aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Bersvensåsen 5 i Langseth.

RØROS Bersensåsen 5

Boligtomt i Langseth med flott utsikt og gode solforhold. Nest innerst i blindvei.

 • kr 490 000
 • Prisantydningkr 490 000
 • Omkostningerkr 28 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 518 392
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt707 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,-))

Meld deg på visning!

Påmelding

Bersensåsen 5, Trøndelag

 • Tomt
  707m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt

  Beliggenhet
  Boligtomt med flott beliggenhet i Langseth, 2.1 km fra sentrum. Tomten ligger fint til nest innerst i en blindvei. Fra eiendommen har man fin utsikt og gode solforhold. Bor man i Langseth har man kortvei til fine turområder oppi Vola sommer som vinter, med bl.a.oppkjørt lysløype. I nærområdet finner en også golfbanen/fotballgolf og Kvitsanda. Gangavstand til sentrum med opparbeidet gang- og sykkelvei langs FV30.

  Adkomst
  Fra sentrum kjører du FV 30 nordover. Etter ca 1,9 km tar du til høyre inn Bersvensåsen. Ta så første vei til høyre. Kjør forbi de to første husene, så kommer tomta på venstre side etter det.

  Bebyggelse
  Boligfelt med hovedsaklig eneboliger.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Eiendommen selges som en del av et konkursbo. Selger har ingen kjennskap til eiendommen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,-))

 • Info kommunale avgifter
  Ikke fastsatt da eiendommen er ubebygd. De kommunale avgiftene vil omfatteeiendomsskatt, vann- ogavløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Info om eiendomsskatt
  Vil bli fastsatt når tomten er bebygd. Pr. nå har det ikke blitt betalt eiendomsskatt så lenge tomten har vært ubebygd.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5025/59/18: 24.12.1979 - Dokumentnr: 6624 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5025 Gnr:59 Bnr:11 01.01.2018 - Dokumentnr: 166175 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1640 Gnr:59 Bnr:18

  Vei, vann og avløp
  Adkomstvei: Avkjørsel til eiendommen fra kommunal vei (ikke etablert). Tilknytning vann: Offentlig (frem til tomtegrensa). Tilknytning avløp: Offentlig (frem tilk tomtegrensa).

  Regulerings- og arealplanner
  Reguleringsbestemmelser for Langsetheiendommen I - Området er regulert til boligformål. Reguleringsbestemmelser ligger vedlagt i prospektet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Konsesjonsgrense 0 er innført i kommunen, dvs boplikt på alle boligeiendommer. Eiendommen forutsettes derfor benyttet til helårsbolig. Egenerklæring om konsesjonsfrihet må undertegnes av kjøper og bekreftes av kommunen.

 • Omk. Kjøper beskrivelse
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,-))

  Omk. kjøper beløp
  28392

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris vederlag kr 40.000,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr.14.900 -, oppgjørshonorar kr.4.900,- og markedspakke kr 13.500,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.

Tommy Nyrud

Megler

Tommy Nyrud

98 40 50 32

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev