aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Loveien 7 !
Velkommen til Loveien 7 !

RØROS Loveien 7

Stor, flott sentrumseiendom på Røros, med behov for oppgraderinger.

 • kr 2 990 000
 • BRA 165 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 2 990 000
 • Omkostningerkr 93 890
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 083 890
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår -
 • Soverom4
 • ArealP-rom 133 m²
 • Tomt1 209 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   93 890,- (Omkostninger totalt)   3 083 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1. etasje
Velkommen til Loveien 7! En stor, flott sentrumseiendom på Røros, med behov for oppgraderinger. Eiendommen inneholder: 1. etasje: Stue, kjøkken, bad, toalett, trapperom, gang, vindfang. 2. etasje: 4 soverom, bad, trapperom. Kjeller: Grovkjeller. I tillegg medfølger to uthus med en grunnflate på hhv. 24 og 22 kvm. Stor tomt, over to gnr/bnr (gnr. 162, bnr. 127 og gnr. 138, bnr. 56) på til sammen 1 209 kvm. Velkommen på trivelig visning!
Stor tomt på 1209 kvm, med to uthus i på hhv. 24 og 22 kvm

Loveien 7, Trøndelag

 • Tomt
  1209m²

  Beskrivelse av tomt
  Stor tomt på til sammen 1 209 kvm. Tomten består av togårds- og bruksnummer (gnr. 162, bnr. 127 og gnr. 138, bnr. 56)

  Beliggenhet
  Sentral, men samtidig skjermet beliggenhet kun noen hundre meter fra Røros sentrum. Kort vei til butikker og serveringssteder, kollektivtransport, skole og barnehage.

  Adkomst
  Se kart på www.finn.no

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Byggemåte
  Enebolig er oppført i to etasjer over kjeller og krypkjeller. Grunnmur er oppført i støpt betong og teglstein. Veggkonstruksjon er oppført i tømmer og er kledd med stående panel. Taket er et saltak og er tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass og koblet glass. Det er to uthus på eiendommen oppført i en enkel bindingsverkskonstruksjon som er utvendig kledd med stående trepanel. Uthusene er oppført i to etasjer og har en grunnflate på 24m² og 22m². Uthusene er kun enkelt visuelt befart. I den forbindelse registreres det at begge uthus har noe behov for vedlikehold.

  Innhold
  Primærrom: 1. etasje: Stue, kjøkken, bad, toalett, trapperom, gang, vindfang. 2. etasje: 4 soverom, bad, trapperom. Sekundærrom: Kjeller: Grovkjeller.

  Standard
  Forhold som har fått TG3 i tilstandsrapporten: - Loft (konstruksjonsoppbygging) - Renner og nedløp - Utstyr på tak - Etasjeskille og gulv på grunn - Toalettrom - Våtrom: Bad vaskerom 1. etasje - Våtrom: Bad 2. etasje Forhold som har fått TG2 i tilstandsrapporten: - Drenering - Grunnmur og fundament - Krypkjeller - Rom under terreng - Vinduer og dører - Yttervegger - Ildsted/skorstein - Trapp - Avløpsrør - Vannledninger - Elektrisk - Varmtvannsbereder - Ventilasjon Standard: 1. etasje Stue: Belegg på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Takess i himling. Vedovn. Kjøkken: Vinylflis på gulv og panelplater på vegger. Takess i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for vaskemaskin. Bad: Flis på gulv og våtromsplater på vegger. Takess i himling. Utstyrt med opplegg for vaskemaskin, dusjkabinett og skyllekum. Toalett: Belegg på gulv og malt overflate på vegger. Takess i himling. Panelovn. Utstyrt med servant og wc. Trapperom: Belegg på gulv og tapet på vegger. Takess i himling. Sikringsskap. Gang: Belegg på gulv og malt overflate på vegger. Plater i himling. Vindfang: Belegg på gulv og malt overflate på vegger. 2. etasje Soverom 1: Teppe på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling. Vedovn. Utgang til takterrasse. Soverom 2: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Soverom 3: Ubehandlet overflate på gulv, og malt overflate og tapet på vegger. Plater i himling. Soverom 4: Laminat på gulv, og tapet og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Bad: Flis på gulv og flis på vegger. Malte plater i himling. Utstyrt med servant, servantskap, wc, boblekar, dusjhjørne og naturlig avtrekk. Trapperom: Teppe på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling. Kjeller Grovkjeller: Støpt gulv og pusset overflate på vegger. Plater i himling.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Tilbygg ca. 1970

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på egen tomt

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   93 890,- (Omkostninger totalt)   3 083 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedfyring og elektrisitet.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  20348

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter fordeler seg på følgende poster: Avløp: 5 387,- Eiendomsskatt: 7 364,- Feiing: 600,- Renovasjon: 4 195,- Vann: 2 801,- Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

  Formuesverdi primær
  770808

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2644908

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5025/161/127: 12.05.2020 - Dokumentnr: 2445953 - Borett Rettighetshaver: Wahl Jens Hermann Fnr: 100444 45994 07.03.1979 - Dokumentnr: 1145 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5025 Gnr:161 Bnr:126 01.01.2018 - Dokumentnr: 32425 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1640 Gnr:161 Bnr:127

  Ferdigattest/brukstillatelse
  All bygging etter 1969 er såvidt kommunen kan se omsøkt og godkjent. Boligen finnes på flyfoto fra 1937 og det finnes ikke dokumentasjon på når det er oppført, men det antas at det er lovlig oppført.

  Vei, vann og avløp
  Adkomst via privat vei. Offentlig vann. Offentlig avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   93 890,- (Omkostninger totalt)   3 083 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  93890

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 50 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15 000,- oppgjørshonorar kr 5900,- og visninger kr 3000-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale . Alle beløp er inkl. mva.

Martin Gabrielsen

Megler

Martin Gabrielsen

91 86 10 16

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev