aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Røstvendarveien 64 B.

RØROS Røstvendarveien 64B

Pen 3-roms selveierleilighet i 2.etasje i Gjøsvika. Kort vei til både sentrum og fine turområder.

 • kr 1 890 000
 • BRA 67 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 890 000
 • Omkostningerkr 61 892
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 951 892
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår2 003
 • Soverom2
 • ArealP-rom 64 m²
 • Felleskostnaderkr 700
 • Tomt1 634.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-)) 61 892,- (Omkostninger totalt)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Røstvendarveien 64 B. Pen 3-roms leilighet med attraktiv beliggenhet i Gjøsvika. Leiligheten ligger i 2.etg. og fremstår som lys og luftig. Leiligheten inneholder: 2.etg.: Vindfang, gang, bad, bod, to soverom, kjøkken og stue. Utgang til veranda fra stua samt overbygd inngangsparti med plass for utemøbler. Velkommen på en trivelig visning.

Røstvendarveien 64B, Trøndelag

 • Tomt
  1634.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt. Tomtens grunnareal: 1634 m² Fellestomt.

  Beliggenhet
  Selveierleilighet beliggende i 2.etg i en seksmannsbolig i Gjøsvika. Gjøsvika er et veletablert, rolig og barnevennlig boligområdet med nærhet til sentrum. I feltet ligger Stenbråttet barnehage, fotballbane og lekeplass. Området har flott turterreng sommer som vinter med oppkjørte skiløyper like ved. Det er gang- og sykkelvei inn til Røros sentrum langs riksvei 30.

  Adkomst
  Se kart på Finn.no

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger, småhus mm.

  Byggemåte
  Leiligheten ligger i 2. etasje i en seksmannsbolig oppført i to etasjer. Bygningen er oppført på støpt plate på mark. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk og er kledd med liggende panel. Taket er med saltaksform og er tekket med betongtakstein. Etasjeskille er med trebjelkelag. Vinduer er med 2-lags isolerglass. Ihht. opplysninger fra takstmann.

  Innhold
  Primærrom: 2. etasje: Vindfang, gang, bad, stue, kjøkken og 2 soverom. Sekundærrom: 2. etasje: Bod.

  Standard
  Følgende punkter har fått TG2 i tilstandsrapporten: - Ildsted - Elektrisk - Vannledninger - Varmesentral - Bad Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. 2. etasje Vindfang: Laminat på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Takess i himling. Panelovn. Garderobeskap. Gang: Parkett på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Takess og luke til kaldloft i himling. Panelovn. Bad: Belegg på gulv og våtromstapet på vegger. Takess i himling. Gulvvarme. Utstyrt med dusjhjørne, innfellbare dusjdører, mekanisk avtrekk, rørfordelingsskap, wc, opplegg for vaskemaskin, servantskap, stoppekran og vannmåler. Stue/kjøkken: Parkett på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Flis på vegg over benkeplate. Takess i himling. Innredning med benkebereder, mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for oppvaskmaskin. Vedovn og varmepumpe. Utgang til veranda. Soverom 1: Parkett på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Takess i himling. Soverom 2: Parkett på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Takess i himling. Garderobeskap. Bod: Belegg på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Takess i himling. Sikringsskap og garderobeskap.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Oppstillingsplasser på felles tomt.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-)) 61 892,- (Omkostninger totalt)

 • Oppvarming
  Elektrisk oppvarming og vedfyring.

  Energiklasse
  D

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  13216

  Kommunale avgifter år
  2021

  Info kommunale avgifter
  Kr. 13 216,21 for 2021. Avgiftene fordeles på følgende: Avløp kr 2.667,01,- Eiendomsskatt kr 5.362,- Feiing kr 600,- Renovasjon kr 3.203,52,- Vann kr 1.383,68,- Kommunale avgifter kan variere fra år til år. Både basert på forbruk og pga. generelle prisøkninger.

  Formuesverdi primær
  500974

  Formuesverdi primær år
  2020

  Formuesverdi sekundær
  1803506

  Formuesverdi sekundær år
  2020

  Sameiebrøk
  1/10

  Felleskostnader pr. mnd
  700

  Felleskostnader inkluderer
  Brøyting, byggforsikring og vedlikehold.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5025/132/1315/9: 12.09.2002 - Dokumentnr: 3947 - Erklæring/avtale Denne seksjon har tilleggsdel - areal.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  12.09.2002 - Dokumentnr: 3947 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 9
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 1/10
  Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
  Gjelder seksjon nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest 26.01.2004. Ferdigattesten ligger vedlagt i salgsoppgaven.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig via private stikkanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til bl.a. boligformål. Reguleringsplanen ligger vedlagt i salgsoppgaven.

  Adgang til utleie
  Leiligheten kan fritt leies ut i sin helhet.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Konsesjonsgrense 0 er innført i kommunen, dvs boplikt på alle boligeiendommer. Eiendommen forutsettes derfor benyttet til helårsbolig. Egenerklæring om konsesjonsfrihet må undertegnes av kjøper og bekreftes av kommunen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-)) 61 892,- (Omkostninger totalt)

  Omk. kjøper beløp
  61892

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris kr 35.000,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr.14.900,-, markedspakke kr 13.900,-, visninger kr 3.000,- og oppgjør kr. 4.900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.

Tommy Nyrud

Megler

Tommy Nyrud

98 40 50 32

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev