aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til "Øvre Neste" - et innholdsrikt småbruk med mange muligheter!
Velkommen til "Øvre Neste" - et innholdsrikt småbruk med mange muligheter!

RØN Svarvarvegen 29

Småbruk med utsikt utover Slidrefjorden! Støl på Knippeset og Sørre Trøllhøvd. Skog, hyttetomter og utviklingsmuligheter

 • kr 2 200 000
 • BRA 450 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 200 000
 • Omkostningerkr 71 142
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 271 142
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1900
 • Soverom2
 • ArealP-rom 84 m²
 • Tomt243 654 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 200 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  55 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000))

  71 142 (Omkostninger totalt)

  2 271 142 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning våningshus.
Eiendommen "Øvre Neste" ligger usjenert og fint til på vestsida mellom Røn og Slidre. Flott utsikt til Slidrefjorden og bygdene rundt. Med eiendommen følger to støler beliggende i vakre støls- og fjellområder, en på Knippeset og en på Sørre Trøllhøvd! Fra begge stølene er det nydelig utsikt bl.a. til Svenskeknippa, Grønsennknippa, Gråkampen og Nøsakampen. Bebyggelsen har behov for renovering og oppgradering, men her er det mange muligheter! Eiendommen består av flere teiger og en del skog, samt mulighet for fradeling av hyttetomter. Andel i Veståsen Grunneigarlag. Eiendommen er konsesjonsbelagt, og det er bo- og driveplikt. Det er ikke mulig å dele fra stølene. Vi viser til salgsoppgave for mer informasjon. Velkommen på visning!
Tunet ligger fredelig og idyllisk til i hellende terreng, og har eldre bebyggelse med våningshus, driftsbygning og stabbur.

Svarvarvegen 29, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Våningshus "Øvre Neste"
  Bruksareal
  1. etasje: 50 kvm
  2. etasje: 47 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 44 kvm Stue/kjøkken, soverom og bad.
  2. etasje: 40 kvm Stue og soverom.
  Sekundærrom
  1. etasje: 6 kvm Vindfang/trapperom
  2. etasje: 7 kvm Trapperom

  Stabbur "Øvre Neste"
  Bruksareal
  1. etasje: 12 kvm Lagerrom. Begge etasjer har lav takhøyde. (NB! Oppgitt areal er bruttoareal hentet fra landbrukstakst)
  2. etasje: 12 kvm Lagerrom. (NB! Oppgitt areal er bruttoareal hentet fra landbrukstakst)

  Driftsbygning "Øvre Neste"
  Bruksareal
  1. etasje: 160 kvm Stall, fjøs, lagerrom. Over deler av 1. etasje er det låvebru med lagerplass. (NB! Oppgitt areal er bruttoareal hentet fra landbrukstakst)

  Støl på Knippeset
  Bruksareal
  1. etasje: 58 kvm Uisolert vindfang, stue, spiskammers, soverom. (NB! Oppgitt areal er bruttoareal hentet fra landbrukstakst)

  Sommerfjøs på Knippeset
  Bruksareal
  1. etasje: 40 kvm Fjøs og bod. (NB! Oppgitt areal er bruttoareal hentet fra landbrukstakst)

  Låve på Knippeset
  Bruksareal
  1. etasje: 26 kvm Lagerrom. (NB! Oppgitt areal er bruttoareal hentet fra landbrukstakst)

  Støl på Trøllhøvd
  Bruksareal
  1. etasje: 45 kvm Stue, kjøkken, soverom og "bu". (NB! Oppgitt areal er bruttoareal hentet fra landbrukstakst)  Tomt
  243654m²

  Beskrivelse av tomt
  Totalt areal ihht kommunens gårdskart: Ca. 259,5 daa. Arealet er fordelt på : Eiet tomt, ca. 243 654 m². Arealet er hentet fra kommunes matrikkelkart, og fordelt på de ulike teigene med følgende areal (kart/teiger er fra Nibio Gårdskart) Ca. 2,6 da (teig nr 5 (Vestsidevn.) Ca. 53,6 da (teig nr 8 - Vestsidevn. Ca 4,7 da (teig nr 4 - Bjødnaslette) Ca 133,6 (teig nr 1 - Mosåni - Åsheimslina) Ca 0,2 da (teig nr 7 (Åsheimslina) Ca 15,4 (teig nr 2 - Åsheimslina - Knippesethøgde) Ca 24 da (teig nr 3 - Knippeset - Krokåni) Ca 9,6 da (teig nr 6 - Knippeset, "Trillestølen") Festet tomt ca. 15.750 m² Beliggende i Statsalmeningen på Sørre Trøllhøvd Se vedlagt oversikt over teiger i salgsoppgaven. Det totale arealet er iflg gardskart fordelt med: Ca. 24,1 daa fulldyrka jord Ca. 20,9 daa innmarksbeite Ca. 93,6 daa produktiv skog Ca. 116,7 daa annet markslag Ca. 4,2 daa bebygd, samt., vann, bre Beskrivelse gjengitt fra vedlagt verditakst: Eiendommen har arealressurser med bl.a. 24 dekar dyrket jord, 21 beite/stølsvoll og ca. 190 dekar skog hvorav 94 er produktiv. Det tilhører to støler som ligger på åsen vest for tunet, hvor også deler av jordbruksarealene ligger. Produksjon: Dyrket jord brukes til grasdyrking. I skogen er det ikke utført vesentlig avvirkning. Skog/utmark: Skogen består av skogsmark med middels og lav høy produksjonsevne. Ifølge gardskartet er det 93,6 dekar produktiv skog, hvorav 23,6 dekar er middels, og 70 dekar lav bonitet. Total teoretisk maksimal produksjonsevne på de produktive arealene er beregnet til 20 m³/år, men faktisk tilvekst er antatt lavere pga. stor andel eldre skog. Det er for det meste skrånende og til dels bratt terreng. De høyereliggende deler av skogteigen er vesentlig bjørk. Arrondering: Eiendommen har små arealressurser og arealene ligger spredt. 16 dyrket jord ligger i forholdsvis bratt terreng nedenfor tunet, og 7,8 dekar på Knippeset som er svakt skrånende. Skogteigen er en smal stripe som ligger i skrånende terreng, med svært bratt terreng i nedre del. Arealene som enklest kan avvirkes ligger med tilknytning til bilvei. Erstatninger, jakt, o.l.: Eventuelle jaktretter er små pga. lite utmarksarealer. Tomter, reguleringsplan, o.l.; Kommentar: Ved Knippeset er det godkjent reguleringsplan for fritidsbebyggelse. Kommentar: Mulighet for utskillelse av tomter til fritidsbebyggelse. Det anbefales kontakte grunneigarlaget mht dette. Verdikomponenter: Dyrket mark/beite: 24 dekar fulldyrket jord og 21 dekar beite. 16 dekar av dyrket jord ligger ved tunet, og 8 dekar på stølen. Dyrket jord på stølen ligger høyt og har derfor lite avlingspotensiale. 9 dekar av det som i gardskartet er beite, er stølsvollen på Trollhovd. Verdi er basert på grasproduksjon/beite. Skog, utmark: 93 dekar produktiv skog med teoretisk beregnet produksjonsevne på 20 m³/år ved en middel bonitet 0,22 m³/ da./år. Ved beregning er det benyttet rånetto kr. 150,-/m³, og normale utgifter til skogkultur, og 15% svinn. Det er gjort et skjønnsmessig tillegg for andel hogstmoden skog. Jakt og fiske: Det er antatt jaktrett tilknyttet eiendommens utmarksarealer. Liten rettighet iht. areal og lite økonomisk utbytte. Ved beregning er det lagt til grunn en årlig verdi på kr. 3.000,-.

  Beliggenhet
  Gårdstunet "Øvre Neste" Det trivelige gårdstunet ligger åpent og fritt til på vestsida mellom Røn og Slidre. Her kan man nyte fine soldager med vid utsikt til Slidrefjorden og bygdene rundt. Tunet ligger idyllisk til i hellende terreng og har eldre bebyggelse med våningshus, driftsbygning, stabbur og eldhus. Alle bygningene har omfattende behov for oppgradering og vedlikehold, men her er det mange muligheter! Fra gårdstunet er det ca. 4 km til kommunesenteret Slidre med barne- og ungdomsskole. Her finner en også butikk, lege og barnehage m.m. Til Røn sentrum med bl.a. Kiwi, kafé, bensinstasjon, forsamlingshus, fotballbane og badestrand er det ca. 7 km. Til Røn naturbarnehage er det ca. 10 minutters kjøring. Med eiendommen følger to støler beliggende i vakre støls- og fjellområder, en på Knippeset og en på Søre Trøllhøvd. Her kan en nyte fjellets ro og et rikt dyreliv. Beskrivelse av området Knippeset På Knippeset kan en nyte solen dagen lang og ikke minst, storslått utsikt til bla. Svenskeknippa, Grønsennknippa, Blåkampen, Gråskarvet, Jørundgilknappen og Nøsakampen. Her er det åpne og fine stølsvoller og nydelig turterreng. Det er mange muligheter for opplevelsesrike sykkelturer. Den populære "Mjølkeruta" som strekker seg fra Gudbrandsdalen, gjennom Valdres og over til Hallingdal, går rett nedenfor stølen. Hele området "Stølsvidda" både retning Nord-vest Syndin, mot vest - Hemsedal, Hallingdalog sør mot Tisleidalen (Gol) via Vaset har stølsveier og stier som innbyr til turer for både store og små. Det brøytes skiløper rett ved siden av stølen og jordet. Disse er knyttet til området Knippeset, Vaset, (Vaset-løypene med Grønnsenn, Syndin og nord - Vestfjells-løypene). Her kan en ta fine turer innover fjellområdene, rundt omkring på "Stølvidda" og opp på flere ca. 1 300 -1 550 moh - topper med vid og vakker utsikt. Beskrivelse av området Sørre Trøllhøvd På Sørre Trøllhøvd er det også storslått utsikt til vakre fjell- og stølsområder. Her kan en se rett bort på Nøsakampen og til Bukono. Svenskeknippa, Grønsennknippa og Gråkampen, samt bl.a Blåkampen, Gråskarvet og Jørundgilknappen. Stølen ligger meget solrikt og fint til omgitt av samme nydelig turterreng for fot- sykkel- og skiturer, som på Knippeset, her starter en bare enda litt nærmere fjellene. Fra stølene er det også fint å kjøre til Vaset, hvor en finner en rikholdig Joker-butikk, Intersport, flere hyggelige spisesteder og slalåmbakker, for bare å nevne noe. Fra gårdstunet er det ca. 9 km til stølen på Knippeset, mens det er ca. 13 km til stølen på Søre Trøllhøvd.

  Adkomst
  Gårdstunet "Øvre Neste" Fra E16 i Røn svinger en inn på Fosheimvegen (Fosheim bru/Vaset) og kjører ca. 850 m. Ta til høyre inn på Vestsidevegen og følg denne 5,3 km. Ta av til venstre inn på Svarvarvegen og følg denne ca. 400 m fram til eiendommen som er merket Aktiv til salgs skilt. Stølene på Knippeset og Sørre Trøllhøvd Det finnes to mulig adkomster til stølene. Hovedtraseen er "Haugerudvegen" som er en sidevei fra Vestsidevegen ca 2 km sør for gården. Den andre adkomsten som ligger et stykke nord for gården har navnet "Trillebakkadn" og er primært veg som benyttes sommerstid. Begge veiene møtes i krysset før Dinglane hvor det også er bom Adresse støl Knippeset: Haugrudvegen 873 Adresse støl Sørre Trøllhøvd: Murkelivegen 679

  Bebyggelse
  Gardstunet "Øvre Neste. Våningshus, driftsbygning og stabbur. Støl på Knippeset: Støl, låve og sommerfjøs. Støl på Trøllhøvd: Støl.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger opplyser i egenerklæringskjema: Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig. Selger er kjent med at det har vært mus i våningshus og støler.

  Innhold
  Gardstunet "Øvre Neste": Våningshus: Hovedetasje: Trappegang/vindfang, kjøkken, soverom og bad. 2. etasje: Trappegang, stue og soverom. Kjeller: To jordkjellere. Driftsbygning: Stall, fjøs og lagerrom. Over deler av 1. etasje er det låvebru med lagerplass. Stabbur: To etasjer med et lagerrom i hver etasje. Begge etasjer har lav takhøyde. Støl Knippeset: Støl: Uisolert vindfang, stue, spiskammers og soverom. Sommerfjøs: Fjøs og bod. Låve: Lagerrom. Støl Sørre Trøllhøvd: Støl: Stue, kjøkken, soverom og spiskammers. Standard

  Standard
  Velkommen til "Øvre Neste" - en innholdsrik eiendom med mange muligheter! Flott beliggende, lite gårdsbruk med utsikt utover Slidrefjorden og bygda. Gårdstunet består av våningshus, fjøs/låve og stabbur. To, trivelige støler følger med, begge beliggende i flotte fjellområder. Heimstøl på Knippeset ca 10 km fra gården, og langstøl på Sørre Trøllhøvd - helt for seg selv inne i fjellheimen. Det er mange som ønsker å tilbringe fritiden sin på en gammel støl, så her er det også mulighet for utleie. Gården har teig fra Slidre og opp til Krokåni/Knippeset. Til eiendommen er det også en del skog. Det er også muligheter for å kunne få skilt ut hyttetomter fra eiendommen. Gårdstunet "Øvre Neste". "Øvre Neste" er et eldre småbruk med to støler og stort potensiale. Gårdstunet har fin beliggenhet på vestsida i Røn med vakker utsikt til Slidrefjorden. Stølene ligger vakkert til på Knippeset og Sørre Trøllhøvd. Store deler av bebyggelsen, spesielt på gårdstunet, har enkel standard og etterslep på vedlikehold. Gårdstunet ligger vestvendt i hellende terreng hvor bebyggelsen ligger på ulike høyder i terrenget. Mulighet for fine uteplasser. Den dyrkede jorden på "Øvre Neste" brukes til grasdyrking og har vært bortleid. Stølene har også vært utleid. Inngang fører til en liten entre med trapp opp til 2. etg. Den er uisolert. Våningshuset har en svært enkel boligstandard og det må påregnes betydelig renovering/modernisering. Opprinnelig er huset fra 1800 tallet men senere endret ca 1915. På gårdsbruk på den tiden var det vanlig med felles kjøkken og oppholdsrom til daglig gjøremål og i hovedetasjen. Her er det åpen peis og vedovn, samt varmepumpe på vegg. Det ble ca 1980 etablert kjøkkenskap og komfyr i en nisje i rommet. Dette ble demontert og kastet når selgerne ryddet eiendommen. Det som gjenstår er en kjøkkenbenk med vask - pga behovet for vann under rydding og vasking. Bad med enkel standard. Det er belegg på gulv, samt vegger med panel og baderomsplater. Varmekabler i gulv. På badet er det servant på vegg, toalett, opplegg for vaskemaskin og åpen dusjløsning i hjørne. Tilstøtende rom i hovedetasjen er blitt benyttet som soverom. Varmekabler i gulv. Selger opplyser at varmtvannsbereder er skiftet i løpet av de siste årene. Fra entre fører trapp opp til 2. etg. Hovedrom her var den man kalte "finstua" et koselig og romslig rom med gammel etasjeovn. Soverom i tilstøtende rom og her en gammel etasjeovn. Et lite kott har vask - men ikke vært i bruk i avdødes tid. Hovedetasjen har to krypkjellere. Den ene har luke fra oppholdsrom/kjøkken og ble brukt til oppbevaring av boksemat og syltetøy. Den andre med luke fra "soverommet" og her finner man vannpumpe og varmtvannsbereder. Det elektriske anlegget er av eldre dato med skrusikringer. Sikringsskap i hovedetasjen. Inntil østveggen på våningshuset er det satt opp en enkel carport. Driftsbygningen er en eldre tradisjonell bygning med hoveddel i laft og lagerrom i bindingsverk. I bygningen er det stall, fjøs og lagerrom, samt låvebru med lagerplass over deler av 1. etasje. Driftsbygningen trenger vedlikehold. Selger opplyser at bygningen de siste årene er brukt hovedsaklig til lagring og oppbevaring, men at den med litt tilrettelegging fint kan brukes til dyrehold m.m. På tunet er det også et eldre, laftet stabbur i to etasjer. I hver etasje er det lagerrom med lav takhøyde. Støl Knippeset: Den nærmeste stølen som hører til "Øvre Neste" ligger på Knippeset og har også blitt kalt "Trillestølen". Når en står på tunet her er det lett å skjønne hvorfor de i gamle dager gledet seg til å "flytte på stølen" om sommeren. Her er det solrikt, åpent og fritt med storslått utsikt! Stølen ligger i åpent terreng med mulighet for flere fine uteplasser. Langs den ene endeveggen er det det både rabarbara og en fin syrinbusk. Inngangsparti bestående av uisolert vindfang. Videre kommer man inn på det koselige kjøkkenet med sjarmerende tømmervegger. Her er det en eldre kjøkkenbenk med skuffer og skap, samt et gasskokeapparat. På kjøkkenet er det også en gammel vedkomfyr og det er fin plass til spisegruppe. Innenfor kjøkkenet er det spiskammers med mange hyller og god lagringsplass. I stua er det, som på kjøkkenet, mønet himling med tømmeråser. En eldre vedovn gir god varme, og her finner man også en stor plassbygd peis med åpen grue. Stølen har ett soverom med dobbeltseng, samt et mindre rom med køyeseng. Det er montert solcellepanel, men det mangler etablering av det tekniske anlegget. Det ligger strøm til vegg, men det er ikke undersøkt nærmere mht gjenstående tilkobling. Slik det ble avtalt skulle tilkobling ikke være omfattende. Dette ble etablert uten kostnad til en del grunneierne på Knippesett som måtte avstå grunn for etablering av veg og infrastruktur - vann og avløp ifbm nye hyttefelt. Ta kontakt med Griug for mer informasjon rundt strømtilkobling. På tunet er det også et eldre sommerfjøs, samt utedo. Fjøset har to rom på østsiden, og begge brukes per nå som lagerrom. Taket er renovert med takplater i senere tid. Stølen har eldre låve i bindingsverk og laft, samt en vedbod. En gammel løe ligger nede på jordet. Jordet har gjerding, men behov for tiltak enkelte steder. Støl Sørre Trøllhøvd Den andre stølen tilhørende "Øvre Neste" ligger åpent og vakkert til i Statsallmenningen med nydelig utsikt til store fjellområder. Stølen ligger idyllisk til helt for seg selv øverst på stølsvollen. På kjøkkenet er det et flott, gammelt tregulv med bred plank. Det er også tømmervegger og mønet himling med tømmeråser. Enkel innredning med benkeplate, skap og skuffer. I den åpne peisen/grua er det satt inn en fin gammel vedkomfyr. Innenfor kjøkkenet er det spisskammers med mange hyller og god lagringsplass. I stua er det panel på veggene og samme mønede himling med tømmeråser. En eldre Ulefos vedovn varmer opp rommet hvor det er fin plass til sofa. Her er det plassbygd skap i ett hjørne, åpen garderobeplass og lem ned til kjeller. Stølen har ett soverom med familiekøye. Det opplyses at det ikke er strøm i området, men at dette kan bygges ut. Bygget har gjennomgående lav standard. Se nærmere beskrivelse under konstruksjoner. INFORMASJON FRA VERDITAKST og TILSTANDSRAPPORT VEDR. VÅNINGSHUSET. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en verditakst og tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. På de neste sidene følger informasjon gjengitt fra taksten om forhold som er vurdert. Tilstandsgrader på alle forhold i våningshuset er beskrevet i tilstandsrapporten. Vedlikehold: Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Se nærmere beskrivelse under konstruksjoner. Våningshus Utvendig Taktekking Taktekking av stålplater med eldre taktekking av skiferstein under. Tak er besiktiget fra bakkenivå. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. - Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking. Tiltak - Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. Nedløp og beslag Det er ikke montert nedløp og takrenner på bygning. Vurdering av avvik: - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. - Det er påvist avvik i beslagløsninger. - Beslag rundt pipe er ikke fagmessig utført. Tiltak - Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Pipebeslag bør festes. Veggkonstruksjon Yttervegger av tømmerkonstruksjon og kledd utvendig med stående panel. Vurdering av avvik: - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Det er registrert ufagmessig tettesjikt i overgang mur/vegg. Det er ikke funnet tilfredsstillende lufting av kledning mot grunnmur. Jmf. bygningsåret for konstruksjonen var dette en vanlig løsning på utvendig kledning. Bygget fungerer med dette avviket. Tiltak - Lufting bak kledning kan utbedres når kledning en dag skal skiftes. Takkonstruksjon/Loft Saltak med sperretakkonstruksjon og kaldtloft. Kaldtloft er kontrollert ifra lukeområde. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. - Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Tiltak - Lufting/ventilering bør forbedres. - Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. - Andre tiltak: - Tiltak skadedyr: Antatt for visuell skade og bekjempelse. Ved eventuelt større omfang kan kostnadsestimat avvike. Vinduer, Vinduer av tre. Det er vinduer med 2 lags glass i ramme 1+1, 2 lags isolerglass i ramme innadslående og 3 lags isolerglass fra 1984. Vurdering av avvik: - Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. - Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Tiltak - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. - Vinduer må justeres. - Det må foretas lokal utbedring. - Andre tiltak: - Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. Dører, Malt hovedytterdør av tre. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Tiltak - Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket. Utvendige trapper, Utvendig trapp av betong. Vurdering av avvik: - Det er ikke montert rekkverk. - Det er påvist andre avvik: - Betongtrapp har større riss og sprekker. Tiltak - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. - Betongtrapp fungerer med registrerte riss og sprekker. Innvendig Overflater Gulv belagt med malt heltregulv og belegg. Vegger kledd med stående behandlet og ubehandlet panel. Himlinger kledd med behandlet og ubehandlet panel. Vurdering av avvik: - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. - Det er påvist andre avvik: - Det er påvist fuktskader på overflater. - Flere overganger på gulv-vegg og vegg-tak er ikke ferdigstilt. Tiltak - Overflater må utbedres eller skiftes. - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Andre tiltak: Etasjeskille/gulv mot grunn Trebjelkelag mellom 1. etasje og 2. etasje. Trebjelkelag med stubbeloft over kryperom. Vurdering av avvik: - Det er påvist fuktskader i etasjeskiller - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgraden gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - I kryperom med varmtvannsbereder: Her er det registrert stående vann over dampsperre i stubbeloft. Tiltak - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. - Vann og fuktskadet materiell i kryperom må fjernes. Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak - Det bør gjennomføres radonmålinger Pipe og ildsted Pipe av murstein. Det er tilkoblet vedovn og åpen peis i stue/ kjøkken, samt en vedovn i stue og soverom i 2 etasje. Vurdering av avvik: - Det er påvist at pipe har sprekker og riss. - Pipevanger er ikke synlige. - Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. - Mursteinpipe er tildekket/innebygget. Tiltak - Pipe kan ikke brukes før den er utbedret forskriftsmessig. - Pipevanger må gjøres tilgjengelig. - Større avstand til brennbart materiale må lages. - Det anbefales en fullstendig gjennomgang og kontroll av bygningens ildsteder og piper av det lokale brann/feievesen. Krypkjeller Krypkjeller med vegger av stablesteinsmur og jordgulv. Kryperom på soverom. vegger av mur og varmtvannsbereder står i rommet. Kryperom er inspisert i fra luker. Vurdering av avvik: - Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i trekonstruksjoner i krypkjeller. - Det er ingen ventilering av krypkjeller. - Det er manglende fuktsperre på bakken. - Krypkjelleren har kondensutfordringer. - Det er i krypkjeller konstatert omfattende fukt-/råteskader. - Organiske materialer lagret i krypkjeller er råteskadet. Tiltak - Overvåk konstruksjonen jevnlig. Avviket kan medføre behov for tiltak, men bør observeres over tid. - Bedre ventilering må etableres. - Fuktsperre på bakken bør etableres. - Tiltak mot kondensutfordringer må utføres. - Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. - Alt av organiske materialer må fjernes. Innvendige trapper Innvendig trapp av tre. Vurdering av avvik: - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Det er ikke montert rekkverk. - Trappen har en del slitasjegrad utover det som er normalt ut ifra alder. Tiltak - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. - Rekkverket er såpass lavt at det på grunn av sikkerhetsmessige forhold anbefales økning av høyde. - Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav. - Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. - Trappen står foran en god del vedlikehold. Innvendige dører Innerdører av malte fyllingsdører i tre. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak - Enkelte dører må justeres. Våtrom Etasje > Bad Generell Bad er antatt fra 1975. Teknisk forskrift fra før 1997 er lagt til grunn i vurderingen av rommet. Gulv er belagt med vinylbelegg, vegger er kledd med panel og baderomsplater, og panel i himling. Det montert gulvstående toalett, servant på vegg og dusj på vegg. Det er registrert flere avvik. Det er skader på belegg og veggplater. Det registrert vannlekkasje fra vannrør. Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Fukt i tilliggende konstruksjoner Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen Vurdering av avvik: - Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Tiltak og kostnadsestimat er lagt under punkt: Generell. Kjøkken Etasje > Stue/kjøkken Overflater og innredning Enkel kjøkkeninnredning av malt tre med benk av stål med vaskekummer. Vurdering av avvik: - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. - Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. - Det er registrert ekskrementer fra mus i benkeskap under vask. Tiltak - Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen. Avtrekk Kjøkken har ingen avtrekksfunksjon. Vurdering av avvik: - Rommet har kun naturlig avtrekk. Tiltak - Mekanisk avtrekk bør etableres. - Tiltak er lagt under kontrollpunkt: Overflater og innredning. Tekniske installasjoner Vannledninger, Vannledninger av kobberrør med plastkappe. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. - Det er lekkasje fra rør. - Det er irr på rør. Tiltak - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. - Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Avløpsrør Avløpsrør av plast. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. - Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Tiltak - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. - Det må gjøres nærmere undersøkelser. Ventilasjon Naturlig ventilasjon via veggventiler og spalteventiler i vinduskarmer. Vurdering av avvik: - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak - Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Varmtvannstank Varmtvannsbereder plassert i kryperom. Vurdering av avvik: - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. - Det er påvist avvik ifm understøttelsen av tanken. Tiltak - Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller waterguard system e.l. ved varmtvannstank. - Det må gjøres tiltak på understøttelsen av tanken. Elektrisk anlegg Eldre elektrisk anlegg med sikringskap i stue/kjøkkenrom. Skrusikringer i skap. Eier har gått bort og person som var tilstede på befaringen, har svart på spørsmålene. 21.Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei Kommentar: 1.Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? Kommentar:satt inn elektronisk avlesning av strøm. 2.Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Kommentar: 3.Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring. Kommentar: 5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Nei Kommentar: 6.Forekommer det at sikringene løses ut? Kommentar: 7.Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei Kommentar: 8.Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank Nei Kommentar: 10.Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Ja 14.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei 15.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja 16.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja Kommentar:Kostnadsestimat gjelder kun el-kontroll. Branntekniske forhold Det er brannslukningsapparat og røykvarsler i bygning. 17.Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei 18.Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ja Kommentar:Brannslukningsutstyr må kontrolleres/byttes. 19.Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei 20.Er det skader på røykvarslere? Nei Tomteforhold Byggegrunn, Byggegrunn er ukjent og ikke kontrollert. Vurdering av avvik: - Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. - Det er påvist andre avvik: - Det er registrert utsiging av masser mellom mur og etasjeskille. Tiltak - Andre tiltak: - Se kontrollpunkt: Grunnmur og fundamenter. Drenering, Det er ikke registert utvendig drenering av grunnmur. Jmf. byggeår er det antatt at bygget er oppført uten drenering. Vurdering av avvik: - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. - Det er påvist andre avvik: - Det er ikke funnet tilfredsstillende drenering mot grunnmur. Jmf. bygningsåret for konstruksjonen var ikke dette vanlig løsning. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak. - Bygget fungerer med dette avviket Grunnmur og fundamenter Grunnmur av stablesteinsmur og noe lettklinkerblokker. Vurdering av avvik: - Grunnmuren har sprekkdannelser. Tiltak - Andre tiltak: - Forholdene bør holdes under oppsikt og utbedringer må vurderes om forholdene skulle endre seg Terrengforhold Skrånende tomt og stedvis planert, ellers naturtomt. Vurdering av avvik: - Terreng faller inn mot bygning. - Forhold er registrert på sørvestlig side av bygning. Tiltak - Det bør foretas terrengjusteringer. Utvendige vann- og avløpsledninger Vannledning av plast tilkoblet privat brønn på eiendommen. Avløpsledning antatt av plast og tilkoblet slamavskiller på nordside av eiendommen. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. - Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. - Det har forekommet avvik, tegn på svekkelser på utvendig avløpsledning. Tiltak - Avløpsanlegget må sjekkes - Foreta kontroll av brønnvann. - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Septiktank Slamavskiller. Kommentar referert fra Vestre Slidre kommune: Gammel slamavskiller med volum 4,0 m³. Har melding om at tanken er montert feil, ta kontakt med Valdres Kommunale Renovasjon. Vurdering av avvik: - Kombinasjonen av anleggets alder og materiale tilsier at en må påregne umiddelbare titlak. Tiltak - Det må påregnes etablering av annen avløpsløsning. - Det foreligger melding fra Nord-Aurdal kommune om at septiktank er feilmontert. Enebolig Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold Det foreligger ikke tegninger Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

  Innbo og løsøre
  Gården og stølene selges i utgangspunktet umøblert, men det vil være mulighet å overta deler av inventar/møbler etter nærmere avtale med selger. Det som står igjen av gamle gjenstander og landbruksutstyr på eiendommen, herunder låven og stabbur, blir ikke fjernet av selger. Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr (varmepumpe o.l.) medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Opprinnelig er huset fra 1800 tallet men senere endret ca 1915 og modernisert ca 1975.

  Parkering
  Parkering på gårdstunet på "Øvre Neste" Stølene har også parkering på tomta.

  Diverse
  Det gjøres oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Selger har derfor ikke slik kunnskap om eiendommen som en eier ville hatt, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere tilgjengelige opplysningene i denne salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å gjøre en grundig undersøkelse rundt eiendommen. Det meste av eiendommen er avsatt som LNFR-områder i kommuneplanen. En del av utmarksteigen ligger innenfor reguleringsplan "Mo hyttegrend". Eiendommen som ligger på fjellet på Knippeset vil ha muligheter for å skille ut tomter til fritidsbebyggelse. Det anbefales å kontakte Vestre Slidre kommune eller grunneigarlaget for mer informasjon om dette. Vestre Slidre kommune opplyser: " Det er ikkje skogbruksplan på eigendommen. Det er heller ikkje registrert aktivitet eller utbetalingar via skogfond dei siste 20 åra." Statskog bekrefter at det følger med en støl i statsallmenningen til landbrukseiendommen gnr. 60 bnr. 5 innenfor Vestre Slidre. "Denne stølen kan ikke skilles fra gnr. 60 bnr. 5 i Vestre Slidre. Ut i fra flybilde så ser det ut som det i dag kun er selet som har helt tak. Ellers er stølen registrert med låve, uthus og fjøs, men den registrering er tilbake fra 2001 og fjellstyret må derfor vurdere om stølen fortsatt er i bruk eller falt i det fri." Selger opplyser at tidligere eier hadde sau på gården som beitet på jordet i statsalmeningen, men at de ikke har noen skriftlig dokumentasjon på dette. Gårdsbruket er med i Veståsen Grunneigarlag med en andel som gir avkastning ved utleie av jakt (småvilt og storvilt) og fiske. Øvre Neste sin andel i grunneigarlaget er 0,87 %. Fiske i Slidrefjorden ved vanlig kjøp av fiskekort. Griug opplyser: El-anlegget ble sist kontrollert og godkjent: 15.05.2003.: Forbruk 2021: 4.520 kWh. Det som finnes på eiendommen av røykvarslere, brannslukningsapparat og evt. annet brannslukningsutstyr overtas i den stand det er i. Det anbefales på generelt grunnlag å jevnlig kontrollere brannslukningsutstyr ihht. Forskrift om brannforebygging. Vestre Slidre kommune opplyser vedr. feiing/tilsyn: " Siste tilsyn utført i 2014 og siste feiing utført i 2016. Feier la inn en anmerkning i 2020 om at det må monteres godkjent takstiger før feiing blir utført. " Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto. Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter. Vedr. budgivning: Det enkleste er å legge inn bud elektronisk via "Gi Bud"-knappen i Finn-annonsen, hvor man samtidig legitimerer seg med Bank-Id (det er krav til oversendelse av legitimasjon for alle budgivere.) Det er også mulig å benytte budskjema som oversendes megler. Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde. Se forøvrig Forbrukerinformasjon om budgivning lenger bak i salgsoppgaven. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Dersom det er ubetalte kommunale avgifter har kommunen legalpant i eiendommen. Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud. Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 200 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  55 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000))

  71 142 (Omkostninger totalt)

  2 271 142 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Ved og elektrisk oppvarming i våningshus. På stølene er det vedfyring. Dersom det ikke er varmekilder i alle rom, fravikes NEF's normgivende liste over løsøre og tilbehør.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  5620

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Offentlige/kommunale avgifter Offentlige avgifter pr. 2022: Renovasjon pr. år: kr. 3.490,-. Feie- og tilsynsavgift: kr. 725,-. Slamtømming: Fastavgift: kr. 1.405,-. Eiendomsskatt pr. år: kr. 263,-. Kommentar fra kommunen: " Det er også renovasjonsgebyr og tilsyn-/feiegebyr på stølen."

  Info om eiendomsskatt
  Kommentar fra kommunen: "Det blir ikke fakturert eiendomsskatt da årlig skattebeløpet er under kr 300,-".

  Info formuesverdi
  Ingen formuesverdi funnet hos Skatteetaten.

  Andre utgifter
  I tillegg til det som står oppført under offentlige/kommunale avgifter er det kostnader til strøm og forsikring.

  Info vannavgift
  Våningshuset har vann fra egen brønn. El-pumpe med trykktank.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3452/60/5: 23.01.1909 - Dokumentnr: 900118 - Utskifting 05.02.1910 - Dokumentnr: 900169 - Utskifting 22.12.1971 - Dokumentnr: 5197 - Jordskifte Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere 15.01.1980 - Dokumentnr: 197 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere 04.02.2009 - Dokumentnr: 80334 - Jordskifte Rettsbok i grensegangsak 0510-2006-0026 Krokåne Gjelder denne registerenheten med flere Dokumentnr: 901258 - Opprettelse av matrikkelenheten EIENDOMMEN ER OPPRETTET FØR 1930 04.09.1943 - Dokumentnr: 1335 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3452 Gnr:60 Bnr:15 06.10.1955 - Dokumentnr: 1511 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3452 Gnr:60 Bnr:23 23.08.1985 - Dokumentnr: 3716 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3452 Gnr:60 Bnr:58 23.08.1985 - Dokumentnr: 3717 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3452 Gnr:60 Bnr:59 23.08.1985 - Dokumentnr: 3718 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3452 Gnr:60 Bnr:60 05.06.1992 - Dokumentnr: 2265 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:0543 Gnr:60 Bnr:65 13.07.1992 - Dokumentnr: 2778 - Målebrev Fradeling av gnr 96 bnr 10 fra bl.a. d.e. Fv 261 Skrøviken - Neste Gjelder denne registerenheten med flere 20.01.2009 - Dokumentnr: 41187 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3452 Gnr:60 Bnr:72 01.01.2020 - Dokumentnr: 647279 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0543 Gnr:60 Bnr:5

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. Jf. plan og bygningsloven § 21 10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1 98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette. Lovlighet: Enebolig/våningshus: - Det foreligger ikke tegninger.

  Vei, vann og avløp
  Vei/vann/avløp "Øvre Neste" Gårdstunet har adkomst fra Svarvarvegen og utgifter til brøyting og vegvedlikehold fordeles mellom eiendommene som er tilknyttet veien. Våningshuset har vann fra egen brønn. El-pumpe med trykktank. Privat anlegg med betongkummer. Kommunen opplyser at slamavskiller er 4,0 m³ og at den er montert feil. Kommentar fra kommunen: " Gammel slamavskiller med volum 4,0 m³. Har melding om at tanken er montert feil, ta kontakt med Valdres Kommunale Renovasjon." VKR opplyser: " Avviket har blitt registrert ved tømming opptil flere ganger, sist gang i 2017. Det ser ut til at daværende eier ble informert, og at VKR fikk tilbakemelding om at anlegget har stått slik i 30 år. Det sto også en merknad om at avviket skulle dokumenteres med bilder ved neste tømming, men da tømming ikke har blitt utført etter 2017 har vi dessverre ikke mer dokumentasjon på avviket." Selger opplyser: Det er ikke kjent for oss om det er nedskrevet plikter og rettigheter vei/stølsvegen på fjellet. Grunneigarlag har imidlertid fra gammelt fellesansvar vedr. vedlikehold. Vei/vann/avløp støl Knippeset Adkomst fra felles privat helårsvei. Sommervann fra brønn. Eier opplyser at denne kan det også hentes vann i på vinterstid og man hakker hull på isen på toppen. Utedo. Vei/vann/avløp støl Sørre Trøllhøvd Adkomst fra felles helårsvei i statsalmeningen. Vann hentes i området eller medbringes. Gammel utedo Selger opplyser: Det er ikke kjent for oss om det er nedskrevet plikter og rettigheter vei/stølsvegen på fjellet. Grunneigarlag har imidlertid fra gammelt fellesansvar vedr. vedlikehold. Svarvarvegen er privat vei for 4 eiendommer. Felles ansvar for vedlikehold og brøyting. Bomkort støler. Bom ved "Dinglane" - Grunneiere i området må betale nok 2.000,- per år (per dato) for fri ferdsel hele året. Det gis mulighet for inntil 3 kodekort per bruk.

  Regulerings- og arealplanner
  Reguleringsmessige forhold Eiendommen ligger innunder Kommuneplan. Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift) - stedvis faresone, massetak, detaljeringssone, dvs. reguleringsplan skal fortsatt gjelde. Reguleringsplan: Mo hyttegrend. Reguleringsformål: Fritidsbebyggelse, jord- og skogbruk, privat veg, skiløype, friluftsområde, høyspenningsanlegg. Kommentar: "Plankart og bestemmelser går fram av vedlegg". LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift): jfr. plan- og bygningslovens § 11-7,a) areal for nødvendig tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet, b) areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse. Området kan som hovedregel ikke utvikles med tanke på bygging av bolig/ fritidsbolig eller annet bebyggelse, fordi det skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger/ fritidsboliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Interessenter som vurderes utvidelse/ endring av bebyggelsen på eiendommen oppfordres til å kontakte kommunen for informasjon om muligheter og søkeprosess. Ta evt også kontakt med megler for nærmere informasjon. Eiendommens betegnelse Gnr. 60 Bnr. 5 og Gnr. 94 Bnr. 1 Fnr. 682 i Vestre Slidre kommune

  Adgang til utleie
  Boligen har ikke egen utleiedel. Mulig å leie ut stølene.

  Verneklasse/sefrak
  Bybebyggelse på Øvre Neste er på kartet SEFRAK-registrert (Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg) er et nasjonalt register over i hovedsak bygninger bygd før 1900. Ta evt. kontakt med kommunen for mer informasjon.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er bo- og driveplikt på eiendommen. Jfr. mail fra kommunen: "Personleg buplikt på gardsbruk. Vil som regel bli stillt som vilkår ved søknad om konsesjon på landbruksareal over konsesjonsgrensa. for eks på gbnr 60/5. Areal over 35 dyrka eller 100 daa totalareal. Lovpålagt buplikt etter konsesjonslova ved erverv pga odel eller slektskap for bebygd eigedom på meir enn 35 daa fulldyrka/overflatedyrka/ meir enn 500 daa skog. Upersonlig buplikt, på bustadhus kan oppfylles ved å flytte sjølv eller ved å leige ut til andre som bur der. Areal under 35 dyrka /100 daa totalareal."

  Kommentar konsesjon
  Kjøper er kjent med at eiendommen er konsesjonspliktig, og kjøper forplikter seg til straks å søke konsesjon for ervervet. Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på: 1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette. 2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig. 3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå. (Det er priskontroll ved konsesjonsbehandling av bebygde landbrukseiendommer som har mer enn 35 daa dyrkajord og/eller 500 daa produktiv skog, og avtalt pris er mer enn 3,5 mill.) Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.

  Kommentar odelsrett
  Det er ingen kjente odelsberettigede til eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 200 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  55 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000))

  71 142 (Omkostninger totalt)

  2 271 142 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  71142

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Tilrettelegging kr. 19.900,- oppgjør og tinglysing kr. 6.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 2.636,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markedspakke kr. 18.900,- samt provisjon 2,30 % av salgssummen. Dette dekkes av selger.

Oddny Fystro

Megler

Oddny Fystro

90 99 94 81

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev