aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Øra 37 B.
Velkommen til Øra 37 B.

RØROS Øra 37B

Flott leilighet med praktisk beliggenhet i 1. etasje på Øra. Garasje.

 • kr 2 890 000
 • BRA 70 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 890 000
 • Omkostningerkr 85 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 975 292
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår2 017
 • Soverom2
 • ArealP-rom 66 m²
 • Felleskostnaderkr 1 750
 • Tomt5 311.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 72 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000,00))   85 292,- (Omkostninger totalt)   2 975 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Planskisse
Velkommen til Øra 37 B og denne flotte 3-roms leiligheten. Leiligheten er en del av sameiet Røros Park som ble ferdigstilt i 2017/2018. Sentral og attraktiv beliggenhet på Øra i gangavstand fra sentrum. Leiligheten har en moderne og tiltalende standard. Praktisk beliggenhet i 1. etasje godt egnet for alle aldersgrupper. I tillegg til leiligheten medfølger det garasjeplass i felles garasjerekke. Innhold: 1. etasje: Primærrom: Entrè, bad, stue, kjøkken og to soverom. Sekundærrom: Bod. Velkommen på en trivelig visning.
Stue

Øra 37B, Trøndelag

 • Tomt
  5311.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Felleseid tomt for sameiet.

  Beliggenhet
  Sentral beliggenhet på Øra i gangavstand fra sentrum.

  Adkomst
  Se kart på Finn.no

  Byggemåte
  Grunnmur: Grunnmuren ser ut til å være utført av en ringmur av isolerte ringmurselementer fylt med betong, og av en støpt gulvplate av betong. Betongplata antas basert på vanlig byggemetode på oppføringstidspunktet å være isolert og fuktsikret. Vegger med vinduer og dører: Veggkonstruksjonen er av et bindingsverk av tre, antatt isolert med mineralull med tykkelse rundt 20 cm da dette var vanlig byggemetode på oppføringstidspunktet. Veggkonstruksjonen er kledd utvendig med liggende behandlet trepanel. Vinduer er av tre-lags isolerte glass og rammeverk av tre, vinduer er fra byggeåret. Hovedinngangsdør er av en isolert tredør. Verandadør er av en isolert dør med tre-lags isolert glass i vindusrute. Dører er fra byggeåret. Takkonstruksjon: Takkonstruksjonen er utført som et saltak. Takkonstruksjonen antas å være oppført av selvbærende takstoler som er isolert med mineralull i undergurt mot underliggende rom. Tekking: Taket er tekket med betongtakstein. Undertaket antas å være av et lett undertak. Vindskier og frontbord er utført av behandlet treverk. Takrenner, nedløp og takfotbeslag er av plastbelagt stål. Etasjeskille: Etasjeskille ser ut til å være av et hulldekke av lettklinkerbetong. Iht. opplysninger fra takstmann.

  Innhold
  1. etasje: P-rom: stue/kjøkken, soverom (2 stk), bad. S-rom: bod. I tillegg garasjeplass i felles garasjerekke medfølgende leiligheten.

  Standard
  Stue/kjøkken: parkettgulv kombinert med fliser ved inngangsdør, malte mdf-panelplater på vegger, takessplater i himling. Diverse utstyr: verandadør, vedovn, gulvvarme, alarmsentral, røykvarsler, benkeplate av laminat, underskap/skuffer av laminerte fronter, integrert kjøleskap med fryserdel, integrert oppvaskmaskin, dobbel vaskekum med ett-greps blandebatteri, overskap av laminerte fronter, lekkasjestopper, integrert koketopp, komfyrvakt, kjøkkenhette, integrert stekeovn. Bod: parkettgulv, malte mdf-panelplater på vegger, takessplater i himling. Diverse utstyr: sotluke, diverse hyller, sikringsskap, røykvarsler. Soverom: parkettgulv, malte mdf-panelplater på vegger, takessplater i himling. Diverse utstyr: skyvedørsgarderobe, panelovn, røykvarsler. Soverom: parkettgulv, malte mdf-panelplater på vegger, takessplater i himling. Diverse utstyr: panelovn. Bad: fliser på gulv, fliser på vegger, takessplater i himling. Diverse utstyr: gulvvarme, gulvmontert toalett, sluk, dusjnisje med dusjvegger, blandebatteri og dusjhode, varmtvannsbereder, opplegg for vaskemaskin, vannfordelingsskap, vaskeservant med ett-greps blandebatteri, underskuffer av laminerte fronter, speil, styringspanel for ventilasjonsanlegg, ventilasjonsaggregat, avtrekk.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger.

  Parkering
  Garasjeplass medfølger leiligheten.

  Diverse
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges ved fullmektig. Fullmaktshaver har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 72 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000,00))   85 292,- (Omkostninger totalt)   2 975 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Elektrisk oppvarming og vedfyring.

  Energiklasse
  C

 • Kommunale avgifter
  15501

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Avgiftene fordeles på følgende: Avløp kr 2.269,33,- Eiendomsskatt kr 7.266,- Feiing kr 600,- Renovasjon kr 4.195,20,- Vann kr 1.170,72,-

  Formuesverdi primær
  704863

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2537506

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Sameiebrøk
  1/22

  Felleskostnader pr. mnd
  1750

  Felleskostnader inkluderer
  Forsikring på bygget, utvendig vedlikehold, regnskapsførsel og revisjon, snørydding/strøing, TV og internett samt årlig skifte av filter på ventilasjonsanlegget.

  Andel fellesformue
  15518

  Andel fellesformue per dato
  2023-05-23T22:00:00Z

  Styregodkjennelse
  Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overtakelse.

  Sameiets forsikringsselskap
  Eika forsikring

  Vedtekter/husordensregler
  Se vedlegg i salgsoppgaven.

  Dyrehold
  Se vedtekter. Kan godkjennes etter søknad til styret.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 23.06.2017 - Dokumentnr: 674826 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 2
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 1/22


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 06.11.2017.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig via private stikkanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av "Reguleringsplan for Idrettsparken", ikrafttredelsesdato 28.01.2016, reguleringsformålet er boligbebyggelse. Potensielle kjøpere bes sette seg inn i bestemmelser i reguleringsplanen.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen ligger i en kommune med 0-konsesjon. Det er derfor boplikt på eiendommen. Det må fylles ut egenerklæring om konsesjonsfrihet ved kjøp der kjøper bekrefter at eiendommen skal benyttes til helårsbolig.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 72 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000,00))   85 292,- (Omkostninger totalt)   2 975 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  85292

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Tommy Nyrud

Megler

Tommy Nyrud

98 40 50 32

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev