere informasjon/pris.
 • Helårsvei nær tomtegrensa.

  I.h.h.t reguleringsbestemmelser skal alle nye hytter kobles til offentlig vann- og avløpsnett.

  Tilkoblingsavgift vann 2022:
  Kr. 31.425,-.

  Tilkoblingsavgift avløp 2022:
  Kr. 48.308,-.

  Iflg Vestre Slidre kommune er ledningsnettet for vann og avløp i dette området bygd ut i privat regi. Ut fra kart i kommunen kan det se ut som det er ca. 80 m. til nærmeste mulige tilkoblingspunkt (fra ca. midt på tomta).

  Tilkoblingsavgift 2022 til grunneier:
  Ca. kr. 30.000,- + mva

  I tillegg kommer legging av rør og gravearbeidet fra tilkoblingspunktet til tomten. Dette må bli en fordelingsnøkkel mellom kjøper og grunneier Ola Jørgen Kaata Fauske.

  Grunneier forbeholder seg alle rettigheter for utføring av gravearbeidet og legging av rør på hans eiendom.
 • Formuesverdi kr 80 per Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.31.12.2020
  Ved første gangs verdsetting skal ligningsverdi av fritidseiendom (ikke sekundærboliger) fastsettes til maksimalt 30 % av markedsverdi, eventuelt til 30 % av byggekostnadene, inkludert tomt for et nybygg.
 • Kommunale avgifter vil tilkomme ved bygging.

  Offentlige avgifter pr. 2022:
  Vann: Årlig abonnement kr. 1.545,-. Forbruk pr. m3 kr. 26,-.
  Avløp: Årlig abonnement kr. 2.575,-. Forbruk pr. m3 kr. 33,-.
  Renovasjon pr. år: kr. 1.475,-.
  Feie- og tilsynsavgift: kr. 322,-.
  Eiendomsskatt vil bli beregnet.
 • Det vil også komme kostnader til brøyting, vedlikehold av vei, strøm og forsikring o.l.
  Det oppfordres til å betale frivillig løypeavgift for å sikre gode, oppkjørte skiløyper i området.

  Engangskostnader
  Det vil tilkomme tilknytningskostnader til offentlig vann og avløp, og kostnader forbundet med fremføring/tilkobling til strøm.
 • Eiendommen kan erverves konsesjonsfritt mot undertegning av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Tomta selges som den er på visning uten ytterligere rydding.

  Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto.

  Vedr. budgivning:
  Det enkleste er å legge inn bud elektronisk via "Gi Bud"-knappen i Finn-annonsen, hvor man samtidig legitimerer seg med Bank-Id (det er krav til oversendelse av legitimasjon for alle budgivere.) Det er også mulig å benytte budskjema som oversendes megler. Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt.

  Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde.

  Se forøvrig Forbrukerinformasjon om budgivning lenger bak i salgsoppgaven.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Følgende er tinglyst på eiendommen:
  - Dagbok nr. 1193, tinglyst 22.03.2001. Rettighet.
  Rettighetshaver: Røn Idrettslag.
  Lnr: 5656160
  Leieavtale
  Fra dato 02/11/2000
  Vederlag NOK 35.000
  Gjelder leie av grunn til lysløype i Svedalen, jfr. reguleringsplan vedtatt 15.09.1998 - sak k-50/98.
  Bestemmelse om gjerde.
  Bestemmelser om opparbeidelse, hogst, vedlikehold og bruk.
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.
  Bestemmelser om skilt og belysning.
  Bestemmelser om vilkår for slettelse av leiekontrakt.
  Overført fra 3452-71/11.
  Gjelder denne registerenheten med flere.

  Dersom det er ubetalte kommunale avgifter har kommunen legalpant i eiendommen.
 • Eiendommen ligger innunder reguleringsplan: Solstua, vedtatt 04.09.01. Reguleringsformål: Fritidsbolig.

  Kopi av planbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Det er registrert et kulturminne (kullgrop) i det nordlige hjørnet av tomta.
  Vestre Slidre kommune opplyser at:
  "I reguleringsplanen er kulturminnet avsett til "bevaring av bygninger og anlegg" "R2". Pkt. 4.4 i føresegnene gjeld dette formålet. Pkt. 4.4 gjeld ikkje ut over formålet som er vist og skal difor ikkje vere til hinder for bygging på resten av tomta. Men ein må forhalde seg til lov om kulturminne dersom "R2" skulle vere feilplassert i reguleringsplanen."
 • Gnr. 71 Bnr. 101 i Vestre Slidre kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale med selger. Normalt 3-4 uker etter budaksept.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Tilrettelegging kr. 9.900,- oppgjør og tinglysing kr. 5.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 1.636,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markedspakke kr. 14.900,- samt fast pris kr 35.000,- av salgssummen. Dette dekkes av selger.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Sacha Backer

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev